Službene internetske stranice Europske unije

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi

Tko upotrebljava europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi?

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi – model razmjene podataka (ESPD-EDM) namijenjen je programerima informacijskih sustava koji žele razvijati usluge ESPD-a za razmjenu ili korištenje podataka o javnoj nabavi.

Čemu služi?

ESPD-EDM razvija i održava Ured za publikacije. Služi razvojnim programerima za izradu usluga upravljanja europskom jedinstvenom dokumentacijom o nabavi (ESPD) koje su u skladu s potrebnim zakonima i direktivama u području javne nabave.

Koje su koristi od ESPD-EDM-a?

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) je internetski obrazac koji javni naručitelji u EU-u (kupci) i gospodarski subjekti (dobavljači) koriste da provjere ispunjava li dobavljač tražene uvjete. Ta dokumentacija sadržava kriterije za odabir i osnove za isključenje subjekata koji se prijave za pružanje usluga i robe. Kupac definira kriterije, a dobavljač unosi dokaze da bi pokazao na koji ih način ispunjava. Time se znatno štedi vrijeme i olakšava administrativni rad.

Kupci i dobavljači koji koriste taj standard dobivaju pojednostavnjenu i bržu razmjenu podataka. Pružatelji usluga u privatnom ili javnom sektoru koji razvijaju usluge na temelju ESPD-EDM-a obogaćuju usluge koje pružaju korisnicima tako što podupiru te razmjene na razini država članica.

Zašto je za ovo poželjno koristiti materijale Ureda za publikacije?

Neke države članice nude modele za korištenje na nacionalnoj razini, ali na europskoj razini ne postoje alternativni ili konkurentni standardi.

Postoje li preduvjeti ili ograničenja?

Ovi su standardi neovisni o platformi, što znači da ne postoje posebni preduvjeti ni ograničenja za njihovo korištenje.

Kako se može doći do materijala?

ESPD-EDM Ureda za publikacije je javno dostupan na GitHubu. Više informacija o pristupu i korištenju tih standarda možete pronaći na našim stranicama s dokumentacijom na docs.ted.europa.eu

Za pitanja se obratite na sljedeću adresu: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Tko održava ESPD-EDM?

Ured za publikacije Europske komisije održava ESPD-EDM.