Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 260573-2019

05/06/2019    S107

Magyarország-Budapest: Autópálya építése

2019/S 107-260573

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kozeschnik-Rönky Zsófia
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 17829640
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

«Váll.szerz. az M4 Abony(Kelet)-Törökszentmiklós(Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megval újTisza-híd megép-vel» kivit.munkáinak elvég.szüks.kivit.tervek elk.és eng megszerzésével együtt

Hivatkozási szám: PST kód: A004.05.73
II.1.2)Fő CPV-kód
45233110 Autópálya építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

«Vállalkozási szerződés az M4 Abony (Kelet)-Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északielkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével» kivitelezési munkáinak elvégzésére, a szükséges kivitelitervek elkészítésével és engedélyek megszerzésével együtt (PST kód: A004.05.73).

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 125 355 088 434.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerz. M4 I. építési szakasz (90+859 -109+460km sz.) kivitelezési munkáinak elvégzésére, a szükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek megszerzésével együtt

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233110 Autópálya építése
45233126 Többszintű útkereszteződés építése
45221100 Hídépítés
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Pest Megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, M4 Abony (Kelet)-Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

«Vállalkozási szerződés az M4 Abony (Kelet)-Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északielkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével» I. építési szakasz (90+859 — 109+460 km sz.) kivitelezésimunkáinak elvégzésére, a szükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek megszerzésével együtt (PSTkód: A004.05.73).

Nyertes ajánlattevő feladata:

M4 2X2 sávos gyorsforgalmi út kivitelezése és a szükséges kiviteli tervek elkészítése 90+859 — 109+460 km sz.szakaszon (18,601 km).

A kivitelezés keretében 3 különszintű csomópont (Abony (Kelet) különszintű csomópont, 32. sz. főúti különszintűcsomópont, és a 3225. j. út különszintű csomópontja, valamint 18 főbb műtárgy kerül megépítésre, melyek közülkiemelendő a Zagyva-híd (legnagyobb szabad nyílás: 80,83 m, szerkezeti hossz: 168 m), továbbá a Millér-híd(legnagyobb szabad nyílás: 43,60 m, szerkezeti hossz: 110 m).

A feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció II. Része tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata(hónapban megadva) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározottszakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapbanmegadva) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározottszakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapbanmegadva) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározottszakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapbanmegadva) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 1.4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározottszakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapbanmegadva) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 2. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerz. M4 II. építési szakasz (109+460-118+000km sz) kivitelezési munkáinak elvégzésére, a szükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek megszerzésével együtt

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233110 Autópálya építése
45233126 Többszintű útkereszteződés építése
45221100 Hídépítés
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Jász-Nagykun-Szolnok Megye, M4 Abony (Kelet)-Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

«Vállalkozási szerződés az M4 Abony (Kelet)-Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északielkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével» II. építési szakasz (109+460-118+000 km sz.) kivitelezésimunkáinak elvégzésére, a szükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek megszerzésével együtt (PSTkód: A004.05.73).

Nyertes ajánlattevő feladata:

M4 2X2 sávos gyorsforgalmi út kivitelezése és a szükséges kiviteli tervek elkészítése 109+460-118+000 km sz.szakaszon (8,54 km).

A kivitelezés keretében a Törökszentmiklós (Nyugat) különszintű csomópont, valamint 9 főbb műtárgy kerülmegépítésre, melyek közül kiemelendő a Tisza - híd (legnagyobb szabad nyílás: 144,80 m, szerkezeti hossz:756 m), és a Tisza ártér feletti - híd (legnagyobb szabad nyílás: 46,60 m, szerkezeti hossz: 416 m).

A feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció II. Része tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata(hónapban megadva) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározottszakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapbanmegadva) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 1.2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározottszakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapbanmegadva) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 1.3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározottszakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapbanmegadva) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 1.4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározottszakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapbanmegadva) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 2. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 075-166106
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerz. M4 I. építési szakasz (90+859 -109+460km sz.) kivitelezési munkáinak elvégzésére, a szükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek megszerzésével együtt

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/05/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Közlekedésépítő Zrt.
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Hungária Zrt.
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 52 600 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 67 897 279 974.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Az ajánlatban csatolt Kbt. 66.§ (6) bekezdés szerinti nyilatkozat szerint.

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Vállalkozási szerz. M4 II. építési szakasz (109+460-118+000km sz) kivitelezési munkáinak elvégzésére, a szükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek megszerzésével együtt

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/05/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 41 400 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 57 457 808 460.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Az ajánlatban csatolt Kbt. 66.§ (6) bekezdés szerinti nyilatkozat szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Nyertes Ajánlattevők adószáma:

1. rész:

Vezető tag: Colas Közlekedésépítő Zrt

Adószáma: 26090575-2-43

Tag: Colas Hungária Zrt.

Adószáma: 14811573-2-44

Tag: Duna Aszfalt Kft.

Adószáma: 11426628-4-03

2. rész:

Duna Aszfalt Kft. — Adószáma: 11426628-4-03

2. További Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. rész:

Ajánlattevő neve: DS Konzorcium

Vezető tag: Dömper Kft.

Székhely: H-2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz.: 1605/2

Adószáma: 10229105-2-11

Tag: S u b t e r r a - Raab Kft.

Székhely: H-9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.

Adószáma: 24824040-2-08

Ajánlattevő neve: Soltút Kft.

Székhely: 6320 Solt, Kecskeméti út 34.

Adószáma: 10642166-2-03

2. rész:

Ajánlattevő neve: DS Konzorcium

Vezető tag: Dömper Kft.

Székhely: H-2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz.: 1605/2

Adószáma: 10229105-2-11

Tag: S u b t e r r a - Raab Kft.

Székhely: H-9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.

Adószáma: 24824040-2-08

Ajánlattevő neve: Soltút Kft.

Székhely: 6320 Solt, Kecskeméti út 34.

Adószáma: 10642166-2-03

Kiegészítés a hirdetmény V.2.2. pontjához:

DS Konzorcium

Vezető tag: Dömper Kft. — kkv-nak minősül

Tag: S u b t e r r a — Raab Kft. — nem minősül kkv-nak

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/06/2019