Árubeszerzések - 473772-2017

25/11/2017    S227    - - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Tatabánya: Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)

2017/S 227-473772

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Univerzál Beszerző Kft.
AK24320
Csaba utca 19.
Tatabánya
2800
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kocsis Krisztina
Telefon: +36 34522398
E-mail: dr.kocsis.krisztina@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 34522399
NUTS-kód: HU212

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.univerzalbeszerzo.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.univerzalbeszerzo.hu

I.1)Név és címek
Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság
AK17915
Kossuth L. utca 5.
Szolnok
5000
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Katonáné Dr. Czégény Ildikó
Telefon: +36 305154806
E-mail: Dr.Czegeny.Ildiko@trvzrt.hu
NUTS-kód: HU322

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.trvzrt.hu

I.1)Név és címek
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK01805
Kodály Zoltán u. 3.
Vác
2600
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takácsné Horvát Éva
Telefon: +36 204740339
E-mail: takacsnehe@dmrvzrt.hu
Fax: +36 27316387
NUTS-kód: HU120

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dmrv.hu

I.1)Név és címek
ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.
AK02171
Tardonai út 1.
Kazincbarcika
3700
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kondor Éva
Telefon: +36 303032350
E-mail: Kondor.Eva@ervzrt.hu
Fax: +36 48514582
NUTS-kód: HU311

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ervzrt.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://ratkynet.com/kozbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Ady Endre utca 19/A
Budapest
1024
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szuhanyik Zoltán, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00141)
Telefon: +36 13363390
E-mail: zoltan.szuhanyik@ratkynet.hu
Fax: +36 13363399
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ratkynet.com

A felhasználói oldal címe: http://www.ratkynet.com

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Ady Endre utca 19. A.
Budapest
1024
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szuhanyik Zoltán, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00141)
Telefon: +36 13363390
E-mail: zoltan.szuhanyik@ratkynet.hu
Fax: +36 13363399
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ratkynet.com

A felhasználói oldal címe: http://www.ratkynet.com

I.6)Fő tevékenység
Víz

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Laboratóriumi felszerelések szállítása a Viziközmű társaságok részére.

II.1.2)Fő CPV-kód
38000000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Laboratóriumi felszerelések szállítása a Viziközmű társaságok részére.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

1. rész: Atomspektroszkópiai műszerek

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
38433000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:

TRV Zrt. 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1.rész: Atomspektroszkópiai műszerek

1.ssz. Atomabszorpciós spektrofotométer 1 db

AAS

Az alábbi specifikációk teljesítendő minimumként értendő:

Üzemeltetési feltételek: 230 V, 50Hz

A készülék rendelkezzen CE minősítéssel.

Használatra kész, teljesen felszerelt egységes rendszer, számítógépes vezérléssel

Atomabszorpciós spektrofotométer

Spektrométer

Spektrométer készülék láng üzemmóddal és hidridképző elemek méréséhez szükséges hidridgenerátorral

Adatfeldolgozó szoftver, amely lehetővé teszi a teljes rendszer ellenőrzését.

Megfelelő hardver környezet a fenti feladatok ellátásához (1 db személyi számítógép)

Oktatási igény: 2 nap

A Termékek szállítási határideje a szerződéskötés napjától számítva 6 hét.

Eladó a leszállítást követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles a Termék üzembehelyezéséről gondoskodni.

Az oktatást a Vevővel egyeztetett ütemezés szerint kell végrehajtani.

További részletes információ a Dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (min. 12 hónap max 48 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.

Értékelés módszere:

1. Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft) fordított arányosítás (KÉ 2016. évi 147. számában közzétett Útmutató 1. pont ba) pont)

2. Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max 48 hónap): egyenes arányosítás a Dokumentációban részletezettek szerint.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

2. rész: Mérlegek

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
38311100
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:

TRV Zrt. 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész: Mérlegek

1.ssz. Elektromos táramérleg 1 db

1-420 g, 0,1 g, 3 tizedes pontossággal, belső kalibrálás, digitális kijelző, akkreditált kalibrálási bizonyítvánnyal.

Oktatási igény: 1 óra

A Termékek szállítási határideje a szerződéskötés napjától számítva 6 hét.

Eladó a leszállítást követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles a Termék üzembehelyezéséről gondoskodni.

Az oktatást a Vevővel egyeztetett ütemezés szerint kell végrehajtani.

További részletes információ a Dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 48 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.

