Oficiální internetová stránka Evropské unie

Elektronické formuláře

Archiv realizace elektronických formulářů

Konsolidované otázky a odpovědi z webináře eNotices2 z 12. října 2023

K dispozici je nyní shrnutí otázek a odpovědí z druhého webináře eNotices2 .

Záznam webináře je rovněž k dispozici na YouTube.

 

Nová verze souboru pro vývoj softwaru (souboru SDK) elektronických formulářů (1.12.2023)

Zveřejnili jsme verzi 1.10.0 souboru pro vývoj softwaru elektronických formulářů na stránkách GitHub.

Tato verze přináší různé změny a opravy obsahu metadat.

Další podrobnosti naleznete v souboru changelog připojeném k SDK.

Tato verze SDK bude aktivována v náhledovém prostředí 4.12.2023 a v produkčním prostředí dne 5.12. 2023.

 

Výroční seminář elektronických odesílatelů TED (13. prosince 2023)

Nyní se lze registrovat na výroční seminář elektronických odesílatelů TED, který se bude konat online prostřednictvím aplikace Webex ve středu 13. prosince 2023 od 10.00 do 16.00 SEČ. Zaregistrovat se je nutné do úterý 12. prosince 12.00 hod. (SEČ). Před konáním schůze obdržíte podrobnosti o připojení k síti Webex.

Program je k dispozici na internetových stránkách akce. Vzhledem k tomu, že zasedání bude zaznamenáno, si prosím přečtěte naše prohlášení o ochraně osobních údajů.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na adresu OP-EVENTS@publications.europa.eu

 

Konsolidované otázky a odpovědi z webináře eNotices2 z 19. září 2023 

Na základě prvního semináře pro uživatele aplikace eNotices2 vzniklo shrnutí otázek a odpovědí a je nyní k dispozici zde.

Záznam webináře je rovněž k dispozici na YouTube.

 

Nová verze souboru pro vývoj softwaru (souboru SDK) elektronických formulářů (9.10.2023)

Zveřejnili jsme verzi 1.9.0 souboru pro vývoj softwaru elektronických formulářů na stránkách GitHub.

Tato verze přináší různé změny a opravy obsahu metadat.

Další podrobnosti naleznete v souboru changelog připojeném k SDK.

Tato verze SDK bude aktivována v náhledovém prostředí 10.10.2023 a v produkčním prostředí dne 11.10. 2023.

 

Registrace na 6. technický seminář o elektronických formulářích, který se bude konat 26. září 2023, je otevřena

Nyní se lze registrovat na 6. technický seminář o elektronických formulářích, který se bude konat online prostřednictvím aplikace Webex v úterý 26. září 2023 od 10.00 do 16.00 SEČ. Zaregistrovat se je nutné do pondělí 25. září 12.00 SEČ. Před konáním schůze obdržíte podrobnosti o připojení k síti Webex. Program je k dispozici na internetových stránkách akce. Vzhledem k tomu, že se bude pořizovat záznam zasedání, si prosím přečtěte naše prohlášení o ochraně osobních údajů.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na adresu OP-EVENTS@publications.europa.eu

 

Srovnávací tabulka mezi standardními formuláři TED-XML a elektronickými formuláři (3.8.2023)

Cílem tohoto souboru je pomoci uživatelům stávající aplikace eNotices (jejíž pomocí se spravují standardní formuláře TED, jak jsou definovány v prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/1986) najít rovnocenné formuláře v nové aplikaci eNotices2 (jejíž pomocí se spravují elektronické formuláře, jak jsou definovány v prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/1780).

Tabulka by mohla být užitečná i pro uživatele jiných platforem pro elektronické zadávání veřejných zakázek při přechodu z formulářů TED-XML na elektronické formuláře.

 

Nová verze souboru pro vývoj softwaru (souboru SDK) elektronických formulářů (26.7.2023)

Zveřejnili jsme verzi 1.8.0 souboru pro vývoj softwaru elektronických formulářů na stránkách GitHub.

Tato verze přináší různé změny a opravy obsahu metadat.

Další podrobnosti naleznete v souboru changelog připojeném k SDK.

