Works - 330974-2018

31/07/2018    S145    - - Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Nyíregyháza: Építési munkák

2018/S 145-330974

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
AQUA Sport Egyesület
AK25996
Géza utca 8-16.
Nyíregyháza
4400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Tamás
Telefon: +36 304242083
E-mail: iroda@aquase.hu
Fax: +36 40500595
NUTS-kód: HU323

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.aquase.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.aquase.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

"Nyíregyházi Bujtosi uszoda építése a Hunyadi - Szegfű utcasarkon"

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nyíregyházi Bujtosi sportuszoda teljes körű megvalósítása a kiviteli tervdokumentációban és az építési engedélyben előírtaknak megfelelően.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 904 263 038.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212000
45212212
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323
A teljesítés fő helyszíne:

4400 Nyíregyháza, Hunyadi - Szegfű utca sarok hrsz.: 3277/4.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Fedett sportuszoda, amely megfelel a FINA előírások által támasztott követelményeknek, és nemzetközi sportesemények lebonyolítására is alkalmas, rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben,a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, infrastruktúra építési munkákkal. együtt.

Meghatározó paraméterek:

Uszoda épület pince + földszint + galériás fejépületre és alápincézett medencetérre tagozódik. A fejépület fogadja magába a kiszolgáló-kiegészítő funkciókat, a medence csarnokban a medencék és a nézőtér kapott helyet. A közönség főbejárata - a fő megközelítése irányába - nyílik. Az előcsarnokban a közönségfogadás funkciói kaptak helyet. Az öltözők a fejépület folyosójáról nyílnak. Az edző és a bírói szobák is a folyosó felől megközelítve helyezkednek el. A versenyrendezés helyisége az edzőmedence felőli oldalra eső célvonal mellett van tervezve. Az eredményjelző tábla a végfalon legyen telepítve. A közönségtér galériás kialakítású, a nézőtérfeltöltés az előcsarnok felől megoldott, itt van a szociális blokk is. A pinceszinten a gépészet helyiségei kaptak helyet. A medencetérben a 25/50 m szabványos versenymedence 220 cm vízmélységgel készül. A 11/25 m oktató medence 70-120 cm vízmélységű. A fejépületben kerülnek elhelyezésre az irodák valamint a sportszertároló is, amely közvetlenül kapcsolódik a medencetérhez. A medencetér fölött 32,40 m fesztávolságú, befogott monolit vasbeton pillérekre terhelő acél rácsos tartószerkezet, és 3000 m2-es munkagödör védelmére zártsorú dúcolással. 80 db felszíni parkoló kialakítása a területen.

Jellemző funkciócsoportok:

— 50x25 méteres, 10 pályás versenymedence, 2,20 m vízmélységgel,

— 11x25 méteres tanmedence 0,7 - 1,20 m-ig változó vízmélységgel,

— szertárak,

— versenyrendezés helyiségei (versenyiroda, bírói öltözővel),

— mozgássérültek helyiségei,

— edzői öltözők,

— közönség öltözői (csoportos, nemenkénti),

— sportolók öltözői (csoportos, nemenkénti),

— iskolások öltözői (csoportos, nemenkénti),

— fix lelátó a medence egyik oldalán 250 fh. a galériáról megközelíthetően,

— közönség kiszolgáló funkciók: recepció, WC csoportok és közlekedők,

— irodák,

— orvosi, dopping- ellenőrzés helyiségei,

— vizesblokkok, közlekedők, technikai és gépészeti helyiségek.

Szintszám:

Pince + földszint + galéria.

Nettó alapterületek:

— pince nettó alapterülete: 483,08 m2,

— földszint nettó alapterülete: 3 570,90 m2,

— galéria nettó alapterülete: 251,15 m2 Összes nettó szintterület:4 305,13 m2.

Szintmagasságok:

— pince padlóvonal: - 3,40 m,

— földszinti padlóvonal: ± 0,00 m,

— galériaszint padlóvonal: + 3,56 m,

— párkánymagasságok: + 4,95 m, + 7,18 m - gerincmagasság: + 8,30 m.

A részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD részét képező tervdokumentáció, szakági műszaki leírás,építési engedély, árazatlan költségvetések tartalmazzák.

A kivitelezés engedélyköteles, az építési engedély száma: ép eng. sz:ÉTDR azonosító 201600064357.

A kivitelezés során a 191/2009. (IX. 15.) Korm. r. alapján kell eljárni! Az AF-ban és a KD-ban, meghatározott gyártmányú,eredetű,típusú dologra,eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé,de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek az ajánlatában kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján oly módon, hogy az egyenértékű termékről,építési anyagról berendezésről olyan tartalmú dokumentumot kell csatolni (pl: független min.biztosítást végző szervezettől származó tanúsítvány,műszaki leírás,gyártói nyilatkozat,stb) melyből az egyenértékűség megállapítható.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A kivitelezésre vállalt teljeskörű jótállás idptartama (hónap) (minimum 24 hónap; maximum 60) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. pont M.2.1. pontban meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatát meghaladó többlettapasztalatának mértéke (hónap) minimum 0 hónap, maximum 24 / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5. pont 2-4. értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztására csatolandó a szakemberek szakmai önéletrajza a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak szerint. Az önéletrajz hiánya nem pótolható, az ajánlat érvénytelenségét eredményezi!

Ajánlatkérő a 107/2011. (VI. 30.)Korm. r. szabályai, továbbá a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által nyújtott támogatásból finanszírozza a szerződést.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 075-166112
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

„Nyíregyházi Bujtosi uszoda építése a Hunyadi - Szegfű utcasarkon”

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/07/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Széchenyi utca 46.
Debrecen
4025
Magyarország
NUTS-kód: HU323
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 844 668 303.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 904 263 038.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Mélyépítési munkák (cölöpözés), építőipari szakipari munkák, épületvillamossági munkák, épületgépészeti munkák, vízgépészeti munkák, külső térburkolat építése, őrzés, vagyonvédelem.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazta ezért az alábbi ajánlattevők vonatkozásában a bírálatot nem végezte el:

Név: Nyír-Wetland Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 4400 Nyíregyháza Tambura u. 11.

Adószám: 14654107-2-15

Név: FUTIZO Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 5700 Gyula Siórét tanya 40/c.

Adószám: 22921158-2-04

Az ajánlattevők adatai:

Név: KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.

Adószám: 11149422-2-09

Név: Nyír-Wetland Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 4400 Nyíregyháza Tambura u. 11.

Adószám: 14654107-2-15

Név: FUTIZO Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 5700 Gyula Siórét tanya 40/c

Adószám: 22921158-2-04

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/07/2018