Službene internetske stranice Europske unije

E-obrasci

Arhiva uvođenja e-obrazaca

Konsolidirana pitanja i odgovori s internetskog seminara za korisnike aplikacije eNotices2 održanog 12. listopada 2023.

Dostupan je sažetak pitanja i odgovora s internetskog seminara za korisnike aplikacije eNotices2.

Snimku internetskog seminara možete pronaći i na YouTubeu.

 

Nova verzija kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit (1. prosinca 2023.)

Objavili smo verziju 1.10.0 kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit na GitHubu.

Verzija donosi razne promjene i ispravke sadržaja metapodataka.

Za više pojedinosti vidjeti datoteku changelog priloženu kompletu za razvoj softvera.

Verzija toga kompleta aktivirat će se u okruženju pretpregleda 4. prosinca 2023., a u proizvodnom okruženju 5. prosinca 2023.

 

Otvorene su prijave za četvrtu radionicu s ponovnim korisnicima podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Otvorene su prijave za radionicu 14. prosinca 2023. Prijavite se ovdje do 13. prosinca u podne po srednjoeuropskom vremenu. Dan prije održavanja internetske radionice poslat ćemo vam upute za uključivanje putem Webexa.

Pozivamo vas i da nastavite testirati mogućnosti ponovne uporabe podataka s novog portala TED u namjenskom testnom okruženju s pomoću ovog URL-a. Za prijavu na svoj račun možete se koristiti istim podacima za EU Login kao i za trenutačni portal TED.

Budući da je jedan od ciljeva radionice prikupiti povratne informacije o vašim iskustvima s testiranjem, potičemo vas da iskoristite tu priliku za testiranje. Možete nam poslati povratne informacije tako da odgovorite na pitanja koja će vam biti postavljena nakon prijave. Druga je mogućnost da odgovorite na ovu poruku ili nam date povratne informacije izravno na radionici.


Napominjemo i da su odgovori na pitanja postavljena na radionici u listopadu već dostupni na internetskoj stranici događanja.

 

Godišnji seminar e-pošiljatelja na portalu TED (13. prosinca 2023.)

Otvorene su prijave za godišnji seminar e-pošiljatelja na portalu TED, koji će se održati virtualno putem aplikacije Webex u srijedu, 13. prosinca 2023., od 10 do 16 sati po srednjoeuropskom vremenu. Rok za prijavu je utorak, 12. prosinca u podne. Dan prije održavanja seminara poslat ćemo vam upute za uključivanje.

Dnevni red dostupan je na internetskim stranicama događanja. Budući da će se seminar snimati, pozivamo vas da pročitate našu izjavu o zaštiti osobnih podataka.

Ako imate pitanja, obratite se na adresu OP-EVENTS@publications.europa.eu.

 

Konsolidirana pitanja i odgovori s radionice s korisnicima postojećih podataka na TED-u od 16. lipnja 2023.

Nakon radionice održane s ponovnim korisnicima podataka s TED-a sad je dostupan sažetak pitanja i odgovora.

 

Konsolidirana pitanja i odgovori s internetskog seminara za korisnike aplikacije eNotices2 održanog 19. rujna 2023. 

Nakon prvog internetskog seminara za korisnike aplikacije eNotices2 sad je dostupan sažetak pitanja i odgovora.

Snimku internetskog seminara možete pronaći i na YouTubeu.

 

Nova verzija kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit (9. listopada 2023.)

Objavili smo verziju 1.9.0 kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit na GitHubu.

Verzija donosi razne promjene i ispravke sadržaja metapodataka.

Za više pojedinosti vidjeti datoteku changelog priloženu kompletu za razvoj softvera.

Verzija tog kompleta aktivirat će se u okruženju pretpregleda 10. listopada 2023. i u proizvodnom okruženju 11. listopada 2023.

 

Otvorene su prijave za treću radionicu s ponovnim korisnicima podataka s TED-a, koja će se održati 18. listopada 2023.

Otvorene su prijave za radionicu koja će se održati 18. listopada 2023. Prijavite se do 17. listopada u podne po srednjoeuropskom vremenu. Dan prije održavanja internetske radionice poslat ćemo vam upute za uključivanje putem Webexa. 