Értékelés módszere:

1. Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft) fordított arányosítás (KÉ 2016. évi 147. számában közzétett Útmutató 1. pont ba) pont)

2. Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max 48 hónap): egyenes arányosítás a Dokumentációban részletezettek szerint.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

3. rész: Diszkrét analizátor, összes foszformérő berendezés

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
38434000
38340000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:

Az ÉRV Zrt. 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. és a TRV Zrt. 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

3. rész: Diszkrét analizátor, összes foszformérő berendezés

1. ssz. Diszkrét analizátor 2 db

Automata diszkrét fotometriás analizátor NO2- , NO3- , NH4+ , SO42- , PO43- , Cl- , F- , Mg+ , Ca2+ , K+ és egyéb vízkémiai paraméterek mérésekre különböző vízmintákból. A mérés legyen szelektív, gyors, keresztszennyezés mentes, teljesen automatikus diszkrét reagens adagolással és diszkrét fotometrálással, alacsony vegyszerfogyasztással, automata hígítási funkcióval, áramlási elemek alkalmazása nélkül, számítógéppel (PC, monitor, operációs rendszer, lézernyomtató), készülékvezérlő és adatfeldolgozó szoftverrel, általános fogyóanyagokkal, induló készlettel.

Alapműszer, Automata küvetta adagoló, Automata minta- és reagens adagoló, Vezérlő és kiértékelő szoftver és számítógép.

Tartozékok és alkatrészek:

— Üzembe helyezéshez szükséges induló készlet a teljes rendszerhez

— Min. 10000 egyedi mérésre elegendő küvetta, min. 2000 db mintatartó edény,

— Azonnal használható reagens készlet fenti paraméterek mérésére, paraméterenként min. 60 ml.

Egyéb követelmények: magyar nyelvű használati kézikönyv, üzembe helyezés és magyar nyelvű betanítás (min 3 nap).

2. ssz. Összes foszformérő berendezés 1 db

Automata mintaváltóval, induló reagens készlettel, nyomtatóval. A mérési elv feleljen meg az MSZ EN 1189:1998 szabvány szerinti módszernek.

Üzemben tartás: Reagens utánpótlás biztosított

Oktatási igény: 1 nap

A Termékek szállítási határideje a szerződéskötés napjától számítva 6 hét.

Eladó a leszállítást követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles a Termék üzembehelyezéséről gondoskodni.

Az oktatást a Vevővel egyeztetett ütemezés szerint kell végrehajtani.

További részletes információ a Dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 48 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.

Értékelés módszere:

1. Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft) fordított arányosítás (KÉ 2016. évi 147. számában közzétett Útmutató 1. pont ba) pont)

2. Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max 48 hónap): egyenes arányosítás a Dokumentációban részletezettek szerint.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

4. rész: Vegyi fülkék

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
39180000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:

Az ÉRV Zrt. 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. és a TRV Zrt. 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

4. rész: Vegyi fülkék

1.ssz. Vegyifülke 1 db

Sav és lúgálló, víz, áram és csatorna bekötés, belső világítás, állítható elszívási sebességgel, 1300 mm széles, alsó szekrény.

Oktatási igény: 2 óra

2. ssz. Vegyifülke 1 db

Sav és lúgálló kivitelben, 1500 mm széles, alsószekrény nélkül, belső légterének megfelelő teljesítményű, saválló elszívó motorral, integrált riasztás vezérlő rendszerrel, áram, víz és csatorna bekötéssel

Oktatási igény: 2 óra

3. ssz. Vegyifülke 1 db

Sav és lúgálló kivitelben, 1200 mm széles 650 mm mély, alsószekrény nélkül, elszívó motor nélkül, Integrált riasztás vezérlő rendszerrel, áram, víz és csatorna bekötéssel.

Oktatási igény: 2 óra

A Termékek szállítási határideje a szerződéskötés napjától számítva 6 hét.

Eladó a leszállítást követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles a Termék üzembehelyezéséről gondoskodni.

Az oktatást a Vevővel egyeztetett ütemezés szerint kell végrehajtani.

További részletes információ a Dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 48 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.

Értékelés módszere:

1. Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft) fordított arányosítás (KÉ 2016. évi 147. számában közzétett Útmutató 1. pont ba) pont)

2. Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max 48 hónap): egyenes arányosítás a Dokumentációban részletezettek szerint.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

5. rész: Fűtő, hűtő, termosztáló berendezések

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33191110
33152000
42512300
42716200
42300000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
NUTS-kód: HU120
A teljesítés fő helyszíne:

A DMRV Zrt. 2600 Vác, Kodály Z. u. 3., és a TRV Zrt. 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

5. rész: Fűtő, hűtő, termosztáló berendezések

1.ssz. Vertikális autokláv 1 db

95 literes nettó kamratérfogattal. Beépített hőmérséklet-, és nyomás-szenzorral. Kamra méretei: átmérő 400x750 mm Sterilizálási tartomány: 100 -140°C Sterilizálási idő: 1 – 300 perc között beállítható Táptalaj melegítés: 50 – 110°C, magyar nyelvű szoftver. Mikroprocesszoros vezérlés, szabadon konfigurálható beépített programokkal. Beépített gőzgenerátor, Gyorshűtés kompresszorral, állvánnyal ellátott vízlágyító, 2 db drótkosár, belső radiál ventilátor, vákuumszivattyú elő- és végvákuumhoz, fűtött fal a szárításhoz.

