Szolgáltatások - 59536-2018

08/02/2018    S27

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2018/S 027-059536

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés az M60 gyorsforgalmi út Pécs-Barcs (oh) közötti szakaszra vonatkozó MT és KHT kidolgozása, valamint a környezetvédelmi engedély megszerzése tárgyában

II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés az M60 gyorsforgalmi út Pécs-Barcs (oh) közötti szakaszra vonatkozó MT és KHT kidolgozása, valamint a környezetvédelmi engedély megszerzése tárgyában

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71313000 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások
90712000 Környezeti tervezés
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
45221000 Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Megrendelő székhelye, 1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Tervezési szerződés az M60 gyorsforgalmi út Pécs-Barcs (oh) közötti szakaszra vonatkozó Megvalósíthatósági tanulmány (MT) és Környezeti Hatástanulmány (KHT) kidolgozása, valamint a környezetvédelmi engedélymegszerzése (A060.05) tárgyában.

Tervezési feladat a meglévő KKK által elkészített „KözOp-hoz illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárása, azok hálózati hatásainak vizsgálata a magyar-horvát határszakaszon” dokumentáció által tartalmazott M60 Pécs-Barcs Tanulmánytervi nyomvonalak felülvizsgálata,szükség szerinti kiegészítése, valamint az előzménytervek figyelembe vételével történő további új nyomvonalak keresése, tanulmányterv szinten.

Tervező feladata külön munkarészben Közúti Biztonsági Hatásvizsgálat (KBHV) készítése.

További tervezési feladat a környezeti hatásvizsgálatról szóló jogszabály és a vonatkozó EU direktívák és útmutatók szerinti környezeti hatástanulmány kidolgozása, valamint az érintett közösségi jelentőségű védett terület Natura 2000 hatásbecslési dokumentációjának elkészítése, valamint a környezetvédelmi engedély megszerzése. A dokumentációnak alkalmasnak kell lennie az ütemezett kiépítéshez szükséges környezetvédelmi eljárás lefolytatásához.

Feladat még a vonatkozó EU-s finanszírozásnak megfelelő Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése, amely tartalmazza forgalmi modellezés és vizsgálat készítését (országos forgalmi modell alapján), valamint pénzügyi és közgazdasági költséghaszon-elemzés készítését (CBA).

A környezetvédelmi engedély kiadását követően el kell készíteni a hatályban lévő jogszabályi, illetve Minisztériumi elrendelés szerinti nyomvonal kijelöléshez szükséges dokumentációt.

Egyéb adatok:

— a 2 x 2 sávos gyorsforgalmi út hossza mintegy egybefüggő 70 km hosszú, tervezési sebesség: 130 km/h,

— amennyiben a tervező által elkészített tervdokumentáció (pl. engedélyezési terv, vagy kiviteli terv)alapján összeállított költségvetés vagy költségbecslés a Tervezési feladat alapján történő kivitelezéselindításakor 12 hónapnál régebbi, megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy a tervezői díj 3 %-nak megfelelőösszegért tervezőtől megrendelje a tervdokumentáció, aktualizálását, korszerűségi terv felülvizsgálatát (jelen szerződés„Tervezési feladat” mellékletében részletezettek szerint), az engedélyek szükség szerinti meghosszabbítását,módosítását, új engedélyek megszerzését, továbbá mindezek alapján a költségbecslés/költségvetés aktualizálását (A Kbt. 11. § (1) bek. szerinti opcionális rész). Az opcionális részre vonatkozó külön megbízásra megrendelő írásban jelen szerződés aláírását követően 5 évig adhat. A megrendelő és a tervező között az opció lehívására irányuló szerződés a megrendelőtől kézhez kapott megrendelés tervező általi elfogadásával jön létre.

PST kód: A060.05.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok részletes ismertetését az Ajánlatkérési Dokumentáció II. kötetét képező Tervezési szerződés és Szerződéses Feltételek tartalmazzák.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 540
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 066-115732

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4500010708
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
06/04/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Unitef' 83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.
Postai cím: Bornemissza tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Viköti Mérnök Iroda Kft.
Postai cím: Vihar u. 10.
Város: Velence
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2481
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 296 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés időtartama naptári napban értendő.

2. sz. szerződésmódosítás megkötésének dátuma: 2018.01.11.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/02/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71313000 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások
90712000 Környezeti tervezés
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
45221000 Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Megrendelő székhelye, 1134 Budapest, Váci út 45.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési szerződés „Az M60 gyorsforgalmi út Pécs-Barcs (oh) közötti szakaszra vonatkozó Megvalósíthatósági tanulmány (MT) és Környezeti Hatástanulmány (KHT) kidolgozása, valamint a környezetvédelmi engedélymegszerzése (A060.05)” tárgyában.

Tervezési feladat a meglévő KKK által elkészíttetett „KözOp-hoz illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárása, azok hálózati hatásainak vizsgálata a magyar-horvát határszakaszon” dokumentáció által tartalmazott M60 Pécs-Barcs Tanulmánytervi nyomvonalak felülvizsgálata, szükség szerinti kiegészítése, valamint az előzménytervek figyelembe vételével történő további új nyomvonalak keresése, tanulmányterv szinten.

Tervező feladata külön munkarészben Közúti Biztonsági Hatásvizsgálat (KBHV) készítése.

További tervezési feladat a környezeti hatásvizsgálatról szóló jogszabály és a vonatkozó EU direktívák és útmutatók szerinti környezeti hatástanulmány kidolgozása, valamint az érintett közösségi jelentőségű védett terület Natura 2000 hatásbecslési dokumentációjának elkészítése, valamint a környezetvédelmi engedély megszerzése. A dokumentációnak alkalmasnak kell lennie az ütemezett kiépítéshez szükséges környezetvédelmi eljárás lefolytatásához.