Pozivamo vas i da testirate mogućnosti ponovne uporabe podataka s novog portala TED u namjenskom testnom okruženju s pomoću ovog URL-a.

Za prijavu na svoj račun možete se koristiti istim podacima za EU Login kao i za trenutačni portal TED. Imajte na umu da bi moglo biti određenih problema s nekim podacima pohranjenima u vašem računu, no nadamo se da ćemo ih uspjeti uskoro riješiti. Unaprijed se ispričavamo zbog eventualnih poteškoća.

Budući da je jedan od ciljeva radionice prikupiti povratne informacije o vašim iskustvima s testiranjem, potičemo vas da iskoristite tu priliku za testiranje. Prve povratne informacije možete nam poslati tako da odgovorite na pitanja koja će vam biti postavljena nakon prijave. Druga je mogućnost da odgovorite na ovu poruku ili nam date povratne informacije izravno na radionici.

Napominjemo i da će odgovori na pitanja postavljena na prošloj radionici uskoro biti dostupni na internetskoj stranici događanja.

 

Otvorene su prijave za šestu tehničku radionicu o e-obrascima, koja će se održati 26. rujna 2023.

Otvorene su prijave za šestu tehničku radionicu o e-obrascima, koja će se održati putem aplikacije Webex u utorak, 26. rujna 2023., od 10 do 16 sati po srednjoeuropskom vremenu. Prijavite se do ponedjeljka, 25. rujna u podne po srednjoeuropskom vremenu. Dan prije održavanja seminara poslat ćemo vam upute za uključivanje. Dnevni red dostupan je na internetskim stranicama događanja. Budući da će se seminar snimati, pozivamo vas da pročitate našu izjavu o zaštiti osobnih podataka.

Ako imate pitanja, obratite se na adresu OP-EVENTS@publications.europa.eu.

 

Korelacijska tablica između standardnih obrazaca TED-XML i e-obrazaca (3. kolovoza 2023.)

Cilj je ove datoteke pomoći korisnicima postojeće aplikacije eNotices (za upravljanje standardnim obrascima TED-a, kako su definirani Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/1986) da pronađu ekvivalentne obrasce u novoj aplikaciji eNotices2 (za upravljanje e-obrascima, kako je definirano Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1780).

Tablica može biti korisna i korisnicima drugih platformi za e-nabavu pri prelasku s obrazaca TED-XML na e-obrasce.

 

Nova verzija kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit (26. srpnja 2023.)

Objavili smo verziju 1.8.0 kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit na GitHubu.

Verzija donosi razne promjene i ispravke sadržaja metapodataka.

Za više pojedinosti vidjeti datoteku changelog priloženu kompletu za razvoj softvera.

 

Nova verzija kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit (16. svibnja 2023.)

Objavili smo verziju 1.7.0 kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit na GitHubu.

U ovoj se verziji navode dodatne informacije o čvorovima, poljima i popisima oznaka te se uvode razne promjene i ispravci sadržaja metapodataka.

Za više pojedinosti vidjeti datoteku changelog priloženu kompletu za razvoj softvera.

 

Otvorene su prijave za petu tehničku radionicu o e-obrascima, koja će se održati 23. i 24. svibnja 2023. (10. svibnja 2023.)

Pozivamo vas na petu tehničku radionicu o e-obrascima, koja će se održati putem aplikacije Webex u utorak, 23. svibnja 2023., od 10 do 16 sati po srednjoeuropskom vremenu i u srijedu, 24. svibnja 2023., od 10 do 12 sati po srednjoeuropskom vremenuPrijavite se do ponedjeljka, 22. svibnja u podne po srednjoeuropskom vremenu. Dan prije održavanja seminara poslat ćemo vam upute za uključivanje. Budući da će se seminar snimati, pozivamo vas da pročitate našu izjavu o zaštiti osobnih podataka.

Ako imate pitanja, obratite se na adresu OP-EVENTS@publications.europa.eu.

 

Verzija 0.6.0 aplikacije za konverziju standardnih obrazaca TED XML u e-obrasce (17. travnja 2023.)

