Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas

Kas naudoja ESPD-EDM?

Modelis „European Single Procurement Document – Exchange Data Model“ (ESPD-EDM) yra skirtas informacinių sistemų kūrėjams, norintiems sukurti ESPD paslaugą, kad būtų galima keistis viešųjų pirkimų duomenimis arba juos naudoti.

Kam jis skirtas?

ESPD-EDM, kurį sukūrė ir tvarko Leidinių biuras, padeda kūrėjams kurti paslaugas, padedančias tvarkyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą, kurios atitinka būtinus įstatymus ir direktyvas, turinčius įtakos viešiesiems pirkimams.

Kokia jo nauda?

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas yra internetinė forma, kurią ES perkančiosios organizacijos (pirkėjai) ir ekonominės veiklos vykdytojai (tiekėjai) naudoja, kad nustatytų tiekėjų (teikėjų) atitiktį reikalavimams. Į jį įtraukti subjektų, siūlančių teikti paslaugas ir tiekti prekes, atrankos kriterijai ir pašalinimo pagrindai. Pirkėjas pateikia kriterijus, o į juos atsakydamas tiekėjas įrodo atitiktį reikalavimams. Tai leidžia sutaupyti daug laiko ir administravimo pastangų.

Pirkėjams ir tiekėjams, kurie naudojasi šiuo standartu, naudingi supaprastinti ir greitesni duomenų mainai. Privačiojo arba viešojo sektorių paslaugų teikėjai, kurie kuria savo su ESPD-EDM susijusias paslaugas, praplečia savo naudotojams teikiamas paslaugas palengvindami šiuos mainus valstybių narių lygmeniu.

Kodėl šios paslaugos atveju reikėtų naudotis Leidinių biuru?

Nors kai kurios valstybės narės gali pateikti papildomus nacionaliniu lygmeniu naudotinus modelius, Europos lygmeniu alternatyvių arba konkuruojančių standartų nėra.

Ar yra kokių nors išankstinių sąlygų arba apribojimų?

Šie standartai dera su įvairiomis platformomis, t. y. jų naudojimui taikomų konkrečių išankstinių sąlygų arba apribojimų nėra.

Kaip prašyti šios paslaugos?

Leidinių biuro parengtas ESPD-EDM viešai prieinamas platformoje „GitHub“. Daugiau informacijos apie tai, kaip gauti prieigą prie šių standartų ir kaip jais naudotis, rasite mūsų dokumentų interneto svetainėje adresu docs.ted.europa.eu.

Jei kiltų klausimų, kreipkitės adresu OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Kas tvarko šią paslaugą?

ESPD-EDM tvarko Leidinių biuras.