Szolgáltatások - 377990-2019

09/08/2019    S153    - - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Versenyképes tárgyalásos eljárást 

Magyarország-Budapest: Taxiszolgáltatás

2019/S 153-377990

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
EKRSZ_32140183
Kunigunda útja 64.
Budapest
1037
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtva.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Fuvarszervezési szolgáltatás/taxiszolgáltatás 2019

Hivatkozási szám: EKR000698902019
II.1.2)Fő CPV-kód
60120000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Ajánlatkérő (AK) részére taxi jellegű személyszállításhoz kapcsolódó fuvarszervezési szolgáltatás nyújtása a közbeszerzési dokumentumokban (KD) részletezettek szerint, vállalkozási keretszerződés keretében, a II.1.5) pont szerinti bruttó keretösszeg mellett

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60120000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU
A teljesítés fő helyszíne:

A szolgáltatás megrendelhető Magyarország teljes területére, a kiindulási pont jellemzően az AK székhelye (1037 Budapest, Kunigunda útja 64.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az AK részére 24 havi időszakra taxi jellegű személyszállításaihoz kapcsolódó fuvarszervezési szolgáltatás biztosítása napi 24 órás folyamatos rendelkezésre állással, vállalkozási keretszerződés keretében

A személyszállítási igények jellemzően Budapest területén és a főváros közigazgatási határától számított 50 km-es körzetben merülnek fel, esetenként azonban előállhat ennél távolabbi, vidéki utazásokra való igény

A keretszerződés összege bruttó 500 000 000 Ft

Az egy naptári hónapra eső rendelések várható/indikatív (nem kötelező) száma: 3150 db

A szolgáltatás teljesítésének időtartama a szerződéskötéstől számított 24 hónap, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig tartó határozott időtartam, amelyik esemény hamarabb bekövetkezik Amennyiben a keretösszeg a szerződés időtartama alatt nem merül ki, úgy a szerződést AK jogosult egyoldalú jognyilatkozattal, 1 alkalommal, legfeljebb 6 hónapos időtartammal meghosszabbítani

AK kiemelt célja és vállalása a szerződés teljesítésével összefüggésben elvárt környezetvédelmi vállalások - így különösen a II.2.5) pont 7-9. értékelési részszempontok vállalásával érvényesülő környezeti terhelés csökkentése - érvényesítése, a teljesítés során keletkező károsanyag-kibocsátás legszükségesebb szinten tartása

Részletes elvárások a KD-ben

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Rendelkezésre álló taxislétszám (fő, Kbt. 77. § (1) szerinti minimum 400 fő, maximum 1500 fő) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. Rendelkezésre álló 1+6 személyes gépkocsi (db, Kbt. 77. § (1) szerinti minimum 50 db, maximum 200 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Ajánlattevő rendelkezik-e taxi rendeléshez használható webes felülettel (igen/nem) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 5. Ajánlattevő a szolgáltatás teljesítése során biztosít-e ingyenes wifi hozzáférést az utas számára minden általa kiállított gépjárműben (igen/nem) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 6. Ajánlattevő biztosít-e VIP telefonszámot (a piac/magánszemélyek előtt nem ismert diszpécseri telefonszám) (igen/nem) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 7. Rendelkezésre álló hibrid taxik száma (db, minimum 0 db, Kbt. 77. § (1) szerinti maximum 150 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 8. Rendelkezésre álló tisztán elektromos hajtású (gyári adatok alapján egy töltéssel legalább 250 km hatótávolságú) taxik száma (db, minimum 0 db, Kbt. 77. § (1) szerinti maximum 10 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 9. Rendelkezésre álló saját üzemeltetésű, legalább 40 kW töltőteljesítményű egyenáramú gyorstöltő biztosítása (db, minimum 0 db, Kbt. 77. § (1) szerinti maximum 5 db) / Súlyszám: 4
Ár - Súlyszám: 40
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.1.5) és II.2.6) pont kiegészítéseként AK közli, hogy a keretösszeg került feltüntetésre, és hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódó számlázás jellegéből következően csak bruttó összeg megjelölése lehetséges, ezért a megjelölt pontokban foglalt összegek nem nettó értékek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 124-302935
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Fuvarszervezési szolgáltatás/taxiszolgáltatás 2019

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A Kbt. 53. § (1) bekezdésére az Ajánlatkérő a tárgyi eljárás közvetlen részvételi felhívásának ill. előzetes tájékoztatójának visszavonásáról határozott, amely körülményről a részvételi határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatást küldött valamennyi Érdekelt Gazdasági Szereplő részére.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/08/2019