Építési beruházás - 437952-2018

09/10/2018    S194

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2018/S 194-437952

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth Tamás
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telefon: +36 703903574
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000534932018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000534932018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Széchenyi lánchíd felújítása és kapcsolódó projekt

Hivatkozási szám: EKR000534932018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés - Széchenyi lánchíd és kapcsolódó projektek kivitelezése tárgyban

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221100 Hídépítés
45221110 Hidak építési munkái
45221111 Közúti híd építése
45221119 Hídfelújítással kapcsolatos építési munkák
45221000 Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése
45221241 Közúti alagút építése
45233120 Közút építése
45234121 Villamossal kapcsolatos munkálatok
45234126 Villamospálya építése
45234128 Villamosperon építési munkái
45234160 Felsővezeték építése
71322300 Hídtervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Széchenyi lánchíd

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Széchenyi lánchíd, Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró és Várhegyi alagút felújítása - ami az alábbi feladatokra terjed ki:

Széchenyi lánchíd (továbbiakban: Híd)

— Közúti pályalemez és a kétoldali hídi gyalogos járdák ~ 80 cm-rel szélesített újjáépítése, acélszerk. jav. és korr.véd., Műemléki felúj., restaurálás. Lehorgonyzó kamrák szigetelése, árvízi védekezési rendszer kiép. A hajózási jelzések korszerűs. Gyalogos aluljárók átép. A hiányzó műemléki elemek visszaép. Új köz- és díszvil. épül ki. Közművek rendez.

A hídhossz 380,02m. Lánc támaszköz (lehorg.tömb -iránytörő saru-koronasaru):39,08+88,71+202,60+88,71+39,08 m, a merevítő tartók támaszköze: 85,10+195,40+85,10 m.A híd teljes szélessége 14,5m. Szegélyek közötti szélessége 6,45 m, a konzolokon levő járda szélessége 2,17 m.

Terv.feladatok:A nyertes AT feladata a 1447/2018(IX.18.)Korm.hat. alapján a Híd gyalogosforgalmat bonyolító járdáinak, szimmetrikus, a jelenlegihez képest~80 cm-rel való megszélesítésének megtervezése (eng.tervek és kiv. tervek), engedélyeztetése majd az elkészített tervek alapján a megval. Tervezési feladat az előírt max. 18 havi közúti forgkorl. vonatkozó előírásnak megfeleléshez az érintett tervek újratervezése.

AK által átadott tervek felhasználása során tekintettel kell lenni a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 9. § (2)bek. foglaltak szerint a személyhez fűződő jogok kizárólagosságára és sérthetetlenségére.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Szjt. 1. § (2) bekezdése alapján szerzői jogi védelem alá tartozik különösen az építészeti alkotás és annak terve, valamint az épületegyüttes, illetve a városépítészeti együttes terve és a műszaki létesítmény terve. Az Szjt. 67. § (1) bekezdése alapján a mű jogosulatlan megváltoztatásának minősül az építészeti alkotás vagy a műszaki létesítmény tervének a szerző hozzájárulása nélkül történő olyan megváltoztatása, amely a külső megjelenést vagy a rendeltetésszerű használatot befolyásolja.

Főbb mennyiségek az áttervezés előtti, jelenleg rendelkezésre álló tervek alapján:

Acél, ortotróp pályaszerkezet gyárt., szállít., szerel: 814t

Acél hídszerk. gyári és helyszíni teljes mázolásos korr.véd: 22378 m2

Acél hídszerk. gyári és helyszíni teljes mázolásos korr.véd - Erősített: 48980 m2

Monolit vb. hídfelszerk: 234 m3

Pilon injektálása 3800 m3

Kőanyagok felületvéd hidrofóbizálással: 2904 m2

Visszaép idomacél korlát bontása: 702 m

Közvil. kábelfektetés 4x16/16 mm2: 1970m

Díszvilágításánál DMX adatkábel fektetés:5100 m

Új háromkarú öntöttvas kandeláberek legyárt és elhely: 32 db

Forg.tech.: Magassági korlátozást jelző kapuk: 2 db

Burkolati jelek készítése kézzel:(tartós kiv.): 194 m2

Organizácó: mentőhajók helyszínen tartása: 2 db

Útép: AC22 alap (F):116+12 m3

Csatorna ép:26 m

Vízvezeték ép: 33 m

Hagyományos elektromos jeleket továbbító kábel ép. alépítménybe (zárt célú kábel): 2850 m