Nova verzija aplikacije TEDXDC za konverziju standardnih obrazaca TED XML u e-obrasce objavljena je na GitHubu: https://github.com/OP-TED/ted-xml-data-converter. Ta verzija može djelomično konvertirati sve glavne obrasce za shemu R2.0.9: prethodne informativne obavijesti, obavijesti o nadmetanju i obavijesti o dodjeli ugovora.

 

Zabilježite datum održavanja radionice za ponovne korisnike podataka s TED-a, 14. lipnja 2023. (27. ožujka 2023.)

Nadovezujući se na radionicu koja je održana 27. rujna 2022., Ured za publikacije priprema drugu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a. Ovaj će put naglasak biti na sljedećim temama:

 • predstojeći novi portal TED – promjene za ponovne korisnike podataka
 • najnovije informacije o e-obrascima
 • ponovna uporaba putem novorazvijene semantičke mrežne usluge TED-a
 • informacije o podatkovnom prostoru javne nabave.

Radionica će se održati putem interneta u srijedu, 14. lipnja 2023.

Zabilježite si taj datum u kalendaru. Detaljnije informacije, dnevni red i poziv na prijavu objavit ćemo uskoro.

 

Zakrpe za komplet za razvoj softvera za e-obrasce 1.3, 1.4 i 1.5 (14. ožujka 2023.)

Zajedno s kompletom za razvoj softvera za e-obrasce 1.6.0 danas smo objavili zakrpe za sve ostale aktivne verzije tog kompleta. Konkretno, objavili smo komplete za razvoj softvera 1.3.31.4.21.5.2.

Verzije sa zakrpama uključuju ažurirane prijevode tekstualnih oznaka i ažurirane predloške za vizualizaciju obavijesti. Svi ostali dijelovi verzija sa zakrpama ostaju nepromijenjeni.

Odsad ćemo, zajedno s novim verzijama kompleta za razvoj softvera, nastaviti objavljivati zakrpe za prethodne aktivne verzije kako bi sve aplikacije koje ih još upotrebljavaju mogle sadržavati ažurirane prijevode i omogućiti vizualizaciju predložaka.

Verzije 1.0, 1.1 i 1.2 kompleta za razvoj softvera, koje su izdane prije puštanja e-obrazaca u rad 14. studenog 2022., prestat će se upotrebljavati za proizvodnju od 14. travnja 2023. Svi e-pošiljatelji koji i dalje razvijaju aplikacije s verzijama koje prethode verziji 1.3 moći će i nakon tog datuma pristupiti tim verzijama u okruženju pretpregleda. Najstarija aktivna verzija za uporabu u proizvodnji bit će verzija 1.3.

 

Otvorene su prijave za četvrtu tehničku radionicu o e-obrascima, koja će se održati 28. ožujka 2023. (14. ožujka 2023.)

Pozivamo vas na četvrtu tehničku radionicu o e-obrascima, koja će se održati putem aplikacije Webex u utorak, 28. ožujka 2023., od 10 do 16 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Prijavite se do ponedjeljka, 27. ožujka u podne po srednjoeuropskom vremenu. Dan prije održavanja seminara poslat ćemo vam upute za uključivanje.

Budući da će se seminar snimati, pozivamo vas da pročitate našu izjavu o zaštiti osobnih podataka.

Ako imate pitanja, obratite se na adresu OP-EVENTS@publications.europa.eu.

 

Nova verzija kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit (14. ožujka 2023.)

Objavili smo verziju 1.6.0 kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit na GitHubu.

U ovoj se verziji navode dodatne informacije, konkretno o čvorovima i poljima, te se uvode razne promjene i ispravci sadržaja metapodataka.

Za više pojedinosti vidjeti datoteku changelog priloženu kompletu za razvoj softvera.

 

Otvorene su prijave za treću tehničku radionicu o e-obrascima, koja će se održati 1. veljače 2023. (17. siječnja 2023.)

