Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Szolgáltatások - 377990-2019

09/08/2019    S153    Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Versenyképes tárgyalásos eljárást 

Magyarország-Budapest: Taxiszolgáltatás

2019/S 153-377990

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Telefon: +36 13533200
Fax: +36 14280209

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtva.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Fuvarszervezési szolgáltatás/taxiszolgáltatás 2019

Hivatkozási szám: EKR000698902019
II.1.2)Fő CPV-kód
60120000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Ajánlatkérő (AK) részére taxi jellegű személyszállításhoz kapcsolódó fuvarszervezési szolgáltatás nyújtása a közbeszerzési dokumentumokban (KD) részletezettek szerint, vállalkozási keretszerződés keretében, a II.1.5) pont szerinti bruttó keretösszeg mellett

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60120000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:

A szolgáltatás megrendelhető Magyarország teljes területére, a kiindulási pont jellemzően az AK székhelye (1037 Budapest, Kunigunda útja 64.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az AK részére 24 havi időszakra taxi jellegű személyszállításaihoz kapcsolódó fuvarszervezési szolgáltatás biztosítása napi 24 órás folyamatos rendelkezésre állással, vállalkozási keretszerződés keretében

A személyszállítási igények jellemzően Budapest területén és a főváros közigazgatási határától számított 50 km-es körzetben merülnek fel, esetenként azonban előállhat ennél távolabbi, vidéki utazásokra való igény

A keretszerződés összege bruttó 500 000 000 Ft

Az egy naptári hónapra eső rendelések várható/indikatív (nem kötelező) száma: 3150 db

A szolgáltatás teljesítésének időtartama a szerződéskötéstől számított 24 hónap, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig tartó határozott időtartam, amelyik esemény hamarabb bekövetkezik Amennyiben a keretösszeg a szerződés időtartama alatt nem merül ki, úgy a szerződést AK jogosult egyoldalú jognyilatkozattal, 1 alkalommal, legfeljebb 6 hónapos időtartammal meghosszabbítani

AK kiemelt célja és vállalása a szerződés teljesítésével összefüggésben elvárt környezetvédelmi vállalások - így különösen a II.2.5) pont 7-9. értékelési részszempontok vállalásával érvényesülő környezeti terhelés csökkentése - érvényesítése, a teljesítés során keletkező károsanyag-kibocsátás legszükségesebb szinten tartása

Részletes elvárások a KD-ben

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Rendelkezésre álló taxislétszám (fő, Kbt. 77. § (1) szerinti minimum 400 fő, maximum 1500 fő) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. Rendelkezésre álló 1+6 személyes gépkocsi (db, Kbt. 77. § (1) szerinti minimum 50 db, maximum 200 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Ajánlattevő rendelkezik-e taxi rendeléshez használható webes felülettel (igen/nem) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 5. Ajánlattevő a szolgáltatás teljesítése során biztosít-e ingyenes wifi hozzáférést az utas számára minden általa kiállított gépjárműben (igen/nem) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 6. Ajánlattevő biztosít-e VIP telefonszámot (a piac/magánszemélyek előtt nem ismert diszpécseri telefonszám) (igen/nem) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 7. Rendelkezésre álló hibrid taxik száma (db, minimum 0 db, Kbt. 77. § (1) szerinti maximum 150 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 8. Rendelkezésre álló tisztán elektromos hajtású (gyári adatok alapján egy töltéssel legalább 250 km hatótávolságú) taxik száma (db, minimum 0 db, Kbt. 77. § (1) szerinti maximum 10 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 9. Rendelkezésre álló saját üzemeltetésű, legalább 40 kW töltőteljesítményű egyenáramú gyorstöltő biztosítása (db, minimum 0 db, Kbt. 77. § (1) szerinti maximum 5 db) / Súlyszám: 4
Ár - Súlyszám: 40
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.1.5) és II.2.6) pont kiegészítéseként AK közli, hogy a keretösszeg került feltüntetésre, és hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódó számlázás jellegéből következően csak bruttó összeg megjelölése lehetséges, ezért a megjelölt pontokban foglalt összegek nem nettó értékek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 124-302935
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Fuvarszervezési szolgáltatás/taxiszolgáltatás 2019

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A Kbt. 53. § (1) bekezdésére az Ajánlatkérő a tárgyi eljárás közvetlen részvételi felhívásának ill. előzetes tájékoztatójának visszavonásáról határozott, amely körülményről a részvételi határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatást küldött valamennyi Érdekelt Gazdasági Szereplő részére.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/08/2019