Szolgáltatások - 295027-2013

03/09/2013    S170    - - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Szivattyújavítási és -karbantartási szolgáltatások

2013/S 170-295027

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
AK02451
Alföldi utca 7.
Címzett: Sándor Csilla
1081 Budapest
Magyarország
Telefon: +36 14596940
E-mail: sandorc@fkf.hu
Fax: +36 14596846

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.fkf.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Környezetvédelem
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Szolgáltatási keretszerződés.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 1: Karbantartási és javítási szolgáltatások
A teljesítés helye: FKF Zrt. Hulladékhasznosító Mű
1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12.

NUTS-kód HU101

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Szolgáltatási keretszerződés / HHM területén lévő különféle SIGMA típusú szivattyúk helyszíni javítása.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

50511000

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 25 000 000 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. Rezsióradíj (nettó Ft/óra). Súlyszám 70
2. Jótállás (hónap) (min. 12 hónap, max. 36 hónap). Súlyszám 30
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
K1201
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013/S 86-146339 3.5.2013

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 23694 Rész száma: 1 - Elnevezés: Szolgáltatási keretszerződés
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
31.7.2013
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

KSB Szivattyú és Armatúra Kft.
Budafoki út 60.
1117 Budapest
Magyarország
E-mail: janos.schuck@ksb.com
Telefon: +36 13711736
Fax: +36 13711770

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 25 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 25 000 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
- Ajánlattevők neve, címe:
1.) HES-TDL Szolgáltató Kft. (1131 Budapest, Zsilip utca 11-13.)
2.) KSB Szivattyú és Armatúra Kft (1117 Budapest, Budafoki út 60.)
- A nyertes ajánlattevő (KSB Szivattyú és Armatúra Kft.) nem tartozik a KKV törvény hatálya alá.
- A nyertes ajánlat ajánlati elemei:
1. Rezsióradíj (nettó Ft/óra): 7500
2. Jótállás (hónap) (min. 12 hónap, max. 36 hónap): 12
- A keretszerződés értéke: 25 000 000,- Ft - 10%.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 137-138.§ szerint, különös tekintettel a Kbt. 137.§ (3)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
29.8.2013