 

Nová verze souboru pro vývoj softwaru (souboru SDK) elektronických formulářů (16.5.2023)

Zveřejnili jsme verzi 1.7.0 souboru pro vývoj softwaru elektronických formulářů na stránkách GitHub.

Tato verze poskytuje další informace o uzlech, polích a seznamech kódů a přináší různé změny a opravy obsahu metadat.

Další podrobnosti naleznete v souboru changelog připojeném k SDK.

 

Registrace na 5. technický seminář o elektronických formulářích, který se bude konat 23.–24. května 2023, je otevřena (10.5.2023)

Rádi bychom vás pozvali na 5. technický seminář o elektronických formulářích, který se bude konat online prostřednictvím aplikace Webex v úterý 23. května 2023, 10:00–16:00 SEČ a ve středu 24. května 2023, 10:00–12:00 SEČZaregistrovat se je nutné do pondělí 22. května 12.00 SEČ. Před konáním schůze obdržíte podrobnosti o připojení k síti Webex. Vzhledem k tomu, že se bude pořizovat záznam zasedání, si prosím přečtěte naše prohlášení o ochraně osobních údajů.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na adresu OP-EVENTS@publications.europa.eu

 

Konvertor TED XML na elektronické formuláře 0.6.0 verze (17.4. 2023)

Nová verze konvertoru TED XML na elektronické formuláře (TEDXDC) byla zveřejněna na stránkách GitHub na https://github.com/OP-TED/ted-xml-data-converter. Tato verze uvedeného nástroje je schopna částečně konvertovat všechny hlavní formy schématu R2.0.9: předběžná oznámení, oznámení o zahájení zadávacího řízení a oznámení o výsledku zadávacího řízení.

 

Zveřejněny opravy pro elektronické formuláře SDK 1.3, 1.4, 1.5 (14.3.2023)

Společně s elektronickými formuláři SDK 1.6.0 jsme dnes zveřejnili opravy pro všechny ostatní aktivní verze SDK. Konkrétně šlo o SDK 1.3.3, SDK 1.4.2 a SDK 1.5.2.

Opravené verze zahrnují aktualizované překlady textových štítků, jakož i aktualizované šablony pro vizualizaci oznámení. Všechny ostatní části opravených verzí SDK zůstávají beze změn.

Od nynějška budeme společně s novými verzemi SDK i nadále zveřejňovat opravy předchozích aktivních verzí, aby se v aplikacích, které je stále používají, mohly využít aktualizované překlady a zobrazovat šablony.

Produkce verzí 1.0, 1.1 a 1.2 SDK, které byly vydány před zahájením elektronických formulářů 14. listopadu 2022, bude 14. dubna 2023 ukončena. Přístup k těmto verzím zůstane v náhledovém prostředí po tomto datu pro všechny elektronické odesílatele, kteří stále vyvíjejí aplikace s verzemi před datem SDK 1.3. Nejstarší aktivní verzí pro produkci bude SDK 1.3.

 

Registrace na 4. technický seminář o elektronických formulářích, který se bude konat 28. března 2023, je otevřena (14.3.2023)

Rádi bychom vás pozvali na 4. technický seminář o elektronických formulářích, který se bude konat online prostřednictvím aplikace Webex v úterý 28. března 2023, 10:00–16:00 SEČ.

Zaregistrovat se je nutné do pondělí 27. března 12.00 SEČ. Před konáním schůze obdržíte podrobnosti o připojení k síti Webex.

Vzhledem k tomu, že se bude pořizovat záznam zasedání, si prosím přečtěte naše prohlášení o ochraně osobních údajů.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na adresu OP-EVENTS@publications.europa.eu

 

Nová verze souboru pro vývoj softwaru (souboru SDK) elektronických formulářů (14.3.2023)

Zveřejnili jsme verzi 1.6.0 souboru pro vývoj softwaru elektronických formulářů na stránkách GitHub.

Tato verze poskytuje další informace především o uzlech a polích a přináší různé změny a opravy obsahu metadat.

Další podrobnosti naleznete v souboru changelog připojeném k SDK.

