Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 486210-2018

03/11/2018    S212

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2018/S 212-486210

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Barna Orsolya
E-mail: barnao@barnao.hu
Telefon: +36 12347124
Fax: +36 12351048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

"M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes és kiviteli terv készítése"

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés alapján "M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes és kiviteli terv készítése"

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés alapján "M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes és kiviteli terv készítése"

M3 metróvonal északi meghosszabbításának tervi előkészítése. A megvalósítandó új metró vonalszakasz főbb jellemzői:

— 4 900 mh kétvágányú metrópálya és kapcsolódó szakági létesítmények tervezése,

— 4 új közbenső állomás (2 kéreg alatti, 2 felszíni),

— kiegészítő járműtelep (takarításra, napi karbantartásra, alacsonyabb szintű javításokra alkalmas járműtároló)

— RPÚP állomáshoz kapcsolódó P+R parkoló, villamos pálya korrekció,

— Megyeri út végállomáshoz kapcsolódó IMCS, annak minden, a funkció megfelelő ellátásához szükséges létesítményének tervezésével, az alábbi főbb létesítmények tervezésével:

O meglévő villamos pálya, villamos végállomás bontása, tereprendezés

O metró végállomás, kihúzóvágány, járműtelepi kapcsolat (egyben próbavágány)

O Megyeri út külön szintű átvezetése a Budapest-Vác vasútvonal alatt, járdával, kerékpáros átvezetéssel, kapcsolódó közúti csomópontok tervezésével

O vasúti megállóhely

O P+R, B+R parkolók a IV. és a XV. kerületi oldalon (IV. kerület esetében későbbi felülépítési/bővítési lehetőséggel)

O autóbusz végállomás

O módváltást elősegítő, attraktív kapcsolatok kialakítása az egyes közlekedési ágazatok között, kiegészítő szolgáltatások

— Kapcsolódó közúthálózati átalakítások, felszíni közlekedés átalakítása

— Metró feletti és környezetében lévő területek felszíni rendezése, környezeti rendezés

Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Rendelkezik-e legalább - az M/2.d alkalmassági követelmény körében megjelölt szakemberen túl - 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Kr. szerinti érvényes KÉ-VV tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerz / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Rendelkezik-e legalább 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Kr. szerinti érvényes KÉ-K tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szake / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Rendelkezik-e legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 5 év építész tervezőként szerzett szakmai gyakorlattal (É) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Rendelkezik-e legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező közgazdásszal, aki legalább 5 év, közlekedési célú létesítmény költség-haszon elemzése készítésében szerzett szakmai gyakorlattal rendel / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Rendelkezik-e legalább 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes GT tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelk / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 042-091965
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

"M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes és kiviteli terv készítése"

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/10/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VIKÖTI Mérnöki Iroda Kft.
Postai cím: Ceglédi út 2.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Építészet, tájépítészet, tartószerkezet, környezetvédelem, geodézia, geotechnika, gyengeáramú rendszerek tervezése, vasúttervezés, szellőzéstervezés, tűzvédelem, biztosítóberendezés tervezés, metróüzemi technológia, térvilágítás, távközlés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az érvényes ajánlatot tevők

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. és VIKÖTI Mérnöki Iroda Kft. közös ajánlattevők

(1024 Budapest, Lövőház utca 37. és 6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.)

13842217-2-41 és 12308161-2-03

UVATERV Zrt.

(1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.)

10867156-2-43

Az érvénytelen ajánlatot tevők

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

(1115 Budapest, Csóka u. 7-13.)

10554885-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/10/2018