Oficiální internetová stránka Evropské unie

Sekce pro vývojáře – další uživatele

Obecně

Webová stránka TED poskytuje několik rozhraní pro programování webových aplikací (API).

Tato rozhraní API umožňují:

 • vyhledávání a získávání dat zveřejněných na portálu TED (TED search API)
 • stahování oznámení v různých formátech pomocí přímých odkazů
 • Hromadné stahování oznámení XML
 • Jak si stáhnout kalendář vydání


Webové stránky TED dále poskytují kanály RSS


Od 14. listopadu 2022 využívají oznámení zveřejněná na webových stránkách TED jak elektronické formuláře (eForms), tak formuláře schématu TED:

 • Elektronické formuláře jsou stanoveny v nařízení (EU) 2019/1780, kterým se zavádějí nové standardní formuláře pro zadávání zakázek (v platnosti od 14. listopadu 2022).
 • Formuláře schématu TED jsou stanoveny v nařízení (EU) 2015/1986 a vycházejí z normy interoperability Úřadu pro publikace.


Údaje týkající se elektronických formulářů i formulářů schématu TED jsou k dispozici v TED Developer Docs

Vyhledávání a získávání dat zveřejněných na portálu TED (TED search API)

Vyhledávací rozhraní API TED Search lze využívat anonymně k vyhledávání konkrétních oznámení.
Dokumentace k vyhledávacímu rozhraní API TED Search je k dispozici na https://ted.europa.eu/api/documentation/index.html

stahování oznámení v různých formátech pomocí přímých odkazů

Oznámení si můžete stáhnout pomocí přímého odkazu v jakémkoli úředním jazyce EU a v následujících formátech: HTML, HTML download, podepsané PDF a nepodepsané PDF.


Formát adres URL přímého odkazu je následující:


https://ted.europa.eu/{lang}/notice/{publication-number}/{format}


kde:

 • {lang} je jazyk (např. en, de)
 • {publication-number} je číslo publikace (např. 1-2024, 87654321-2024)
 • {format} může být:
 • html: ke zobrazení stahovného souboru HTML
 • pdf: ke stažení oznámení ve formátu PDF
 • pdfs: ke stažení oznámení jako podepsaný soubor PDF

 

Kromě toho si můžete oznámení stáhnout pomocí přímého odkazu ve formátu XML.

Formát URL přímého odkazu je:

https://ted.europa.eu/en/notice/{publication-number}/xml

Hromadné stahování oznámení XML

Oznámení XML si můžete z portálu TED stáhnout hromadně na stránce Hromadné stahování XML.


Možnost „single archive“ (balíček XML) obsahuje všechna oznámení za vybraný den nebo měsíc.


Balíčky XML obsahují soubory XML číslované dvěma způsoby:

 • u oznámení s elektronickými formuláři mají soubory XML 8 číslic a následuje rok (např. 00654321_2022.xml)
 • u oznámení podle schématu TED mají soubory XML 6 číslic a také následuje rok (např. 123456_2022.xml)


Formát adres URL ke stažení balíčků je následující:

 • Formát adresy URL pro denní balíčky:

https://ted.europa.eu/packages/notice/daily/{yyyynnnnn}

kde {yyyynnnnn} je číslo Úř. věst. řady S.


Příklad - Jak si stáhnout denní balíček Úř. věst. řady S 1 / 2024: https://ted.europa.eu/packages/daily/202400001

 • Formát adresy URL pro měsíční balíčky:

https://ted.europa.eu/packages/notice/monthly/{yyyy-n}

kde {yyyy-n} je rok a měsíc.

Příklad – Jak si stáhnout měsíční balíček z ledna 2024: https://ted.europa.eu/packages/monthly/2024-1

Jak si stáhnout kalendář vydání

Seznam vydání Úř. věst. řady S za každý rok si můžete stáhnout na stránce Kalendář vydání na webu TED.


Formát adres URL ke stažení kalendáře vydání je následující:

https://ted.europa.eu/{lang}/release-calendar/-/download/file/{format}/{year}

kde:

 • {lang} je jazyk (např. en, de)
 • {format} může být: XLS, PDF, CSV
 • {year} je rok (např. 2023, 2024)


Příklad: https://ted.europa.eu/en/release-calendar/-/download/file/XLS/2024

Podsady databáze TED ve formátu CSV

Podsada dat TED, která zahrnuje nejdůležitější pole z oznámení o zahájení zadávacího řízení a oznámení o výsledku zadávacího řízení ve formátu CSV, je k dispozici na adrese data.europa.eu/data/datasets/ted-csv?locale=cs.