Feladat még a vonatkozó Eu-s finanszírozásnak megfelelő Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése, amely tartalmazza forgalmi modellezés és vizsgálat készítését (országos forgalmi modell alapján), valamint pénzügyi és közgazdasági költséghaszon-elemzés készítését (CBA).

A környezetvédelmi engedély kiadását követően el kell készíteni a hatályban lévő jogszabályi, illetve Minisztériumi elrendelés szerinti nyomvonal kijelöléshez szükséges dokumentációt.

Egyéb adatok:

A 2×2 sávos gyorsforgalmi út hossza mintegy egybefüggő 70 km hosszú, tervezési sebesség: 130 km/h.

Amennyiben a Tervező által elkészített tervdokumentáció (pl. engedélyezési terv, vagy kiviteli terv) alapján összeállított költségvetés vagy költségbecslés a Tervezési feladat alapján történő kivitelezés elindításakor 12 hónapnál régebbi, Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy a tervezői díj 3 %-nak megfelelő összegért Tervezőtől megrendelje a tervdokumentáció, aktualizálását, korszerűségi terv felülvizsgálatát (jelen szerződés„Tervezési feladat” mellékletében részletezettek szerint), az engedélyek szükség szerinti meghosszabbítását,módosítását, új engedélyek megszerzését, továbbá mindezek alapján a költségbecslés/költségvetés-aktualizálását (A Kbt. 11. § (1) bek. szerinti opcionális rész). Az opcionális részre vonatkozó külön megbízást a Megrendelő írásban jelen szerződés aláírását követően 5 évig adhat. A Megrendelő és a Tervező között az opció lehívására irányuló szerződés a Megrendelőtől kézhez kapott megrendelés Tervező általi elfogadásával jön létre.

PST kód: A060.05.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok részletes ismertetését az Ajánlatkérési Dokumentáció II. kötetét képező Tervezési szerződés és Szerződéses Feltételek tartalmazzák.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 540
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 296 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Unitef' 83 Műszaki Tervező ésFejlesztő Zrt.
Postai cím: Bornemissza tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Viköti Mérnök Iroda Kft.
Postai cím: Vihar u. 10.
Város: Velence
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2481
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A 6. sz. részteljesítéshez tartozó részhatáridő tekintetében, melynek határideje 2017. október 12., Tervező K-01441/2017 sz. levelében akadályközlést jelentett be Megrendelőnek. Akadályközlés szerint a környezetvédelmi engedélyezési eljárás folyamatban van, a Tervező a szerződésszerű teljesítés érdekében 2017.04.20. napján a környezeti hatásvizsgálati eljárás elindítására vonatkozó kérelemét benyújtotta a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára (a továbbiakban: Hatóság). A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény 91. § (1) bekezdése a környezeti hatásvizsgálati eljárás ügyintézési ideje határideje 70 nap.

Az M60 gyorsforgalmi út Pécs - Barcs (oh) közötti szakasz egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvántartásáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 1.18. pontja szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügy. Ugyanezen jogszabály 2. számú melléklete rendelkezik a beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárásokról - köztük a 9. pontban szereplő környezetvédelmi hatósági eljárásokról.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. tv. 3. § (1) bekezdése értelmében „Kiemelt jelentőségű ügyben a kérelmet soron kívül kell elbírálni, az ügyintézési határidő azonban - az (5) bekezdésben meghatározott, valamint az általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő kivételével - legfeljebb negyvenkét nap lehet.” A jogszabályban a környezetvédelmi eljárások közül a kivételek között kizárólag előzetes vizsgálati eljárás szerepel, fentiek alapján megállapítható, hogy a tárgybani környezeti hatásvizsgálati eljárásra 42 nap ügyintézési határidő irányadó.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71./A § alapján a Hatóság függő hatályú végzést hoz amennyiben az eljárás kérelemre indult, a hatóság ügyintézési ideje kevesebb, mint két hónap vagy hatvan nap, az eljárást a hatóság 8 napon belül nem zárta le (érdemben döntött, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította, az eljárást megszüntette) vagy függesztette fel, tartotta függőben vagy fordult nemzetközi jogsegélyben külföldi hatósághoz.

Akadályközlésében a Tervező részletesen bemutatta, hogy a környezetvédelmi engedély megszerzése iránti eljárás ügyintézési ideje miképp alakult, a jogszabályban rögzített határidőket figyelembe véve a környezetvédelmi engedély kiadásnak várható időpontja 2017.08.12. napja. A környezetvédelmi engedélyt a Hatóság a mai napig nem adta ki, a Ket. 71./A §-a szerinti függő hatályú döntést sem hozott. Tervező a környezetvédelmi engedély hiányában a 6. számú részfeladat teljesítésére maghatározott határidőt ellenőrzési körén kívül eső, tőle független, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható ok felmerülése okán nem tudja tartami, ezért kérelmezte a Szerződés módosítását.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Szerződő Felek a Szerződést a 141. § (4) bekezdése c) pontjára hivatkozással módosították 2018.01.11. napján.

Ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

Tárgyi Szerződés módosításának indoka a Szerződő Feleken kívül álló ok, amelyet a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre, és amelyre Feleknek ráhatása nem volt. A Felek ugyanis azzal nem számolhattak, hogy a Környezetvédelmi engedély kiadása tárgyában indított környezetvédelmi hatósági eljárás ügyintézési határideje a jogszabályban előírt határidőt jelentősen túllépve elhúzódik.

Cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, az csak és kizárólag a teljesítési határidő módosítására irányul, a teljesítendő feladat körét, minőségét nem érinti.

Cc) jelen szerződésmódosítás nem jár az ellenérték megváltozásával.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 296 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 296 000 000.00 HUF