Árubeszerzések - 369528-2013

02/11/2013    S213    - - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 

Magyarország-Szeged: Lézerek

2013/S 213-369528

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
AK10460
Dugonics tér 13.
Címzett: Lehrner Lóránt
6720 Szeged
Magyarország
Telefon: +36 13360542
E-mail: info@eli-alps.hu
Fax: +36 13360543

További információ a következő címen szerezhető be: Tímár László, egyéni vállalkozó
Trencséni u. 33/b.
Címzett: Tímár László
1125 Budapest
Magyarország
Telefon: +36 12247210
E-mail: timar.laszlo.eli@gmail.com
Fax: +36 12247219

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
Kis Rókus u. 16–20. „E” épület, 2. emelet
Címzett: Lehrner Lóránt
1024 Budapest
Magyarország
Telefon: +36 13360542
E-mail: info@eli-alps.hu
Fax: +36 13360543
Internetcím: www.eli-alps.hu

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
Kis Rókus u. 16–20. „E” épület, 2. emelet
Címzett: Lehrner Lóránt
1024 Budapest
Magyarország
Telefon: +36 13360542
E-mail: info@eli-alps.hu
Fax: +36 13360543
Internetcím: www.eli-alps.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: nonprofit kft.
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: kutatás és fejlesztés
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Szállítási szerződések alapján az ELI lézeres kutatóközpont (ELI-ALPS) nagyprojekt megvalósítása 1. fázisához (P3 fázis - GOP-1.1.1.-12/B-2012-0001) és 2. fázisához (P4 fázis) kapcsolódó HF PW lézerrendszer, valamint SYLOS 1 lézerrendszer szállítása.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: 6720 Szeged, Budapesti út 5. hrsz: 01392/19.

NUTS-kód HU333

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Szállítási szerződések alapján az ELI lézeres kutatóközpont (ELI-ALPS) nagyprojekt megvalósítása 1. fázisához (P3 fázis - GOP-1.1.1.-12/B-2012-0001) és 2. fázisához (P4 fázis) kapcsolódó HF PW lézerrendszer, valamint SYLOS 1 lézerrendszer szállítása.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

38636100, 80000000, 79998000, 48000000, 73100000

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Szállítási szerződések alapján az ELI lézeres kutatóközpont (ELI-ALPS) nagyprojekt megvalósítása 1. fázisához (P3 fázis - GOP-1.1.1.-12/B-2012-0001) és 2. fázisához (P4 fázis) kapcsolódó HF PW lézerrendszer, valamint SYLOS 1 lézerrendszer szállítása, így különösen a lézerrendszer tervezése, megvalósítása, üzembe helyezése, próbaüzeme és egyéb kapcsolódó feladatok ellátása a kiegészítő iratokban és az eljárás második szakaszában rendelkezésre bocsátott ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint, az alábbi részajánlattétel biztosítása mellett:
1. részajánlat: 1 db ELI-ALPS HF PW lézerrendszer szállítása, így különösen a lézerrendszer tervezése, megvalósítása, üzembe helyezése, próbaüzeme és egyéb kapcsolódó feladatok ellátása nettó 6 295 000 000,-Ft becsült értékben;
2. részajánlat: 1 db ELI-ALPS SYLOS 1 lézerrendszer szállítása, így különösen a lézerrendszer tervezése, megvalósítása, üzembe helyezése, próbaüzeme és egyéb kapcsolódó feladatok ellátása nettó 1 250 000 000,-Ft becsült értékben.
Ajánlatkérő kizárólagosan tájékoztatásként angolul is meghatározza a szerződés rövid meghatározását, egyben felhívja T. Részvételre Jelentkezőket, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás nyelve magyar:
The object of the procurement consisting of two independent parts is the delivery of the HF PW laser and the SYLOS 1 laser of the ELI-ALPS laser based research infrastructure during the two implementation phases (P3 - of the project GOP-1.1.1.-12/B-2012-0001 and P4), including design, implementation, installation, trial period, and other related tasks.
Becsült érték áfa nélkül: 7 545 000 000 HUF
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 1096 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 1 Elnevezés: 1. részajánlat - Szállítási szerződés alapján az ELI lézeres kutatóközpont (ELI-ALPS) nagyprojekt megvalósítása 1. fázisához (P3 fázis - GOP-1.1.1.-12/B-2012-0001) és 2. fázisához (P4 fázis) kapcsolódó HF PW lézerrendszer szállítása
1)Rövid meghatározás
1. részajánlat - Szállítási szerződés alapján az ELI lézeres kutatóközpont (ELI-ALPS) nagyprojekt megvalósítása 1. fázisához (P3 fázis - GOP-1.1.1.-12/B-2012-0001) és 2. fázisához (P4 fázis) kapcsolódó HF PW lézerrendszer szállítása, így különösen a lézerrendszer tervezése, megvalósítása, üzembe helyezése, próbaüzeme és egyéb kapcsolódó feladatok ellátása a kiegészítő iratokban részletezettek szerint.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

38636100, 80000000, 79998000, 48000000, 73100000

3)Mennyiség
1. részajánlat: 1 db ELI-ALPS HF PW lézer szállítása, így különösen tervezése, megvalósítása, üzembe helyezése, próbaüzeme és egyéb kapcsolódó feladatok ellátása szállítási szerződés alapján.
Becsült érték áfa nélkül: 6 295 000 000 HUF
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 1096 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
Rész száma: 2 Elnevezés: 2. részajánlat - Szállítási szerződés alapján az ELI lézeres kutatóközpont (ELI-ALPS) nagyprojekt megvalósítása 1. fázisához (P3 fázis - GOP-1.1.1.-12/B-2012-0001) és 2. fázisához (P4 fázis) kapcsolódó SYLOS 1 lézerrendszer szállítása
1)Rövid meghatározás
Szállítási szerződés alapján az ELI lézeres kutatóközpont (ELI-ALPS) nagyprojekt megvalósítása 1. fázisához (P3 fázis - GOP-1.1.1.-12/B-2012-0001) és 2. fázisához (P4 fázis) kapcsolódó SYLOS 1 lézerrendszer szállítása így különösen a lézerrendszer tervezése, megvalósítása, üzembe helyezése, próbaüzeme és egyéb kapcsolódó feladatok ellátása a kiegészítő iratokban részletezettek szerint.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