 

Registrace na 3. technický seminář o elektronických formulářích, který se bude konat 1. února 2023, je otevřena (17.1.2023)

Rádi bychom vás pozvali na 3. technický seminář o elektronických formulářích, který se bude konat online prostřednictvím aplikace Webex ve středu 1. února 2023, 10:00–16:00 SEČZaregistrujte se do pondělí 30. ledna do 18.00 SEČ, abyste získali údaje o připojení a nejnovější aktualizace. Vzhledem k tomu, že se bude pořizovat záznam zasedání, si prosím přečtěte naše prohlášení o ochraně osobních údajů.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na adresu OP-EVENTS@publications.europa.eu

 

Poznačte si v kalendáři: Kalendář akcí týkající se elektronických odesílatelů / elektronických formulářů TED na rok 2023 (21.12.2022)

Úřad pro publikace s potěšením oznamuje svůj každoroční kalendář akcí týkajících se elektronických odesílatelů / elektronických formulářů TED na rok 2023.

Poznačte si tato data do kalendáře:

 • 1. února (3. technický seminář o elektronických formulářích)
 • 28.–29. března (4. technický seminář o elektronických formulářích)
 • 23.–24. května (5. technický seminář o elektronických formulářích)
 • 26.–27. září (6. technický seminář o elektronických formulářích)
 • 12.–13. prosince (roční seminář pro elektronické odesílatele)

Všechny akce jsou pořádány k tématu elektronických formulářů jako jednopůldenní nebo dvoupůldenní webináře / online workshopy. Podrobnější informace spolu s programem a výzvou k registraci budou včas sděleny.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na adresu OP-EVENTS@publications.europa.eu

 

Nová verze souboru pro vývoj softwaru (souboru SDK) elektronických formulářů (19.12.2022)

Zveřejnili jsme verzi 1.5.0 souboru pro vývoj softwaru elektronických formulářů na stránkách GitHub.

Tato verze přináší různé změny a opravy obsahu metadat.

Další podrobnosti naleznete v souboru changelog připojeném k SDK.

 

Nová verze souboru pro vývoj softwaru (souboru SDK) elektronických formulářů (25.11.2022)

Zveřejnili jsme verzi 1.4.0 souboru pro vývoj softwaru elektronických formulářů na stránkách GitHub.

Tato verze přináší různé změny a opravy obsahu metadat.

Další podrobnosti naleznete v souboru changelog připojeném k SDK.

 

Výroční seminář elektronických odesílatelů TED (12.–13. prosince 2022)

Rádi bychom vás informovali, že se nyní lze registrovat na výroční seminář elektronických odesílatelů TED v roce 2022. Seminář se bude konat online prostřednictvím aplikace Webex během dvou půldnů ve dnech 12. a 13. prosince 2022.

Letošní seminář se opět zaměří na provádění a plány nové generace elektronických standardních formulářů (elektronických formulářů), které byly k dispozici v listopadu 2022.

Zaregistrujte se na stránkách do pátku 9. prosince do 12.00 (poledne) SEČ, abyste získali údaje o připojení a nejnovější aktualizace. Zasedání se budou zaznamenávat, takže vás vyzýváme, abyste si prosím přečetli naše prohlášení o ochraně osobních údajů.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na adresu OP-EVENTS@publications.europa.eu

Těšíme se, že se s vámi setkáme na našem výročním semináři.

 

Nová verze souboru pro vývoj softwaru (souboru SDK) elektronických formulářů (11.11.2022)

Zveřejnili jsme verzi 1.3.2 souboru pro vývoj softwaru elektronických formulářů na stránkách GitHub.

Další podrobnosti naleznete v souboru changelog připojeném k SDK.

 

Nová verze souboru pro vývoj softwaru (souboru SDK) elektronických formulářů (9.11.2022)

Zveřejnili jsme verzi 1.3.1 souboru pro vývoj softwaru elektronických formulářů na stránkách GitHub.

Další podrobnosti naleznete v souboru changelog připojeném k SDK.

 

Nová verze souboru pro vývoj softwaru (souboru SDK) elektronických formulářů (7.11.2022)

Zveřejnili jsme verzi 1.3.0 souboru pro vývoj softwaru elektronických formulářů na stránkách GitHub.

Tato verze přináší různé změny a opravy obsahu metadat.

Další podrobnosti naleznete v souboru changelog připojeném k SDK.

