Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 169463-2019

11/04/2019    S72

Magyarország-Budapest: Hulladékkezelő mű építése

2019/S 072-169463

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István ügyvezető igazgató
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosító szám: AK16023
Postai cím: Batthyány u. 132.
Város: Polgárdi
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8154
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bittmann Lilla
E-mail: bittmann.lilla@kdv.hu
Telefon: +36 22576194
Fax: +36 22576195
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kdv.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.kdv.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Önkormányzati társulás
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

«Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer» elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

II.1.2)Fő CPV-kód
45222100 Hulladékkezelő mű építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

«Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer» elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002

Azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 9 970 066 032.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45222100 Hulladékkezelő mű építése
45213250 Ipari épületek kivitelezése
45111291 Terepkialakítási munka
45233127 Úttorkolat építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Adony, Székesfehérvár, Budakeszi, Dunaföldvár, Dunaújváros, Gárdony, Mór,

Oroszlány, Polgárdi a közbeszerzési dokumentációban részletezett helyszínek szerint

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Projekt építési kivit. fel.inak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megval. a kiviteli tervek elkészítésével a 191/2009.Kr. és a hat. jsz-knak megfelelően.

Ált. feladatok: tervezési és engedélyezési munkák; terület előkésztési munkák; irtás és tereprendezési munkák; elektromos vezeték építés, térvilágítás, GSM rendszerű telefon telepítés, gyengeáramú védelmi rendszer telepítése.

Adony, kompl. hulladékkezelő mű építése továbbá:

215 fm ivóvíz vez.k ép., 116 fm technológiai vízvez. ép.; 1 db 20/0,4kV-os BHHTR állomás (1600kVA), 190 m3 HDPE fóliával szigetelt csurgalékvíz tározó medence ép., 900 fm csurgalékvíz drain vez. és csatorna aknákkal és víznyelőkkel; 70 fm komm. szennyvízvez., olajfogó műtárgyak és tisztító aknák telep.vel; 330 fm csapadékvíz elvezetés olajfogó műtárgy, tisztitó aknák telep.vel és árokburkolat készít.el; 13 100 m2 aszfalt útburkolat; 12 000 m2 betonburkolat ép.; 1 db gépkocsi mosó ép.; 380 m2 tüzivíz medence ép., 1 db üzemanyag kút ép.; 3 384 m2 hasznos alapterületű MBH üzemcsarnok és szoc. éprész ép.; 1 db abroncsmosó; porta és szociális konténer ép.; Hídmérleg ép. mérlegházzal és a rendeltetésszerű működését biztosító inform. eszközökkel; 1311 fm kerítés és kapu ép.; 55 000 to/év kap. vegyesen gyűjtött hull. mech.i kezelő techn. száll. (1 db hengerműves előaprító, 1db mágneses fémleválasztó, 1 db dobrosta, 1 db adagoló garat, 1db 3 frakciós légosztályozó, 1 db vibrációs terítő, 1 db örvényáramú szeparátor, 3 db optikai válogató+ vibrációs asztal, ~20 db dörzs- vagy lánchajtású gumih. száll.szal., 2 db kompr., 1 db utóaprító, vez.), beszerelés, és próbaüzeme

Székesfehérvár, kompl. hulladékkezelő mű építése továbbá:

920fm ivóvíz vez.ép.; 160fm olajjal szenny. szennyvízvez., 750fm komm. szennyvízvez., olajfogó, szennyvíz tározó akna ép.; 530fm csap.víz csat. ép., 680fm olajjal szennyezett csat. ép., olajfogó, tisztító aknák telep.; 1 740m2 HDPE fóliával szigetelt csurg.víz medence ép. kompletten, 342 fm csurg.víz elvez. vezeték és 215 fm csurg.víz elvez. árokkal; 14 190 m2 aszfalt útburk. ép., 10 500 m2 betonburk. ép.; 1db gépkocsi mosó ép.; 380 m2 tüzivíz medence ép., 1db üzemag kút ép.; 3 930 m2 hasznos alapter. szelektív vál.csarnok és szoc. ép.rész ép.; 2 381 m2 hasznos alapter. előkez. csarnok ép.; 1 db abroncsmosó; porta és szoc. konténer ép.; hídmérleg ép. mérlegházzal és a rendeltetésszerű működését biztosító inform.eszközökkel; kerítés és kapu ép.; fúrt kút telep.; vegyesen gyűjtött és szelektív hull. mech. kezelő techn. száll. (1 db hengerműves előaprító, 1 db dobrosta, 1db zsákfeltépő adagoló, 1 db ballisztikus szep., 1 db adagoló garat, 1 db mágn. fémleválasztó, 1 db vibrációs terítő, 1 db örvényáramú szeparátor, 2 db optikai válogató+ vibrációs asztal, 1 db 3 frak. optikai válogató+ vibrációs terítő, 1 db kéziváloga tó, ~20 db dörzs- vagy lánchajtású gumihev. száll.szal, ~2 db Lánchajtású gumihev. sülly. száll.szal., 2 db kompresszor, 1 db automata bálázó), beszerelés, és próbaüzeme.

