Szolgáltatások - 292331-2019

24/06/2019    S119

Magyarország-Veszprém: Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság

2019/S 119-292331

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_28636553
Postai cím: Óváros tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Vig Levente
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Telefon: +36 306333643
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.veszprem.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Városmarketing szolgáltatás biztosítása

Hivatkozási szám: EKR000903172018
II.1.2)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Városmarketing szolgáltatás biztosítása a veszprémi kézilabdacsapatot működtető szervezet által biztosított hirdetési felületek és arculati jogainak igénybevételével.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 110 236 220.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 5. továbbá a mérkőzések, sport- és városi események helyszínei.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Városmarketing szolgáltatás biztosítása a veszprémi kézilabdacsapatot működtető szervezet által biztosított hirdetési felületek és arculati jogainak igénybevételével az alábbiak szerint:

Feladatok meghatározása:

1. Veszprém város hivatalos logójának megjelenítése valamennyi mérkőzésen és sporteseményen a játékosok által viselt mez elején, a televíziós közvetítés során is jól látható módon, illetve méretben, továbbá a Veszprém Arénában megrendezendő mérkőzéseken, sporteseményeken az LCD kijelzőn és a nyilatkozó falakon, az Önkormányzat által átadott teljes képi anyag felhasználásával. A megjelenített anyag nem lehet kevesebb mérkőzésenként, sporteseményenként összesen 1 percnél az LCD kijelzőn és a sajtótájékoztatón használt sajtófalon a Nemzetközi Szervezetek által biztosított sajtófelület 12,5 %-ának megfelelő mennyiségben.

2. Kedvezményes belépőjegyek biztosítása 10 bajnoki mérkőzésre a veszprémi lakcímmel rendelkező diákok, hallgatók és nyugdíjasok részére 100 Ft-os egységáron. A biztosítandó kedvezményes belépők száma 5000 darab/naptári év.

3. Évente 5 alkalommal a kézilabda csapatból alkalmanként legalább 5 játékos részt vesz a városi rendezvények valamelyikén.

4. A Veszprém város hivatalos logójának megjelenítése során a Veszprém város 2012-ben elfogadott Városmarketing stratégiájában megfogalmazott elvek figyelembevételével kell a megjelenési formákat kialakítani.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatokat az ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján értékeli az ajánlatok összehasonlításának alapját a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás ellátására megajánlott, magyar forintban kifejezett egyösszegű éves nettó szolgáltatási díj mértéke képezi.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

Ajánlatkérő a Kbt. a 98.§ (2) bekezdés c) pontjának második fordulatára (kizárólagos jogok védelme) alapított hirdetmény nélküli eljárásfajtát alkalmazott, mimivel kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg az ajánlatkérő műszaki leírása által meghatározott beszerzési igényének kielégítésére vonatkozó szerződés.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Városmarketing szolgáltatás biztosítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/01/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Veszprém Handball Team Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_76087624
Postai cím: Külső-kádártai út 5.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: office@handballveszprem.hu
Telefon: +36 566400
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 110 236 220.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. XXI. Fejezetében írtak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/06/2019