38636100, 80000000, 79998000, 48000000, 73100000

3)Mennyiség
2. részajánlat: 1 db ELI-ALPS SYLOS 1 lézerrendszer szállítása, így különösen a lézerrendszer tervezése, megvalósítása, üzembe helyezése, próbaüzeme és egyéb kapcsolódó feladatok ellátása a kiegészítő iratokban részletezettek szerint.
Becsült érték áfa nélkül: 1 250 000 000 HUF
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 912 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
a) Késedelmi kötbér, amelynek mértéke, ha a késedelem
- a dokumentáció részét képező szerződéstervezet 70. pontja szerinti részteljesítési határidők bármelyikét érinti, akkor az általános forgalmi adó nélkül számolt szállítási díj 0,5%-a,
- a dokumentáció részét képező szerződéstervezet 149. pontja szerinti felmondási időt, mint teljesítési határidőt érinti, akkor a P3 fázisra eső - az általános forgalmi adó nélkül számolt - szállítási díj 0,5%-a.
A késedelmi kötbér mértéke összességében nem haladhatja meg az általános forgalmi adó nélkül számított szállítási díj 15%-át.
b) Meghiúsulási kötbér, amelynek mértéke a mindkét fázisra (P3 fázis és P4 fázis) megállapított általános forgalmi adó nélkül számított szállítási díj 15%-a, függetlenül attól, hogy a meghiúsulás melyik fázisban következett be.
c) Teljesítési biztosíték, amelynek mértéke
c1) a P3 fázisra vonatkozó teljesítési biztosíték a P3 fázisra megállapított általános forgalmi adó nélkül számított szállítási díj 5%-a;
c2) a P4 fázisra vonatkozó teljesítési biztosíték a P3 és a P4 fázisra együttesen megállapított általános forgali adó nélkül számított teljes szállítási díj 5%-a;
d) Jótállás: Nyertes ajánlattevőnek (szállítónak) a lézerrendszerre 24 hónap jótállást kell vállalnia. A jótállási jogok az ajánlattevő (szállító) szállítási feladatainak teljesítését igazoló okirat ajánlatkérő (megrendelő) általi aláírásától kezdődik.
e) Jótállási biztosíték, amelynek mértéke általános forgalmi adó nélkül számított szállítási díj 5%-a.
A teljesítési és a jótállási biztosíték nyújtására a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő (szállító) választása szerint az előírt pénzösszegnek ajánlatkérő (megrendelő) pénzforgalmi számlájára való befizetésével vagy bankgarancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel nyújtható.
f) Szállítói előleg-visszafizetési biztosíték
A szállítói előleg-visszafizetési biztosítékra a Kbt. 126. § (6) bekezdésének b) pontjában, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm.rendelet 57./A §-ának (3) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. §-ának (3) bekezdése alapján a jelen szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben Szállító a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. §-ában foglaltak szerint a jelen szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladó mértékben kíván előleget igényelni, akkor legkésőbb az előleg kifizetéséig a szerződéstervezetben előírt követelményeknek mindenben megfelelő előleg-visszafizetési biztosítékot ad át a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára szóló bankgarancia vagy banki készfizető kezesség vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény formájában.
Az előleg-visszafizetési biztosíték a Kbt. 126. §-ának (6) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlattevő (szállító) választása szerint az előírt pénzösszegnek ajánlatkérő (megrendelő) pénzforgalmi számlájára való befizetésével vagy bankgarancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel nyújtható.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet, akkor ez előbbi biztosítéknyújtási formák helyett az előleg-visszafizetési biztosítékot a nyertes ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerint állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
A kötbérek, a jótállás, továbbá a szállítói előleg igénylésének, valamint a szállítói előleg-visszafizetési biztosíték és jótállási biztosíték nyújtásának részletes szabályait a tárgyi közbeszerzési eljárás második, ajánlattételi szakaszában, a rendelkezésre bocsátott dokumentáció részét képező szerződéstervezet fogja tartalmazni.
Ajánlatkérő felhívja T. Részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy az eljárás második, ajánlattételi szakaszában ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a teljesítési, a jótállási és a szállítói előleg visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő T. Részvételre jelentkezőket az alábbiakban tájékoztatja az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokról és az ellenszolgáltatás teljesítésének főbb feltételeiről, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás második, ajánlattételi szakaszában ajánlattevőkkel az ellenszolgáltatás teljesítésének, így különösen a teljesítés igazolásának, a számlázások módjának részletes feltételeiről tárgyalni kíván.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok és az ellenszolgáltatás teljesítésének főbb feltételei az alábbiak:
Részajánlatonként a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által igazolt (rész)teljesítést követően jogosult (rész)számlát kiállítani és benyújtani a Kbt. 130. § (4) bekezdésében írt eljárásrend alapján a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembe vételével. A Kbt. 130. § (1) bekezdése szerint ajánlatkérő az általa igazolt (rész)teljesítést követően az ellenszolgáltatást - a Közreműködő Szervezet útján - a formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 292/B. § (1) bekezdéseiben foglaltakra.
A kifizetésre alkalmazandó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § (3) bekezdése.
Ajánlatkérő az 1. fázist (P3 fázis) a GOP-1.1.1.-12/B-2012-0001 azonosító számú projektből biztosítja, a támogatás intenzitása 100,000%, finanszírozás módja: szállítói finanszírozás; a 2. fázis (P4 fázis) fedezetét egy későbbiekben megkötésre kerülő Támogatási Szerződés fogja biztosítani.
Az ajánlatkérés, szerződéskötés, elszámolás és kifizetések pénzneme: HUF.
Alkalmazandók továbbá a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, valamint az egységes működési kézikönyvről szóló 26/2012. (X.24.) NFM utasítás vonatkozó előírásai is.
Az ellenszolgáltatás megfizetésére vonatkozó fizetési feltételeket a tárgyi közbeszerzési eljárás második, ajánlattételi szakaszában, a rendelkezésre bocsátott dokumentáció részét képező szerződéstervezet fogja tartalmazni.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem is követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
A Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: VHR 310.) 2.§-a szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a VHR 310. 4. §-a szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Kbt. 58. § (3) bekezdése értelmében nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, a részvételre jelentkező, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi, mint a jelen részvételi felhívás feladásának napja (részvételi felhívás VI.5. pont).
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő részvételre jelentkezők a VHR 310. 6. §-ában foglaltak figyelembevételével igazolhatják.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon részvételre jelentkezőt, akivel, és/vagy akinek alvállalkozójával és/vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetével szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság kizáró okok igazolásával kapcsolatos útmutatóira:
1.) A Közbeszerzési Hatóság útmutatója közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 58. szám, 23.5.2012.);
2.) A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 1.6.2012.).
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. A részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésének b) pontja szerint a részvételi jelentkezésben csatolja a részvételi felhívás feladásának napját (részvételi felhívás VI.5. pont) megelőző utolsó három üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolók részét képező eredménykimutatását ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló részét képező eredménykimutatás a céginformációs szolgálat (www.e-beszamolo.kim.gov.hu) honlapján megismerhető, úgy az eredménykimutatás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 36. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, mely esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló részét képező eredménykimutatások csatolása a részvételi jelentkezésben nem szükséges.