Oktatási igény: 1 nap

2.ssz. Asztali autokláv 1 db

Asztali autokláv, 23 literes nettó kamratérfogattal beépített hőmérséklet-, és nyomás-szenzorral, belső tartállyal a desztillált / ioncserélt víz tárolására. Kamra méretei: átmérő 260x420 mm. Magyar nyelvű szoftver. Mikroprocesszoros vezérlés, 12 beépített programmal. Teljesen automatikus működés. Fűtőtestek a kamrában. Vízigénye: ioncserélt / desztillált víz 1/2"-os a belső tartályába betöltve. Áramellátás: 230-240 V / 2,3 kW.

Oktatási igény: 4 óra

3.ssz. Hűtött – fűtött inkubátor 3 db

108 literes kívül-belül rozsdamentes acélból készítve, belső üvegajtóval. Peltier-elemes hűtőrendszer. Egykijelzős változat. (digitális hőmérséklet és időzítés beállítása, késleltetett időzítés, Ethernet port adatkimenetre, 1 db PT100 hőmérséklet szenzor). Hőmérséklet tartomány: 0 – +70°C. Hőmérséklet pontosság: ± 0,1 °C. Minimum 2 db. polccal. Teljesítmény: 350 W

Oktatási igény: 2 óra

4.ssz. Szárítószekrény 3 db

53 literes belső térrel, kívül-belül rozsdamentes acélból készítve. Digitális hőmérséklet és időzítés beállítása, késleltett időzítés, Ethernet port adatkimenetre, 1 db PT100, hőmérséklet szenzor). Hőmérséklet tartomány: +20 (min. környezeti hőmérséklet+10°C) -+300 °C. Hőmérséklet pontosság: ± 0,1 °C (<99°-C) Ventilátorral, 1 db. rácspolccal. Teljesítmény: 2000 W

Oktatási igény: 2 óra

5. ssz. Termosztát 4 db

BOI5 vizsgálatos termosztát 24 férőhelyes, 100 l belső térrel, egykijelzős, hőmérséklet tartomány: +20 °C (min. környezeti hőmérséklet +5 °C) – +80 °C

Oktatási igény: 2 óra

6. ssz. Hűtő fűtő termosztát 1 db

Termosztálási tartomány: 0 – 70 °C, Vezérlő pontossága: ± 0,3 °C, Hőmérséklet inhomogenitás: max. 0,3°C.

Belső méret: min. 40 x 33 x 40 cm (53 liter). Hálózati feszültség: 230 V. Programozható szabályozó: programonként min. 6 programlépcsővel. Beállítható paraméterek: hőmérséklet, késleltetés, működési idő, hőntartási idő (programszakasz hossz), ventilátor sebesség, minden egyes programlépcsőben. Fix érték üzemmód (pl.: 44°C), Belső tér: magas fokú hőmérséklet homogenitás szükséges. A készülék hőmérséklet adatainak eltárolására képes memória. Két hőmérséklet szenzor, hogy az egyik szenzor hibája esetén is működőképes maradjon a készülék, mivel hétvégén nincs felügyelet alatt. A hűtött és környezeti tér között minimális légcsere, a hűtés során lecsapódó pára ne kerüljön a kamrába.

Oktatási igény: 2 óra

A Termékek szállítási határideje a szerződéskötés napjától számítva 6 hét.

Eladó a leszállítást követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles a Termék üzembehelyezéséről gondoskodni.

Az oktatást a Vevővel egyeztetett ütemezés szerint kell végrehajtani.

További részletes információ a Dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 48 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.

Értékelés módszere:

1. Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft) fordított arányosítás (KÉ 2016. évi 147. számában közzétett Útmutató 1. pont ba) pont)

2. Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max 48 hónap): egyenes arányosítás a Dokumentációban részletezettek szerint.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

6. rész: Mikroszkópok

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
38510000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:

TRV Zrt. 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

6. rész: Mikroszkópok

1.ssz. Fordított fáziskontraszt trinokuláris mikroszkóp 1 db

Inverz mikroszkóp váz beépített négyszeres objektív revolverrel és tárgyasztallal (160x250mm), finom/durva fókuszálóval (a mozgatás erőssége állítható), tartóoszlop lámpaházzal és nagy munkatávolságú kondenzorral (NA 0.3, Munkatávolság=72mm), apertura rekesszel, hatszögletű csavarhúzóval, beépített transzformátorral, és két rekesszel, hatszögletű csavarhúzóval, beépített transzformátorral, és két halogén izzóval UYCP Hálózati kábel U-CTR30 30 %-os döntésű trinokuláris tubus, fix fény elosztás 50-50 %, bal oldalon állítható dioptriával, és 48-75mm között állítható WHB10x-2 Széles látóterű Okulár U-CBI30-2 és U-CTR30, FN20-hoz IX2-SLP Előcentrált fáziskontraszt csúszka 3 optikai hellyel IX2-PHL és

közös fázisgyűrűvel 10x, 20x and 40x PHP objektívekhez

CK2-SS Tárgyasztal kiegészítő lap CK40/30, CK-2 vagy IX-hez

COVER 012 Porvédő CKX41/31 PLCN 4X Plan C Achromat 4x objektív, NA = 0.1, Munkatávolság =

