Oficiální internetová stránka Evropské unie

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky

Pro koho je model ESPD–EDM určen?

Jednotné evropského osvědčení pro veřejné zakázky a model datové výměny (ESPD–EDM) jsou určeny vývojářům informačních systémů, kteří vytvářejí systémy založené na ESPD sloužící k výměně či využívání údajů o veřejných zakázkách.

K čemu model ESPD–EDM slouží?

Model ESPD-EDM vytvořil a spravuje Úřad pro publikace. Vývojářům systémů, které mají pracovat s jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky (ESPD), poskytuje soubor pokynů, aby jejich systémy byly v souladu se zákony a předpisy týkajícími se zadávání veřejných zakázek.

Jaké výhody přináší?

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky (ESPD) je online formulář, který používají veřejní zadavatelé v EU a hospodářské subjekty (dodavatelé). Používá se k určení způsobilosti dodavatelů. Obsahuje kritéria výběru a důvody pro vyloučení subjektů, které nabízejí služby či zboží. Kritéria vkládá zadavatel a dodavatelé prokazují způsobilost tím, že na ně odpoví. To umožňuje značné úspory času a administrativního úsilí.

Zadavatelům a dodavatelům, kteří se rozhodnou tento standard používat, se zjednoduší a urychlí výměna údajů. Poskytovatelé služeb v soukromém i veřejném sektoru, kteří své služby staví na ESPD–EDM, obohacují služby, jež poskytují svým uživatelům, usnadněním těchto výměn na úrovni členských států.

Proč bychom měli tuto službu využívat přes Úřad pro publikace?

Některé členské státy poskytují vlastní modely pro vnitrostátní úroveň, ale na evropské úrovni nejsou žádné jiné nebo konkurenční standardy k dispozici.

Existují nějaké podmínky či omezení pro ty, kdo chtějí tento model používat?

Tyto normy jsou agnostické, což znamená, že jejich používání není podmíněno žádnými zvláštními předpoklady či omezením.

Jak o službu zažádat?

ESPD–EDM vytvořil Úřad pro publikace a je veřejně dostupná na stránkách GitHub. Více informací o přístupu k těmto standardům a o jejich používání najdete na našich internetových stránkách docs.ted.europa.eu.

Dotazy můžete zasílat na adresu: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Kdo tuto službu spravuje?

Osvědčení spravuje Úřad pro publikace Evropské komise.