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján, ha részvételre jelentkező a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, a P.1. pont szerinti alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (impulzus üzemű lézerrendszer tervezéséből és/vagy megvalósításából és/vagy üzembe helyezéséből) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő az eredménykimutatás adatainak közzétételét, úgy részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében nyilatkozzon a részvételi felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti év mérleg szerinti eredményéről.
P.2. A részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja szerint a részvételi jelentkezésben csatolja nyilatkozatát évenkénti bontásban a részvételi felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év teljes, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (impulzus üzemű lézerrendszer tervezéséből és/vagy megvalósításából és/vagy üzembe helyezéséből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő impulzus üzemű lézerrendszer alatt az alábbikat érti:
Olyan, több részegységből (tipikusan de nem kizárólag lézeroszcillátorból, impulzus nyújtóból, optikai erősítőkből és a hozzájuk tartozó pumpalézerekből, impulzus kompresszorból, detektorokból és tápegységekből) álló, közös vezérléssel ellátott komplex fotonikai egység, mely kimenetelén meghatározott jellemzőjű lézerimpulzusok lépnek ki.
A P1. és a P2. pont szerinti alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet14. §-ának (2)-(3), (6) bekezdései.
A hivatkozott rendelet 14. § (3) bekezdése szerint, ha a részvételre jelentkező a részvételi felhívás P.1. és P.2. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás adatairól, illetve a teljes és a közbeszerzés tárgya szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás, illetve a teljes és a közbeszerzés tárgya szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 55. § (6) bekezdése c) pontjának alkalmazása esetén a részajánlatonkénti kezességet vállaló nyilatkozatnak legalább a részvételre jelentkező tárgyi közbeszerzési eljárás második, ajánlattételi szakaszában az ajánlattevőket terhelőajánlati kötöttségének lejártáig hatályosnak kell lennie, erről a kezességet vállalónak nyilatkoznia kell.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha:
P.1.a részvételi felhívás feladásának napját megelőző saját vagy jogelődje 3 üzleti évére vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatása alapján egynél több évben a mérleg szerinti eredménye negatív volt.
Amennyiben részvételre jelentkező önálló és konszolidált pénzügyi beszámoló adatokkal is rendelkezik, úgy Ajánlatkérő a részvételre jelentkező önálló eredménykimutatásának adatait vizsgálja.
Közös részvételi jelentkezés esetén a P1. alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös részvételre jelentkezők egyike megfelel.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő a később létrejött gazdasági szereplőktől az alkalmassá minősítéshez megkövetelt, a közbeszerzés tárgyából
a) az 1. részajánlat vonatkozásában: impulzus üzemű lézerrendszer tervezéséből és/vagy megvalósításából és/vagy üzembe helyezéséből származó, működésük ideje alatt elért - általános forgalmi adó nélküli - árbevétel mértékét 600 000 000 HUF-ban határozta meg;
b) a 2. részajánlat vonatkozásában az impulzus üzemű lézerrendszer tervezéséből és/vagy megvalósításából és/vagy üzembe helyezéséből származó, működésük ideje alatt elért - általános forgalmi adó nélküli - árbevétel mértékét 300 000 000 HUF-ban határozta meg;
P.2. a részvételi felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évben összesen
a) az 1. részajánlat vonatkozásában a teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el az 1 500 000 000 HUF-ot és az ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya, azaz (impulzus üzemű lézerrendszer tervezése és/vagy megvalósítása és/vagy üzembe helyezése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a 600 000 000 HUF-ot.
b) a 2. részajánlat vonatkozásában a teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el az 1 200 000 000 HUF-ot és az ugyan ezen időszakban a közbeszerzés tárgya, azaz (impulzus üzemű lézerrendszer tervezése és/vagy megvalósítása és/vagy üzembe helyezése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a 300 000 000 HUF-ot.
A fenti alkalmassági követelményeknek közös részvételre jelentkezők [és a kapacitásait rendelkezésre beocsátó szervezet(ek)] együttesen is megfelelhetnek.
Mind a kettő részajánlatra történő részvételre jelentkezés esetén elegendő a részvételi jelentkezéssel érintett legmagasabb részajánlati követelménynek való megfelelést igazolni.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. A részvételre jelentkezőneka Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján a részvételi jelentkezésben csatolnia kell a részvételi felhívás feladásának napjától (részvételi felhívás VI.5. pont) visszafelé számított 36 hónapos időszakban teljesített legjelentősebb, közbeszerzés tárgya (a1. és b1. pontnál impulzus üzemű lézerrendszer tervezése és megvalósítása és üzembe helyezése/a2. és b2. pontnál impulzus üzemű lézer egység tervezés és megvalósítása) szerinti szállításainak ismertetését a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdése szerinti igazolás, illetve nyilatkozat (referencia igazolás, illetve referencia nyilatkozat) csatolásával.
A referencia igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább:
- a teljesítés idejét (a már teljesített szerződés esetén a szerződés megkötésének és teljesítésének időtartamát év, hónap, nap megadásával,
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, referenciáról tájékoztatást adó kapcsolattartóját és annak elérhetőségét,
- a teljesítés tárgyát és az a1., valamint b1. pont tekintetében a lézerrendszer technikai jellemzőit legalább olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, így különösen a lézerrendszer üzemelése és az impulzusok energiája (J)/frekvenciája (Hz) megállapítható legyen,
- az ellenszolgáltatás összegét (érték és pénznem),
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referencia nyilatkozat/igazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a kért referencia tárgya, akkor a referencia igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni a kért tárgyra vonatkozó ellenszolgáltatás részösszegét.
Ajánlatkérő impulzus üzemű lézerrendszer alatt az alábbikat érti:
Olyan, több részegységből (tipikusan de nem kizárólag lézeroszcillátorból, impulzus nyújtóból, optikai erősítőkből és a hozzájuk tartozó pumpalézerekből, impulzus kompresszorból, detektorokból és tápegységekből) álló, közös vezérléssel ellátott komplex fotonikai egység, mely kimenetelén meghatározott jellemzőjű lézerimpulzusok lépnek ki.