Hajózási jelzőfények energiaellátása: 880 m

IP alapú DOME kam. felszerelése meglévő oszlopra, a hozzátartozó terepi egységekkel, kábellel: 1 db

Fényimpulzusú jeleket továbbító kábel építése alépítménybe: 2510 m

Gázcső építése: 101 m

BKV erősáram: 1x1000 mm2 Al kábel fektetése földárokba:2 x 625 m

A feladatokat részletesen és karakterkorlátozás nélkül a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Többlet szakember létszáma (fő) (min. 0 fő, max. 9 fő)20 (VI.3./5 pontja alapján.) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Jótállás időtartama (hónap)(min. 60 hónap, max. 120 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 30
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opció nem kerül alkalmazásra.

II.2.4) kiegészítése:

Várhegyi alagút (továbbiakban: Alagút)

Téglaboltozat részleges visszabontása, új szivárgópaplan és teherbíró vasbeton falazat megépítése új mozaikburkolat. Új ventilátoros légcserélési rendszer. Új közvilágítás. A keleti kapuzatba mind a Híd, mind a Alagút gépészeti vezérlése be lesz kötve. Üzemi helyiségeinek szerkezeti felújítása. Nyugati kapuzatban a Fővárosi Önk.tulajdonában lévő helyiségek kerülnek felújításra. Mind az Ellypse, mind a Manna terasz és a csatlakozó támfalak állapotát felül kell vizsgálni, fel kell újítani. Beszerzésre kerül egy takarítógép. Közművek elbontása/kiváltása.

Az alagút elméleti teljes hossza 350,12 m. Az alagút hosszirányban Ny-Kre lejt egyenletesen 1,74 % eséssel. A kezdő- és végpont közötti magasság különbség kb 6,1 m. Alagút egyenesben fekszik. Keleti oldalán a 0+001,758 m és a 0+098,47 szelvények között a szelvény belmag. a 10,60 m-ről a 7,37 m-re csökken. A belmag. lépcsőzetes kialakít.6-6 szintváltással.

A közbesz. ismertetése a II.2.11) és a Vl.4.3) kerül folytatásra.

Alagút Főbb mennyiségek:

Mikrocölöpök készít.;f150;f51/33; L=5,5m;a=50 cm: 7200 m

Mozaikburkolat bont.(5-10 mm vastag),géppel: 8000 m2

Torkrétbeton réteg bont.(5-8 cm),géppel: 8000 m2

Téglafalazat+alaptest részleges bont.(bont. mélysége 0-80 cm):1295 m3

Alagútfalazat PVC fóliaszigetelése,fugaszalagok beép: 8830 m2

Szivárgópaplan építése (Enkadrain 10 mm): 8830 m2

Belső vb héj boltozat I. ütem és ellenbolt építés: 2626 m3

Belső vb héj boltozat II. ütem építés, 35 cm vastagságban: 2350 m3

Belső vb héj boltozat II. ütem építés, 15 cm vastagságban: 30 m3

Kőanyagok felületvéd. hidrofobizálással: 1651 m2

Kőanyagok felületvéd. kőszilárdítással: 1315 m2

Telepen kevert cementes stabilizáció készít.(Ckt-4):55,8+470 m3

C20/25 beton burkolatalap készít:3m3

CP4/2,7 hézagaiban vasalt betonburkolat készítése: 611 m3

CP3/2 hézagaiban vasalt betonburkolat készít.:133 m3

Egyedi tájékoztató táblák elhely.,majd bontása 2000x1100 mm(sárga):8 db

Oszlopok elhely. KRESZ táblákhoz,majd bontása: 11 db

KRESZ táblák elhely, majd bontása: 23 db

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7.ponthoz:30 hónap magába foglalja a tervezést és a kivitelezésre rendelkezésre álló átfutási időt is.