18.5mm, cc=-, PLCN 10X-1-7 Plan C Achromat 10x objektív, NA = 0.25, Munkatávolság

= 10.5mm, cc=-,

LCACHN20X PHP Nagy munkatávolságú C Achromat 20x fáziskontraszt

objektív, NA = 0.4, Munkatávolság = 3.2mm, cc=1mm

LCACHN 40X PHP Nagy munkatávolságú C Achromat 40x fáziskontraszt

objektív, NA = 0.55, Munkatávolság = 2.2mm, cc=1mm

Oktatási igény: 4 óra

2. ssz. Sztereo mikroszkóp 2 db

Telepszám mennyiségi meghatározásához, 1-4x nagyítás

Oktatási igény: 2 óra

3. ssz. Fordított mikroszkóp 2 db

Mikroszkópos biológiai vizsgálatokhoz, 40 és 400x nagyítás

Oktatási igény: 2 óra

A Termékek szállítási határideje a szerződéskötés napjától számítva 6 hét.

Eladó a leszállítást követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles a Termék üzembehelyezéséről gondoskodni.

Az oktatást a Vevővel egyeztetett ütemezés szerint kell végrehajtani.

További részletes információ a Dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 48 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.

Értékelés módszere:

1. Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft) fordított arányosítás (KÉ 2016. évi 147. számában közzétett Útmutató 1. pont ba) pont)

2. Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max 48 hónap): egyenes arányosítás a Dokumentációban részletezettek szerint.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

7. rész: Egyéb nagyműszerek AOX, TOC mérő

Rész száma: 7
II.2.2)További CPV-kód(ok)
38000000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:

TRV Zrt. 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

7. rész: Egyéb nagyműszerek AOX, TOC

1. ssz. AOX mérő 1 db

Laboratóriumi AOX analizátor minta előkészítő egységgel

Tartozékok

Vezérlő számítógép, kompletten, lézernyomtatóval, min. i3 PC, Win7 op. rendszerrel.

Kezdőkészlet Coulometriához, fecskendő, cella indító oldat, elektródaoldatok.

Kezdőkészlet minta előkészítéshez: min 5 db rázólombik, aktív szén adagolókanállal, Petri csésze, csipesz.

Min. 6 db kvarc szűrőtégely.

Egyéb követelmények:

Min. 3 nap helyszíni betanítás, üzembe helyezés.

2. ssz. TOC mérő 1 db

Laboratóriumi TOC analizátor ivóvíz és szennyvíz minták vizsgálatához szimultán összes nitrogén méréssel, mely a későbbiekben egyszerűen bővíthető iszapok/szilárd mintákat mérő modullal.

Az analizátor legyen alkalmas direkt és differenciál módszerrel egyaránt a TOC tartalom mérésére vizes mintákból, teljesítse az MSZ EN 1484 előírásait

Gyors, 5 percen belüli átszerelési lehetőség a folyadék és a szilárd minták mérése közötti váltáskor.

Méréstartomány, mintahígítás nélkül (minimum tartomány):0-50 000 mg/L C; 0-500 mg/L N, hígítás nélkül.

Kimutatási határ: C: 0,008 mg/L, N: 0,1 mg/L.

Oktatási igény: 2 nap

A Termékek szállítási határideje a szerződéskötés napjától számítva 6 hét.

Eladó a leszállítást követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles a Termék üzembehelyezéséről gondoskodni.

Az oktatást a Vevővel egyeztetett ütemezés szerint kell végrehajtani.

További részletes információ a Dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 48 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.

Értékelés módszere:

1. Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft) fordított arányosítás (KÉ 2016. évi 147. számában közzétett Útmutató 1. pont ba) pont)

2. Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max 48 hónap): egyenes arányosítás a Dokumentációban részletezettek szerint.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

8. rész: Általános laboratóriumi kisműszerek, berendezések

Rész száma: 8
II.2.2)További CPV-kód(ok)
42122450
38436000
42943200
38436310
38000000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
NUTS-kód: HU120
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:

DMRV Zrt. 2600 Vác, Kodály Z. u. 3., az ÉRV Zrt. 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. és a TRV Zrt. 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

8. rész: Általános laboratóriumi kisműszerek, berendezések

1.ssz. Vákuumos desztilláló 1 db

Állítható forgatási sebességgel, vízfürdővel.

Oktatási igény: 4 óra

2.ssz. Vízfürdő 1 db

10 férőhelyes, mikroprocesszoros vezérlés, digitális, hőmérséklet szabályozás és kijelzés, túlfűtés elleni védelem, hőmérséklet tartomány: körny. +5 -95°C.

Oktatási igény: 1 óra

3. ssz. Rázógép 1 db

Minimum 12 férőhelyes, állítható fordulatszám, programozható időtartam, Rázó jelentése: 20-200 min-1, amplitúdó 50 mm, az idő és a sebesség programozható.

