Euroopa Liidu ametlik veebisait

Euroopa ühtne hankedokument

Kes kasutab Euroopa ühtset hankedokumenti?

Euroopa ühtne hankedokument (European Single Procurement Document – Exchange Data Model – ESPD-EDM) on kättesaadav infosüsteemide arendajatele, kes soovivad töötada välja Euroopa ühtse hankedokumendi teenust riigihangete andmete vahetamiseks või kasutamiseks.

Milleks see mõeldud on?

ESPD-EDM, mille on välja töötanud ja mida haldab väljaannete talitus, on arendajate juhend selliste Euroopa ühtse hankedokumendi haldamise teenuste loomisel, mis vastavad riigihankeid mõjutavatele asjakohastele õigusaktidele ja direktiividele.

Millist kasu see annab?

Euroopa ühtne hankedokument on veebipõhine vorm, mida kasutavad ELi avaliku sektori hankijad (ostjad) ja ettevõtjad (tarnijad), et teha kindlaks tarnija vastavus kõlblikkuskriteeriumidele. See sisaldab teenuseid ja kaupu pakkuda soovivate üksuste valikukriteeriume ja menetlusest kõrvalejätmise aluseid. Hankija esitab kriteeriumid ja tarnija tõendab vastavust neile. See võimaldab märkimisväärselt säästa aega ja vähendada halduskoormust.

Seda kasutavad hankijad ja tarnijad saavad kasu lihtsustatud ja kiiremast andmevahetusest. Era- või avaliku sektori teenuseosutajad, kes arendavad oma teenuseid ESPD-EDMi põhjal, rikastavad kasutajatele pakutavaid teenuseid, hõlbustades sellist teabevahetust liikmesriikide tasandil.

Miks peaksin kasutama väljaannete talituse teenust?

Kuigi mõned liikmesriigid võivad pakkuda riiklikul tasandil kasutamiseks mõeldud täiendavaid mudeleid, puuduvad Euroopa tasandil alternatiivsed või konkureerivad standardid.

Kas kehtivad eeltingimused või piirangud?

Need standardid ei sõltu platvormist, mis tähendab, et nende kasutamiseks puuduvad konkreetsed eeltingimused või piirangud.

Kuidas ma saan seda teenust kasutada?

Väljaannete talituse koostatud ESPD-EDM on avalikult kättesaadav GitHubis. Lisateavet nendele standarditele juurdepääsemise ja nende kasutamise kohta leiate meie dokumentide veebisaidilt docs.ted.europa.eu

Küsimuste korral võtke ühendust OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Kes seda teenust haldab?

ESPD-EDMi haldab väljaannete talitus.