Értékelés módszerei: 1. Részszempont (továbbiakban:RSZ): Ár(Nettó ajánlati ár (HUF) (tartalékkeret nélkül) esetében fordított arányosság 2.RSZ esetében pontkiosztás, 3. RSZ esetében egyenes arányosság.A módszerek részletes ismertetését a KD tartalmazza.FAKSZ: dr. Szabó Ildikó. (01021)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be.Igazolási mód: A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (KR.) 1. § (2)-(5) és (7) bek., továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok.A kizáró okok és alkalmassági feltételek igazolására az ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) és kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek az Egységes Európai Közbeszerzési dokumentumot (ESPD) kell benyújtania.

Azon alvállalkozók vonatkozásában, akik nem vesznek részt az alkalmassági követelmények igazolásában csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát. A KR 15.§ (1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alváll. vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.

Az AK a Kbt. 69.§ (4) bek. alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt az értékelési szempontokra figyelemmel az első helyen rangsorolt ajánlattevőt felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására.

Ajánlattevő a KR 8. § vagy 10. § szerint, illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm.r, (továbbiakban:e-KR) 12. § (2) bek. szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A KR. 12-16.§-aiban foglalt rendelkezések megfelelően irányadók.

A KR. 13.§ alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó. AK felhívja a figyelmet a 424/2017. Korm. r. 13. § (2), bek-re, figyelemmel 13. § (3)-(4)-re.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ/1. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) a 21. § (1) bek. alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző cégek vonatkozásában ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, és a Kr. a 8. § (1) bekezdése az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Mo-n (HU) letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilván-ban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az ESPD IV. részében részletes jelölését kéri (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (5) bek.).

a.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész Alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan P1. esetében a teljes, P2. esetében a közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (6) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

III.1.1) folytatása:

b.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a 18 000 000 000 HUF-ot.

P2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben, közbeszerzés tárgya szerinti (hídfelújítás és/vagy hídépítés, alagútfelújítás és/vagy alagútépítés, aluljáró építés és/vagy aluljáró felújítás) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a 7 000 000 000 HUF-ot.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) és (10) bekezdésében foglaltakra.

VI.3) További információ kiegészítése:

13. AT kötvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, amely szerint nyertessége esetén: min. 500 millió,- HUF/évés min. 150 millió,- HUF/káresemény összegű, a vonatkozó szerz. hatályáig érvényes építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést köt, amely magában foglalja a személy-és vagyonbizt., valamint a kiv. munkálatok során harmadik személyeknek okozott károk megtérítését, illetve a meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára együttesen, a vonatkozó szerződés hatályáig kiterjeszti tekintettel a 322/2015. KR 26. §-ra. A bizt.a Létesítmény egészére vonatkozó Befejezési Igazolás kiadásától számított 60.napig fenn kell tartani. Tervezésre vonatkozó felelősségbiztosítás min. 10 millió,- HUF/év és min. 2 millió,- HUF/káresemény összegű, a vonatkozó szerz. hatályáig érvényes tervezési felelősségbiztosítási szerződést köt.

14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 53. § (6) bekezdésére, miszerint a Támogatási szerződés megkötése folyamatban van. 1447/2018(IX:18.)

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. Kr. 1. § (1) bek. alapján ATnek az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M1.- M2. alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „Alfa: szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre benyújtandó igazolások:

M1.A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) a jelen ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 hónapban teljesített, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, legalább az alábbi tartalommal:

— a teljesítés ideje (a teljesítés kezdő időpontja, sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja- év, hó, nap) és helye,

— a szerződést kötő másik fél neve,

— az építési beruházás tárgya olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen,

— az építési beruházás mennyisége (támaszköz, hossz, hasznos alapterület m2, tömeg) VAGY az ellenszolgáltatás összege és közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő teljesítéséért kapott ellenszolgáltatás 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés szerinti összege,

— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciakövetelmény egy vagy több referenciával is igazolható.

