Kif jintbagħtu l-avviżi elettroniċi

Kif jintbagħtu l-avviżi ta’ akkwist għall-pubblikazzjoni fuq it-TED

L-awtoritajiet pubbliċi li jeħtiġilhom jew jixtiequ jippubblikaw avviżi fis-Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali fuq is-sit web tat-TED għandhom għażla ta’ metodi biex jissottomettu l-formoli tagħhom, li jistgħu jiddependu mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

L-eSenders huma organizzazzjonijiet pubbliċi jew privati li jaġixxu bħala fornituri ta’ servizzi intermedji biex jissottomettu avviżi ta’ akkwist fil-format XML meħtieġ lill-interface tad-data tat-TED (TED API tal-eNotices2). L-eSenders jipprovdu l-applikazzjoni u l-formoli online biex ix-xerrejja jimlew u jissottomettu, spiss adattati għall-ħtiġijiet nazzjonali jew integrati fi pjattaforma tal-akkwist elettroniku.

L-eSenders tipiċi jinkludu l-Ġurnali Uffiċjali nazzjonali, korpi pubbliċi jew privati li jaġixxu f’isem xerejja u żviluppaturi tas-software tal-Akkwist elettroniku. F’xi Stati Membri l-avviżi kollha għall-pajjiż jintbagħtu minn organizzazzjoni tal-gvern ċentrali b’mandat legali; f’pajjiżi oħra jista’ jkun hemm varjetà ta’ fornituri ta’ servizzi pubbliċi jew kummerċjali.

F’pajjiżi fejn ma hemm l-ebda eSender jew fejn ix-xerrej jista’ jagħżel l-applikazzjoni tiegħu, l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet jipprovdi l-applikazzjoni web eNotices2 li tippermetti l-validazzjoni u s-sottomissjoni tal-avviżi fil-format tal-Formoli elettroniċi disponibbli minn Novembru 2022.

L-użu tal-applikazzjoni web eNotices2 huwa soġġett għall-aċċettazzjoni tat-termini tas-servizz tagħha. L-applikazzjoni tapplika ċerti regoli ta’ validazzjoni tan-negozju u teknika għall-avviżi tal-akkwist, iżda hija r-responsabbiltà tax-xerrejja pubbliċi li jiżguraw li l-kontenut tal-avviżi jkun korrett u jikkonforma mal-leġiżlazzjoni u l-linji gwida rilevanti.

Is-sottomissjonijiet tal-format tal-formoli standard preċedenti ngħalqu għall-Istati Membri f’Jannar 2024.

Kif issir TED eSender

Biex issir TED eSender, organizzazzjoni trid tiżgura li jkollha l-kapaċità kummerċjali u teknika biex tappoġġja lill-klijenti tagħha biex jiġbru u jibagħtu avviżi ta’ akkwist validi għall-pubblikazzjoni fuq it-TED.

L-eSenders jużaw l-API tat-TED tal-eNotices2 biex jivvalidaw, jissottomettu u jfittxu l-avviżi tagħhom. Aktar informazzjoni hija disponibbli fit-taqsima tal-API tad-Dokumenti tal-Iżviluppatur tat-TED.

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-Formoli elettroniċi huma deskritti fis-Software Development Kit in the TED Developer Docs. Il-komponenti SDK fuq GitHub jistgħu jintużaw direttament mit-timijiet tal-iżvilupp tal-eSender.

Ma hemm l-ebda proċedura ta’ kwalifika formali biex wieħed isir eSender iżda jrid ikun familjari u jikkonforma mat-termini tas-servizz għas-servizzi ta’ pubblikazzjoni tat-TED.