Méretek (kb.): rázás platform 21 „x 14,5” (belső)

Feszültség: 115 vagy 230 V, 50/60 Hz.

Oktatási igény: 1 óra

4. ssz. Átfordulós keverő 1 db

4 férőhelyes, 500-2000 ml-es edényzet befogadására alkalmas, 1- 16 fordulat/perc átfordulási sebességű. Folyamatosan szabályozható fordulatszám vezérléssel.

Oktatási igény: 1 óra

5. ssz. Ceran fűtőlap 1 db

Töréssel és hőmérséklet változásaival szemben rendkívül ellenálló üvegkerámiából készülő fűtőlap, amely nem vetemedik és savakkal szemben is nagyon ellenálló. Egyenletes fűtés a teljes felületen. Szigetelt rozsdamentes acél ház. Hőmérséklet szabályozás NiCr-Ni hőelem érzékelővel (50 – 500°C tartományban). Négy darab, állítható magasságú lábbal billegés mentesen vízszintbe állítható. Fűtőteljesítmény: 4400 Watt. Lapméret 430×430 mm

Oktatási igény: 1 óra

A Termékek szállítási határideje a szerződéskötés napjától számítva 6 hét.

Eladó a leszállítást követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles a Termék üzembehelyezéséről gondoskodni.

Az oktatást a Vevővel egyeztetett ütemezés szerint kell végrehajtani.

További részletes információ a Dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 48 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.

Értékelés módszere:

1. Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft) fordított arányosítás (KÉ 2016. évi 147. számában közzétett Útmutató 1. pont ba) pont)

2. Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max 48 hónap): egyenes arányosítás a Dokumentációban részletezettek szerint.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

9. rész: Mikrobiológiai vizsgálatokhoz alkalmas eszközök

Rész száma: 9
II.2.2)További CPV-kód(ok)
38000000
39180000
42122450
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:

DMRV Zrt. 2600 Vác, Kodály Z. u. 3., és a TRV Zrt. 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

9. rész: Mikrobiológiai vizsgálatokhoz alkalmas eszközök

1.ssz. Membrán szűrőállvány 1 db

Bakteriológiai vizsgálathoz, membránszűréshez szűrőállvány 5 munkahelyes, rozsdamentes acélból, gyorscsatlakozóval ellátva, egyenként szabályozható. 5 -5 db 100, 300, és 500 ml-es tölcsérekkel. Szűrőfelület: 47/50 mm.

Oktatási igény: 1 óra

2. ssz. Germicid lámpa 4 db

Bakteriológiai vizsgálatok steril munkakörnyezetének biztosításához.

Oktatási igény: 1 óra

3. ssz. Átfolyós vákuum szivattyú 1 db

Biológiai minták szűrésére használható vákuumpumpa. Szívóteljesítmény 3,5-4 l/perc. Szívópalack használata nélkül működjön. Gyűjtőtartály nélkül, közvetlenül csatornára köthető legyen. Alacsony zajszint.

Oktatási igény: 1 óra

A Termékek szállítási határideje a szerződéskötés napjától számítva 6 hét.

Eladó a leszállítást követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles a Termék üzembehelyezéséről gondoskodni.

Az oktatást a Vevővel egyeztetett ütemezés szerint kell végrehajtani.

További részletes információ a Dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 48 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.

Értékelés módszere:

1. Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft) fordított arányosítás (KÉ 2016. évi 147. számában közzétett Útmutató 1. pont ba) pont)

2. Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max 48 hónap): egyenes arányosítás a Dokumentációban részletezettek szerint.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

10. rész: Laboratóriumi és hordozható terepi műszerek, mintavevő eszközök

Rész száma: 10
II.2.2)További CPV-kód(ok)
38900000
42122000
38220000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
NUTS-kód: HU120
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:

A DMRV Zrt. 2600 Vác, Kodály Z. u. 3., az ÉRV Zrt. 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. és a TRV Zrt. 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

10. rész: Laboratóriumi és hordozható terepi műszerek, mintavevő eszközök

1.ssz. Oldott oxigén és pH mérő 4 db

helyszíni: hordozható, robusztus, hőmérséklet kompenzáció, automatikus puffer felismerés, hőmérséklet kompenzáció, pontosság:0,01-1pH.

5 méteres kábellel.

3 pontos ellenőrzés. (pH4-7-10.)

Mértékegység: pH/mV.

Meredekség határérték: 0- ±10 %.