 

Poznačte si v kalendáři: Výroční seminář elektronických odesílatelů TED (12.–13. prosince 2023)

Úřad pro publikace s potěšením oznamuje, že každoroční seminář elektronických odesílatelů TED se bude konat online 12. a 13. prosince 2022.

Poznačte si toto datum do kalendáře.

Podrobnější informace spolu s programem a výzvou k registraci budou včas sděleny.

 

Nová verze souboru pro vývoj softwaru (souboru SDK) elektronických formulářů (10.10.2022)

Zveřejnili jsme verzi 1.2.0 souboru pro vývoj softwaru elektronických formulářů na stránkách GitHub.

Tato verze přináší různé změny obsahu metadat.

Další podrobnosti naleznete v souboru changelog připojeném k SDK.

 

Konvertor TED XML na elektronické formuláře 0.5.0 verze (19.9. 2022)

Nová verze konvertoru TED XML na elektronické formuláře (TEDXDC) byla zveřejněna na stránkách GitHub na https://github.com/OP-TED/ted-xml-data-converter.

Tato verze nástroje může konvertovat oznámení o zahájení zadávacího řízení TED a oznámení o výsledku zadávacího řízení. Zajišťuje taktéž zpracování vícejazyčné verze textových prvků. Přidány byly možnosti kontroly hlášení zpráv uživateli.

 

Nová verze souboru pro vývoj softwaru (souboru SDK) elektronických formulářů (15.9.2022)

Zveřejnili jsme verzi 1.1.0 souboru pro vývoj softwaru elektronických formulářů na stránkách GitHub.

Tato verze přináší různé změny v obsahu metadat, zejména v souvislosti s nadcházející změnou nařízení o elektronických formulářích.

Další podrobnosti naleznete v souboru changelog připojeném k SDK.

 

Nová verze souboru pro vývoj softwaru (souboru SDK) elektronických formulářů (5.8.2022)

Zveřejnili jsme verzi 1.0.0 souboru pro vývoj softwaru elektronických formulářů na stránkách GitHub.

Tato verze přináší další informace o polích, novou strukturu souborů v jazyce schematron a různé další aktualizace a vylepšení.

Další podrobnosti naleznete v souboru changelog připojeném k SDK.

 

Konvertor TED XML na elektronické formuláře 0.4.0 verze (2.8. 2022)

Nová verze konvertoru TED XML na elektronické formuláře (TEDXDC) byla zveřejněna na stránkách GitHub na https://github.com/OP-TED/ted-xml-data-converter.

Tato verze nástroje může konvertovat oznámení o zahájení zadávacího řízení pomocí formuláře TED F03, jakož i všech formulářů TED pro oznámení o zahájení zadávacího řízení.

 

Nová verze souboru pro vývoj softwaru (souboru SDK) elektronických formulářů (19.7.2022)

Zveřejnili jsme verzi 0.7.0 souboru pro vývoj softwaru elektronických formulářů na stránkách GitHub.

Tato verze obsahuje nový formát souboru pro „definice“ typu oznámení a různé aktualizace a vylepšení. Zahrnuje rovněž nová pravidla schematronu spolu s aktualizovanými metadaty polí a příklady oznámení.

Další podrobnosti naleznete v protokolu o změnách připojeném k SDK.

 

Konvertor TED XML na elektronické formuláře (23.5. 2022)

Konvertor TED XML na elektronické formuláře (TEDXDC) se vyvíjí s cílem pomoci organizacím, které zveřejňují oznámení o veřejných zakázkách, v přechodu na elektronické formuláře. Nástroj konvertuje oznámení zveřejněné v původním formátu TED na koncept téhož oznámení v elektronických formulářích.

Poslední verze byla zveřejněna na stránkách GitHub. Tato verze nástroje může konvertovat oznámení o zahájení zadávacího řízení zveřejněná pomocí schématu XML R.2.0.9 pro TED.

 

Aktualizované vzorky vizualizací oznámení v podobě elektronických formulářů (11.5.2022)

Tento soubor HTML poskytuje údaje o vzorcích, které usnadňují zobrazení struktury TED Viewer, pochopení toho, jak se prvky propojují, a umožňuje přepínat mezi různými typy oznámení.

