Szolgáltatások - 355239-2019

29/07/2019    S144

Magyarország-Budapest: Kiadói szolgáltatások

2019/S 144-355239

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Ferencvárosi Torna Club
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56271041
Postai cím: Üllői út 129.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Burg Péter
E-mail: burg.peter@upcmail.hu
Telefon: +36 209816045
Fax: +36 17835312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fradi.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Zöld-fehér magazin kiadói szolgáltatásai

Hivatkozási szám: EKR001017232018
II.1.2)Fő CPV-kód
79970000 Kiadói szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Ferencvárosi Torna Club életmód magazinjának a Zöld és Fehér Magazin kiadói, szerkesztő feladatai, grafikai és nyomdai munkálatai, valamint az elkészült lapszámok terjesztői feladatainak (csomagolás, szállítás) ellátása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 129 024 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79970000 Kiadói szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

1101 Budapest, Vajda Péter u.48.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Ferencvárosi Torna Club életmód magazinjának a Zöld és Fehér Magazin kiadói, szerkesztői, tartalom-előállítási (cikkek írása és fotók készítése)feladatai, grafikai és nyomdai munkálatai, valamint az elkészült lapszámok terjesztői feladatainak (csomagolás, szállítás) ellátása.

A tevékenység az alábbi részekből áll:

Kiadói feladatok:

— Cikkek megírása, fotók elkészítése

— Szerkesztés, tördelés, szakértői csapat menedzselése

— A kiadó részéről terjesztési csatornák integrált működtetése a tartalmak leghatékonyabb eljuttatására az olvasók felé

— Nyomdai munka közvetítése és menedzselése

— Szállítás

— Projekt menedzsement: a magazinhoz népszerűsítéséhez és ismeretség növeléséhez szükséges promóciós anyagot kitalálása, menedzselése, a kiadó saját csatornáinak bevonásával,

— A Megrendelő joga és kötelessége 10 oldal hirdetési felületről történő gondoskodás, a 10 oldal tekintetében Ajánlattevőre nem hárul feladat.

Előfizetők gyűjtése szállítás koordinációja:

— A kiadó saját előfizetőknek fenntartott oldalán keresztül

— Magyar Postán keresztül

— Előfizetőknek és bejegyzett FTC sportolóknak való havi szállítás koordinációja

Terjesztői feladatok:

— értékesítés lebonyolítása

A Magazin havi megjelenésű, és minimum 6000 példányban kerül kiadásra.

A részletes igények, követelmények meghatározása a közbeszerzési műszaki leírásban található.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésben közreműködő 2 fő sportújságíró többlettapasztalata, különös tekintettel sport témájú írások elkészítésében, továbbá sport tematikájú nyomtatott sajtótermékek szerkesztésében / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opció 1.

Szerződő Felek a szerződés lejártát megelőző 60 nappal közös megállapodásban rögzíthetik, hogy a szerződést további 12 hónappal megkívánják hosszabbítani változatlan feltételekkel.

A változatlan feltételek mellett a szolgáltatási díj a Statisztikai Hivatal által kiadott fogyasztói árindex mértékével emelhető.

Opció 2.

Megrendelő jogosult egyoldalú nyilatkozattal a havi alappéldányszámon (6 000 db) felül további 2 000 példány megrendelésére 500 példányonként.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az 1. részszemponton belüli alszempontok:

1.1. alszempont: Az alap példányszám (6 000 db/hó) vállalkozói díja, súlyszám 40

1.2. alszempont: A plussz 500 példány/hó vállalkozói díja, súlyszám 20

1.3. alszempont: A példányonkénti terjesztési, postázási díj előfizetők részére, súlyszám: 10

1.4. alszempont: A példányonkénti terjesztési, postázási díj VIP személyek részére, súlyszám 10

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 044-100837
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Zöld és Fehér Magazin kiadói szolgáltatásai

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
09/07/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Marquard Media Magyarország Kft
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_27309063
Postai cím: Záhony utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: m.szabo-szondi@marquardmedia.hu
Telefon: +36 209827600
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 145 728 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 129 024 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő adószáma: 10353835-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § -a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/07/2019