Supplies - 422065-2019

09/09/2019    S173

Poland-Warsaw: Wireless telecommunications system

2019/S 173-422065

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Komenda Główna Policji
Postal address: ul. Puławska 148/150
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 02-624
Country: Poland
Contact person: Rafał Gasek
E-mail: rafal.gasek@policja.gov.pl
Telephone: +48 226011511
Fax: +48 226011857

Internet address(es):

Main address: www.policja.pl

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA”

Reference number: 197/BŁiI/19/RG/PMP
II.1.2)Main CPV code
32510000 Wireless telecommunications system
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu łączności radiowej w standardzie ETSI TETRA. Swoim zakresem obejmuje dostaw wszelkich urządzeń, materiałów oraz usługi niezbędne do instalacji, uruchomienia i konfiguracji systemu oraz jego prawidłowego i efektywnego działania i być zgodny z dokumentacją.

W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy:

— zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie, przetestowanie i uruchomienie infrastruktury systemowej, w tym oprogramowania wraz z adaptacją lokalizacji przeznaczonych pod posadowienie elementów infrastruktury systemowej,

— wykonanie i dostarczenie dokumentacji techn.,

— zintegrowanie systemu z infrastrukturą zam.,

— dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie konsol dyspozytorskich i terminali biurkowych, w określonych ośrodkach,

— przeniesienie na zam. autorskich praw majątkowych oraz prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji wytworzonej i przekazanych Zamawiającemu.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 124 056 900.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
32236000 Radio telephones
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu łączności radiowej w standardzie ETSI TETRA. Zakres zamówienia:

3.1 Zakres dostaw i prac musi obejmować wszelkie urządzenia, materiały i usługi niezbędne do instalacji, uruchomienia i konfiguracji systemu oraz jego prawidłowego i efektywnego działania i być zgodny z dokumentacją.

3.2 W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy:

3.2.1 zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie, przetestowanie i uruchomienie infrastruktury systemowej, w tym oprogramowania wraz z adaptacją lokalizacji przeznaczonych pod posadowienie elementów infrastruktury systemowej;

3.2.2 wykonanie i dostarczenie dokumentacji technicznej;

3.2.3 zintegrowanie Systemu z Infrastrukturą Zamawiającego;

3.2.4 dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie konsol dyspozytorskich i terminali biurkowych, w określonych ośrodkach;

3.2.5 przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji wytworzonej i przekazanej Zamawiającemu oraz udzielenie Zamawiającemu licencji zgodnie z umową;

3.2.6 świadczenie usług rozwoju;

3.2.7 udzielenie gwarancji;

3.2.8 świadczenie usług utrzymania;

3.2.9 przeprowadzenie warsztatów i szkoleń dla:

3.2.9.1 administratorów centralnych;

3.2.9.2 administratorów lokalnych;

3.2.9.3 instruktorów;

3.2.9.4 serwisantów terminali.

3.2.10 Świadczenie usług utrzymania infrastruktury zewnętrznej.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający w okresie trwania etapu III, zastrzega sobie Prawo opcji do zwiększenia zamówienia o działania ujęte w umowie, w tym:

konsola dyspozytorska,

centralne stanowisko NMT,

lokalne stanowisko NMT,

stanowisko do generowania wszystkich rodzajów kluczy i zarządzania wszystkimi rodzajami kluczy,

stanowisko do generowania kluczy GCK i zarządzania kluczami GCK,

stanowisko administracyjne modułu rejestracji,

stanowisko odsłuchowe modułu rejestracji,

liczba stanowisk Zamawiającego dla których ma zostać dostarczone oprogramowanie i akcesoria służące do dostępu do modułu rejestracji,

stanowisko odsłuchowe maskowania E2E,

podstawowy interfejs TETRA,

zestaw do wgrywania kluczy szyfrujących do interfejsów TETRA/programowania interfejsów

interfejs DMR,

zestawy do konfigurowania i wgrywania kluczy szyfrujących do interfejsów DMR,

interfejs NEXEDGE,

zestawy do konfigurowania i wgrywania kluczy szyfrujących do interfejsów NEXEDGE,

terminale biurkowe,

MS przewoźne,

MS noszone,

warsztaty wstępne,

szkolenie administratorów centralnych,

szkolenie administratorów lokalnych,

szkolenie instruktorów,

szkolenie w zakresie konfigurowania i serwisowania radiotelefonów,

warsztaty powdrożeniowe,

interfejs API TETRA,

stacja bazowa BS - 2 BR,

stacja bazowa BS – 3 BR,

stacja bazowa BS - 4 BR,

stacja bazowa BS - 6 BR.

Zamawiający może skorzystać z Prawa opcji wielokrotnie przez cały okres trwania umowy, jednakże w ilościach i w terminach realizacji zamówienia określonych w umowie.

Warunkiem uruchamiania Prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego do Wykonawcy oświadczenia woli, w zakresie zwiększenia zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • No tenders or no suitable tenders/requests to participate in response to open procedure
Explanation:

Prawne:

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

Faktyczne:

w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego („Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA”, nr sprawy 162/BŁiI/18/TG/PMP) wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/08/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o.
Postal address: ul. Czerwone Maki 82
Town: Kraków
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 30-392
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Motorola Solutions Polska Sp. z o.o.
Postal address: ul. Wołoska 5
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 124 052 845.53 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/09/2019