Hulladékudvarok telepítése az alábbi fő feladatok szerint, az alábbi tervezett mennyiségben:

Térburkolat, portakonténer szociális helyiséggel (20ft. típus-konténer)(kiv. Dunaújváros ahol portaépület felújítása), szerszámos és mérlegtároló (10ft. típus-konténer), vízellátás, szennyvíz elv, csapadékvíz elv, elektromos energia ellátás, térvilágítás, kerti csap, kerítés és kapu (1 db, kiv. Dunaújváros és Székesfehérvár 2 db),Székesfehérvár térlefedés (kb. 210 m2).

Hulladékudvar térburkolat (kb, m2) vízellátás (kb, fm) szennyvíz elv (kb, fm) csapadékvíz elv (kb, fm) kerítés (kb, fm).

Budakeszi 1200 20 20 35 fm burkolt árok 180.

Dunaföldvár 1000 10 25 6 fm monolit beton folyóka 140.

Dunaújváros 324 82 - 20 fm csapadékcsatorna 55.

Gárdony 1800 10 10 60 fm földárok 230.

Mór 1800 5 10 65 fm földárok 135.

Oroszlány 1035 5 10 50 fm földárok 210.

Polgárdi 980 30 5 50 fm földárok 165.

Székesfehérvár 920 5 30 50 fm földárok 210.

Kivit. során biztosítandó tervezői művezetés is.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.1.AF III/1.3. M.2.1. előírt alk.köv. tekintetben bemutatott szakember FIDIC szerző déses feltételek szerinti szerződés teljesítésében szerzett többlet szakmai tapasztalata (hó, legkedvezőbb: 36 hó / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2.AF III/1.3. M.2.2. előírt alk.köv. tekintetben bemutatott szakember többl et-a 266/2013 K.r. 1. melléklet IV. 3./2. szerinti MV-KÉ jog. megszerzéséhez szükséges többlet-szakmai tap.(hó, legkedv: 36 h / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

„Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 075-166163
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés keretében a «Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer» elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/03/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6 010 472 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 9 970 066 032.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés, kötelező vizsgálatok, szakértői munkák, előkészítő- és befejező munkák, földmunkák, vasbeton szerkezetek építése, csarnoképítés, szociális épület építése, hulladékkezelő technológia telepítése beüzemelése és próbaüzeme, hídmérleg építése mérlegházzal és rendeltetésszerű működést biztosító informatikai eszközökkel, gépkocsi mosó építése, üzemanyag kút építése, abroncsmosó építése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Közös Ajánlattevők neve: KDV 2018 Konzorcium

Közös Ajánlattevők címe: 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.

Ajánlattevő neve: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő címe: 8086 Felcsút, 0311/5.hrsz.

Ajánlattevő adószáma: 12671003-2-07

Ajánlattevő neve: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő címe: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.

Ajánlattevő adószáma: 11469830-2-44

Közös Ajánlattevők neve: SZ-G KDV Konzorcium

Ajánlattevő neve: SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő címe: 7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 18.

Ajánlattevő adószáma: 11227405-2-14

Ajánlattevő neve: GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő címe: 1089 Budapest, Bíró Lajos utca 51.

Ajánlattevő adószáma: 10499449-2-42

Ajánlattevő neve: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő címe: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.

Ajánlattevő adószáma: 11440424-2-05

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ előírásai szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/04/2019