Největší strukturální změnou ve srovnání se vzorky z července 2021 je rozhodnutí seskupit téměř všechny organizační informace do jedné sekce.

Současná verze ještě není konečná, ale je dosti blízko tomu, co TED Viewer vyrobí.

 

Nová verze souboru pro vývoj softwaru (souboru SDK) elektronických formulářů (10.5.2022)

Zveřejnili jsme verzi 0.6.0 souboru pro vývoj softwaru elektronických formulářů na stránkách GitHub.

Tato verze poskytuje strukturované informace o vizualizaci oznámení v podobě elektronických formulářů a různé aktualizace a zlepšení. Tato verze rovněž obsahuje nová pravidla v souborech v jazyce schematron a aktualizované seznamy kódů a příklady oznámení.

Další podrobnosti naleznete v souboru changelog připojeném k SDK.

 

Počáteční zmapování přechodu ze stávajícího formátu TED-XML na elektronické formuláře (13.4.2022)

Na podporu přechodu mezi těmito dvěma datovými formáty zmapuje Úřad pro publikace pole stávajícího formátu TED-XML do formátu elektronických formulářů.

Toto mapování v Excelu navazuje na loňské mapování obchodních podmínek Evropskou komisí a doplňuje jej o technické mapování TED-XML do polí formátu elektronických formulářů na úrovni Xpath.

Nejsou zahrnuty všechny standardní formuláře a každému oznámení se standardním a neodpovídá oznámení s formulářem elektronickým.

Tento excelový soubor je k dispozici bez jakýchkoli úprav („as is“) a může sloužit jako vodítko. Nebude se dále aktualizovat, nicméně jakákoli zpětná vazba je vítána na adrese ted@publications.europa.eu

Později bude Úřad pro publikace sdílet soubory XSLT s vlastní realizací těchto mapování, která budou postupně obohacována a kterou bude využívat konvertovací služba.

Konverze TED-XML vždy povede k neplatnému elektronickému formuláři XML, například jelikož neexistují všechna pole nebo textová pole nelze přeměnit na hodnoty v seznamu kódů. Uživatelům a systémům by však měla umožnit převést co nejvíce stávajících oznámení do nového formátu, například při pokračování postupu, který se překrývá s přechodem mezi oběma formáty.

 

Poznačte si v kalendáři: technický seminář o elektronických formulářích, květen 2022

Úřad pro publikace pořádá technický seminář týkající se elektronických formulářů za účelem výměny informací s elektronickými odesílateli a jejich vývojáři o stavu zavádění elektronických formulářů.

Seminář se bude konat online 11. a 12. května 2022, vždy dopoledne a bude se týkat výhradně elektronických formulářů (nové generace elektronických standardních formulářů) a jejich technického provedení; jeho účelem není nahradit každoroční seminář pro elektronické odesílatele.

Poznačte si toto datum do kalendáře.

Podrobnější informace spolu s programem a výzvou k registraci budou včas sděleny.

 

Nová verze souboru pro vývoj softwaru (souboru SDK) elektronických formulářů (21.1.2022)

Zveřejnili jsme verzi 0.5.0 souboru pro vývoj softwaru elektronických formulářů na stránkách GitHub.

Tato verze obsahuje seznamy kódů používané v elektronických formulářích a strukturované informace o různých typech oznámení definovaných v nařízení o elektronických formulářích. Informace ohledně polí doznaly zlepšení a nyní také uvádějí umístění každého pole ve struktuře oznámení XML. Tato verze rovněž zahrnuje drobné opravy formátu XSD elektronických formulářů spolu s novými pravidly v souborech v jazyce schematronu a s aktualizovanými příklady oznámení.

Další podrobnosti naleznete v souboru changelog připojeném k SDK.

 

Seminář pro elektronické odesílatele 2021

Každoroční seminář elektronických odesílatelů TED se bude konat online během tří půldnů od 8. do 10. listopadu 2021. Letošní seminář se především zaměří na provádění nové generace elektronických standardních formulářů (elektronických formulářů), které budou k dispozici v listopadu 2022.

