Ste na enem od uradnih spletišč EU

Kotiček za razvijalce: ponovna uporaba

Splošne informacije

Portal TED zagotavlja številne spletne vmesnike za aplikacijsko programiranje (API).

Spletni vmesniki omogočajo:

 • iskanje podatkov, objavljenih na portalu TED (vmesnik API za iskanje na portalu TED),
 • prenos obvestil v različnih formatih z uporabo neposrednih povezav,
 • skupinski prenos datotek XML,
 • prenos koledarja objav.


Na portalu TED so na voljo tudi viri RSS.


Od 14. novembra 2022 obvestila na spletišču TED uporabljajo e-obrazce in obrazce na podlagi shem TED.

 • E-obrazci so določeni v Uredbi (EU) 2019/1780, ki uvaja nove standardne obrazce za javna naročila (veljavno od 14. novembra 2022).
 • Obrazci sheme TED so določeni v Uredbi (EU) 2015/1986 in temeljijo na standardu interoperabilnosti Urada za publikacije.


Informacije o e-obrazcih in obrazcih sheme TED so na voljo na spletišču TED Developer Docs.

Iskanje podatkov, objavljenih na portalu TED (vmesnik API za iskanje na portalu TED)

Vmesnik API za iskanje na portalu TED je anonimen, zato lahko posamezna obvestila o javnih naročilih iščete z iskalnikom na spletišču.
Dokumenti vmesnika API za iskanje na portalu TED so na voljo na https://ted.europa.eu/api/documentation/index.html

Prenos obvestil v različnih formatih z uporabo neposrednih povezav

Obvestilo lahko prenesete prek neposredne povezave v katerem koli uradnem jeziku EU in v naslednjih formatih: HTML, datoteka HTML za prenos, podpisana različica PDF in nepodpisana različica PDF.


Format URL neposredne povezave je naslednji:


https://ted.europa.eu/{lang}/notice/{publication-number}/{format}


pri čemer je:

 • {lang} jezik (npr. en, de),
 • {publication-number} številka objave (npr. 1-2024, 87654321-2024),
 • {format} je lahko:
 • html: za prikaz prenesene datoteke v obliki HTML,
 • pdf: za prenos obvestila v obliki PDF,
 • pdfs: za prenos obvestila v obliki podpisanega dokumenta PDF.

 

Obvestila lahko prenesete tudi prek neposredne povezave v obliki XML.

Format URL neposredne povezave je naslednji:

https://ted.europa.eu/en/notice/{publication-number}/xml

Skupinski prenos datotek XML

Skupinski prenos datotek XML je možen s portala TED prek strani skupinski prenos v formatu XML na portalu TED.


Posamezni arhiv (paket XML) vsebuje vsa obvestila za izbrani dan ali mesec.


Paketi XML vsebujejo datoteke v formatu XML, oštevilčene na dva načina:

 • za e-obrazce datoteke XML vsebujejo 8 števk, ki jim sledi leto (npr. 00654321_2022.xml)
 • za obvestila na podlagi sheme TED datoteke XML vsebujejo 6 števk, ki jim sledi leto (npr. 123456_2022.xml)


Format URL za prenos paketov je naslednji:

 • Format URL za dnevne pakete:

https://ted.europa.eu/packages/notice/daily/{yyyynnnnn}

pri čemer je {yyyynnnnn} številka UL S.


Primer – prenos dnevnega paketa UL S 1 / 2024: https://ted.europa.eu/packages/daily/202400001

 • Format URL za mesečne pakete:

https://ted.europa.eu/packages/notice/monthly/{yyyy-n}

pri čemer sta {yyyy-n} leto in mesec.

Primer – prenos mesečnega paketa za januar 2024: https://ted.europa.eu/packages/monthly/2024-1

Prenos koledarja objav

Seznam izdaj UL S na leto lahko prenesete prek koledarja objav na portalu TED.


Format URL za prenos koledarja objav je naslednji:

https://ted.europa.eu/{lang}/release-calendar/-/download/file/{format}/{year}

pri čemer je:

 • {lang} jezik (npr. en, de)
 • {format} je lahko: XLS, PDF, CSV
 • {year} je leto (npr. 2023, 2024)


Primer: https://ted.europa.eu/en/release-calendar/-/download/file/XLS/2024

Podmnožice podatkov TED v obliki CSV

Podmnožica podatkov portala TED, ki zajema najpomembnejša polja iz obvestil o javnem naročilu in obvestil o oddaji naročila v obliki, ločeni z vejico (CSV), je na voljo na data.europa.eu/data/datasets/ted-csv?locale=sl.