Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej

Kącik programisty dla użytkowników

Informacje ogólne

W serwisie TED dostępnych jest szereg interfejsów programowania aplikacji (API).

Te interfejsy API umożliwiają:

 • wyszukiwanie i pobieranie danych opublikowanych w serwisie TED (API wyszukiwarki TED)
 • pobieranie ogłoszeń w różnych formatach za pomocą bezpośrednich linków
 • pobieranie ogłoszeń w formacie XML zbiorczo
 • pobieranie kalendarza wydań.


Serwis TED udostępnia również kanały RSS.


Od 14 listopada 2022 r. ogłoszenia dostępne w serwisie TED wykorzystują zarówno e-formularze, jak i formularze w schemacie TED:

 • E-formularze określono w rozporządzeniu (UE) 2019/1780 wprowadzającym nowe standardowe formularze zamówień publicznych (ważne od 14 listopada 2022 r.).
 • Formularze w schemacie TED określono w rozporządzeniu (UE) 2015/1986. Opierają się one na standardzie interoperacyjności Urzędu Publikacji.


Informacje o e-formularzach oraz formularzach w schemacie TED są dostępne w rubryce TED Developer Docs.

Wyszukiwanie i pobieranie danych opublikowanych w serwisie TED (API wyszukiwarki TED)

Do API wyszukiwarki TED można uzyskać dostęp anonimowo. Można wtedy korzystać z wyszukiwarki serwisu w celu znalezienia konkretnych ogłoszeń o zamówieniach.
Dokumentacja API wyszukiwarki TED jest dostępna na stronie https://ted.europa.eu/api/documentation/index.html

Pobieranie ogłoszeń w różnych formatach za pomocą bezpośrednich linków

Ogłoszenie można pobrać za pomocą bezpośredniego linku, w dowolnym języku urzędowym UE i w następujących formatach: HTML, HTML download, podpisany plik PDF o niepodpisany plik PDF.


Format URL bezpośredniego linku jest następujący:


https://ted.europa.eu/{lang}/notice/{publication-number}/{format}


gdzie:

 • {lang} oznacza język (np. en, de)
 • {publication-number} oznacza numer publikacji (np. 1-2024, 87654321-2024 )
 • {format} może być jednym z następujących formatów:
 • html: do wyświetlenia pliku HTML do pobrania
 • pdf: do pobrania ogłoszenia w wersji PDF
 • pdfs: do pobrania ogłoszenia w podpisanej wersji PDF

 

Ponadto można pobierać ogłoszenia za pomocą bezpośredniego linku w formacie XML.

Format URL bezpośredniego linku jest następujący:

https://ted.europa.eu/en/notice/{publication-number}/xml

Pobieranie ogłoszeń w formacie XML zbiorczo

Można pobrać ogłoszenia w formacie XML zbiorczo z serwisu TED za pośrednictwem strony Zbiorowe pobieranie XML.


Pojedyncze archiwum (pakiet XML) zawiera wszystkie ogłoszenia dla wybranego dnia i miesiąca.


Pakiety XML zawierają pliki XML ponumerowane na dwa sposoby:

 • w przypadku ogłoszeń w e-formularzach pliki XML mają 8 cyfr (np. 00654321_2022.xml)
 • w przypadku ogłoszeń w e-formularzach pliki XML mają 6 cyfr, po których następuje rok (np. 123456_2022.Xml)


Format URL do pobierania pakietów jest następujący:

 • Format URL dla pakietów codziennych:

https://ted.europa.eu/packages/notice/daily/{yyyynnnnn}

przy czym {yyyynnnnn} oznacza numer D.U. S.


Przykład – Pobierz pakiet codzienny Dz.U. S 1 / 2024: https://ted.europa.eu/packages/daily/202400001

 • Format URL dla pakietów miesięcznych:

https://ted.europa.eu/packages/notice/monthly/{yyyy-n}

przy czym {yyyy-n} oznacza rok i miesiąc.

Przykład – Pobierz pakiet miesięczny ze stycznia 2024 r.: https://ted.europa.eu/packages/monthly/2024-1

Pobieranie kalendarza wydań

Można pobrać listę wydań Dz.U. S rocznie za pośrednictwem strony Kalendarz wydań w serwisie TED.


Format URL do pobierania kalendarza wydań jest następujący:

https://ted.europa.eu/{lang}/release-calendar/-/download/file/{format}/{year}

przy czym:

 • {lang} oznacza język (np. en, de)
 • {format} może to być jeden z następujących formatów: XLS, PDF, CSV
 • {year} oznacza rok (np. 2023, 2024)


Przykład: https://ted.europa.eu/en/release-calendar/-/download/file/XLS/2024

Podzbiory TED w formacie CSV

Podzbiór danych TED obejmujący najważniejsze pola z ogłoszeń o zamówieniu i ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w formacie rozdzielanym przecinkami (CSV) jest dostępny pod adresem data.europa.eu/data/datasets/ted-csv?locale=pl.