Ajánlatkérő főbb impulzus üzemű lézerrendszer-egység alatt az alábbikat érti:
Olyan lézerrendszer-egység (tipikusan de nem kizárólag lézeroszcillátor, impulzus nyújtó, optikai erősítő, pumpalézerek és tápegységei, impulzus kompresszor), melyek impulzus üzemű lézerrendszerek működtetéséhez szükségesek.
Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 129. § (7) bekezdésében foglaltakra.
M.2. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bek. c) pontja alapján a részvételi jelentkezésben meg kell nevezni azokat a szakembereket (szervezeteket) akiket a teljesítésbe részvételre jelentkező be kíván vonni, továbbá ismertetni kell a megnevezett, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek végzettségét és szakmai tapasztalatukat.
Az ismertetésen túl a részvételi jelentkezésben csatolni kell a megnevezett, teljesítésbe bevonni kívánt szakember
- végzettségét igazoló dokumentumo(ka)t, valamint
- a szakmai tapasztalatuk ismertetését tartalmazó, szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt szakmai tapasztalat megállapítható legyen; továbbá
- saját kezőleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát arról, hogy részvételre jelentkező ajánlattevőként való nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a szerződés teljesítésében.
A szakmai önéletrajzban a szakmai tapasztalati idő kezdetét és végét legalább év és hónap feltüntetésével kell megadni, valamint ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy 60/24 hónap szakmai tapasztalat alatt ajánlatkérő 60/24 hónap, időtartamban átfedésmentes tapasztalatot ért, azaz az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
M.3. A részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (1) bekezdésének c) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontja alapján a részvételi jelentkezésben csatolja a részvételi határidő lejártának napján érvényes (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó irányítási rendszerére vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási rendszere tanúsítványát, vagy ezzel egyenértékű tanúsítványainak, vagy ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek egyéb bizonyítékait.
Ajánlatkérő az M1., M2. és M3. pont szerinti alkalmassági követelmények vonatkozásában hivatkozik a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
a) az 1. részajánlatban:
vagy
a1) legalább 2 darab, egyenként legalább nettó 150 000 000 HUF értékű impulzus üzemű, impulzusonként legalább 2 J energiájú lézerrendszer tervezése és megvalósítása és üzembe helyezése tárgyú referenciával;
vagy
a2) legalább 6 darab, egyenként legalább nettó 60 000 000 HUF értékű főbb impulzus üzemű lézer egység tervezése és megvalósítása tárgyú referenciával.
Az M.1.a) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapításához részvételre jelentkezőnek vagy az a1) pont vagy az a2) pont szerinti követelményeknek megfelelő referenciákkal való rendelkezést kell igazolnia.
b) a 2. részajánlatban
vagy
b1) legalább 2 darab, egyenként legalább nettó 75 000 000 HUF értékű impulzus üzemű, legalább 100 Hz ismétlési frekvenciájú lézerrendszer tervezése és megvalósítása és üzembe helyezésetárgyú referenciával;
vagy
b2) legalább 6 darab, egyenként legalább nettó 30 000 000 HUF értékű főbb impulzus üzemű lézer egység tervezése és megvalósítása tárgyú referenciával.
Az M.1.b) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapításához részvételre jelentkezőnek vagy a b1) pont vagy a b2) pont szerinti követelményeknek megfelelő referenciákkal való rendelkezést kell igazolnia.
Az egyik részajánlat alkalmassági követelmények igazolására megjelölt referencia a másik részajánlat szerinti alkalmassági követelmények igazolására is megjelölhető.
M.2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a szerződés teljesítésébe nem kíván bevonni az alábbi követelményeknek megfelelő szakembereket:
a) az 1. részajánlatban
a.1) legalább 2 fő kutató és/vagy mérnök felsőfokú végzettségű szakembert, aki
- természettudományos és/vagy mérnöki területen MSc vagy azzal egyenértékű fokozattal, és
- a lézeres tudományok, az optika, az IT, az elektronika terültek közül legalább kettő területen összesen legalább 60 hónapos szakmai tapasztalattal
rendelkezik;
a.2) legalább 10 fő kutató és/vagy mérnök felsőfokú végzettségű szakembert, aki
- természettudományos és/vagy mérnöki területen szerzett BSc vagy azzal egyenértékű fokozattal, és
- a lézeres tudományok és/vagy optika és/vagy mechantronika és/vagy IT és/vagy elektronika területeken összesen legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal
rendelkezik.
A fenti öt szakterületből legalább négy szakterületen lennie kell megfelelő szakembernek.
b) a 2. részajánlatban
b.1) legalább 2 fő kutató és/vagy mérnök felsőfokú végzettségű szakembert, aki
- természettudományos és/vagy mérnöki területen MSc vagy azzal egyenértékű fokozattal, és
- a lézeres tudományok és/vagy optika és/vagy IT és/vagy elektronika területeken összesen legalább 60 hónapos szakmai tapasztalattal
rendelkezik.
b.2) legalább 10 fő kutató és/vagy mérnök felsőfokú végzettségű szakembert, aki
- természettudományos és/vagy mérnöki területen szerzett BSc vagy azzal egyenértékű fokozattal, és
- a lézeres tudományok és/vagy optika és/vagy mechantronika és/vagy IT és/vagy elektronika területeken összesen legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal
rendelkezik.
A fenti öt szakterületből legalább négy szakterületen lennie kell megfelelő szakembernek.
Egy szakember több alkalmassági követelmény igazolására jelölhető meg azzal, hogy részvételre jelentkezőnek mind egy, mind pedig kettő részajánlatra történő jelentkezés esetén a részvételi felhívás M.2. pont szerinti alkalmassági követelmény igazolásakor legalább 10 főt be kell mutatnia.
M.3.Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a részvételi határidő lejártának napján érvényes (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó irányítási rendszerre vonatkozó ISO 9001 - független tanúsító által tanúsított - minőségirányítási rendszerrel, vagy ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
Az M1., M2. és M3. pont szerinti alkalmassági követelményeknek közös részvételre jelentkezők [és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)] együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) nem
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. 1. részajánlat 1. részszempont: Nettó ajánlat ár (HUF).. Súlyszám 70

