Építési beruházás - 27907-2018

20/01/2018    S14

Magyarország-Érd: Építési munkák

2018/S 014-027907

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK02138
Postai cím: Alsó u. utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Konkoly Zita
E-mail: kozbeszerzes@erd.hu
Telefon: +36 23522328
Fax: +36 23522384
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.erd.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.erd.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás keretében magasépítési feladatok ellátása Érd Megyei Jogú Város területén

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodásos eljárás keretében infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása vállalkozási szerződés alapján.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 14 839 848 232.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
45210000 Magasépítési munka
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
45214200 Iskolaépületek kivitelezése
45215200 Szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos épületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Érd közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás keretében Érd Megyei Jogú Város magasépítési munkáinak elvégzése, közhasználatú létesítményeinek építése, fejlesztése, használatbavételi engedély megszerzése. Ennek során a beruházások:

1. Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása:

A 20875 hrsz-ú ingatlanon a meglévő épület átépítésre, felújításra kerül. A tervezett épületrész 1 szint + fsz + 2 emelet kialakítású, magas tetővel. Komplex akadálymentesítés, felvonó kiépítése.

A tervezett intézmény összes hasznos alapterülete: 4 500 m2, melyben található egy min. 150 fő befogadására alkalmas előadóterem hangosítással együtt. Jogerős építési engedéllyel rendelkezik, de nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervek elkészítése. Legalább 400 adagos főzőkonyha és legalább 1 337 m2 kert építése.

2. Érd Megyei Jogú Város szakképzési intézményrendszerének fejlesztése.

Az érdi Kós Károly Szakképző Iskola főépületének felújítása és bővítése új tantermekkel, új tornacsarnokkal(25 m x 46,50 m), helyiségekkel és egy önálló műhelyházzal. A meglévő elavult épületállomány bontásra kerül. Műhelyépület is készül, melyben 500 adagos főzőkonyha is létesül. A tervezett intézmény összes hasznos alapterülete: 8 800 m2. min. 700 fő befogadására alkalmas előadóterem építése hangosítással együtt, felvonókiépítése. Jogerős építési engedéllyel rendelkezik, de nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervek elkészítése. 3006 m2 kert építése sportpályával együtt.

3. Batthyány Sportiskolai Általános Iskola rekonstrukciója, bővítése – középfokú oktatás fejlesztése.

Az új iskola építése több ütemben történik, közben az iskola folyamatosan működik. A tervezési program 24 tantermes, általános iskola és gimnázium működésére alkalmas épületegyüttes létrehozását fogalmazta meg, azzal, hogy a tornacsarnok a szükséges rekonstrukcióval az új együttes részeként továbbra is használatban maradjon. Az épületegyüttes központi teréhez kapcsolódóan kápolna is épül. Az épületben 800 adagos melegítőkonyha és kapcsolódó étterem készül.

A tervezett intézmény összes hasznos alapterülete: 11 535 m2 (1 967 m2 felújítás, 9 568 m2 új építés). min.700 fő befogadására alkalmas előadóterem hangosítással együtt. 6090 m2 sportpálya kialakítása, melyből 800 m2 műfüves játéktér. Komplex akadálymentesítés, felvonó kiépítése. Jogerős építési engedéllyel rendelkezik,de nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervek elkészítése,legalább 700 adagos főzőkonyha építése.

4. Fenyves-Parkvárosban köznevelési centrum építése.

A 933 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló, 24 tantermes általános iskola.. Az iskola „C” típusú tornateremmel rendelkezik.. A tanuszoda (15x25 m-es és a 6x10 m-es tanmedencékkel) külön üzemeltethető egység lesz. Az épület alagsorában 800 adagos melegítőkonyha és kapcsolódó étterem készül. A tervezett intézmény összes hasznos alapterülete: 12 018 m2 (+676 m2 egyéb építmény, fedett terasz) min. 700 fő befogadására alkalmas előadóterem hangosítással együtt. Komplex akadálymentesítés, felvonó kiépítése. Jogerős építési engedéllyel rendelkezik, de nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervek elkészítése. 5 098 m2 kert építése.

5. Teleki Sámuel Általános Iskola rekonstrukciója.

12 tantermes gimnázium létesül, kosárlabda pálya méretű új tornaterem kialakításával, parkolók elhelyezésével.Az iskola bővítése és átalakítása ütemezetten történik, 250 adagos melegítőkonyha,étterem készül.

A tervezett intézmény összes hasznos alapterülete: 5 022 m2 (2 067 m2 új építés). min. 700 fő befogadására alkalmas előadóterem hangosítással együtt. Komplex akadálymentesítés, felvonó kiépítése. Jogerős építési engedéllyel rendelkezik, de nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervek elkészítése. 7 736 m2 kert építése sportpályával, burkolt felületekkel.

A fenti munkákat fővállalkozóként, a használatba vételi engedély megszerzésével és az ahhoz szükséges valamennyi feladat elvégzésével együtt kell a nyertes AT-nek megvalósítania.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, amelyek a megvalósításhoz szükségesek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Név: 2.M/2 a) alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott követelményen felüliszakmai többlettapasztalata (max.36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Név: 3. M/2 b) alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott követelményen felüliszakmai többlettapasztalata (max.36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: - Név: 4. M/2 c) alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott követelményen felüliszakmai többlettapasztalata (max.36.hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.3.3-16-2017-00001.
II.2.14)További információk

Kieg.II.2.5:

1.1.ellenszolgáltatási nettó árindex (nettó HUF; 2 tizedesjegyre) /súlyszám: 63;

1.2.1.2. a gyűjtőköltségvetésben nem szereplő kieg. tételekre ajánlott munkanemenkénti súlyozott átlagos rezsióradíj a TERC G. program által elszámolt normákhoz (nettó HUF/óra)/súlyszám: 7;

1.3.2-4.szemp.: a legkedvezőbb 36 hónap, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásra egyaránt a felső ponthatárp. száma adható

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 137-280456
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Keretmegállapodás keretében magasépítési feladatok ellátása Érd Megyei Jogú Város területén

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 25308673-2-07
Postai cím: Fő utca 217.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft
Nemzeti azonosító szám: 11469830-2-44
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12 Not specified
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10738885-2-20
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14 839 848 232.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 14 839 848 232.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

— F-W ÉRD 2017 Konzorcium (8086 Felcsút, Fő utca 217.).

Közös ajánlattevők vezetője (konzorciumvezető): FEJÉR-B.Á.L. Zrt. (8086 Felcsút, Fő utca 217.; adószám:25308673-2-07).

Tag adatai: West Hungária Bau Kft (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.; Adószám:11469830-2-44).

— ZÁÉV Építőipari Zártkörűen működő Részvénytársaság.

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.

Adószám: 10738885-2-20.

Egyéb ajánlattevők:

— Érd Konzorcium (1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.;Tagok név: LATEREX Építő Zrt.;Székhelye: 1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.

Adószám: 25098367-2-43;Tagok név: PRIMOGEN FM KFt.;Székhelye: 1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.;Adószám: 10956469-2-43).

— Zeron Zrt. (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. I/3.; Adószám: 23077355-2.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/01/2018