Árubeszerzések - 493744-2019

Submission deadline has been amended by:  546955-2019
21/10/2019    S203    Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Töltőberendezések

2019/S 203-493744

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs utca 37–43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oláh Bálint
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17953059
Fax: +36 17950432

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozbeszerzes.gov.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001172922019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001172922019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt 5. § (1) b) alapján központi beszerző szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Elektromos gépjármű töltőberendezések beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001172922019
II.1.2)Fő CPV-kód
31158000 Töltőberendezések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Elektromos üzemű gépjárművek töltésére szolgáló berendezések beszerzése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére 4 részben

1. rész: Legalább 22kW teljesítményű AC töltők beszerzése

2. rész: Legalább 22kW teljesítményű DC töltők beszerzése

3. rész: Legalább 50kW és legfeljebb 74 kW teljesítményű DC töltők beszerzése

4. rész: Legalább 75kW teljesítményű DC töltők beszerzése

Részletes feltételek a Közbeszerzési Dokumentumok Műszaki leírásában

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 500 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Legalább 22kW teljesítményű AC töltők beszerzése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31158100 Akkumulátortöltők
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe. A 168/2004.(V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, és önként csatlakozó intézmények által keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve önként csatlakozó intézmények részére a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírásában meghatározottak szerinti legalább 22kW teljesítményű AC töltők beszerzése termékkörben.

Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a keretmegállapodás (továbbiakban: KM) szerződésszerű teljesítéséért a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint adatszolgáltatási biztosíték nyújtását írja elő a KM X. fejezet 2. pontjában foglaltak szerint.

Keretösszeg: nettó 750 000 000 Ft

Értékelési szempont: Értékelési részszempontok és súlyszámok a II.2.5) pont alapján. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-10 pont. A pontkiosztás módszere, valamint az értékelés további részletei a KD-ban találhatók. Az értékelés módszere az 1. részszempont esetében fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében egyenes arányosítás.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kiterjesztett jótállás (hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 750 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Beszerzőnek lehetősége van 1 alkalommal a keretmegállapodás időbeli hatályának lejáratát megelőzően Eladóhoz intézett írásbeli egyoldalú nyilatkozatával a keretmegállapodást - további legfeljebb 6 hónapos időtartamra - meghosszabbítani, amennyiben a keretmegállapodás határozott időtartamának lejártakor a keretösszeg még nem merült ki teljesen.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az intézmény köteles megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat. A KM hatálya alatti intézményi beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet a központosított közbeszerzés Intézményei költségvetésében áll rendelkezésre, kiv. Kbt. 53.§ (6) bekezdésében foglalt, Európai Uniós támogatásra irányuló pályázat benyújtása esetében.

II.2.14)További információk

1. Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján: AK Ajánlattevőtől (továbbiakban: AT) és a közös AT-ktől gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé.

2. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

3. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

4. Keretmegállapodás szerinti maximális nyertes ajánlattevők száma: 5 (öt)

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Legalább 22kW teljesítményű DC töltők beszerzése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31158100 Akkumulátortöltők
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe. A 168/2004.(V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, és önként csatlakozó intézmények által keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve önként csatlakozó intézmények részére a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírásában meghatározottak szerinti Legalább 22kW teljesítményű DC töltők beszerzése termékkörben.

Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a keretmegállapodás (továbbiakban: KM) szerződésszerű teljesítéséért a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint 5 000 000,- Ft, azaz ötmillió forint adatszolgáltatási biztosíték nyújtását írja elő a KM X. fejezet 2. pontjában foglaltak szerint.