2. 1. részajánlat 2. részszempont: Ismétlési frekvencia (5 Hz vagy 10 Hz lehet).. Súlyszám 10

3. 1. részajánlat 3. részszempont: Kilépő impulzusok relatív energia-stabilitása (rms) (maximum 1,8%, ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 0,5%).. Súlyszám 5

4. 1. részajánlat 4. részszempont: Kilépő nyaláb minősége (Strehl-arány) (minimum 0.85, ajánlati elem legkedvezőbb szintje 0,95).. Súlyszám 5

5. 1. részajánlat 5. részszempont: Lézerimpulzusok időbeli minősége a Fourier-korlátolt spektrumból számolható impulzus időtartam egységben (maximum 1,10, ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1,01).. Súlyszám 5

6. 1. részajánlat 6. részszempont: Impulzus időtartam (FWHM) (maximum 20 fs, ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 15 fs).. Súlyszám 5

7. 2. részajánlat 1. részszempont: Nettó ajánlat ár (HUF).. Súlyszám 70

8. 2. részajánlat 2. részszempont: Kilépő impulzusok lövésről-lövésre való CEP stabilitása, (maximum 350 mrad, ajánlati elem legkedvezőbb szintje 200 mrad).. Súlyszám 8

9. 2. részajánlat 3. részszempont: Kilépő impulzusok relatív energia-stabilitása (rms) (maximum 1,8%, ajánlati elem legkedvezőbb szintje 0,5%).. Súlyszám 5

10. 2. részajánlat 4. részszempont: Kilépő nyaláb minősége (Strehl-arány) (minimum 0,85, ajánlati elem legkedvezőbb szintje 0,95).. Súlyszám 5

11. 2. részajánlat 5. részszempont: Lézerimpulzusok időbeli minősége a Fourier-korlátolt spektrumból számolható impulzus időtartam egységében. (maximum 1,10, ajánlati elem legkedvezőbb szintje 1,01).. Súlyszám 5

12. 2. részajánlat 6. részszempont: Impulzus időtartam (FWHM). (maximum 20 fs, ajánlati elem legkedvezőbb szintje 10 fs).. Súlyszám 7

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 3.12.2013 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
3.12.2013 - 10:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
2.1.2014
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: A Gazdaságfejlesztési Operatív Program Pán-európai kutatási együttműködés támogatása GOP-2012-1.1.1/B kódszámú projekt.
A GOP-1.1.1.-12/B-2012-0001 azonosító számú „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 1. fázis” című nagyprojekt javaslatot a Kormány elfogadta a 1240/2013. (IV. 26.) Korm. határozattal, és hozzájárult a nagyprojekt támogatási szerződésének a - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága általi - megkötéséhez a kormányhatározat 1. mellékletben meghatározott feltételekkel. A Támogatási Szerződés 28.8.2013-án hatályba lépett, ennek megfelelően a nagyprojekt megvalósítás 1. fázisának (továbbiakban: P3) pénzügyi fedezetét ez a Támogatási Szerződés képezi. A1240/2013. (IV. 26.) Korm. határozat 1. pontjában foglaltak szerint a Kormány egyetért az ELI-ALPS nagyprojekt 1. és 2. fázisának megvalósításával, ennek megfelelően a 2. fázis (továbbiakban: P4) pénzügyi fedezetét egy későbbiekben megkötésre kerülő Támogatási Szerződés fogja biztosítani.
VI.3)További információk
1. Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a jelen eljárásban az ajánlatkérő a dokumentációt csak az eljárás második, ajánlattételi szakaszában bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlatkérő előírja, hogy a részvételi jelentkezés elkészítése érdekében rendelkezésre bocsátott kiegészítő iratokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
2. Ajánlatkérő a kiegészítő iratokat - a részvételi határidő lejártáig - személyes átvétel vagy postai kézbesítés útján térítésmentesen bocsátja rendelkezésre. Személyes átvétel esetében a kiegészítő iratok átvehetőek ajánlatkérő alábbi címén: a 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. „E” épület, 2. emelet munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 8:00–16:00 óra között, pénteken 8:00–14:00 óra között, amennyiben a szombati nap munkanap, úgy szombaton 8:00–12:00 óra között és a részvételi határidő lejártának napján 8:00–10:00 óráig.
3. Amennyiben a kiegészítő iratok megküldését postai úton kérik, a kiegészítő iratok megküldését kérő igénynek - amelyet a +36 12247219-as faxszámra kell ajánlatkérőnek megküldeni - tartalmaznia kell legalább a kiegészítő iratot kikérő cég megnevezését, székhelyét, a kapcsolattartó személy nevét, telefon-, és faxszámát, valamint e-mail címét. Ajánlatkérő a kiegészítő iratokat azok megküldését kérő igény beérkezését követő 2 munkanapon belül adja fel postai úton. A kiegészítő iratokba az Ajánlatkérő a részvételi határidő lejárta előtt ingyenesen betekintési lehetőséget biztosít a részvételi felhívás A.II. melléklete szerinti kapcsolattartási címen.
4. A Kbt. 35. §-a alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel - ha a Kbt.-ből más nem következik - írásban történik, azaz postai vagy közvetlen kézbesítés útján vagy faxon vagy elektronikus úton. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy részvételre jelentkező kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a részvételre jelentkező felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül az ajánlatkérő által megküldendő bármely dokumentum időben az arra jogosulthoz kerüljön.

5. Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a jelen részvételi felhívás A. Melléklet I. pontja szerinti kapcsolattartónak kell megküldeni. Kérjük, a kérelmet a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti postai vagy közvetlen kézbesítés útján vagy faxon vagy elektronikus úton és lehetőség szerint (nem kötelező jelleggel) szerkeszthető formátumban a timar.laszlo.eli@gmail.com e-mail címre is megküldeni szíveskedjenek.

