Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 263277-2018

20/06/2018    S116

Magyarország-Debrecen: Iskolaépületek kivitelezése

2018/S 116-263277

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Debreceni Nemzetközi Iskola kivitelezési munkálatai

II.1.2)Fő CPV-kód
45214200 Iskolaépületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Debreceni Nemzetközi Iskola kivitelezési munkálatai” tárgyú kivitelezési feladat A nyertes ajánlattevő feladata a Debrecen-Pallag településrészen, a Heltai Gáspár utca 27. számú, 66056/2 helyrajzi számú ingatlanon egy több oktatási egységből álló iskolaépület (közhasználatú épület) és az ahhoz kapcsolódó építmények létesítése, valamint a gépjármű parkolók, kerékpártárolók, telken belüli közlekedő utak kivitelezése és azok közúthoz történő csatlakozása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 249 970 970.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45214200 Iskolaépületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen-Pallag településrészen, a Heltai Gáspár utca 27. sz., (66056/2 helyrajzi szám)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladata a Debrecen-Pallag településrészen, a Heltai Gáspár utca 27. számú, 66056/2 helyrajzi számú ingatlanon egy több oktatási egységből álló iskolaépület (közhasználatú épület) és az ahhoz kapcsolódó építmények létesítése, valamint a gépjármű parkolók, kerékpártárolók, telken belüli közlekedő utak kivitelezése és azok közúthoz történő csatlakozása.

A gépjárműparkolók száma 173 db, az autóbusz várakozóhelyek száma 4 db.

Az iskolaépület pinceszintje 1528,3 m2, a földszintje 2714,4 m2, az emelete 3049,5 m2 alapterületű, a külső építmények nettó alapterülete 92,5 m2, az összes nettó alapterület 7384,7 m2. Az iskolaépülethez kapcsolódóan 1 db 21,4 m x 42,1 m-es, félig földbe süllyesztett tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek a létesítése.

A kivitelezés megkezdése előtt szükséges az ingatlan geodéziai felmérése.

További főbb mennyiségek:

— 450 m2 extensive zöldtető építése,

— sportcélú helyiségben 910,15 m2 beltéri sportburkolat kivitelezése,

— 21,4 m fesztávú monolit vasbeton födém kivitelezési munkarészt,

— 3928 m2 nagyságú kültéri sportpálya építése,

— 26 342 m2 nagyságú parkosítás, parképítés.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) /maximum 5 fő/ / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: . Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik zöldtető építésének irányításában szerzett tapasztalattal (Igen/Nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik sportcélú helyiségben összesen legalább 600 m2 nagyságú beltéri sportburkolat építésének és/vagy felújítás / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Jótállás (hónap, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

„Debreceni Nemzetközi Iskola diákjai egy ismert és elismert, nemzetközileg akkreditált pedagógiai program szerinti oktatásban részesülnek, melynek célja, hogy a városba települő nemzetközi vállalatok személyi állományának oktatási igényei a legmagasabb szinten kielégítésre kerüljenek. A potenciális befektetőkkel történő tárgyalások során Ajánlatkérő pozíciója az egyéb városokhoz képest lényegesen gyengébb olyan oktatási létesítmény rendelkezésre állása nélkül, mely a befektetői döntések szempontjából meghatározó jelentőséggel bír. A nemzetközi iskola a város egyes területeinek befektetési célú hasznosításának előfeltétele. A befektetői elvárásokra tekintettel az iskolának meg kell kezdenie működését legkésőbb 2019.. szeptemberében. Figyelembe véve a kivitelezés időtartamát, az uniós nyílt eljárás általános eljárási időigénye nem tartható, ajánlatkérőre a megkötött befektetői szerződésekre is tekintettel a kivitelezői szerződéskötés elhúzódásával jelentős érdeksérelem hárul”

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 070-154331
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Debreceni Nemzetközi Iskola kivitelezési munkálatai.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HUNÉP Universal Építőipari Zrt.
Postai cím: 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 850 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 249 970 970.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Építőmesteri munkák-részfeladatok, szakipari munkák-részfeladatok, épületgépészet-részfeladatok, erős-és gyengeáramú elektromos munkák-részfeladatok, felvonó szerelési munka, speciális technológiai munkák-részfeladatok, külső közműépítés-részfeladatok, kert-és tájépítészeti munkák-részfeladatok, közlekedési létesítmények, forgalomtechnika.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

HUNÉP Universal Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.)

Adószám: 12656770-2-09

NÁDÉP Kft. (4181 Nádudvar, Bem J. u. 3.)

Adószám: 11159782-2-09

ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.)

Adószáma: 10738885-2-20

KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. (4025 Debrecen, Széchényi u. 46.)

Adószáma: 11149422-2-09

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18628593
Fax: +36 18628593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828594
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/06/2018