The Publications Office of the EU is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Works - 379790-2018

31/08/2018    S167    Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Tatabánya: Építési munkák

2018/S 167-379790

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK07594
Postai cím: Fő tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csabina Zoltán
E-mail: kozbeszerzes@tatabanya.hu
Telefon: +34 515700341
Fax: +36 34515778

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tatabanya.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.tatabanya.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Váll szerz a TOP-6.3.2-15 támogatásából megvalósítandó, a tatabányai Megyeháza előtt kialakítandó közösségi tér és az alatta elhelyezkedő mélygarázs kivitelezési és tervezési feladatainak ellátására

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001 azonosítójú pályázat támogatásából megvalósítandó, a tatabányai Megyeháza előtt kialakítandó közösségi tér és az alatta elhelyezkedő mélygarázs kivitelezési és tervezési feladatainak ellátására.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 297 729 355.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000
71320000
45213312
45223310
45221250
45200000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212
A teljesítés fő helyszíne:

2800. Tatabánya, Fő tér - hrsz.: 11204/39, 11204/40, 11204/41, 11204/42,

11204/43

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés a TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001 azonosítójú pályázat támogatásából megvalósítandó, a tatabányai Megyeháza előtt kialakítandó közösségi tér és az alatta elhelyezkedő mélygarázs tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására.

A jelenlegi terepszint alatt található közművezetékek kiváltása, két épületszinten térszint alatti mélygarázs építése 279 db személygépkocsi plusz 5 db motor férőhellyel és a terepszinten bejárati építményszint építése és térépítészeti munkák elvégzése, a hozzá tartozó kiszolgáló közműellátás és csatlakozó utak megépítése. Az előzőekhez szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése

Vállalkozási szerződés a TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001 azonosítójú pályázat támogatásából megvalósítandó, a tatabányai Megyeháza előtt kialakítandó közösségi tér és az alatta elhelyezkedő mélygarázs tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására.

Elvégzendő tervezési feladatok:

— Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és dokumentálása a vonatkozó jogszabályokban (ideértve a szabványokat, kamarai előírásokat és a szakmai szabályokat is) előírtak szerint és a kivitelezéshez szükséges módon és tartalommal, továbbá az Ajánlatkérő részére 1 példány digitális és 3 példány nyomtatott formában történő átadása. Továbbá az ehhez szükséges méretezések, számítások elvégzése, a hatósági és szakhatósági, valamint közműszolgáltatói egyeztetések elvégzése és hozzájárulások beszerzése.

— Megvalósulási tervdokumentáció elkészítése és dokumentálása a vonatkozó jogszabályokban (ideértve a szabványokat, kamarai előírásokat és a szakmai szabályokat is) előírtak szerint, a kivitelezés tényleges megvalósulásának megfelelő tartalommal, továbbá az ajánlatkérő részére 1 példány digitális és 1 példány nyomtatott formában történő átadása.

Mélygarázs szintterület:

— 1 szinten mélygarázs 4 311,88 m²

Földszinten 5308,3 m²

Térszinten 3513,24 m²

Ebből térszinten zöldtet ő 830,4 m²

Térszinten közösségi tér 2667 m²

Szolgáltatóház + érintett szintterü let:

— 1 szinten garázs 2289,31 m²

Mélygarázs

Parkolók száma 279 db

Ebből akadálymentes 6 db

Parkoló terület -1 szinten 3 833,9 m²

Parkoló terület földszinten 5034,69 m 2

Kerékpár tároló 54 db

Összesített munkamennyiségek:

Földmunka 36 332 m³

Gödör védelem lőt beto nnal 1902 m²

Gödör védelem Ø 80 cm-es cölöppel 2 330 m

Gödör védelem Ø 60 cm-es cölöppel 48 m

Vasbetonozás 6092,5 m³

+ vasbeton a szolgáltató ház alapjához 1527 m³

A beruházás teljes műszaki tartalmi és mennyiségi adatait a tenderterv dokumentáció és az árazatlan költségvetés kiírások tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt M.2/1. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában megajánlott szakembernek a többlet szakmai tapasztalatának mértéke / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt M.2/2. alkalmasság i minimumkövetelmény vonatkozásában megajánlott szakembernek a többlet szakmai tapasztalatának mértéke. / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 250-526367
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001 azonosítójú pályázat támogatásából megvalósítandó, a tatabányai Megyeháza előtt kialakítandó közösségi tér és az alatta elhelyezkedő mélygarázs kiv

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/07/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: whb@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Fax: +36 96511434
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 958 670 479.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 297 729 355.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Organizáció, felvonulás, irtás, föld- és sziklamunka, munkatér határolás, bontási munkák, szakrestaurátori munkák, szivárgó építés, zsaluzás és állványozás, szerkezetépítés, síkalapozás, helyszíni beton- és vasbetonszerkezetek, előre gyártott épületszerkezetek elhelyezése, falazás és egyéb kőművesmunkák, fém - és könnyű épületszerkezetek szerelése, épületlakatos szerkezetek elhelyezése...

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás során 2 db ajánlat került benyújtásra, az eljárás eredményes.

LATEREX Építő Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő u. 1–12., 25098367-2-43.) középvállalkozás

West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1., 11469830-2-44) Nem KKV.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A KBt. 148. §ában

Foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/08/2018