6. Jelen felhívás I.1) és IV.3.3) pontjában a hirdetményminta szövegében található „dokumentáció” kifejezés alatt a Kbt. 53. §-a szerinti kiegészítő iratokat kell érteni.
7. A részvételi jelentkezést a Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint 1 papír alapú példányban, írásban és zárt csomagolásban, valaminta részvételi jelentkezéssel közös csomagolásban 2 példányban, jelszó nélkül olvasható, lezárt elektronikus adathordozón (CD vagy DVD lemezen), szkennelt PDF formátumban kell a részvételi határidő lejártáig közvetlenül személyesen benyújtani/postai úton megküldeni a „ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft., Kis Rókus u. 16-20. „E” épület, 2. emelet” címre. A postán feladott részvételi jelentkezést ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi felhívás A.III. mellékletében megjelölt címen a részvételi határidő lejártáig sor kerül. A részvételi jelentkezés csomagolása akkor minősül nem zártnak, ha abból további roncsolás nélkül a részvételi jelentkezés kivehető. A részvételi jelentkezés, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, megsérüléséből eredő kockázatot, továbbá minden a részvételi jelentkezéssel kapcsolatos költséget részvételre jelentkező viseli. A részvételi jelentkezés elektronikus adahordozón való bekérését ajánlatkérő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra és jelen beszerzési igény európai uniós forrásból finanszírozott voltára alapozza. Az ajánlatkérő kéri nem kötelező jelleggel T. Részvételre Jelentkezőket, hogy részvételi jelentkezésükkel együtt az eredeti, aláírt részvételi jelentkezésükről készült 2 db másolati példányt is nyújtsanak be. Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezések elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott eredeti jelentkezést veszi figyelembe.
8. A részvételi jelentkezéseket tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Részvételi jelentkezés -'Szállítási szerződések alapján az ELI lézeres kutatóközpont (ELI-ALPS) nagyprojekt megvalósítása 1. fázisához (P3 fázis - GOP-1.1.1.-12/B-2012-0001) és 2. fázisához (P4 fázis) kapcsolódó HF PW lézerrendszer, valamint SYLOS 1 lézerrendszer szállítása' - ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. - A részvételi határidő lejárta előtt felbontani TILOS!”.
9. A részvételi jelentkezéssel szemben támasztott formai követelmények a következők: A részvételi jelentkezést össze kell fűzni és oldalszámozással ellátni. A részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, vagy a számokat, vagy a képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. A részvételi jelentkezésben lévő, minden nyilatkozatot keltezéssel kell ellátni és a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen - a részvételi jelentkezés beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
10. A részvételi jelentkezés elején tartalomjegyzéket kell becsatolni, mely alapján a részvételi jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám szerint megtalálhatóak.
11. A részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok bontásának kezdete a részvételi felhívás IV.3.4. pontjában megadott határidő lejártakor lesz, helye: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft., Kis Rókus u. 16-20. "E" épület, 2. emelet tárgyaló.
12. A részvételi jelentkezésnek a Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján tartalmaznia kell a felolvasólapot legalább az alábbi adatokkal: Részvételre Jelentkező (közös Részvételre Jelentkezők mindegyikének) nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint adatot arra vonatkozóan, hogy Részvételre Jelentkező melyik részajánlatra nyújtotta be részvételi jelentkezését, továbbá részvételre jelentkező levelezési címét és kapcsolattartójának nevét és elérhetőségeit (tel., fax. és e-mail cím).
13. Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
14. Részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében nem tehet ajánlatot. A részvételi jelentkezés érvénytelen a Kbt. 74. § (3) bekezdése alapján ha részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében ajánlatot tesz.
15. A részvételi szakasz eredményéről ajánlatkérő a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján a részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja a Részvételre Jelentkezőket.
16. Ajánlatkérő tájékoztatja T. Részvételre Jelentkezőket, hogy jelen részvételi felhívás IV.3.5. pontjában meghatározott időpont csak tervezett időpont, és ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást - a Kbt. 85. §-ának (3) bekezdésének megfelelően - legkésőbb a részvételi jelentkezések bontását követő hatvan napon belül küldi meg az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezőknek, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le ajánlatkérő.
17. Ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőket, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban való ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
18. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell részajánlatonként Részvételre Jelentkező (közös részvételre jelentkezés esetén részvételre jelentkezőnként külön-külön) a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti nyilatkozatait, nemleges tartalommal is.
19. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell Részvételre Jelentkező (közös részvételre jelentkezés esetén Részvételre Jelentkezőnként külön-külön) a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát arról, hogy részvételre jelnetkező mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e vagy nem tartozik a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
20. Tekintettel arra, hogy az eljárás nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell azok magyar nyelvű fordítását is. Az igazolásról/dokumnetumról készített magyar nyelvű fordítás lehet a) hiteles fordítás a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésétől szóló 2001. évi C. törvény vagy a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a 7/1986. (VI.26.) IM rendelet előírásainak megfelelően vagy b) a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján részvételre jelentkező általi felelős fordítás, ebben az esetben a részvételi jelentkezésben csatolni kell - az idegen nyelvű dokumentummal érintett - részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a részvételi jelentkezésében becsatolt magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű iratok tartalmával. Ajánlatkérő csak a magyar nyelvű dokumentumokat veszi figyelembe az eljárás során, továbbá részvételre jelentkező a fordítások tartalmáért felelősséggel tartozik.
21. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti jelentkezésben szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál: pl: kezességvállalásról szóló nyilatkozat.
22. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján felhívja T. Részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a részvételre jelentkező pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását a részvételi felhívás III.2.2. pont P1. és P2. alpontjában, valamint III.2.3. pont M1., M2. és M3. alpontjában.
23. Amennyiben a részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely, a részvételi felhívásban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben a részvtelere jelentkező, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége, amennyiben a nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság 36. §-ánka (6) bekezdése szerinti útmutatójában nem szerepel.
24. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell azon Részvételre Jelentkező /alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet képviselőjének/képviselőinek aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintáját vagy a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumát eredetiben vagy egyszerű másolatban, akik aláírásukkal a részvételi jelentkezésben szereplő iratokat ellátták.
25. Amennyiben a részvételi jelentkezésben szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosult(ak) írt(ák) alá, a részvételi jelentkezésben csatolni kell a meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példányát. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és tartalmaznia kell mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírását. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkező figyelmét, hogy együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők esetében nem elegendő, ha csak az egyikük ad meghatalmazást egy vagy több személy részére, legalább kettőnek kell.
26. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-a alapján amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy a Részvételre Jelentkezőnek részvételi jelentkezésében csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, vagy a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a kért dokumentumokkal egyenértékű dokumentumo(ka)t.
27. Amennyiben részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez szükséges követleményeknek más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, úgy az igazolás részajánlatonként az érintett szervezet(ek) részéről a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint történik.