M2. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek b) pontja alapján annak a szakembereknek a megnevezése, képzettsége, szakmai tapasztalatának ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevőnek Ajánlatkérő felhívására be kell nyújtania:

— a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot az alábbi adattartalommal: a bevonni kívánt szakember neve és az alkalmassági követelmény megjelölése, amelyre igénybe kívánja venni,

— a bevonni kívánt szakember képzettségét/végzettségét igazoló okirat egyszerű másolatát,

— szakember által aláírt önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai tapasztalatát olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalat egyértelműen megállapítható legyen,

— a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra.

Kieg a II.2.5 és VI.3. 5) alponthoz:

Többlet szakember:

Rendelkezik-e az alábbi felsőfokú műszaki végzettségű szakemberekkel, aki legalább 3 éves építésvezetői tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik

1. útépítésben és/vagy útfelújítási szakterületen

2. korrózióvédelmi szakterületen

3. vízépítési szakterületen

4. épületgépészeti szakterületen

5. épületvillamossági szakterületen

6. hírközlési hálózat szakterületen

7. gázvezeték építési szakterületen

8. vasútépítésben és/vagy felújítási szakterületen

9. vasútvillamossági építmények építése szakterületen

Többletszakember értékelése kapcsán egy szakember csak egy pozícióra mutatható be

1. A szerződéskötés feltétele, hogy az értékelés körében bemutatott alábbi szakemberek szerződés kötésig rendelkezzenek, a 266/2013.(VII.11.)Korm. rendelet szerint az alábbi:

1.,8.pont szerint MV-KÉ, 2 pont szerint KO-T vagy KO-M vagy G-L-11, 3pont szerint MV-VZ, 4pont szerint MV-ÉG, 5pont szerint MV-ÉV, 6 pont szerint MV-TE, 7pont szerint MV-GO, 9pont szerint MV-VV érvényes jogosultsággal.

A szerződéskötés további feltétele, hogy az alkalmasság körében bemutatott szakemberek szerződés kötésig rendelkezzenek érvényes, a 266/2013.(VII.11.)Korm. rendelet szerint az alábbi jogosultsággal:

— a), b) és c) alpontban megjelölt szakemberek MV-KÉ

— d)alpontban megjelölt szakember HT

— e) f) és g)alpontban megjelölt szakemberek MV-É-M

A névjegyzékben való szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi, hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő:

M1. ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapban az előírásoknak, szerződésnek megfelelően teljesített, de legfeljebb 132 hónapon belül megkezdett munkákra vonatkozó referenciával/referenciákkal:

a)legalább 1 db, minimum 70 m támaszközű, közúti híd építésére és/vagy hídszerkezet felújítására vonatkozó referencia.

b)legalább 1 db, minimum 50 m támaszközű, víz feletti (folyam,folyó vagy állóvíz) híd építésére és/vagy hídszerkezet felújítására vonatkozó referencia.

c)legalább 1 db, minimum 600 tonna acélszerkezetű híd építésére és/vagy hídszerkezet felújításra vonatkozó referencia.

d)legalább 1 db, minimum 40 méter hosszú, közúti vagy vasúti alagút építésére és/vagy felújítására vonatkozó referencia.

e)legalább 1 db, legalább 50 vágányméter vasúti pálya építésére és/vagy felújítására vonatkozó referencia.

f)legalább 1 db, építési vagy felújítási munkára vonatkozó referencia, amely tartalmazott az örökségvédelmi jogszabályok alapján műemlékké nyilvánított építmény és/vagy épület felújítását vagy restaurálását.

A fenti a)-f) alkalmassági feltétel közül több is igazolható egy referenciával, feltéve, hogy a referencia (tárgyát és mértékét tekintve) maradéktalanul megfelel az adott alkalmassági követelmény(-ek)-nek. A d) referencia esetében kerékpáros vagy gyalogos aluljáró nem fogadható el. Az e) referencia esetében amennyiben Ajánlattevő a referencia iránti követelményt részben vagy egészben kétvágányú vasútvonal építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával kívánja teljesíteni, akkor 1 vágányméter kétvágányú vasúti pálya építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciát 2 vágányméter pálya építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciának kell tekinteni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek-re, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5) bek.re. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K. r 21. § (2a) bekezdése b) pontja szerinti beruházásokat veszi figyelembe, az igazolások vizsgálata során a 321/2015.(X. 30.) K.r. 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.

