Szolgáltatások - 365561-2018

21/08/2018    S159

Magyarország-Budapest: Biztonsági szolgáltatások

2018/S 159-365561

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Nemzeti azonosító szám: AK16805
Postai cím: Liszt Ferenc tér 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gáti Attila
E-mail: gati.attila@zeneakademia.hu
Telefon: +36 14624600
Fax: +36 14624701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://jkb.anita@gmail.com
A felhasználói oldal címe: http://jkb.anita@gmail.com
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem vagyonkezelésében lévő 4 budapesti épületének személy és vagyonvédelmi, illetve portaszolgálati feladatainak ellátása

II.1.2)Fő CPV-kód
79710000 Biztonsági szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem vagyonkezelésében lévő 4 budapesti épületének személy és vagyonvédelmi, illetve portaszolgálati feladatainak ellátása

Személy- és vagyonőri munkaóra összesen 66 286 óra/év

Portaszolgálati munkaóra összesen 23 338 óra/év

Keretösszeg: 534 millió forint + áfa

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 534 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79713000 Őrzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1. A személy- és vagyonvédelmi, portaszolgálati feladatok teljesítésének helyszínei: 1061 Budapest, VI. ker., Liszt Ferenc tér 8. (továbbiakban: LF8 ingatlan)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Egyetem vagyonkezelésében lévő 4 bp-i épületének személy és vagyonvéd., portaszolg. feladatainak ellátása 534 millió forint + áfa keretösszeg erejéig a dok. III. fej. foglaltak szerint.

Amennyiben a Szerződés keretösszege nem merül ki a szerződéskötéstől számított 36 hónapon belül, úgy a Szerződés meghosszabbodik a keretösszeg kimerüléséig, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakra.

Ajánlatkérő opciós mennyiséget nem ír elő.

P1) KR.19.§(1)a) szerint, a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal: AT mely számlaszámokkal rendelkezik, számláján az elj.megind.felhívás feladás.-tól visszaszám. 12 hónapban volt-e sorban állás. Ha ezen 12 hónapban az AT, vagy az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek szűnt meg számlája,úgy ezen pénzügyi intézm.től is szükséges nyilatkozatot csat.

P2)KR19.§(1)c)alapján az előző 3 mérlegfordulónappal lezártüzleti év Közbesz.t. szerinti árbevételéről szóló nyil-ot, attól függően, hogy az AT. mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. AK felhívja a figyelmet KR.19.§(3)-ban foglaltakra.

M1)KR.21.§ (3)a) alapján az elj.megind.felh. feladásától visszafelé számított 3év legjelentősebb Kt. szerinti szolgáltatásainak ismertetésével,amelyben az alábbiakat kell megadni: (a telj.kezdő és befejezőidőpontját (év/hó/nap) és helyét, a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét, az őrzött épület nagyságát (nm2), az elvégzett szolg.rövid bemutatását olyan részletességgel, hogy az alkalm.felt. való megfelelés megállapítható legyen). Igazolás a KR. 23.§-a szerint.AK felhívja AT a figyelmét a KR.22.§(5)bek-re. Alk. igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.

M2)KR21§(3)b)alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe;

Alkalmatlan ajánlattevő, ha:

P1) pénzforgalmi számláján 15napot meghaladó sorban állás fordult elő a feladástól visszaszámított 12 hónapban

P2) előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (épület őrzés-védelmi tevékenységéből) származó-ált. forg. adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a 399 millió Ft-ot.

Alkalmatlan ajánlattevő, ha:

M1)nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített személy és vagyonvédelmi,illetve portaszolgálati szolgáltatássok ellátására von. referenciával,melyet kulturális és/vagy oktatási tevékenységet végző megrendelőknél végzett, amelynek keretén belül

M1.1) legalább 3 db épületet őrzött min.1 éven keresztül folyamatosan,

M1.2) legalább 1 db épület legalább nettó 8730 nm volt.

Az előírt alkalmassági feltételek több referenciával is lefedhetők.

M2) nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez az alábbi követelményeknek megfelelő szakemberekkel:

M2.1) biztonságszervező:legalább 1 fő biztonsági szakember,aki a közbeszerzés tárgyának megfelelő biztonsági területen legalább 5 éves szakmai tapasztalattal és OKJ felsőfokú biztonságszervező vagy azzal egyenértékű végz. rend.

M2.2) vagyonőr: legalább 3 fő, legalább 3 év őrzés-védelmi területen szerzett releváns szakmai gyakorlattal, a személy és vagyonvédelmi tevékenység végzésére jogosító érvényes személy- és vagyonőr igazolvánnyal rendelkező vagyonőr szakemberrel, akik legalább alapfokú szóbeli angol (vagy más európai: német, francia, olasz, spanyol, orosz) nyelvvizsgával rend.

Egy szakember mind a két alkalmassági minimumkövetelmény esetében jelölhető.

Teljesítés további helyszínei:

1077 Budapest, VII. ker., Wesselényi u. 52. (továbbiakban: W52 ingatlan)

1064 Budapest, VI. ker., Vörösmarty u. 35. (továbbiakban: V35 ingatlan)

1052 Budapest, V. ker., Semmelweis u. 12. (továbbiakban: S12 ingatlan)

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 035-077034
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
07/08/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Hegyalja út 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: kis.tamas@valton.hu
Telefon: +36 18722942
Fax: +36 18722942
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 534 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 534 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes Ajánlattevő neve, címe, adószáma:

Név: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Cím: 1124 Budapest, Hegyalja út 109.

Adószám: 10977956-2-43

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

Név: Török Biztonsági Szolgálat Kft.

Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 38.

Adószám: 10964789-2-41

Név: Kelet-Őr Plusz Kft.

Cím: 1195 Budapest, Üllői út 283.

Adószám: 13762232-2-43

Név: Jánosik és Társai Kft.

Cím: 1047 Budapest, Attila u. 34.

Adószám: 11066901-2-41

Név: Elit Security Group- NG 12 Kft.- ESG Holding Zrt. közös ajánlattevők

Cím: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.; 1221 Budapest, Duna u. 1-3.; 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Adószám: 11900502-2-41; 24246794-2-43; 25420546-2-41

Név: Top Cop Security Zrt.

Cím: 1119 Budapest, Zsombor utca 15.

Adószám: 12786293-2-43

Név: MAGNUM Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt.- M-CONTROL REGIO Kft. közös ajánlattevők

Cím: 1119 Budapest, Tétényi út 100/c.; 1158 Budapest, Késmárk u. 1. em. 120.

Adószám: 25885361-2-43; 25728394-2-42

Alvállalkozó igénybevétele az alábbi feladatokba:

Személy ás vagyonvédelmi szolgáltatás,

Fegyveres vagyonvédelmi szolgáltatás,

Portaszolgálati szolgáltatás

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/08/2018