Službene internetske stranice Europske unije

Europska javna nabava

Politike

Politike europske javne nabave uspostavlja Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike (GU za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike).

Direktive EU-a o javnoj nabavi, čija su osnovna načela transparentnost, otvorena konkurentnost te ispravno upravljanje postupcima, obuhvaćaju ponude za koje se očekuje da će njihova vrijednost iznositi više od određenog praga. Osmišljene su s ciljem postizanja tržišta nabave koje je konkurentno, otvoreno te regulirano - što je presudno za dobru uporabu javnih sredstava.

Dodatak Službenom listu Europske unije

Sva javna nadmetanja koja prelaze određene ugovorne vrijednosti moraju se objaviti u Dodatku Službenom listu Europske unije (serija SSlužbeni list S ili SL S)te se objaviti diljem EU-a.

Službeni list S dostupan je isključivo u elektroničkom obliku i dostupan je na internetskoj stranici TED. Pristup TED-u je besplatan.

Osim trenutačnih poziva na nadmetanje, u bazi podataka TED-a omogućen je pristup arhivi serije S na svim jezicima EU-a. Jedno sučelje omogućuje korisniku odabir ili unos nekoliko kriterija za pretragu, uključujući geografske podatke, vrstu dokumenta, prirodu ugovora, ključne riječi i drugo.

Pragovi

Pragovi ugovorne vrijednosti iznad kojih se poziv na javno nadmetanje mora objaviti u EU-u navedeni su u direktivama Europske unije. Tablica iz nastavka daje informacije o prirodi ugovora, ugovornoj vrijednosti (pragovima) i relevantnim direktivama Europske unije.

Vrsta ugovora Prag
Javni radovi 5 538 000 EUR
Ugovori o uslugama 143 000 EUR
Ugovor o opskrbi 143 000 EUR
Sva ostala roba i sve ostale usluge u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru 443 000 EUR

 

Detaljnije informacije o pragovima mogu se pronaći na stranici GU za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike.

Što se objavljuje u Dodatku Službenom listu Europske unije?

Svaki postupak javne nabave odvija se u nekoliko faza. U internetskoj verziji Dodatka Službenom listu Europske unije (TED) objavljuje se najmanje jedna obavijest: to ovisi o pravnoj osnovi i vrsti postupka.

U najčešće korištenim postupcima bit će objavljene obavijest o natječaju, koja služi da bi se potencijalnim ponuditeljima dali podaci o postupku, i obavijest o dodjeli ugovora, u kojoj se objavljuje ishod postupka, npr. popis dobavljača koji su potpisali ugovor s javnim naručiteljem. Druge vrste obavijesti su, među ostalim, obavijesti o planiranju, prethodne obavijesti o izravnoj dodjeli, obavijesti o projektnim natječajima, obavijesti o izmjenama ugovora i obavijesti o izmjenama svih vrsta obavijesti.

Na TED-u obavijesti objavljuju brojni i raznovrsni javni naručitelji, uključujući središnja, regionalna, lokalna i međunarodna tijela, javna poduzeća i organizacije koje ta tijela kontroliraju ili subvencioniraju.

Javna tijela u EU-u svake godine objavljuju ugovore o uslugama, nabavi robe i javnim radovima u vrijednosti od oko 815 milijardi EUR. Svaki radni dan u Dodatku Službenom listu objavi se više od 3000 poziva na podnošenje ponuda, dodjele ugovora i drugih objava.

Obavijesti na TED-u odnose se na sljedeće pravne osnove i sektore:

 • opći ugovori o javnoj nabavi radova, robe i usluga (Direktiva 2014/24/EU)
 • nabava subjekata iz vodnog gospodarstva, energetike, prometa i poštanskih usluga (Direktiva 2014/25/EU)
 • dodjela ugovora o koncesiji (Direktiva 2014/23/EU)
 • dodjela ugovora u području obrane i sigurnosti (Direktiva 2009/81/EZ)
 • usluge javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika (Uredba (EZ) 1370/2007)
 • ugovori u Europskom gospodarskom prostoru (Norveška, Island i Lihtenštajn) (Odluka 94/1/EZ, EZUČ) i Švicarskoj (Odluka 2002/309/EZ, Euratom)
 • ugovori u državama kandidatkinjama za članstvo u EU-u
 • ugovori institucija EU-a (Uredba (EU, Euratom) 2018/1046) i Europske središnje banke (ESB) (Odluka (EU) 2016/245)
 • ugovori Europskog razvojnog fonda i ugovori o vanjskoj pomoći
 • projekti koje financiraju Europska investicijska banka (EIB) i Razvojna banka Vijeća Europe (CEB)
 • obavijesti o europskim trgovačkim društvima (Uredba (EZ) 2157/2001), europskim zadrugama (Uredba (EZ) 1435/2003) i europskim gospodarskim interesnim udruženjima (Uredba (EEZ) 2137/85)

drugo zakonodavstvo u kojem se za praćenje provedbe upotrebljavaju obavijesti o javnoj nabavi, uključujući Direktivu o čistim vozilima (2009/33/EZ), Uredbu o stranim subvencijama (2022/2560), Instrument za međunarodnu nabavu (Uredba 2022/1031) i Direktivu o energetskoj učinkovitosti (2023/1791).

Napomena

Od 1. siječnja 2021. javni naručitelji i naručitelji iz Ujedinjene Kraljevine više ne mogu objavljivati obavijesti o javnoj nabavi na TED-u jer su se pravila EU-a o javnoj nabavi prestala primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i unutar nje.

Obavijesti o javnoj nabavi povezane s postupcima objavljenima do 31. prosinca 2020. i dalje će se objavljivati na TED-u jer javni naručitelji i naručitelji iz Ujedinjene Kraljevine i dalje moraju primjenjivati pravo EU-a u postupcima koji su u tijeku (tj. objavljenima do 31. prosinca 2020.). Stoga svoje relevantne obavijesti (npr. o ispravcima, dodjeli ugovora, izmjeni ugovora) moraju poslati na TED.