Oktatási igény: 2 óra

2. ssz. Robbanómotoros vízszivattyú 1 db

Robbanómotoros, 6 m mélységig,

Oktatási igény: 1 óra

3. ssz. Hordozható gázdetektor 2 db

Hordozható fotométer, Bluetooth® Standard Kitt, Beállított hullámhossz: 420, 500, 550, 575, 600 és 650 nm, automatikus váltás. Háttérvilágítás, grafikus LCD kijelző, multi-küvetta tartó, felhasználói beállítások. Memória 500 mérési eredményének tárolására, USB kimenet Pontosság ±0,005 @ 0,3AU 42 különböző kémiai paraméter mérése, hálózati adapterrel, de opcionálisan AA elemről is működtethető. Minimum 8 darab üveg küvettával. A kitt tartalma: – PT 7500 típusú hordozható fotométer – 8 db. hengeres üveg küvetta (PT 595) – 10 db. Keverőbot (PT 502) – 1 db. hígító edény (PT 512) – 1 db 10 ml-es fecskendő (PT 369) – 1 db. tisztító kefe (PT 399) – USB csatlakozó (PT 747)

Oktatási igény: 2 óra

4. ssz. Terepi oldott oxigénmérő 1 db

Lumineszcenciás szenzorral, 3 m kábellel

Oktatási igény: 1 óra

5. ssz. Helyszíni pH és oldott oxigén mérő készülék 1 db

Szennyvíztelepi levegőztető medencék oldott oxigén tartalmának, valamint szennyvizek helyszíni pH- mérésére alkalmas, egybemenetes hordozható mérőműszer intelligens digitális szondákkal, automatikus szondafelismerés kalibrálási előzményekkel és módszer beállításokkal, egyszerűen használható felhasználói kezelőfelület; Szükséges szondák: 1. lumineszcens oldott oxigén mérő szonda tartós polikarbonát anyagból 3 m-es kábellel; 2. epoxy gél pH elektród

Oktatási igény: 1 óra

6. ssz. Mobil, téliesített, automata mintavevő berendezés 2 db

Mobil, téliesített, automata mintavevő berendezés beszerzése közcsatorna ellenőrzéshez, nyers- és tisztított szennyvíz mintavételhez. A berendezés: használható legyen a szennyvíztisztító telepeken 24 órás mintavételre és szükség esetén a közcsatornába bebocsátott szennyvíz ellenőrzésére is, vákuumszivattyús működési elv, 6 m-es szívómélység, hűthető kivitel (mintatér hőfok 4 C° ), 24 x 1 L-es műanyag edénykészlet (fedéllel); variálható gyűjtött minta mennyiséggel, akkumulátoros kivitel, akku-töltővel, menüvezérelt kezelésű szoftver, magyar nyelvű menüszerkezettel, eltömődést gátló szűrőkosár, rögzítő szíj aknába függeszthetőséghez, mozgatásához szükséges összecsukható hordkocsi. Szállítása egyszerűen megoldható legyen, pl, kisrakterű pickup (VW Caddy méret) autóval.

Oktatási igény: 4 óra

7. ssz. Laboratóriumi zavarosságmérő (lézeres)1 db

Lassan ülepedő lebegőanyagokat tartalmazó minták zavarosság meghatározására alkalmas legyen, Működési elv: nefelometria, asztali készülék (ISO modell), 360°×90° érzékelési technológia, Méréstartomány: 0 – 1000 NTU, Felbontás: 0,01 NTU, AMH: < 0,02 NTU

Oktatási igény: 4 óra

A Termékek szállítási határideje a szerződéskötés napjától számítva 6 hét.

Eladó a leszállítást követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles a Termék üzembehelyezéséről gondoskodni.

Az oktatást a Vevővel egyeztetett ütemezés szerint kell végrehajtani.

További részletes információ a Dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 48 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.

Értékelés módszere:

1. Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft) fordított arányosítás (KÉ 2016. évi 147. számában közzétett Útmutató 1. pont ba) pont)

2. Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max 48 hónap): egyenes arányosítás a Dokumentációban részletezettek szerint.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

11. rész: Mikrohullámú roncsoló

Rész száma: 11
II.2.2)További CPV-kód(ok)
38000000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120
A teljesítés fő helyszíne:

DMRV Zrt. 2600 Vác, Kodály Z. u. 3.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

11. rész: Mikrohullámú roncsoló

1. ssz. Mikrohullámú roncsoló 1 db

Szennyvíz- és szennyvíziszap minták minta-előkészítésére alkalmas mikrohullámú feltáró berendezés elemanalitikai vizsgálatokhoz. 14-16 minta férőhely; szennyvízből min.50 ml, szennyvíziszapból (száraz) min. 0,5 g – egyidejű feltárására legyen képes. A készülék rendelkezzen nyomás és/vagy hőmérséklet kontrollal. A készülék rendelkezzen szárító rotorral, mely alkalmazásával nagy nedvesség tartalmú minták (10-20 m/m% szárazanyag tartalom) mikrohullámú szárítása megoldható. A készülék képes legyen a feltárás körülményeinek dokumentálására. Egyéb követelmények: Egy garnitúra tartalék edényzet, magyar nyelvű használati kézikönyv, az üzembe helyezés, valamint a felhasználó személyzet betanítása. Álljon rendelkezésre magyarországi szerviz.

Oktatási igény: 8 óra

A Termékek szállítási határideje a szerződéskötés napjától számítva 6 hét.