Pozivamo vas na treću tehničku radionicu o e-obrascima, koja će se održati putem aplikacije Webex u srijedu, 1. veljače 2023., od 10 do 16 sati po srednjoeuropskom vremenuPrijavite se do ponedjeljka, 30. siječnja u 18 sati po srednjoeuropskom vremenu kako biste dobili upute za uključivanje i najnovije informacije. Budući da će se seminar snimati, pozivamo vas da pročitate našu izjavu o zaštiti osobnih podataka.

Ako imate pitanja, obratite se na adresu OP-EVENTS@publications.europa.eu.

 

Zabilježite datume: kalendar događanja za e-pošiljatelje/e-obrasce na portalu TED za 2023. (21. prosinca 2022.)

Ured za publikacije sa zadovoljstvom objavljuje svoj godišnji kalendar događanja za e-pošiljatelje/e-obrasce na portalu TED za 2023.

Zabilježite si u kalendaru sljedeće datume:

 • 1. veljače (3. tehnička radionica o e-obrascima)
 • 28. i 29. ožujka (4. tehnička radionica o e-obrascima)
 • 23. i 24. svibnja (5. tehnička radionica o e-obrascima)
 • 26. i 27. rujna (6. tehnička radionica o e-obrascima)
 • 12. i 13. prosinca (godišnji seminar za e-pošiljatelje).

Sva događanja koja se odnose na e-obrasce organiziraju se u obliku jednodnevnih ili dvodnevnih internetskih seminara ili internetskih radionica. Detaljnije informacije, dnevni red i poziv na prijavu objavit ćemo uskoro.

Ako imate pitanja, obratite se na adresu OP-EVENTS@publications.europa.eu.

 

Nova verzija kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit (19. prosinca 2022.)

Objavili smo verziju 1.5.0 kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit na GitHubu.

Verzija donosi razne promjene i ispravke sadržaja metapodataka.

Za više pojedinosti vidjeti datoteku changelog priloženu kompletu za razvoj softvera.

 

Nova verzija kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit (25. studenog 2022.)

Objavili smo verziju 1.4.0 kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit na GitHubu.

Verzija donosi razne promjene i ispravke sadržaja metapodataka.

Za više pojedinosti vidjeti datoteku changelog priloženu kompletu za razvoj softvera.

 

Godišnji seminar e-pošiljatelja na portalu TED (12. i 13. prosinca 2022.)

Obavještavamo vas da su otvorene prijave za godišnji seminar e-pošiljatelja na portalu TED 2022. Seminar će se održati putem aplikacije Webex 12. i 13. prosinca 2022.

Ovogodišnji seminar ponovno će biti usmjeren na provedbu i planove za novu generaciju elektroničkih standardnih obrazaca (e-obrazaca) koji su postali dostupni u studenom 2022.

Prijavite se do petka, 9. prosinca u podne po srednjoeuropskom vremenu kako biste dobili upute za uključivanje i najnovije informacije. Budući da će se seminar snimati, pozivamo vas da pročitate našu izjavu o zaštiti osobnih podataka.

Ako imate pitanja, obratite se na adresu OP-EVENTS@publications.europa.eu.

Radujemo se što ćete sudjelovati na našem godišnjem seminaru.

 

Nova verzija kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit (11. studenog 2022.)

Objavili smo verziju 1.3.2 kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit na GitHubu.

Za više pojedinosti vidjeti datoteku changelog priloženu kompletu za razvoj softvera.

 

Nova verzija kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit (9. studenog 2022.)

Objavili smo verziju 1.3.1 kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit na GitHubu.

Za više pojedinosti vidjeti datoteku changelog priloženu kompletu za razvoj softvera.

 

Nova verzija kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit (7. studenog 2022.)

Objavili smo verziju 1.3.0 kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit na GitHubu.

Verzija donosi razne promjene i ispravke sadržaja metapodataka.

Za više pojedinosti vidjeti datoteku changelog priloženu kompletu za razvoj softvera.

 

Zabilježite datume: godišnji seminar e-pošiljatelja na portalu TED (12. i 13. prosinca 2022.)

Ured za publikacije sa zadovoljstvom najavljuje da će se godišnji seminar e-pošiljatelja na portalu TED održati na internetu 12. i 13. prosinca 2022.

Zabilježite si te datume u kalendaru.

Detaljnije informacije, dnevni red i poziv na prijavu objavit ćemo uskoro.