Keretösszeg: nettó 750 000 000,- Ft

Értékelési szempont: Értékelési részszempontok és súlyszámok a II.2.5) pont alapján. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-10 pont. A pontkiosztás módszere, valamint az értékelés további részletei a KD-ban találhatók. Az értékelés módszere az 1. részszempont esetében fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében egyenes arányosítás.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kiterjesztett jótállás (hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 750 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Beszerzőnek lehetősége van 1 alkalommal a keretmegállapodás időbeli hatályának lejáratát megelőzően Eladóhoz intézett írásbeli egyoldalú nyilatkozatával a keretmegállapodást - további legfeljebb 6 hónapos időtartamra - meghosszabbítani, amennyiben a keretmegállapodás határozott időtartamának lejártakor a keretösszeg még nem merült ki teljesen.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az intézmény köteles megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat. A KM hatálya alatti intézményi beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet a központosított közbeszerzés Intézményei költségvetésében áll rendelkezésre, kiv. Kbt. 53.§ (6) bekezdésében foglalt, Európai Uniós támogatásra irányuló pályázat benyújtása esetében.

II.2.14)További információk

1. Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján: AK Ajánlattevőtől (továbbiakban: AT) és a közös AT-ktől gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé.

2. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

3. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

4. Keretmegállapodás szerinti maximális nyertes ajánlattevők száma: 3 (három)

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Legalább 50kW és legfeljebb 74kW telj. DC töltők

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31158100 Akkumulátortöltők
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe. A 168/2004.(V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, és önként csatlakozó intézmények által keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve önként csatlakozó intézmények részére a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírásában meghatározottak szerinti Legalább 50kW és legfeljebb 74 kW teljesítményű DC töltők beszerzése termékkörben.

Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a keretmegállapodás (továbbiakban: KM) szerződésszerű teljesítéséért a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint 5 000 000,- Ft, azaz ötmillió forint adatszolgáltatási biztosíték nyújtását írja elő a KM X. fejezet 2. pontjában foglaltak szerint.

Keretösszeg: nettó 2 000 000 000,- Ft

Értékelési szempont: Értékelési részszempontok és súlyszámok a II.2.5) pont alapján. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-10 pont. A pontkiosztás módszere, valamint az értékelés további részletei a KD-ban találhatók. Az értékelés módszere az 1. részszempont esetében fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében egyenes arányosítás.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kiterjesztett jótállás (hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 000 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Beszerzőnek lehetősége van 1 alkalommal a keretmegállapodás időbeli hatályának lejáratát megelőzően Eladóhoz intézett írásbeli egyoldalú nyilatkozatával a keretmegállapodást - további legfeljebb 6 hónapos időtartamra - meghosszabbítani, amennyiben a keretmegállapodás határozott időtartamának lejártakor a keretösszeg még nem merült ki teljesen.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az intézmény köteles megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat. A KM hatálya alatti intézményi beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet a központosított közbeszerzés Intézményei költségvetésében áll rendelkezésre, kiv. Kbt. 53.§ (6) bekezdésében foglalt, Európai Uniós támogatásra irányuló pályázat benyújtása esetében.

II.2.14)További információk

1. Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján: AK Ajánlattevőtől (továbbiakban: AT) és a közös AT-ktől gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé.

2. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

3. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

4. Keretmegállapodás szerinti maximális nyertes ajánlattevők száma: 3 (három)

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Legalább 75kW teljesítményű DC töltők beszerzése

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31158100 Akkumulátortöltők
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe. A 168/2004.(V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, és önként csatlakozó intézmények által keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve önként csatlakozó intézmények részére a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírásában meghatározottak szerinti Legalább 75kW teljesítményű DC töltők beszerzése termékkörben.

Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a keretmegállapodás (továbbiakban: KM) szerződésszerű teljesítéséért a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint 5 000 000,- Ft, azaz ötmillió forint adatszolgáltatási biztosíték nyújtását írja elő a KM X. fejezet 2. pontjában foglaltak szerint.

