A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 263277-2018

20/06/2018    S116

Magyarország-Debrecen: Iskolaépületek kivitelezése

2018/S 116-263277

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Debreceni Nemzetközi Iskola kivitelezési munkálatai

II.1.2)Fő CPV-kód
45214200 Iskolaépületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Debreceni Nemzetközi Iskola kivitelezési munkálatai” tárgyú kivitelezési feladat A nyertes ajánlattevő feladata a Debrecen-Pallag településrészen, a Heltai Gáspár utca 27. számú, 66056/2 helyrajzi számú ingatlanon egy több oktatási egységből álló iskolaépület (közhasználatú épület) és az ahhoz kapcsolódó építmények létesítése, valamint a gépjármű parkolók, kerékpártárolók, telken belüli közlekedő utak kivitelezése és azok közúthoz történő csatlakozása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 249 970 970.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45214200 Iskolaépületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen-Pallag településrészen, a Heltai Gáspár utca 27. sz., (66056/2 helyrajzi szám)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladata a Debrecen-Pallag településrészen, a Heltai Gáspár utca 27. számú, 66056/2 helyrajzi számú ingatlanon egy több oktatási egységből álló iskolaépület (közhasználatú épület) és az ahhoz kapcsolódó építmények létesítése, valamint a gépjármű parkolók, kerékpártárolók, telken belüli közlekedő utak kivitelezése és azok közúthoz történő csatlakozása.

A gépjárműparkolók száma 173 db, az autóbusz várakozóhelyek száma 4 db.

Az iskolaépület pinceszintje 1528,3 m2, a földszintje 2714,4 m2, az emelete 3049,5 m2 alapterületű, a külső építmények nettó alapterülete 92,5 m2, az összes nettó alapterület 7384,7 m2. Az iskolaépülethez kapcsolódóan 1 db 21,4 m x 42,1 m-es, félig földbe süllyesztett tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek a létesítése.

A kivitelezés megkezdése előtt szükséges az ingatlan geodéziai felmérése.

További főbb mennyiségek:

— 450 m2 extensive zöldtető építése,

— sportcélú helyiségben 910,15 m2 beltéri sportburkolat kivitelezése,

— 21,4 m fesztávú monolit vasbeton födém kivitelezési munkarészt,

— 3928 m2 nagyságú kültéri sportpálya építése,

— 26 342 m2 nagyságú parkosítás, parképítés.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) /maximum 5 fő/ / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: . Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik zöldtető építésének irányításában szerzett tapasztalattal (Igen/Nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik sportcélú helyiségben összesen legalább 600 m2 nagyságú beltéri sportburkolat építésének és/vagy felújítás / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Jótállás (hónap, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

„Debreceni Nemzetközi Iskola diákjai egy ismert és elismert, nemzetközileg akkreditált pedagógiai program szerinti oktatásban részesülnek, melynek célja, hogy a városba települő nemzetközi vállalatok személyi állományának oktatási igényei a legmagasabb szinten kielégítésre kerüljenek. A potenciális befektetőkkel történő tárgyalások során Ajánlatkérő pozíciója az egyéb városokhoz képest lényegesen gyengébb olyan oktatási létesítmény rendelkezésre állása nélkül, mely a befektetői döntések szempontjából meghatározó jelentőséggel bír. A nemzetközi iskola a város egyes területeinek befektetési célú hasznosításának előfeltétele. A befektetői elvárásokra tekintettel az iskolának meg kell kezdenie működését legkésőbb 2019.. szeptemberében. Figyelembe véve a kivitelezés időtartamát, az uniós nyílt eljárás általános eljárási időigénye nem tartható, ajánlatkérőre a megkötött befektetői szerződésekre is tekintettel a kivitelezői szerződéskötés elhúzódásával jelentős érdeksérelem hárul”

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 070-154331
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Debreceni Nemzetközi Iskola kivitelezési munkálatai.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HUNÉP Universal Építőipari Zrt.
Postai cím: 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 850 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 249 970 970.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Építőmesteri munkák-részfeladatok, szakipari munkák-részfeladatok, épületgépészet-részfeladatok, erős-és gyengeáramú elektromos munkák-részfeladatok, felvonó szerelési munka, speciális technológiai munkák-részfeladatok, külső közműépítés-részfeladatok, kert-és tájépítészeti munkák-részfeladatok, közlekedési létesítmények, forgalomtechnika.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

HUNÉP Universal Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.)

Adószám: 12656770-2-09

NÁDÉP Kft. (4181 Nádudvar, Bem J. u. 3.)

Adószám: 11159782-2-09

ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.)

Adószáma: 10738885-2-20

KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. (4025 Debrecen, Széchényi u. 46.)

Adószáma: 11149422-2-09

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18628593
Fax: +36 18628593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828594
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/06/2018