M2. ha nem rendelkezik:

a)legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű projektvezetővel (felelős műszaki vezető is egyben), aki legalább 5 éves projektirányítási tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik, valamint aki legalább 1 db, minimum nettó 4 milliárd Ft összértékű közlekedési létesítmények kivitelezésére irányuló projektben projektvezetőként részt vett.

b)legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki legalább 5 éves hídépítésben és/vagy hídfelújításában szerzett építésvezetői tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik.

c)legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki legalább 5 éves alagútépítésben és/vagy alagútfelújításában szerzett építésvezetői tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik.

d)legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) K. r szerinti HT (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és legalább 5 éves közúti hídtervezésben szerzett tervezői tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik.

e)legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) K. r szerinti MV-É-M felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel

f)legalább 1 fő szakemberrel, aki a 439/2013 (XI. 20.) K. r-nek megfelelően műemléki restaurátori szakterületen, kőrestaurátor (kőszobrász-restaurátor)szakirányon szakértői nyilvántartásba vett, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel

g)legalább 1 fő szakemberrel, aki a 439/2013 (XI. 20.) K. r-nek megfelelően műemléki restaurátori szakterületen, fémrestaurátor (tárgyrestaurátor) szakirányon szakértői nyilvántartásba vett, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel. Az a)b)c) között nem megengedett az átfedés

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A fizetési feltételek tekintetében a Kbt. 135. § (1)-(3); (5)-(6); (10)-(11); a 322/2015 (X.30.) Kr. 32/A. és 32/B. § irányadóak.

A kifizetés, az elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF. A további előírások a szerződéstervezetben.

Előleg: tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - teljes nettó Vállalkozói díj öt (5) %-ának, de legfeljebb 75 000 000 HUF

Tartalékkeret: 10 %

Teljesítési biztosíték: 5 %

Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték: 5 %

Alkalmazott kötbérek: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér.

A további előírások a szerződéstervezetben.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/11/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/11/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm r. 15. § (2), (4)-(5) és (7) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.AT a jogszab.,a KD követelményeknek megfel. kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (7), 66. § (2),(6), 67. §(4)vmint a 134§ (5) bek. szerinti nyilatkozatokat, az ESPDt, az ajánlati bizt.igazolást. A Kbt. 65.§(7),66.§(6)bek,tekintetében nemleges nyíl. is csatolandó,figy. e-KR. rendelkezéseire.AT szakmai ajánlatot kötelesek benyújtani a KD-ban meghat szerint.

2.A Kbt. 61. § (4) bek.szerinti indok:Nemzetgazd. érdek a Belv. forgalomkorl.-, a felúj.kivit. időigényének és a felvonulási területek helyszüks. minimalizálása, a felúj. kiemelt minőségben történő elvégzési feltételeinek kialakítása. Gazdaságilag ésszerű -a közpénzek hatékony és felelős felhasználást is szem előtt tartva-, ha egy gazd.társ. végzi el a tárgyi feladatokat, mivel-jellegük,összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időszükségletük alapján ezzel csökken a felvonulási-és a lezárással járó többletköltség.A komplex feladat összhangjának megteremtését bizt.az, ha egy gazd.társ. végzi a munkaterületi koordinálást, így biztosítva a költséghatékony telj.,ill. a 1447/2018 (IX.18.)K.hat. fogl. előír.A feladatban foglalt (egyidőben megval.) munkarészek jellegük és összetettségük miatt kiv-szervezésben és műszakilag is összefonódnak, azok egymásra épülnek.

Híd,Aluljáró,Alagút egyazon közlekedési tengely,a Belváros K-Ny közlek.folyosó része,csak együttes felújításuk lehetséges a forgkorl. minimalizálása okán.

Híd és Aluljáró szoros kapcsolódása miatt a korlátozott méretű felvonulási terület csak egy váll.megbízásával haszn. hatékonyan, hasonlóan, Híd és Alagút közti Clark Ádám tér esetében is.A kivitre átadott munkater. további almunkater. nem oszt.