Keretösszeg: nettó 1 000 000 000,- Ft

Értékelési szempont: Értékelési részszempontok és súlyszámok a II.2.5) pont alapján. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-10 pont. A pontkiosztás módszere, valamint az értékelés további részletei a KD-ban találhatók. Az értékelés módszere az 1. részszempont esetében fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében egyenes arányosítás.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kiterjesztett jótállás (hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 000 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Beszerzőnek lehetősége van 1 alkalommal a keretmegállapodás időbeli hatályának lejáratát megelőzően Eladóhoz intézett írásbeli egyoldalú nyilatkozatával a keretmegállapodást - további legfeljebb 6 hónapos időtartamra - meghosszabbítani, amennyiben a keretmegállapodás határozott időtartamának lejártakor a keretösszeg még nem merült ki teljesen.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az intézmény köteles megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat. A KM hatálya alatti intézményi beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet a központosított közbeszerzés Intézményei költségvetésében áll rendelkezésre, kiv. Kbt. 53.§ (6) bekezdésében foglalt, Európai Uniós támogatásra irányuló pályázat benyújtása esetében.

II.2.14)További információk

1. Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján: AK Ajánlattevőtől (továbbiakban: AT) és a közös AT-ktől gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé.

2. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

3. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

4. Keretmegállapodás szerinti maximális nyertes ajánlattevők száma: 3 (három)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.

Előzetes igazolási mód (ajánlatban benyújtandó):

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1-4.§ rendelkezései szerint kell igazolni.

Az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával (elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR-ben) az erre szolgáló űrlap kitöltésével) köteles előzetesen igazolni, hogy vele szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti kizáró okok nem állnak fenn.

A Kr. 3.§ (3) és (5) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös AT-k képviseletében az EEKD-t az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő nyújtja be.

A Kr. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD űrlapon az AT-nek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.

A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be (EKR rendszerben az erre szolgáló űrlap kitöltésével).

Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó):

AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett AT esetén a Kr. 4. § és a 8. §, illetve nem Magyarországon letelepedett AT esetén, a 4. § és a 10. §-a alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kr. 12-13 §-ban, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra is.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

AK kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT-t), AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Ha az elbírálás során AK-nek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésnek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az adott igazolás benyújtását.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdés alapján AT nyilatkozhat AK egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembe vételéről.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1: A Kr. 21.§ (1) bekezdés a) pont, ill. 22.§ alapján ajánlattevőnek ismertetni kell az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 3 év legjelentősebb, közvetlen végfelhasználó részére történő

Az 1. részben legalább 22kW teljesítményű AC töltő szállítására és üzembehelyezésére vonatkozó referenciáit;

A 2-4. részben legalább 22kW vagy legalább 50 kW vagy legalább 75 kW teljesítményű DC töltő szállítására és üzembehelyezésére vonatkozó referenciáit;

Mely(ek)nek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat minden rész tekintetében:

a) teljesítés ideje (év, hónap, nap)

b) szerződést kötő másik fél neve, címe

c) kapcsolattartó személy neve, elérhetősége, telefon száma, email címe

d) szállítás tárgya

e) szállítás mennyisége

f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés befejezés időpontja naptári nap pontossággal megadva erre az időszakra esik. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

AK a töltőberendezés üzembehelyezése alatt a sikeres próbaüzemet követően a helyszínen történő átadást érti (keretmegállapodás VI. 1.4., 1.5. pontok szerint).

Előzetes igazolási mód:

AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (1) bekezdésére. AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 5.§ (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. AK a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” szakaszát kitölteni. Az EEKD kitöltésével kapcsolatos tov. információkat a Kr. 2-7. § tartalmazzák. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (9)-(12) bekezdés, 67.§, 69.§ -ban foglaltak is irányadók. AK felhívja továbbá a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR Kr.) 12. § (1) és a Kbt. 69. § (11a), illetve a Kbt. 65. § (12) bekezdéseiben foglaltakra.

Igazolási mód:

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD).

AK a Kr. 30. § (4) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy a műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülni az előírt alkalmassági minimum követelményeknek történő megfelelésnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1:

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 3 évben

Az 1. rész tekintetében legalább 10 darab legalább 22kW teljesítményű AC töltő szállítására és üzembe helyezésére vonatkozó referenciával;

A 2-4. részek tekintetében legalább 10 darab legalább 22kW teljesítményű DC vagy legalább 5 darab legalább 50kW teljesítményű DC vagy legalább 1 darab legalább 75kW teljesítményű DC töltő szállítására és üzembe helyezésére vonatkozó referenciával.

Közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság minimumkövetelménye adott részben több referenciával is teljesíthető. A 2-4. részek esetében a referenciák között az átfedés megengedett, azaz egy referencia több részben is bemutatható.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Fő finanszírozási és fizetési feltételek: A megkötendő keretmegállapodás (továbbiakban KM) hatálya alatti intézményi beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet a központosított Közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmény költségvetésében áll rendelkezésre. Vonatkozó jogszabályok: 2015. CXLIII. törvény, 2007. CXXVII. törvény, 2013. V. törvény, 2011. CXCV. törvény, 2017. CL. törvény, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet, 170/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet, 369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet, 443/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet. Az ellenszolgáltatás teljesítésének további részletes leírását a KD tartalmazza. EU forrás felhasználása és Szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI. 5.) Kr. 119. § alapján történhet.

A nyertes AT késedelmi, hibás teljesítési kötbér, és meghiúsulási kötbér fizetését kötelesek vállalni a KD-ban megtalálható KM tervezetben foglaltak szerint.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 14
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/11/2019
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 17/01/2020
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/11/2019
Helyi idő: 11:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben, illetve az EKR Kr.-ben foglaltak szerint történik. Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az EKR Kr. 15-16. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A Kbt. 2.§ (6) bekezdés alapján az eljárás nyelve a magyar. AT általi fordítás és a további dokumentumok benyújtására a Kbt. 47.§ (2)-(2a) bekezdései alkalmazandók.

2. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 35. § és a 36. § (1), 44. § és a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben foglaltakra.

3. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségének vonatkozásában az AK-nek figyelembe kell vennie a Kbt. 35. § (2a), a 41/A § (4) és (5) bekezdéseit.

4. Az AK a közbeszerzési eljárást az EKR-ben folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra.

5. Az AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A § (1) és (3), 55. § (7), valamint az EKR Kr 6. § (1), és (7)-(10), a 16. § - 17.§. foglaltakra.

6. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdés alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a KD tartalmazza.

7. Az ajánlatba a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is) egyaránt csatolni szükséges.

8. A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) - b) pontjai alapján ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is kell csatolni.

9. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66-67.§ foglaltakra.

10. AK a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdését alkalmazza.

11. Az AK a Kbt. 104.§ (3) bekezdés szerint megjelöli, hogy a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja szerinti KM megkötésére irányuló eljárást folytat le. Ennek eredményeképpen a KM-ban meghatározott feltételek szerint az intézmény általi közvetlen megrendelés vagy verseny újranyitását követő egyedi szerződéskötés útján kerülhet sor az adott közbeszerzés megvalósítására.

12. A Kbt. 104.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján Beszerző a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 1. §, valamint a 3. § c) pontja szerint azonosítja a keretmegállapodásban részes AT-kkel szerződéskötésre jogosult AK-k körét.

13. A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint a biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

14. Több részre történő ajánlattétel esetén a gazdasági szereplő a Kr. 1. § (8) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

15. A Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT, közös AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről szóló, a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is kell csatolni.

16. A jelen eljárásban aláíró cégjegyzésre jogosult személyek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell az AT, közös AT és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) figyelemmel. Amennyiben AT elektronikus aláírást alkalmaz, a cégkivonatnak, vagy az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának tartalmaznia kell a képviseletre jogosult(ak) elektronikus aláírói tanúsítvány sorozatszámát vagy széria számát. Meghatalmazás esetén, kérjük csatolni a meghatalmazó aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját.

17. Nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók neve, lajstromszáma: Urbán Márta: 00594, Gyergyai László: 00593, dr. Gáspár Emőke: 00565, Mile Márk: 00578, Pethő-Kerék Hajnalka: 01054

18. Nyertes AT-nek nyilatkoznia kell a keretmegállapodás aláírásakor, hogy átlátható szervezetnek minősül.

19. Irányad Jog: AF-ben nem szab. kérd. vonatk. a Kbt. és végrehajtási rend. előírásai.

20. Az eljárás a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerint folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/10/2019