 

Nova verzija kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit (10. listopada 2022.)

Objavili smo verziju 1.2.0 kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit na GitHubu.

Verzija donosi razne promjene sadržaja metapodataka.

Za više pojedinosti vidjeti datoteku changelog priloženu kompletu za razvoj softvera.

 

Verzija 0.5.0 aplikacije za konverziju standardnih obrazaca TED XML u e-obrasce (19. rujna 2022.)

Nova verzija aplikacije TEDXDC za konverziju standardnih obrazaca TED XML u e-obrasce objavljena je na GitHubu: https://github.com/OP-TED/ted-xml-data-converter.

Verzija omogućuje konverziju obavijesti o nadmetanju i obavijesti o dodjeli ugovora na portalu TED. Obuhvaća i višejezične verzije tekstualnih elemenata, a dodane su i opcije za kontrolu izvješćivanja korisnika o porukama.

 

Nova verzija kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit (15. rujna 2022.)

Objavili smo verziju 1.1.0 kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit na GitHubu.

Verzija donosi razne promjene u sadržaju metapodataka, posebno u vezi s predstojećom izmjenom Uredbe o e-obrascima.

Za više pojedinosti vidjeti datoteku changelog priloženu kompletu za razvoj softvera.

 

Nova verzija kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit (5. kolovoza 2022.)

Objavili smo verziju 1.0.0 kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit na GitHubu.

Verzija donosi dodatne informacije o poljima, novu strukturu Schematron datoteka te razna druga ažuriranja i poboljšanja.

Za više pojedinosti vidjeti datoteku changelog priloženu kompletu za razvoj softvera.

 

Verzija 0.4.0 aplikacije za konverziju standardnih obrazaca TED XML u e-obrasce (2. kolovoza 2022.)

Nova verzija aplikacije TEDXDC za konverziju standardnih obrazaca TED XML u e-obrasce objavljena je na GitHubu: https://github.com/OP-TED/ted-xml-data-converter.

Verzija omogućuje konverziju obavijesti o dodjeli ugovora s pomoću TED-ova obrasca F03, kao i svih obrazaca TED-a za obavijesti o nadmetanju.

 

Nova verzija kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit (19. srpnja 2022.)

Objavili smo verziju 0.7.0 kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit na GitHubu.

Verzija sadržava novi format datoteke za vrstu obavijesti „definicije”, kao i različita ažuriranja i poboljšanja. Uključuje i nova Schematron pravila, zajedno s ažuriranim metapodacima o poljima i primjerima obavijesti.

Za više pojedinosti vidjeti dnevnik promjena priložen kompletu za razvoj softvera.

 

Aplikacija za konverziju standardnih obrazaca TED XML u e-obrasce (23. svibnja 2022.)

Aplikacija za konverziju standardnih obrazaca (TEDXDC) razvija se kako bi se pomoglo organizacijama koje objavljuju obavijesti o javnoj nabavi pri prelasku na e-obrasce. Aplikacija konvertira obavijest objavljenu u shemi TED-a u nacrt iste obavijesti u e-obrascima.

Najnovija verzija objavljena je na GitHubu. Ova verzija alata omogućuje konverziju obavijesti o nadmetanju objavljenih s pomoću sheme TED XML R.2.0.9.

 

Ažurirani uzorci prikaza obavijesti na temelju e-obrazaca (11. svibnja 2022.)

Ova HTML datoteka daje uzorak podataka kako bi se lakše vidjela struktura preglednika TED-a i razumjeli načini na koji se elementi uklapaju te omogućuje prebacivanje između različitih vrsta obavijesti.

Najveća strukturna promjena u usporedbi s uzorcima iz srpnja 2021. jest odluka da se gotovo sve informacije o organizaciji grupiraju u jedan odjeljak.

Trenutačna verzija još nije konačna, ali je prilično slična onomu što će proizvesti preglednik TED-a.

 

Nova verzija kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit (10. svibnja 2022.)

Objavili smo verziju 0.6.0 kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit na GitHubu.