Další informací o webináři a programu najdete na adrese: https://op.europa.eu/cs/web/ted-esenders-webinar-2021/home

 

Nová verze souboru pro vývoj softwaru (souboru SDK) elektronických formulářů (14.10.2021)

Zveřejnili jsme verzi 0.4.0 souboru pro vývoj softwaru elektronických formulářů na stránkách GitHub.

Tato verze poskytuje další informace o polích, která se používají v oznámeních v podobě elektronických formulářů, a o předběžných překladech různých štítků a krátkých textů. Obsahuje rovněž novou verzi formátu XSD elektronických formulářů s drobnými dodatky a opravami spolu s novými pravidly v souborech v jazyce schematron a aktualizovanými příklady oznámení.

Další podrobnosti naleznete v souboru changelog připojeném k SDK.

 

Nová verze souboru pro vývoj softwaru (souboru SDK) elektronických formulářů (3.9.2021)

Zveřejnili jsme novou, mírně upravenou verzi souboru pro vývoj softwaru elektronických formulářů na stránkách GitHub.

Obsahuje novou verzi formátu XSD elektronických formulářů se změnami struktur pro oznámení oprav a oznámení o změně zakázky. Součástí této verze jsou nové verze souborů v jazyce schematron, příklady oznámení a zprávy o validaci.

Další podrobnosti naleznete v souboru changelog připojeném k SDK.

 

Nová verze souboru pro vývoj softwaru (souboru SDK) elektronických formulářů (4.8.2021)

Zveřejnili jsme novou, mírně upravenou verzi souboru pro vývoj softwaru elektronických formulářů na stránkách GitHub.

Tato verze přináší nový formát (Asciidoc a HTML) pro dokumentaci elektronických formulářů.

Další podrobnosti naleznete v souboru changelog připojeném k SDK.

 

Vzory oznámení prostřednictvím elektronických formulářů (23.7.2021)

Předběžné verze 40 povinných oznámení ve formátu PDF najdete zde.

K těmto vzorovým oznámením bychom rádi obdrželi zpětnou vazbu. Zašlete nám ji prostřednictvím asistenční službě, a to nejpozději do 31. srpna. V předmětu zprávy uveďte „eForms“.

 

Nová verze souboru pro vývoj softwaru (souboru SDK) elektronických formulářů (25.5.2021)

Zveřejnili jsme novou verzi souboru pro vývoj softwaru elektronických formulářů na stránkách GitHub.

Obsahuje novou verzi formátu XSD elektronických formulářů s významnými změnami struktur pro organizace a oznámení o výsledku a jiné menší změny. Součástí této verze jsou nové verze souborů v jazyce schematron, příklady oznámení a zprávy o validaci.

Další podrobnosti naleznete v souboru changelog připojeném k SDK.

 

Jak korespondují obchodní podmínky elektronických formulářů s datovým typem „Kód“ se slovníky EU (7.5.2021)

Zde uvádíme tabulku ilustrující soulad mezi seznamy kódů zveřejněnými ve slovnících EU a obchodními podmínkami s datovým typem „Kód“ uvedenými v tabulce 2 nařízení (EU) 2019/1780: „Pole ve standardních formulářích a oznámeních“.

 

Soubor nástrojů pro vývoj softwaru elektronických formulářů (8.3.2021)

V rámci probíhajícího vývoje elektronických formulářů jsme zveřejnili první verzi souboru pro vývoj softwaru elektronických formulářů na stránkách GitHub. Nahrazuje předchozí vydání prozatímního formátu elektronických formulářů.

SDK elektronických formulářů slučuje několik různých komponentů elektronických formulářů a jejich cílem je poskytnout prováděcím subjektům ucelenější soubor zdrojů pro vývoj aplikací elektronických formulářů. První verze nezavádí žádné změny v XSD elektronických formulářů, které jsou totožné jako v těch, které se distribuují prostřednictvím SIMAP (13.11.2020). Přináší však několik dodatečných zdrojů:

 • soubor příkladů oznámení v XML
 • vzory zpráv o validaci
 • předběžný soubor pravidel validace v jazyce schematron používaných k prosazování obchodních a strukturálních pravidel vyplývajících z elektronických formulářů a souvisejících předpisů
 • rozsáhlou dokumentaci o formátech a jejich používání pro elektronické formuláře
 • aktuální verzi formátu elektronických formulářů na základě UBL 2.3.

