Works - 379790-2018

31/08/2018    S167

Magyarország-Tatabánya: Építési munkák

2018/S 167-379790

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK07594
Postai cím: Fő tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csabina Zoltán
E-mail: kozbeszerzes@tatabanya.hu
Telefon: +34 515700341
Fax: +36 34515778

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tatabanya.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.tatabanya.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Váll szerz a TOP-6.3.2-15 támogatásából megvalósítandó, a tatabányai Megyeháza előtt kialakítandó közösségi tér és az alatta elhelyezkedő mélygarázs kivitelezési és tervezési feladatainak ellátására

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001 azonosítójú pályázat támogatásából megvalósítandó, a tatabányai Megyeháza előtt kialakítandó közösségi tér és az alatta elhelyezkedő mélygarázs kivitelezési és tervezési feladatainak ellátására.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 297 729 355.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
45213312 Parkolóház építése
45223310 Föld alatti parkolóhely építése
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

2800. Tatabánya, Fő tér - hrsz.: 11204/39, 11204/40, 11204/41, 11204/42,

11204/43

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés a TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001 azonosítójú pályázat támogatásából megvalósítandó, a tatabányai Megyeháza előtt kialakítandó közösségi tér és az alatta elhelyezkedő mélygarázs tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására.

A jelenlegi terepszint alatt található közművezetékek kiváltása, két épületszinten térszint alatti mélygarázs építése 279 db személygépkocsi plusz 5 db motor férőhellyel és a terepszinten bejárati építményszint építése és térépítészeti munkák elvégzése, a hozzá tartozó kiszolgáló közműellátás és csatlakozó utak megépítése. Az előzőekhez szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése

Vállalkozási szerződés a TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001 azonosítójú pályázat támogatásából megvalósítandó, a tatabányai Megyeháza előtt kialakítandó közösségi tér és az alatta elhelyezkedő mélygarázs tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására.

Elvégzendő tervezési feladatok:

— Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és dokumentálása a vonatkozó jogszabályokban (ideértve a szabványokat, kamarai előírásokat és a szakmai szabályokat is) előírtak szerint és a kivitelezéshez szükséges módon és tartalommal, továbbá az Ajánlatkérő részére 1 példány digitális és 3 példány nyomtatott formában történő átadása. Továbbá az ehhez szükséges méretezések, számítások elvégzése, a hatósági és szakhatósági, valamint közműszolgáltatói egyeztetések elvégzése és hozzájárulások beszerzése.

— Megvalósulási tervdokumentáció elkészítése és dokumentálása a vonatkozó jogszabályokban (ideértve a szabványokat, kamarai előírásokat és a szakmai szabályokat is) előírtak szerint, a kivitelezés tényleges megvalósulásának megfelelő tartalommal, továbbá az ajánlatkérő részére 1 példány digitális és 1 példány nyomtatott formában történő átadása.

Mélygarázs szintterület:

— 1 szinten mélygarázs 4 311,88 m²

Földszinten 5308,3 m²

Térszinten 3513,24 m²

Ebből térszinten zöldtet ő 830,4 m²

Térszinten közösségi tér 2667 m²

Szolgáltatóház + érintett szintterü let:

— 1 szinten garázs 2289,31 m²

Mélygarázs

Parkolók száma 279 db

Ebből akadálymentes 6 db

Parkoló terület -1 szinten 3 833,9 m²

Parkoló terület földszinten 5034,69 m 2

Kerékpár tároló 54 db

Összesített munkamennyiségek:

Földmunka 36 332 m³

Gödör védelem lőt beto nnal 1902 m²

Gödör védelem Ø 80 cm-es cölöppel 2 330 m

Gödör védelem Ø 60 cm-es cölöppel 48 m

Vasbetonozás 6092,5 m³

+ vasbeton a szolgáltató ház alapjához 1527 m³

A beruházás teljes műszaki tartalmi és mennyiségi adatait a tenderterv dokumentáció és az árazatlan költségvetés kiírások tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt M.2/1. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában megajánlott szakembernek a többlet szakmai tapasztalatának mértéke / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt M.2/2. alkalmasság i minimumkövetelmény vonatkozásában megajánlott szakembernek a többlet szakmai tapasztalatának mértéke. / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 250-526367
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001 azonosítójú pályázat támogatásából megvalósítandó, a tatabányai Megyeháza előtt kialakítandó közösségi tér és az alatta elhelyezkedő mélygarázs kiv

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/07/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: whb@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Fax: +36 96511434
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 958 670 479.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 297 729 355.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Organizáció, felvonulás, irtás, föld- és sziklamunka, munkatér határolás, bontási munkák, szakrestaurátori munkák, szivárgó építés, zsaluzás és állványozás, szerkezetépítés, síkalapozás, helyszíni beton- és vasbetonszerkezetek, előre gyártott épületszerkezetek elhelyezése, falazás és egyéb kőművesmunkák, fém - és könnyű épületszerkezetek szerelése, épületlakatos szerkezetek elhelyezése...

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás során 2 db ajánlat került benyújtásra, az eljárás eredményes.

LATEREX Építő Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő u. 1–12., 25098367-2-43.) középvállalkozás

West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1., 11469830-2-44) Nem KKV.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A KBt. 148. §ában

Foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/08/2018