Verzija sadržava strukturirane informacije o vizualizaciji obavijesti na temelju e-obrazaca kao i niz ažuriranja i poboljšanja. Uključuje i nova pravila u Schematron datotekama te ažurirane popise oznaka i primjere obavijesti.

Za više pojedinosti vidjeti datoteku changelog priloženu kompletu za razvoj softvera.

 

Početno mapiranje trenutačne sheme TED-XML-a u e-obrasce (13. travnja 2022.)

Kako bi podržao prelazak s jednog na drugi format podataka, Ured za publikacije mapira polja trenutačne sheme TED-XML u odnosu na shemu e-obrazaca.

To mapiranje u Excelu temelji se na prošlogodišnjem mapiranju operativnih uvjeta koje je provela Europska komisija i dopunjuje se tehničkim mapiranjem TED-XML-a u odnosu na polja sheme e-obrazaca na razini Xpath.

Nisu uključeni svi standardni obrasci i ne postoji točna operativna korespondencija između svakog standardnog obrasca i svake obavijesti na temelju e-obrasca.

Ova datoteka u Excelu dostupna je „kao što jest” i može poslužiti kao vodič. Neće se dodatno ažurirati, ali eventualne povratne informacije možete poslati na adresu ted@publications.europa.eu.

Kasnije će Ured za publikacije podijeliti XSLT datoteke sa stvarnom provedbom tih mapiranja, koje će se postupno obogaćivati i koristiti za konverziju.

Konverzija TED-XML-a uvijek će rezultirati nevaljanim XML e-obrascima jer, na primjer, ne postoje sva polja ili se tekstualna polja ne mogu pretvoriti u vrijednosti s popisa oznaka. Međutim, njome bi se korisnicima i sustavima trebalo omogućiti da se što više postojećih obavijesti prenese u novi format, primjerice pri nastavku postupka koji se preklapa s prelaskom s jedne sheme na drugu.

 

Zabilježite datum: tehnička radionica za e-obrasce u svibnju 2022.

Ured za publikacije organizira tehničku radionicu o e-obrascima radi razmjene informacija s e-pošiljateljima i njihovim razvojnim programerima o statusu uvođenja e-obrazaca.

Radionica će se održati na internetu 11. i 12. svibnja 2022. i odnosi se isključivo na e-obrasce (novu generaciju elektroničkih standardnih obrazaca) i njihove tehničke aspekte; svrha joj nije zamijeniti godišnji seminar e-pošiljatelja.

Zabilježite si taj datum u kalendaru.

Detaljnije informacije, dnevni red i poziv na prijavu objavit ćemo uskoro.

 

Nova verzija kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit (21. siječnja 2022.)

Objavili smo verziju 0.5.0 kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit na GitHubu.

U toj su verziji navedeni popisi oznaka koje se upotrebljavaju u e-obrascima i strukturirane informacije o različitim vrstama obavijesti definiranima u Uredbi o e-obrascima. Poboljšane su informacije o poljima te se sada navodi i lokacija svakog polja u strukturi XML obavijesti. Verzija uključuje i manje ispravke u XSD-ova sheme e-obrazaca, zajedno s novim pravilima u Schematron datotekama i ažuriranim primjerima obavijesti.

Za više pojedinosti vidjeti datoteku changelog priloženu kompletu za razvoj softvera.

 

Seminar e-pošiljatelja 2021.

Godišnji seminar e-pošiljatelja na TED-u održat će se putem interneta od 8. do 10. studenog 2021. Ovogodišnji seminar prvenstveno će biti usmjeren na uvođenje nove generacije elektroničkih standardnih obrazaca (e-obrazaca), koji će postati dostupni u studenom 2022.

Za više informacija o seminaru i dnevnom redu posjetite stranicu https://op.europa.eu/en/web/ted-esenders-webinar-2021/home

 

Nova verzija kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit (14. listopada 2021.)

Objavili smo verziju 0.4.0 kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit na GitHubu.

Verzija sadržava dodatne informacije o poljima koja se upotrebljavaju u obavijestima na temelju e-obrazaca te preliminarne prijevode različitih oznaka i kratkih tekstova. Uključuje i novu verziju XSD-ova sheme e-obrazaca, s manjim dodacima i ispravcima, kao i nova pravila u Schematron datotekama i ažurirane primjere obavijesti.