Využití GitHubu k hostingu SDK má řadu výhod.

 • automatické oznamování nových verzí
 • snadné srovnání změn mezi jednotlivými verzemi
 • subjekty, které provádějí elektronické formuláře, mohou využívat závislosti verzí ke sladění svého vývoje

SDK elektronických formulářů budeme i nadále zdokonalovat a verze pravidelně zveřejňovat na stránkách GitHub.

Vítáme zpětnou vazbu a připomínky k SDK. Zašlete nám je prostřednictvím asistenční službě. V předmětu zprávy uveďte „eForms“.

Sledujte SDK elektronických formulářů na Githubu

 

Předběžné vydání formátů elektronických formulářů (13.11.2020)

Tato verze předběžného formátu se již blíží konečné verzi.

Tato verze se týká všech typů formulářů:

 • 40 formulářů podle přílohy nařízení (1 až 40)
 • rozšířených formulářů (E1 až E5)
 • ostatních formulářů (CEI, X01, X02, T01, T02)

Poznámka k vydání verze uvádí nové prvky, z nichž se většina týká rozšířených elektronických formulářů (formuláře E1 až E5).

Vzhledem k rozdílům v modelech existují určité rozdíly mezi přílohou nařízení a formáty (na základě standardu UBL); tyto rozdíly jsou uvedeny v tomto dokumentu.

 

Předběžné vydání formátů elektronických formulářů v. 1.1 (14.9.2020)

Jedná se o prozatímní verzi formátů vztahujících se rovněž na tyto formuláře:

 • výzva k vyjádření zájmu (pouze pro orgány, instituce, agentury a jiné subjekty EU) (CEI), informační oznámení o evropské společnosti (ES 2157/2001) nebo evropské družstevní společnosti (ES 1435/2003) (X01), informační oznámení o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHS 2137/85) (X02)
 • formuláře související s nařízením č. 1370/2007 – Veřejná přeprava cestujících po železnici a silnici (T01, T02)

Vychází z nejnovějšího kandidáta UBL 2.3 a bude předmětem několika dalších změn.

 

Identifikátory elektronických formulářů v. 1.0 (29.5.2020)

Níže najdete verzi 1.0 tabulky identifikátorů elektronických formulářů.

Upozornění: Verze jsou předběžné a stále se mohou měnit.

 

Dokumentace elektronických formulářů v. 1.1 a předběžná verze XPATHs v. 1.0 (25.5.2020)

Níže najdete druhou verzi dokumentace k formátům elektronických formulářů a verzi 1.0 mapování mezi složkami komponenty elektronických formulářů a obchodními podmínkami.

Upozornění: Verze jsou předběžné a stále se mohou měnit.

 

Předběžné vydání dokumentace k elektronickým formulářům (13.3.2020)

Tento dokument odkazuje na předběžnou verzi formátů elektronických formulářů zveřejněnou dne 20.12.2019.

Formáty a dokumentace se stále mohou měnit. Měly by se proto být považovat za předběžné.

 

Předběžné vydání formátů elektronických formulářů (20.12.2019)

Jedná se o předběžnou verzi formátů. V současné době vychází z prozatímní verze UBL 2.3 typů dokumentů před zadáním, a proto ještě nejsou určeny k použití; stále se mohou měnit.

Zvolen byl tento přístup: zachováváme celou sadu prvků UBL, ale pouze podporujeme použití části sady.

Výhody:

 • pravidla jsou mimo tento formát
 • doplnění dalších polí, pro která již existuje prvek UBL, nebude vyžadovat definici nového formátu
 • zvyšují se opětovná použitelnost prvků a zároveň se na minimum snižuje vzájemná závislost, což spolu s mechanismy pro import a zahrnutí zjednodušuje proces integrace všech nových komponentů
 • pro prvky, které jsou povinné v elektronických formulářích, ale v UBL jsou navrženy jako volitelné, jsou definována zvláštní pravidla; přístup založený na pravidlech snižuje dopad změny (např.: regulační změna povinného aspektu povede pouze k aktualizaci pravidel)

 

Další informace budou poskytnuty v brzké době. Otázky a připomínky můžete zaslat asistenční službě. V předmětu uveďte „eForms“.