Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 380390-2017

28/09/2017    S186

Magyarország-Kaposvár: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése

2017/S 186-380390

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK03639
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mach Tamás
E-mail: palyref2@kaposvar.hu
Telefon: +36 82501501
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kaposvar.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés versenyuszoda építése tekintetében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés versenyuszoda építése tekintetében

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

7400 Kaposvár, hrsz. 7083, 7090/2, 7082.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Versenyuszoda építéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezési munkálatok teljes körű elvégzése.

Meghatározó paraméterek:

1. Előkészítés:

o a beruházás megvalósításához szükséges összes engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetése,

o a beruházás megvalósításához szükséges összes engedély beszerzése,

o minden szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció készíttetése.

2. Építés:

o Létesítm ények:

7090/2. hrsz. alatti ingatlanon lévő építmény bontása.

7500 m2 össz alapterületű, 3 szintes 800 fős lelátóva l rendelkező FINA szabályoknak megfelelő 10 pályás versenyuszoda kapcsolódó létesítményekkel (evezős tanmedence, összekötő nyaktag, környezetrendezés, beléptető és vagyonvédelmi rendszer, parkoló építés), eszközbeszerzéssel.

A feladat részletes ismertetését az a jánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra,

eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben

szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű

teljesítést is elfogadja.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 246-449080

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
05/12/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Fertődi Építő é s Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Ipar krt. 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: fesz@fesz.hu
Telefon: +36 99511860
Fax: +36 99511879
Internetcím: http://www.fesz.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Magyar Építő Z rt.
Postai cím: Pillangó u. 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: info@magyarepito.hu
Telefon: +36 14672700
Fax: +36 14672707
Internetcím: https://www.magyarepito.hu/hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4 400 970 254.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/09/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

7400 Kaposvár, hrsz. 7083, 7090/2, 7082.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Versenyuszoda építéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és a

kivitelezési munkálatok teljes körű elvégzése.

Meghatározó paraméterek:

1. Előkészítés:

o a beruházás megvalósításához szükséges összes engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetése,

o a beruházás megvalósításához szükséges összes engedély beszerzése,

o minden szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció készíttetése.

2. Építés:

o Létesítm ények:

7090/2. hrsz. alatti ingatlanon lévő építmény bontása

7500 m2 össz alapterületű, 3 szintes 800 fős lelátóva l rendelkező FINA szabályoknak megfelelő 10 pályás versenyuszoda

kapcsolódó létesítményekkel (evezős tanmedence, összekötő nyaktag, környezetrendezés, beléptető és vagyonvédelmi rendszer,

parkoló építés), eszközbeszerzéssel.

A feladat részletes ismertetését az a jánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra,

eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben

szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű

teljesítést is elfogadja.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 24
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4 650 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Fertődi Építő é s Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Ipar krt. 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: fesz@fesz.hu
Telefon: +36 99511860
Fax: +36 99511879
Internetcím: http://www.fesz.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Magyar Építő Z rt.
Postai cím: Pillangó u. 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: info@magyarepito.hu
Telefon: +36 14672700
Fax: +36 14672707
Internetcím: https://www.magyarepito.hu/hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A módosítás dátuma: 31.7.2017. (éééé/hh/nn).

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződő felek a

vállalkozási szerződés 5.1 pontját a határidőre vonatkozóan alábbiak szerint módosítják:

„5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített kivitelezési feladatokat 31.3.2019-ig, a tervezési

feladatokat 15.8.2017-ig köteles maradéktalanul teljesíteni.”

3.2 A szerződő felek a vállalkozási szerződés 7.1 és 7.2 pontját a Vállalkozói díjra vonatkozóan az alábbiak szerint módosítják:

7. Vállalkozói díj

„7.1. Felek rögzít ik, hogy a Vállalkozói Díj tartalmazza a 2. pontban szereplő munkának és feladatoknak a teljes műszaki

tartalmára vonatkozó és a teljesítési határidőre történő szerződésszerű teljesítésének valamennyi díját és költségét.

7.2. Felek a Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában benyújtott ajánlat tartalmának megfelelően Vállalkozói Díjat az a lábbi

egyösszegű átalányárban határozzák meg:

nettó 4 650 000 000 (azaz négymilliárd-h atszázötvenmillió) HUF + ÁFA

amelyből

nettó 194 000 000 (azaz százkilencvennégymillió) HUF + ÁFA, amely a tervezési feladatok ellenértéke és

nettó 4 456 000 000 (azaz négymilliárd-négyszázötvenhatmillió) HUF + ÁFA a kivitelezési feladatok ellenértéke

(a továbbiakban együttesen: »Vállalkozói Díj«)”.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A tervezés során fontos sportszakmai szemponttá vált, hogy az új versenyuszoda a lehető legközelebb kerülhessen a meglévő

épülethez. Ennek oka, hogy a régi épületben található 25 méteres medence látja el a bemelegítő medence funkcióját. A két

épület távolsága azonban csak további közmű kiváltásokkal (többek között középnyomású gázvezeték, víznyerő kút áthelyezés,

szennyvízvezeték kiváltás) csökkenthető 30 méterrel.

Az épület áthelyezésével kapcsolatos közműkiváltások többlet tervezést igényelnek, mely a projekt időtartamát (tervek,

engedélyek beszerzése, kivitelezés) 3 hónappal megnöveli.

Az engedélyezési tervdokumentáció alaprajzi elrendezésének kidolgozása során a sportszakmai szempontok figyelembe

vételével kerültek meghatározásra az egyes funkciók, azok helyigénye, egymáshoz való kapcsolódása, illetve lefolytatásra

kerültek a szakhatósági egyeztetések is.

Ez alap.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4 400 970 254.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4 650 000 000.00 HUF