Supplies - 422065-2019

09/09/2019    S173

Poland-Warsaw: Wireless telecommunications system

2019/S 173-422065

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Komenda Główna Policji
Postal address: ul. Puławska 148/150
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 02-624
Country: Poland
Contact person: Rafał Gasek
E-mail: rafal.gasek@policja.gov.pl
Telephone: +48 226011511
Fax: +48 226011857
Internet address(es):
Main address: www.policja.pl
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA”

Reference number: 197/BŁiI/19/RG/PMP
II.1.2)Main CPV code
32510000 Wireless telecommunications system
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu łączności radiowej w standardzie ETSI TETRA. Swoim zakresem obejmuje dostaw wszelkich urządzeń, materiałów oraz usługi niezbędne do instalacji, uruchomienia i konfiguracji systemu oraz jego prawidłowego i efektywnego działania i być zgodny z dokumentacją.

W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy:

— zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie, przetestowanie i uruchomienie infrastruktury systemowej, w tym oprogramowania wraz z adaptacją lokalizacji przeznaczonych pod posadowienie elementów infrastruktury systemowej,

— wykonanie i dostarczenie dokumentacji techn.,

— zintegrowanie systemu z infrastrukturą zam.,

— dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie konsol dyspozytorskich i terminali biurkowych, w określonych ośrodkach,

— przeniesienie na zam. autorskich praw majątkowych oraz prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji wytworzonej i przekazanych Zamawiającemu.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 124 056 900.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
32236000 Radio telephones
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu łączności radiowej w standardzie ETSI TETRA. Zakres zamówienia:

3.1 Zakres dostaw i prac musi obejmować wszelkie urządzenia, materiały i usługi niezbędne do instalacji, uruchomienia i konfiguracji systemu oraz jego prawidłowego i efektywnego działania i być zgodny z dokumentacją.

3.2 W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy:

3.2.1 zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie, przetestowanie i uruchomienie infrastruktury systemowej, w tym oprogramowania wraz z adaptacją lokalizacji przeznaczonych pod posadowienie elementów infrastruktury systemowej;

3.2.2 wykonanie i dostarczenie dokumentacji technicznej;

3.2.3 zintegrowanie Systemu z Infrastrukturą Zamawiającego;

3.2.4 dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie konsol dyspozytorskich i terminali biurkowych, w określonych ośrodkach;

3.2.5 przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji wytworzonej i przekazanej Zamawiającemu oraz udzielenie Zamawiającemu licencji zgodnie z umową;

3.2.6 świadczenie usług rozwoju;

3.2.7 udzielenie gwarancji;

3.2.8 świadczenie usług utrzymania;

3.2.9 przeprowadzenie warsztatów i szkoleń dla:

3.2.9.1 administratorów centralnych;

3.2.9.2 administratorów lokalnych;

3.2.9.3 instruktorów;

3.2.9.4 serwisantów terminali.

3.2.10 Świadczenie usług utrzymania infrastruktury zewnętrznej.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający w okresie trwania etapu III, zastrzega sobie Prawo opcji do zwiększenia zamówienia o działania ujęte w umowie, w tym:

konsola dyspozytorska,

centralne stanowisko NMT,

lokalne stanowisko NMT,

stanowisko do generowania wszystkich rodzajów kluczy i zarządzania wszystkimi rodzajami kluczy,

stanowisko do generowania kluczy GCK i zarządzania kluczami GCK,

stanowisko administracyjne modułu rejestracji,

stanowisko odsłuchowe modułu rejestracji,

liczba stanowisk Zamawiającego dla których ma zostać dostarczone oprogramowanie i akcesoria służące do dostępu do modułu rejestracji,

stanowisko odsłuchowe maskowania E2E,

podstawowy interfejs TETRA,

zestaw do wgrywania kluczy szyfrujących do interfejsów TETRA/programowania interfejsów

interfejs DMR,

zestawy do konfigurowania i wgrywania kluczy szyfrujących do interfejsów DMR,

interfejs NEXEDGE,

zestawy do konfigurowania i wgrywania kluczy szyfrujących do interfejsów NEXEDGE,

terminale biurkowe,

MS przewoźne,

MS noszone,

warsztaty wstępne,

szkolenie administratorów centralnych,

szkolenie administratorów lokalnych,

szkolenie instruktorów,

szkolenie w zakresie konfigurowania i serwisowania radiotelefonów,

warsztaty powdrożeniowe,

interfejs API TETRA,

stacja bazowa BS - 2 BR,

stacja bazowa BS – 3 BR,

stacja bazowa BS - 4 BR,

stacja bazowa BS - 6 BR.

Zamawiający może skorzystać z Prawa opcji wielokrotnie przez cały okres trwania umowy, jednakże w ilościach i w terminach realizacji zamówienia określonych w umowie.

Warunkiem uruchamiania Prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego do Wykonawcy oświadczenia woli, w zakresie zwiększenia zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • No tenders or no suitable tenders/requests to participate in response to open procedure
Explanation:

Prawne:

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

Faktyczne:

w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego („Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA”, nr sprawy 162/BŁiI/18/TG/PMP) wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/08/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o.
Postal address: ul. Czerwone Maki 82
Town: Kraków
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 30-392
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Motorola Solutions Polska Sp. z o.o.
Postal address: ul. Wołoska 5
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 124 052 845.53 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/09/2019