28. Ajánlatkérő a kötelezettségvállalásra (így különösen nyilatkozat megétételére, meghatalmazás adásra) vonatkozó jogosultságot a www.e-cegjegyzek.hu adatbázisban ellenőrzi, erre tekintettel amennyiben (közös) részvételre jelentkező/ részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában a közbeszerzési eljárásban részt vevő alvállalkozó, részvételre jelentkező számára a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő (kapacitást nyújtó szervezet, személy) adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu adatbázisban, úgy a részvételi jelentkezésben csatolni kell a részvételi felhívás feladásának napjától visszaszámított 60 napnál nem régebbi cégkivonat(ok) vagy ezzel egyenértékű okiratot, amely alapján megállapítható, hogy mely természetes személy jogosult a részvételre jelentkező, valamint az alkalmassága igazolásában részt vevő más szervezet képviseletére.

29. Közös részvételi jelentkezés benyújtása esetén közös Részvételre Jelentkezőknek a jelen közbeszerzési eljárásban őket teljes jogkörrel képviselő részvételre jelentkezőt meg kell jelölni, és a jelentkezésükhöz csatolniuk kell a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé fennálló egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást. Közös részvételi jelentkezés esetén a Kbt. 25. §-ára figyelemmel kell eljárni. Ajánlatkérő felhívja T. Részvételre Jelentkezők figyelmét különösen a Kbt. 25. § (2) bekezdésében foglaltakra, amely szerint közös részvételre jelentkezők (illetve közös ajánlattevők) csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők (eljárás második, ajánlattételi szakaszában a közös ajánlattevők) megjelölését.

30. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban a határidőket a www.pontosido.hu weboldal “Budapest idő” adat alapján állapítja meg.

