Works - 264375-2017

08/07/2017    S129    - - Works - Contract notice - Restricted procedure 

Netherlands-Utrecht: Building installation work

2017/S 129-264375

Contract notice – utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
ProRail BV
381962604
Moreelsepark 3
Utrecht
3511 EP
Netherlands
Contact person: Monique Jacobs
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop

I.2)Joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e75461765ae2dccd0e7c93c128b3a0be
Additional information can be obtained from another address:
Via TenderNed
Utrecht
Netherlands
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.prorail.nl/leveranciers

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e75461765ae2dccd0e7c93c128b3a0be
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Via TenderNed
Utrecht
Netherlands
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.prorail.nl/leveranciers

I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Regio Randstad Zuid — Willemsspoortunnel aanpassing voeding en verlichting K-006608.

Reference number: K-006608
II.1.2)Main CPV code
45300000
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

De scope betreft de realisatie van de werkzaamheden op het gebied van verlichting en voedingen in de Willemsspoortunnel:

1. implementeren van nieuwe vluchtwegverlichting, zowel in de gesloten tunnelbuizen als in de toeritten en trapopgangen;

2. vernieuwen en/of aanbrengen van de vluchtweg aanduidingen, statisch en dynamisch;

3. ten behoeve van 1. en 2., het aanleggen van nieuwe bekabeling en voedingsverdeling t.b.v. de verlichting;

4. het vervangen of reviseren van de huidige noodstroom aggregaten.

Het contract wordt in 2 percelen uitgevraagd. De 2 percelen zullen aan 1 ON gegund worden. Reden voor de opdeling is vanwege het risico dat de oplevering van het aanbestedingsdossier van perceel voedingswerkzaamheden mogelijk niet gereed is op het moment van het versturen van de uitnodiging tot inschrijving dan wel het daarop volgende nota moment. Wanneer die situatie zich voor zal doen zal besloten worden dat perceel niet uit te vragen.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Deel I verlichtingswerkzaamheden

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Rotterdam.

II.2.4)Description of the procurement:

N.v.t.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: CO2-prestatieladder / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2017
End: 31/07/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zie aanbestedingsdossier.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Deel II voedingswerkzaamheden (NSA)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45300000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Rotterdam.

II.2.4)Description of the procurement:

N.v.t.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: CO2-prestatieladder / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2017
End: 31/07/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zie aanbestedingsdossier.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

— Uitsluitingscriteria,

— maatschappelijke geschiktheid.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

— Technische en organisatorische bekwaamheid; taal,

— technische en organisatorische bekwaamheid; kwaliteit,

— technische en organisatorische bekwaamheid; veiligheid VCA,

— technische en organisatorische bekwaamheid; ervaringseis 1.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:
III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/08/2017
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 11/09/2017
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Voor bevoegde instantie beroepsprocedure: zie ARN 2016
Utrecht
Netherlands
E-mail: procurement@prorail.nl

Internet address:https://www.prorail.nl/leveranciers

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/07/2017