Eladó a leszállítást követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles a Termék üzembehelyezéséről gondoskodni.

Az oktatást a Vevővel egyeztetett ütemezés szerint kell végrehajtani.

További részletes információ a Dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 48 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.

Értékelés módszere:

1. Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft) fordított arányosítás (KÉ 2016. évi 147. számában közzétett Útmutató 1. pont ba) pont)

2. Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max 48 hónap): egyenes arányosítás a Dokumentációban részletezettek szerint.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

12. rész: KOI, BOI mérőrendszerek

Rész száma: 12
II.2.2)További CPV-kód(ok)
38000000
38300000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120
NUTS-kód: HU321
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:

DMRV Zrt. 2600 Vác, Kodály Z. u. 3., ÉRV Zrt. 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. és a TRV Zrt. 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

12. rész: Roncsolók, KOI, BOI mérőrendszerek, és cianid desztilláló

1. ssz. Mérőegység BOI5 vizsgálathoz 16 db

6 férőhelyes BOI5 mérésére alkalmas mérőfej+tároló, respirometriás, nyomás szenzorral külön minden palackon, 0-4000 mg/l méréstartománnyal, grafikus kijelző, tápegységgel, palackokkal, induló reagens készlettel.

Oktatási igény: 2 óra

2. ssz. BOI mérő rendszer 12 férőhelyes 1 db

Manometrikus elven működő. 0-4000 mg/l méréstartomány, 12 mintatartó edény mérőfejjel, grafikus kijelzéssel, 12 férőhelyes induktív mágnesen keverőblokkal, mágneses botokkal, induló vegyszerkészlettel, magyar nyelvű használati utasítással.

Oktatási igény: 2 óra

3. ssz. KOI meghatározó készülék 1 db

Szennyvízminták KOIk meghatározására (MSZ ISO 6060 szerint) alkalmas automata titrátor, blokkroncsolóval, hőmérsékletszabályozóval, vezérlő PC-vel. Minimum 12 minta egyidejű befogadására legyen alkalmas. Automata reagens adagoló és titráló berendezés szabvány szerinti KOI méréshez: automata üzemű, előre programozható reagens adagolás (1 vagy 2 reagens) szimultán módon, 12 db KOI-roncsoló reakciós edénybe, PC-vezérelten; automata üzemű, előre programozható potenciometriás titrálás 12 db KOI-roncsoló reakciós edényben, PC-vezérelt üzemben; KOI blokkroncsoló, 12 mérőhelyes: 30-200 C°, 12 db roncsoló-cső befogadására; szabályzó a fűtőblokkhoz, ISO 6060 szabvány funkcióval (10 percen belül 148 C° elérése); vezérlő PC operációs rendszerrel, vezérlő szoftverrel; egyéb szükséges kiegészítő tartozékok a készülék működtetéséhez (hordkészlet, roncsoló csövek, léghűtők, keverőpálcák, stb.); Egyéb követelmények: Magyar nyelvű használati kézikönyv, üzembe helyezés, valamint a felhasználó személyzet betanítása. Álljon rendelkezésre magyarországi szerviz.

Oktatási igény: 8 óra

A Termékek szállítási határideje a szerződéskötés napjától számítva 6 hét.

Eladó a leszállítást követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles a Termék üzembehelyezéséről gondoskodni.

Az oktatást a Vevővel egyeztetett ütemezés szerint kell végrehajtani.

További részletes információ a Dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 48 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.

Értékelés módszere:

1. Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft) fordított arányosítás (KÉ 2016. évi 147. számában közzétett Útmutató 1. pont ba) pont)

2. Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max 48 hónap): egyenes arányosítás a Dokumentációban részletezettek szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont)

Igazolási mód:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra.

Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 1 § (1) bekezdésében foglaltak szerint, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Öntisztázás esetén a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján, a jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a R. 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Kizáró okok igazolása: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése szerinti felhívására az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a R. III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a R. 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében ajánlatkérő alkalmazza a R. VI. Fejezetének 45. §-át.

A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 1.§ (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelését.

Alkalmasság igazolása: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a R. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M1) A R. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata, illetve a szerződést kötő másik fél igazolása a R. 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb szállításainak ismertetésével.

A R. 22.§ (2) bekezdés szerint az igazolás, vagy nyilatkozat minimális tartalma:

— a szállítás (referencia) tárgya,

— a teljesítés ideje (kezdete és vége; év/hónap/nap);

— az ellenszolgáltatás nettó összege,

— a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely, képviselő neve, elérhetősége);

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.

A csatolt dokumentumokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, hogy egyértelműen megállapítható legyen az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés.

Közös ajánlattevők az M1) pontokban foglalt követelménynek a Kbt. 65.§ (6) bek. figyelembe vételével együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és 67.§ (3) bekezdésében meghatározottak szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:

M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett a közbeszerzés tárgya (különféle laboratóriumi eszközök szállítása) szerinti, összesen legalább az alábbi nettó összeget elérő eszközök szerződésszerű szállítására vonatkozó referenciával:

1. rész: Atomspektroszkópiai műszerek 18,2 Millió Ft.