3.Az ajánlattétel 10 millió HUF ajánlati bizt. nyújtásához kötött,melyet az ajánlati kötöttség beálltáig kell AK rendelkezésére bocsátani.Az ajánlati bizt. teljesíthető a Kbt. 54. §-ban meghat. szerint,átutalás a BKK Zrt.,a CIB BankZrt.-nél vezetett GIROSZÁM: 10700024-67032082-51900001,IBANSZÁM: HU55107000246703208251900001 számlsz

4.Helyszíni bejár.idő: 2018. október 30., 8:00 helyszíne: Bp., Clark Ádám tér „0” km kő Ld: KD. A helyszínbej.ra egyéni védőeszk. bizt. az AT feladata

5.AK az érvényes ajánlatokat a Kbt.76.§(2)bek.c)pont alapján értékeli. A RSZ adható pontszám:0-100. A2.RSZ esetén amennyiben az ATnem ajánl meg többlet szakembert 0pontot kap,ha mind a 9kért szakembert megajánlja max.pontot kap,kettő közti többlet szakember megajánlása esetén sávos pontkiosztás szerint történik a KD-ban meghat. módon. A 3. RSZ esetén a 60 hónapnál rövidebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen,a 120hó és a feletti megajánl. max.pontot kap. Folyt a III.1.3. pontban

6. AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.ben és a Kbt. 69. § (6) bek.ben fogl. az elj. során alk

7. AK a Kbt. 132. § (1) bek.alapj.a körny.véd szempontok alkalmazását várja el a KDban meghat.szerint

8.Közös AT az ajánlathoz csatolniuk kell a közös teljesítésére vonatkozó megállapodást (konzorciumi megáll.) a KDban foglaltak szerint. AK felhívja a figyelmet az e-KR 13. § (3)-(4) bek.re, valamint 11. § (4) bek.re

9. AK táj. ATket, hogy a szerz. telj.e során gazd. szerv. alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8) bek.)

10. AK a Kbt.75.§(2)e) pontot nem alkalmazza

11. További infó ld. KD

12. AK fenntartja a jogot a Kbt .98. § (3) bek. szerinti HNT eljárás alkalmazására a Clark Á. tér felúj. tervezése és kivitelezése vonatk.A további beszerzés tárgya e beszerzésben megval.kiv. rendeltetésszerű működéséhez szükséges kieg tervezési és építési feladatokra vonatkozhatnak és a jelen beszerzésekben szereplő tevékenységekre, szakfeladatokra irányulhatnak. Az új építési beruházásokhoz kapcsolódó feladatok az új eljárások műszaki tartalmának megfelelően a jelen eljárások alapján megkötött szerz.-ek szerinti költségvetésnek megfelelőtételek és az ahhoz kapcs. egységárak a szerz. feltételek szerint.

13. AK felhívja a figyelmet, h az elj. a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg vmennyi alk. feltételt és azok igazolását

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt.148-149. §

II.2.4.) kieg: Alagút folyt.:

Egyedi tájékoztató táblák elhelyezése, majd bontása 800x1000 mm (fehér): 8 db

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése: 1 ktg

Szellőztetőberendezése: 1 ktg

Világítás: 1 ktg.

Automatika: 1 ktg.

0,6/1kV-os NAYY-J 4x240SM mm2 szabványos kialakítású kábel, földárokba, homokágyba fektetve, 10 méterenként kábeljelzővel (feszültségszint, áramkör száma), választó és fedőtéglázással: 1 470 fm

Fveb 4x12 optikai kábel behúzása +LPE32 védőcsővel: 750m

Műanyagcsöves alépítmény-hálózat építése, terv szerinti nyílás-számokkal: 70 m

Fényimpulzusú jeleket továbbító kábel építése, alépítménybe 1 kábel =1 db (Magyar Telekom): 3 870 m

Fényjeleket továbbító kábelek elhelyezése/kiépítése előkészített acélszerkezetre szellőző vájatban 1 kábel =1 db (Magyar Telekom): 1 110 m

Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró (továbbiakban: Aluljáró)

Az Aluljáró elbontása és újjáépítése megtörténik. A födémszerkezet elbontandó, helyette új födém létesül. A támfalak magasságát a Dunai árvízszinthez kell igazítani, a szerkezetben előkészítésre kerülnek a jövőbeni közműátvezetések műtárgyai. Új, akadálymentes villamosmegállóhelyek alakítandók ki a Széchenyi István tér és az Eötvös téri megállóknál.

