Építési beruházás - 238948-2017

24/06/2017    S119    - - Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzététele nélkül 

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2017/S 119-238948

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
AK24071
Hajós Alfréd sétány 1.
Budapest
1138
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Csaba
Telefon: +36 12200300
E-mail: csaba.varga@fina-budapest2017.com
Fax: +36 12200043
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fina-budapest2017.com

A felhasználói oldal címe: http://www.fina-budapest2017.com

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) szerinti ajánlatkérő
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Szervezőbizottság szállítmányozási és raktározási központjának kialakítása. Vállalkozási szerződés.”.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A vizes VB alatt a Szervezőbizottság szállítmányozási és raktározási központot alakít ki a 25873/6. helyrajzi számú magántulajdonban lévő telken. Az ingatlanon való kivitelezésre a tulajdonossal kötött bérleti szerződés jogosít.

A jelen közbeszerzési feladat a központnak helyet adó ingatlanon a megfelelő ideiglenes burkolat és – az elektromos hálózat kiépítését követően – térvilágítás kialakítása. A kialakított területen a Szervezőbizottság raktársátrakat állít fel.

A központ teljes egészében ideiglenes építmény, annak elbontása és az eredeti állapot helyreállítása e műszaki tartalom része.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 81 016 190.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

XIII. 25873/6. hrsz. ingatlan területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A vizes VB alatt a Szervezőbizottság szállítmányozási és raktározási központot alakít ki a 25873/6. helyrajzi számú magántulajdonban lévő telken. Az ingatlanon való kivitelezésre a tulajdonossal kötött bérleti szerződés jogosít.

A jelen közbeszerzési feladat a központnak helyet adó ingatlanon a megfelelő ideiglenes burkolat és – az elektromos hálózat kiépítését követően – térvilágítás kialakítása. A kialakított területen a Szervezőbizottság raktársátrakat állít fel.

A központ teljes egészében ideiglenes építmény, annak elbontása és az eredeti állapot helyreállítása e műszaki tartalom része.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

A választott közbeszerzési eljárás jogalapja, hogy Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás során olyan építési beruházást kíván beszerezni, amelynek eredményeként létrejövő szerződések megkötésére a Budapesten megrendezésre kerülő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 3. §-a alapján kerül sor.

Vonatkozó jogszabályok: 2015. évi XXXIII. törvény; 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

„Szervezőbizottság szállítmányozási és raktározási központjának kialakítása. Vállalkozási szerződés.”

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/06/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
SIDE-Út Kft.
Vénusz utca 9. II.9.
Budapest
1214
Magyarország
Telefon: +36 205104489
E-mail: side.ut.kft@gmail.com
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 81 401 055.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 81 016 190.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. ajánlattevő.

Az ajánlattevő neve:Pannon Globál Zrt.

Az ajánlattevő székhelye:1214 Budapest, Nap utca 16. III.11.

Adószám:14938355-2-43.

2. ajánlattevő (nyertes ajánlattevő).

Az ajánlattevő neve:SIDE- út Kft.

Az ajánlattevő székhelye: 1214 Budapest, Vénusz utca 9. II.9.

Adószám: 25881264-2-43.

3. ajánlattevő.

Az ajánlattevő neve: DIVENIRE Kft.

Az ajánlattevő székhelye: 2310 Dunakeszi, Dózsa György tér 14. fsz.4.

Adószám: 14916661-2-13.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/06/2017