Árubeszerzések - 339768-2018

03/08/2018    S148    - - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Villamos készülékek villamos áramkörök kapcsolására vagy védelmére

2018/S 148-339768

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK01331
Akácfa utca 15.
Budapest
1072
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schifner Marianna főosztályvezető
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu/beszerzesek

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretszerződés elektromos rendszerek és alkatrészek szállítására és installálására

Hivatkozási szám: BKV Zrt. TB-423/16
II.1.2)Fő CPV-kód
31210000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi keretszerződés elektromos rendszerek és alkatrészek szállítására és installálására

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 1 499 244 606.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31210000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretszerződés elektromos rendszerek és alkatrészek szállítására és installálására

A BKV Zrt. villamos közlekedési hálózatának fenntartásához szükséges elektromos részegységek, alkatrészek beszerzése (összesen: 5038 egység). A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű"-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata az ajánlatban. A közbeszerzési eljárás adásvételre irányul.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás (legalább 24 hónap, legfeljebb 36 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 041-090630
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Keretszerződés elektromos rendszerek és alkatrészek szállítására és installálására

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
13/07/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Tefra-X Korlátolt Felelősségű Társaság
Háromszéki utca 1.
Budapest
1162
Magyarország
E-mail: tefra@tefra.hu
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 520 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 499 244 606.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő:

Tefra-X Kft. (1162 Budapest, Háromszéki u. 1.) adószám: 12730807-2-42

Ajánlattevő:

Dunagép Szolgáltató Zrt. (2316 Tököl, Csépi út 221.) adószám: 11969017-2-13

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ (2)- (7) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/08/2018