A villamos aluljáró esetében az alagút hossza 96,24 m, az északi U-kereté 90,25 m, míg a déli U-kereté 86,34 m. A közúti aluljáró esetében ugyanezen értékek: alagút 40,24 m, északi U-keret 60,61 m, déli U-keret 64,68 m. Átépítendő villamospálya hossza: 484 m hosszú kétvágányú pálya (968 vm) Átépítendő útpálya hossza megegyezik a közúti aluljáró hosszával, az U-keretek végén a jelenlegi útpályához szükséges csatlakozni.

Főbb menny:

Tömedékelés, tömörítéssel, injektálással (alagút): 168 m3

Sínszekrény elhelyezése nyitott felépítményű villamos pályában: 16 db

Hofeka Kft. gym-ú, Alagút típ. 36W LED fényforrású lámpatest aluljáró mennyezetére szerelve: 24 db

1x1000 mm2 Al kábel fektetése földárokba: 2 980 m

Munkaárok földkiemelése közművesített területen. Kézi erővel: 766 m3

Ideiglenes 10kV-os hálózat kiépítése, burkolatbontással, földmunkával, védőcső fektetéssel, műtárgy helyiségeken belüli átvezetésekkel: 160 fm

K10 Kőfal aluljárók feletti szakaszán újonnan gyártott elemek elhelyezése új vasbeton szerkezeten: 94,68 m2

BK1-01 Gránit peronszegélykő (25x40x50 cm): 140,2 m

L-01t Új kétsoros öntvény korlát telepítése: 111 db

Egyedi korlát Főmterv-MSc-CéH Konzorcium terve alapján: 284,5 fm

Talpcsavaros acéloszlop állítása alapozási munka nélkül: 29 db

Parkoló automata létesítése, szakszerű kivitelezéshez szükséges tevékenységekkel együtt: 2 db

Alépítményi hálózat építése átlagban 2db Ø110 KPE védőcsővel, kábelszekrényekkel megszakítva, földmunkával, út és járdaburkolat helyreállítással: 650 m

L05 tervjelű oszlop állítása egyedi befogással műtárgyon rögzítve, lámpatesttel, fényforrással együtt: 6 db

Modifikált bitumen szigetelés + védelem födémen és alaplemezen: 6 958 m2

Talajvíznyomás elleni szigetelés + védelem födémen és alaplemezen: 6 149 m2

Monolit vb. szerkezet (C40/50-XC4-XF4(H)-XV2(H)-16-F3): 6 634 m3

Monolit vb. szögtámfal építés (C40/50-XC4-XF4(H)-XV2(H)-16-F3): 76 m3

B-4 + antigraffiti bevonat:1 119 m2

0,4 kV-os elosztószekrény: 1 db

Átemelő szivattyú Flygt NP 3153 LT 3~ 410 110 lit/s vízszállítással 9m emelőmagasság mellett: 2 db

Vasbeton műtárgy bontás (Dilatációs egység „S”): 1 665 m3

Kábel behúzása alépítménybe 40,0 mm-ig: 288 m

Bontandó útburkolat: 7 086 m2

Vágott bazalt nagykockakő 9 cm: 1 796,0 m2

7cm AC22 (mF) kötő: 322,7 m3

Nyitott Vignol sínes vb. lemezre ragasztással rögzített rugalmas leerősítésű felépítmény (BL): 902 vm

Vasbetonlemez készítés: 396 m3

Vezérlőegység (vasúti jelző): 1 db

Munkaárok körülhatárolása Larssen 606 pallók (L=12m) leverésével: 400,6 fm

Munkaárok földkiemelése, 2,0 m alatt: 2749,9 m3

DN1200 PN10 Göv ivóvíz nyomócső beépítése csőbehúzással védőcső alagútba: 174 fm

DN2500 védőcső alagút köré vasbeton körülbetonozás készítése: 1064 m3

Gyepszőnyegtelepítés200,4m2

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/10/2018