Za više pojedinosti vidjeti datoteku changelog priloženu kompletu za razvoj softvera.

 

Nova verzija kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit (3. rujna 2021.)

Objavili smo novu, manju verziju kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit na GitHubu.

Sadržava novu verziju XSD-ova sheme e-obrazaca s izmjenama struktura za obavijesti o promjeni i obavijesti o izmjeni ugovora. Tu su i nove verzije Schematron datoteka, primjeri obavijesti i izvješća o validaciji.

Za više pojedinosti vidjeti datoteku changelog priloženu kompletu za razvoj softvera.

 

Nova verzija kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit (4. kolovoza 2021.)

Objavili smo novu, manju verziju kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit na GitHubu.

Verzija uključuje novi format (Asciidoc i HTML) za dokumentaciju e-obrazaca.

Za više pojedinosti vidjeti datoteku changelog priloženu kompletu za razvoj softvera.

 

Uzorci obavijesti na temelju e-obrazaca (23. srpnja 2021.)

Ovdje možete pronaći privremene verzije 40 obveznih obavijesti u PDF formatu.

Zanimaju nas vaše povratne informacije o tim uzorcima obavijesti. Možete nam ih poslati putem službi za pomoć korisnicima s naznakom „e-obrasci” u predmetu e-poruke najkasnije do 31. kolovoza.

 

Nova verzija kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit (25. svibnja 2021.)

Objavili smo novu verziju kompleta za razvoj softvera za e-obrasce eForms Software Development Kit na GitHubu.

Sadržava novu verziju XSD-ova sheme e-obrazaca sa znatnim izmjenama struktura za obavijesti o organizaciji i obavijesti o rezultatima, kao i neke manje izmjene. Tu su i nove verzije Schematron datoteka, primjeri obavijesti i izvješća o validaciji.

Za više pojedinosti vidjeti datoteku changelog priloženu kompletu za razvoj softvera.

 

Korelacija operativnih uvjeta e-obrazaca s vrstom podataka „Oznaka” u odnosu na rječnike EU-a (7. svibnja 2021.)

Ovdje se nalazi tablica koja prikazuje podudarnost između popisa oznaka objavljenih u rječnicima EU-a i operativnih uvjeta s vrstom podataka „Oznaka” iz tablice 2. u Uredbi (EU) 2019/1780: „Polja u standardnim obrascima i obavijestima”.

 

Komplet za razvoj softvera za e-obrasce (8. ožujka 2021.)

U okviru razvoja e-obrazaca objavili smo prvu verziju kompleta za razvoj softvera (Software Development Kit) za e-obrasce na GitHubu. Ta verzija zamjenjuje prethodne verzije privremene sheme e-obrazaca.

Komplet za razvoj softvera za e-obrasce objedinjuje nekoliko različitih sastavnica e-obrazaca i implementatorima pruža potpuniji skup resursa za razvoj aplikacija e-obrazaca. Tom prvom verzijom ne uvode se nikakve izmjene XSD-ova e-obrazaca, koji ostaju jednaki onima koji su distribuirani putem SIMAP-a 13. studenog 2020. Međutim, na raspolaganje se stavlja nekoliko dodatnih resursa:

 • skup primjera obavijesti u XML-u
 • uzorci izvješća o validaciji
 • privremeni skup pravila za validaciju Schematrona koja se koriste za provedbu operativnih i strukturnih pravila koja proizlaze iz e-obrazaca i povezanih propisa
 • opsežna dokumentacija o shemama i njihovoj uporabi za e-obrasce
 • trenutačna verzija sheme e-obrazaca na temelju UBL 2.3.

Upotreba GitHuba za smještaj kompleta za razvoj softvera ima brojne prednosti:

 • automatsko obavješćivanje o novim verzijama
 • jednostavna usporedba izmjena među verzijama
 • implementatori e-obrazaca mogu se biti ovisni o određenim verzijama kako bi se uskladio njihov razvoj.

Nastavit ćemo dorađivati komplet za razvoj softvera za e-obrasce i redovito objavljivati verzije na GitHubu.

