Services - 320275-2019

09/07/2019    S130    Szolgáltatások - Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Erdészeti szolgáltatások

2019/S 130-320275

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bognár Nóra
E-mail: office@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 706472268
Fax: +36 14801169

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ligetbudapest.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Faátültetési és előkészítési munkák elvégzése építési helyeken

II.1.2)Fő CPV-kód
77200000 Erdészeti szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Faátültetési és előkészítési munkák elvégzése építési helyeken

II.2.2)További CPV-kód(ok)
77200000 Erdészeti szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1146 Budapest, Városliget (Hrsz.: 29732/11)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Városliget (Hrsz.: 29732/11) építési területén idős fák előkészítésével és átültetésével

Kapcsolatos munkák elvégzése mintegy 232 millió Ft keretösszegben.

A Liget Budapest Projekt keretében a Városliget területén (hrsz.: 29732/11) megépülő múzeumi épületek és a parkfejlesztés

Során kiemelt hangsúlyt kap a park meglévő ökológiai értékét képviselő idős fák védelme. Az építési helyeken belül, az

Egészséges építés miatt azonban kivágásra kerülő fákat, kivágás helyett szükség szerint előkészítjük és átültetjük a park más

Részében.

A Városliget Zrt. a Főkert Nonprofit Zrt.-vel elkészíttette a Városliget fakataszterét (2016. május 17.), ami mintegy 7105 db fa

Egyedet tart nyilván. A Városliget Zrt. ebből azon fákat, melyek az építési területen belül, vagy annak közvetlen zónájában

Találhatók külön vizuális és tomográfos vizsgálatot végeztet a Főkert Nonprofit Zrt.-vel saját költségére. Ezen adatok szolgálnak

A táj- és kertépítész szakági tervezőknek a fafelmérés és fapótlás alapjául. Az építési helyen belül a kertépítészeti munkarészben

A tervezők meghatározzák azon egyedeket, melyet az építési helyről átültetésre kerüljenek. Ezen fákat a park generál tervezője

Helyezi el a tervezett kertépítészeti koncepcióba illeszkedően és készíti el a faátültetési tervet.

Az építési helyeken belül átültetendő fák nagyságuk alapján kategorizálva a következő:

Faátültetés építési helyen belül átültetendő

1 kategória (0-25cm törzsátmérő) 116

2 kategória (26-50cm törzsátmérő) 55

3 kategória (50-110 cm törzsátmérő) 47

ÖSSZESEN: 218

Előkészítés összesen: 31

A városi környezetben nevelkedett fák átültetésénél különös gonddal kell eljárni, hiszen a morzsalékos, törmelékes talajból

Óvatosan kell kiemelni a fát anélkül, hogy a földlabdája széthullana. A 25cm törzsátmérő feletti idős fák esetében az átültetésre

Is nagyobb hangsúlyt kell fektetni koruknál fogva.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 06/03/2017
Befejezés: 30/03/2022
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 105-210364

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Faátültetési és előkészítési munkák elvégzése építési helyeken

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
18/05/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Galapagos Zoo Service Zoológiai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Vas Gereben utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1183
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 232 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerződés módosítás dátuma: 15.2.2019.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/07/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
77200000 Erdészeti szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
77200000 Erdészeti szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1146 Budapest, Városliget (Hrsz.: 29732/11)

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Városliget (Hrsz.: 29732/11) építési területén idős fák előkészítésével és átültetésével

Kapcsolatos munkák elvégzése mintegy 232 millió Ft keretösszegben.

A Liget Budapest Projekt keretében a Városliget területén (hrsz.: 29732/11) megépülő múzeumi épületek és a parkfejlesztés

Során kiemelt hangsúlyt kap a park meglévő ökológiai értékét képviselő idős fák védelme. Az építési helyeken belül, az

Egészséges építés miatt azonban kivágásra kerülő fákat, kivágás helyett szükség szerint előkészítjük és átültetjük a park más

Részében.

A Városliget Zrt. a Főkert Nonprofit Zrt.-vel elkészíttette a Városliget fakataszterét (17.5.2016), ami mintegy 7105 db fa

Egyedet tart nyilván. A Városliget Zrt. ebből azon fákat, melyek az építési területen belül, vagy annak közvetlen zónájában

Találhatók külön vizuális és tomográfos vizsgálatot végeztet a Főkert Nonprofit Zrt.-vel saját költségére. Ezen adatok szolgálnak

A táj- és kertépítész szakági tervezőknek a fafelmérés és fapótlás alapjául. Az építési helyen belül a kertépítészeti munkarészben

A tervezők meghatározzák azon egyedeket, melyet az építési helyről átültetésre kerüljenek. Ezen fákat a park generál tervezője

Helyezi el a tervezett kertépítészeti koncepcióba illeszkedően és készíti el a faátültetési tervet.

Az építési helyeken belül átültetendő fák nagyságuk alapján kategorizálva a következő:

Faátültetés építési helyen belül átültetendő

1 kategória (0-25cm törzsátmérő) 116

2 kategória (26-50cm törzsátmérő) 55

3 kategória (50-110 cm törzsátmérő) 47

Összesen: 218

Előkészítés összesen: 31

A városi környezetben nevelkedett fák átültetésénél különös gonddal kell eljárni, hiszen a morzsalékos, törmelékes talajból

Óvatosan kell kiemelni a fát anélkül, hogy a földlabdája széthullana. A 25cm törzsátmérő feletti idős fák esetében az átültetésre

Is nagyobb hangsúlyt kell fektetni koruknál fogva.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 06/03/2017
Befejezés: 30/03/2022
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 255 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Galapagos Zoo Service Zoológiai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Vas Gereben utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1183
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

2. A Vállalkozási Keretszerződés megkötését követően, a keretszerződés alapján megrendelt konkrét munkavégzés megkezdését követően Vállalkozó írásban jelezte a Megrendelőnek, hogy munkaterületként szolgáló budapesti, 29732/11 hrsz. alatt felvett ingatlanon, a munkavégzés ideje alatt – hatósági jegyzőkönyvben is rögzített, magukat „ligetvédők”-ként definiáló természetes személyek részvétele mellett – civil demonstráció zajlott amelyek a Vállalkozó által végzett tevékenységnek a Vállalkozási Keretszerződésben rögzítettekhez képest eltérő módon történő elvégzését tették szükségessé, ideértve különösen a civil demonstrációk miatti munkavégzési akadályok elhárítását az ezzel összefüggésben felmerülő költségek viselésével, valamint fokozott személy-, vagyon-, munka- illetve balesetvédelmi intézkedések megtételét. 3. Fentiekben hivatkozott civil demonstráció – amelynek jövőbeli folytatódása sem zárható ki – olyan körülmény, amelynek bekövetkezését a Felek a Vállalkozási Keretszerződés megkötésekor, kellő gondossággal eljárva sem láthatták előre, ezért a Felek, a Vállalkozási Keretszerződést, a jelen 1. számú módosítás aláírásával az alábbiak szerint módosítják. 4. A fent írt körülményekre tekintettel és azokkal összefüggésben a Vállalkozási Keretszerződés keretösszegének emelése szükséges. a jelen szerződés keretösszege 255 000 000 Ft + áfa, azaz kétszázötvenötmillió forint plusz áfa, amely összeget az egyedi lehívásokban szereplő tevékenységcsoportok összesített ellenértéke – beleértve a kifizetett vagy kifizetendő állásdíj összegét is – nem haladhat meg.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában írt feltételek megfelel

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 232 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 255 000 000.00 HUF