31. Részvételre Jelentkező a Kbt. 80. § (1) bekezdése alapján a részvételi jelentkezésében (valamint majd ajánlatában és a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban) elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk. 81. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.
32. Árfolyamok: A referenciák tekintetében a különböző devizák forintra történő átszámításánál a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott árfolyamot alkalmazza ajánlatkérő. Az árbevétel tekintetében a részvételi felhívás feladásának napját megelőző három üzleti évnek, az egyes üzleti évek utolsó napján hatályos Magyar Nemzeti Bank által meghatározott árfolyamot alkalmazza ajánlatkérő.
33. A nem magyarországi letelepedésű részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 56.§ (1) bekezdésnek a-kb) pontjaiban foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, a Kbt. 56.§ (1) bekezdésének a-kb) pontjaiban foglalt kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
34. Ajánlatkérő tájékoztatja T. Részvételre jelentkezőket, hogy a dokumentációt és annak részét képező szerződéstervezetet az eljárás második, ajánlattételi szakaszban bocsátja rendelkezésre térítésmentesen az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg az érvényes részvételi jelentkezést benyújtó, ajánlattételre felkért részvételre jelentkezőknek, továbbá a kiegészítő iratokban közölt műszaki-leírást ajánlatkérő tájékoztatásul közli T. Részvételre Jelentkezőkkel. Ajánlatkérő a szerződéstervezetről, a műszaki leírásról, valamint az ajánlatok teljes pénzügyi, szakmai, műszaki, jogi tartalmáról tárgyalni kíván.
35. Ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőket, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás második, ajánlattételi szakaszában ajánlattevőknek szakmai ajánlatot kell benyújtaniuk magyar nyelven, valamint csatolni kell annak angol nyelvű fordítását is.
36. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá részvételre jelentkezőket, hogy a dokumentáció részét képező szállítási szerződéstervezet szerint a felek felfüggesztő feltétellel kötik meg a szállítási szerződés P4 fázisára vonatkozó rendelkezéseit. A P4 fázisra meghatározott készültségi foknak megfelelő részegységek szállításának megrendelésére és teljesítésére vonatkozó rendelkezései és a P4 fázisra előírt számlázási rend kizárólag akkor lépnek hatályba, ha a P4 fázis pénzügyi fedezetét megteremtő támogatási szerződés vagy egyéb, a pénzügyi fedezetet biztosító szerződés vagy jogszabály vagy közjogi szervezet szabályozó eszköz hatályba lép.
37. Ajánlatkérő a részvételi felhívásban, (valamint a kiegészítő iratokban) tájékoztatja részvételre jelentkezőket az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az ajánlatok értékelésének szempontjairól, módszereiről.
a) Mind a kettő részajánlatban valamennyi értékelési részszempont tekintetében a pontskála alsó határa 1 pont, a pontskála felső határa 10 pont.
b) Mind a kettő részajánlatban a nettó ajánlati árat ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével, a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Értesítő 61. számában, 2012. június 1-én megjelent az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatójának III. pont 1.ba) alpontjában foglaltak szerint értékeli. Alkalmazott képlet: P=(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin, ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, Pmin: a pontskála alsó határa, Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
c) Az 1. részajánlatban a 3., a 4., az 5. és a 6. értékelési részszempont pontszámait ajánlatkérő az alábbi képlet alkalmazásával határozza meg: P= (Avizsgált-Alegrosszabb)/(Ajánlati elem legkedvezőbb szintje-Alegrosszabb)*(Pmax-Pmin)+Pmin, ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, Pmin: a pontskála alsó határa, Ajánlati elem legkedvezőbb szintje: a részvételi felhívás IV.2.1. pontjában, az egyes értékelési részszempontokhoz megadott értékek, Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Amennyiben egy értékelési részszemponton belül a legjobb és a legrosszabb ajánlat azonos, és a) ezek a legkedvezőbb elemnél nem rosszabbak, akkor mindegyik ajánlat a maximális pontszámot kapja; míg b) ha a legkedvezőbb elemnél rosszabbak, akkor a minimális pontot kapja; továbbá az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét elérő vagy meghaladó ajánlat a pontskála felső határa szerinti pontot (10 pontot) kapja, a pontskála alsó pontját (1 pontot) pedig a leggyengébb ajánlat kapja; és a további ajánlatok az ajánlati elem legkedvezőbb szintje és a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme közötti különbségéhez viszonyítva kapnak pontot az előbbi képlet alkalmazásával.Az így kapott pontszámokat ajánlatkérő megszorozza az adott értékelési szemponthoz tartozó súlyszámmal, majd a kapott értéket a matematika szabályai szerint kettő tizedes jegyig kerekíti.
d) Az 1. részajánlatban a 2. értékelési részszempontnál az 5 Hz értéket megajánló ajánlattevő 1 pontot, a 10 Hz értéket megajánló ajánlattevő 10 pontot kap. A megajánlott ajánlati elem értéke 5 Hz vagy 10 Hz lehet, így az 5 Hz alatti, az 5 Hz-10 Hz közötti, valamint a 10 Hz feletti ajánlat érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bek. e) pontja alapján. Ezen módszerrel megállapított pontszámot ajánlatkérő megszorozza az adott értékelési szemponthoz tartozó súlyszámmal.
e) A 2. részajánlatban a 2., a 3., a 4., az 5. és a 6. értékelési részszempont pontszámait ajánlatkérő az alábbi képlet alkalmazásával határozza meg: P= (Avizsgált-Alegrosszabb)/(Ajánlati elem legkedvezőbb szintje-Alegrosszabb)*(Pmax-Pmin)+Pmin, ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, Pmin: a pontskála alsó határa, Ajánlati elem legkedvezőbb szintje: a részvételi felhívás IV.2.1. pontjában, az egyes értékelési részszempontokhoz megadott értékek, Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Amennyiben egy értékelési részszemponton belül a legjobb és a legrosszabb ajánlat azonos, és a) ezek a legkedvezőbb elemnél nem rosszabbak, akkor mindegyik ajánlat a maximális pontszámot kapja; míg b) ha a legkedvezőbb elemnél rosszabbak, akkor a minimális pontot kapja; továbbá az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét elérő vagy meghaladó ajánlat a pontskála felső határa szerinti pontot (10 pontot) kapja, a pontskála alsó pontját (1 pontot) pedig a leggyengébb ajánlat kapja; és a további ajánlatok az ajánlati elem legkedvezőbb szintje és a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme közötti különbségéhez viszonyítva kapnak pontot az előbbi képlet alkalmazásával. Az így kapott pontszámokat ajánlatkérő megszorozza az adott értékelési szemponthoz tartozó súlyszámmal, majd a kapott értéket a matematika szabályai szerint kettő tizedes jegyig kerekíti.
f) Ajánlatkérő a részvételi felhívás IV.2.1. pontjában az 1. részajánlat 3., 4., 5. és 6. értékelési részszempontjainál, és a 2. részajánlat 2., 3., 4., 5. és 6. értékelési részszempontjainál megadja azokat a maximális/minimális értékeket, amelyek feletti/alatti/közötti ajánlat megajánlása az ajánlat Kbt. 74. § (1) bek. e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezi.
g) Az 1. részajánlatban: az 1., a 3., az 5. és a 6. bírálati részszempontnál a legjobb ajánlat a legalacsonyabb értékű ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlat, a 2. és a 4. bírálati részszempontra a legjobb ajánlat a legmagasabb értékű ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlat.
h) A 2. részajánlatban: az 1., a 2., a 3., az 5. és a 6. bírálati részszempontnál a legjobb ajánlat a legalacsonyabb értékű ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlat, a 4. bírálati részszempontra a legjobb ajánlat a legmagasabb értékű ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlat.
i) Összpontszám megállapításának módja: az adott részajánlaton belül az adott értékelési részszemponthoz tartozó képletekkel kiszámított, majd az értékelési szemponthoz tartozó súlyszámmal megszorozott és a matematika szabályai szerint kettő tizedes jegyig kerekített értékeket ajánlatkérő összeadja és kettő tizedes jegyig kerekíti. Az így kapott összérték lesz ajánlattevő összpontszáma. Az az ajánlattevő lesz a nyertes, aki a legmagasabb összpontszámú érvényes ajánlatot tette.
38. A Kbt. II. rész 89. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás alkalmazását megalapozó érvek:
A tervek szerint az ELI-ALPS kutatóintézet tudományos technológiai beszerzései egy része - a vonatkozó törvényi feltételeknek eleget téve - kutatás-fejlesztési formában történik majd. A beszerzés nagyobbik részét ugyanakkor olyan tudományos és technológiai eszközök, berendezések, illetve rendszerek képezik, amelyek egyes alkotórészei ismertek és kereskedelemben többnyire kaphatóak ugyan, azonban összességében egyediek, és így még nem léteznek, tehát az ilyen berendezések megtervezése és megépítése fejlesztési tevékenységet is igényel. A lézerrendszerek csúcstechnológiát képviselő specifikációi sajátos módon komplementer jellegűek: általában az egyik paraméter kihegyezése egy másik paraméter gyengülését vonja maga után. Az Ajánlatkérő ezt a körülményt a lézerrendszerek kimenetén megjelenő lézerfényre vonatkozó műszaki értékelési szempontok bevezetésével kívánja az optimális irányba befolyásolni. A fentiek miatt a megvalósítandó részletes műszaki paraméterek az Ajánlattevő által ajánlott műszaki megoldás ismeretének hiányában pontosan nem meghatározhatóak. Azaz, Ajánlatkérő nem tudja minden részletében meghatároznia lézerrendszer működésére vonatkozó minőségi és funkcionális követelményeket és műszaki paramétereket. A konkrét műszaki megoldás ismeretének hiányában nem lehet konkrét, reális ütemezést, valamint részszámlázási rendet kialakítani. Ajánlatkérő az egyes készültségi fokokhoz tartozó konkrét műszaki tartalmat, a minőségi és funkcionális követelményeket az ajánlattevő(k) által benyújtott műszaki javaslatok alapján tudja és fogja meghatározni a tárgyalások eredményeként véglegesített műszaki leírásban.
Ezen objektív körülményekre és kockázatokra figyelemmel az ellenszolgáltatás előzetes átfogó (mindenre kiterjedő) meghatározása nem lehetséges.
39. Ajánlatkérő az egyes részajánlatok nyerteseivel a szerződést részajánlatonként külön-külön köti meg. Tárgyi közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137–138. § szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
30.10.2013