Rado ćemo primiti povratne informacije i primjedbe o kompletu za razvoj softvera za e-obrasce. Možete nam ih poslati putem službi za pomoć korisnicima s naznakom „e-obrasci” u predmetu e-poruke.

Pratite komplet za razvoj softvera za e-obrasce na GitHubu

 

Privremena verzija shema e-obrazaca (13. studenog 2020.)

Ovom privremenom verzijom sheme bližimo se završnoj verziji.

Verzija obuhvaća sve vrste obrazaca:

 • 40 obrazaca iz priloga Uredbi (od 1. do 40.)
 • proširene obrasce (od E1 do E5)
 • ostale obrasce (CEI, X01, X02, T01, T02).

U napomeni o novoj verziji navode se novi elementi, od kojih se većina odnosi na proširene e-obrasce (obrasci od E1 do E5).

Zbog razlike u modelima postoje određene razlike između Priloga Uredbi i shema (na temelju standarda UBL); te su razlike navedene u ovom dokumentu.

 

Privremena verzija 1.1 shema e-obrazaca (14. rujna 2020.)

Riječ je o privremenom objavljivanju shema koje obuhvaćaju i sljedeće obrasce:

 • poziv na iskaz interesa (koji koriste samo institucije, tijela i agencije EU-a) (CEI), informativnu obavijest o europskom društvu (EC 2157/2001) ili europskoj zadruzi (EC 1435/2003) (X01), informativnu obavijest o europskom gospodarskom interesnom udruženju (EEZ 2137/85) (X02)
 • obrasce povezani s Uredbom 1370/2007 – javni željeznički i cestovni prijevoz putnika (T01, T02).

Temelji se na najnovijem kandidatu UBL 2.3. i bit podložna naknadnim promjenama.

 

Identifikatori e-obrazaca v. 1.0 (29. svibnja 2020.)

U nastavku se nalazi verzija 1.0 proračunske tablice s identifikacijskim oznakama e-obrazaca.

Imajte na umu da su one privremene i da se mogu promijeniti.

 

Verzija 1.1 dokumentacije e-obrazaca i privremena verzija 1.0 XPATH-a (25. svibnja 2020.)

U nastavku se nalazi druga verzija dokumentacije o shemi e-obrazaca i verzija 1.0 mapiranja sastavnica e-obrazaca i operativnih uvjeta.

Imajte na umu da su one privremene i da se mogu promijeniti.

 

Privremena verzija dokumentacije e-obrazaca (13. ožujka 2020.)

Ovaj se dokument odnosi na privremenu verziju shema e-obrazaca objavljenu 20. prosinca 2019.

Sheme i dokumentacija i dalje se mogu mijenjati. Stoga bi ih trebalo smatrati privremenima.

 

Privremena verzija shema e-obrazaca (20.prosinca 2019.)

Riječ je o privremenoj verziji shema. Trenutačno se temelji na privremenoj verziji vrsta dokumenata prije dodjele UBL 2.3 te stoga još nije spremna za uporabu; i dalje se može naknadno promijeniti.

Primjenjuje se sljedeći pristup: zadržavamo cijeli skup elemenata UBL-a, ali podržavamo samo upotrebu podskupa.

Prednosti:

 • pravila su izvan sheme
 • dodavanje dodatnih polja za koja već postoji element UBL-a neće zahtijevati definiranje nove sheme
 • veća mogućnost ponovne uporabe elemenata uz istodobno smanjenje međuovisnosti na najmanju moguću mjeru; zajedno s mehanizmima uvoza i uključivanja, time se pojednostavnjuje proces integracije svakog uvođenja nove sastavnice
 • za elemente koji su obvezni u e-obrascima, ali su osmišljeni kao neobvezni u UBL-u definirana su posebna pravila. Pristupom koji se temelji na pravilima smanjuje se učinak promjena (npr. regulatorna promjena u pogledu obveznog aspekta dovest će samo do ažuriranja pravila).

 

Uskoro će biti dostupne dodatne informacije. Pitanja i primjedbe možete poslati službi za pomoć korisnicima s naznakom „e-obrasci” u predmetu e-poruke.