2. rész: Mérlegek 165 Ezer Ft

3. rész: Diszkrét analizátor, összes foszformérő berendezés 28 Millió Ft

4. rész: Vegyi fülkék 2,1 Millió Ft

5. rész: Fűtő, hűtő, termosztáló berendezések 12,6 Millió Ft

6. rész: Mikroszkópok 5,2 Millió Ft

7. rész: Egyéb nagyműszerek AOX, TOC mérő 15,5 Millió Ft

8. rész: Általános laboratóriumi kisműszerek, berendezések 2,2 Millió Ft

9. rész: Mikrobiológiai vizsgálatokhoz alkalmas eszközök 1 Millió Ft

10. rész: Laboratóriumi és hordozható terepi műszerek, mintavevő eszközök 6,3 Millió Ft

11. rész: Mikrohullámú roncsoló 6,7 Millió Ft

12. rész: KOI, BOI mérőrendszerek 13,2 Millió Ft

Az alkalmasság több referenciával is igazolható.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Ajánlattevő a nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére kötbérfizetést köteles vállalni.

Késedelmi kötbér mértéke: a kötbéralap 1 %-a/nap, de legfeljebb 10 %. Kötbéralap a késedelemmel érintett Termék nettó ellenszolgáltatásának összege.

A meghiúsulási kötbér mértéke 20 %, alapja a megrendelés meghiúsulása esetén a meghiúsult megrendelés le nem szállított mennyiségének nettó ellenértéke, a teljes szerződés meghiúsulása esetén az ellenszolgáltatás teljes nettó értéke.

Hibás teljesítési kötbérre jogosult Vevő, ha az Eladó az átadás-átvétel során megállapított hibát vagy hiányosságot 5 munkanapon belül nem javítja ki, vagy az átvételt követő 5 munkanapon belül megállapított hibával érintett terméket 15 naptári napon belül nem cseréli ki. Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibával érintett termék(ek) nettó értékének 10 %-a.

A részletes előírásokat lásd a Dokumentációban.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az elszámolás és az ajánlat pénzneme HUF.

Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. A szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alátartozik. A teljesítésről a számlákat a nyertes ajánlattevő félnek havonta utólag kell kiállítania. Fizetési késedelemre a Ptk. 6:155. § irányadó.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

1) Ajánlatkérő az eljárás során – valamennyi rész vonatkozásában – elektronikus árlejtést alkalmaz a 257/2007. (X.4.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

2) Az Ajánlatkérő az árlejtést az ajánlati ár tekintetében folytatja le.

3) Az árlejtés lebonyolítására vonatkozó további információkat a dokumentáció tartalmazza.

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 29/12/2017
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 29/12/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, H-1024 Budapest, Ady Endre u. 19. A.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek jelen lehetnek a bontáson. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésre álló fedezet összege is. További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1) (4) és (6) pontja szerint. Felhívjuk a figyelmet a környéken előforduló parkolási nehézségekre és az irodaház beléptetési rendszere miatti időigényre.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentumot legalább egy ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és a letöltést a kitöltött, aláírt átvételi elismervénnyel igazolja.

2. Az ajánlatokat munkanapokon (H-CS) 9-15 óráig, (P) 9-12 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig lehet benyújtani.

3. Ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:

a. Kbt.66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat eredetiben, vagy hiteles másolatban.

b. nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) bek. szerint.

c. Felolvasólap, a Kbt.68.§ (4) bek. szerint.

d. Ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti adatokat.

e. Ajánlattevő(k), és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

f. Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében – ha aláírási címpéldány nem ismert – közjegyző által hitelesített aláírási minta. Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

g. Közös ajánlattevők megállapodását, képviselő kijelölését a Kbt. 35.§ szerint.

h. Árazatlan költségvetés (Excel tábla) kitöltése és benyújtása, a megajánlott termék megnevezésével, leírásával, – amennyiben értelmezhető – a gyártmány és típus megjelölésével, Az előírt műszaki paraméterek igazolására a megajánlott termék gyártói műszaki adatlapjának, és/vagy részletes műszaki leírás, katalógus benyújtása.

4. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.

5. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni. A kivételek és az átszámítás kapcsán lásd a közbeszerzési dokumentum szabályozását.

6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.71.§ (6) bekezdés szerinti korlátozást, és a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

7. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek.; kivéve, a Kbt.66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat, továbbá ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását olyan nyilatkozat esetén, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).

8. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az ajánlattevő viseli.

9. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók.

10. Ajánlatkérő a III.1.3. pontban meghatározott alkalmassági feltételeket a Kr. 28. § (3)-ban előírtaknál szigorúbban határozta meg.

11. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a „2. Jótállás időtartama” értékelési szempont esetében az ajánlattevői megajánlás 12 hónapnál kedvezőtlenebb nem lehet, a 48 hónap és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/11/2017