Szolgáltatások - 60901-2019

07/02/2019    S27    - - Szolgáltatások - Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2019/S 027-060901

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK15389
Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Budapest
1075
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Timár Szilvia
Telefon: +36 703763303
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Engedélyezési és kiviteli tervek, részletes megvalósíthatósági tanulmány, valamint tenderdokumentáció készítése, engedélyek megszerzése az Astoria - Újpalota villamosvonalra, valamint kapcsolódó kommu

II.1.2)Fő CPV-kód
71320000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Engedélyezési és kiviteli tervek, részletes megvalósíthatósági tanulmány, valamint tenderdokumentáció készítése, engedélyek megszerzése az Astoria - Újpalota villamosvonalra, valamint kapcsolódó kommu

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71241000
71242000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Ajánlatkérő az alábbiakban megadja a kivitelezésre vonatkozó becsült mennyiségi adatokat. A jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés alapján elvégzendő tervezői munka a kivitelezésre vonatkozó mennyiségekhez igazodik.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen pontban megadott mennyiségi adatok Ajánlatkérő által becsült, tájékoztató mennyiségi adatok.

Abban az esetben, ha az alább megadott becsült mennyiségi adatokban hatósági észrevétel alapján, vagy egyéb, előre nem látható okok miatt változás áll be, nyertes ajánlattevő köteles a hatósági észrevételeknek megfelelő teljesítésre, a szerződésben rögzített tervezői díjért.

Új villamospálya és áramellátási hálózat tervezése, a Körvasút keresztezéséhez alagút tervezése, az esélyegyenlőségi feltételeknek megfelelő megállóhelyek, valamint a Népszínház utcai és a 24-es villamosvonallal forgalmi kapcsolat kiépítése, kapcsolódó trolibuszhálózati, közmű, közúti és forgalomtechnikai fejlesztés, közterület-rendezés.

— Vágányépítés: 13 000 vm,

— Új kitérő építése: 31 db,

— Villamos peron építése: 31 db,

— Felsővezeték-építés: 13 500 m,

— Áramátalakító állomások átalakítása/létesítése: 6 db,

— Út-, kerékpárút-építés/rekonstrukció: 95 000 m2,

— Közúti jelző létesítés, átalakítás: 54 csomópont,

— Aluljáró, híd létesítése: 2 db,

— Aluljárórendszer felújítás: 2 db,

— Troli munkavezeték-építés: 4 490 m,

— Troli elágazás építés: 3 db.

A feladat részeként:

— Előzménytervek felülvizsgálata,

— Engedélyezési terv elkészítése,

— Településrendezési eszközök módosítása, jóváhagyatása,

— Engedélyek megszerzése,

— Kiviteli terv elkészítése,

— Tenderdokumentáció elkészítése,

— Részletes megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés készítése,

— Kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása.

Az elvégzendő feladatok részletes kifejtése a Dokumentációban szerepel.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 560
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KÖZOP-5.5.0-0911-2011-0023.

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 095-172749

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Engedélyezési terv, kiviteli terv, valamint részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése, a tenderdokumentáció elkészítése az Astoria - Újpalota

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
13/04/2015
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Lövőház u. 37.
Budapest
1024
Magyarország
Telefon: +36 13459581
E-mail: takacs.miklos@fomterv.hu
Fax: +36 13459550
NUTS-kód: HU11

Internetcím: http://www.fomterv.hu/

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Csóka u. 7–13.
Budapest
1115
Magyarország
NUTS-kód: HU11
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft.
Váci út 76. VI. torony, 3. emelet
Budapest
1133
Magyarország
NUTS-kód: HU11
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Közlekedés Főváros Tervező Iroda Kft.
Bécsi utca 5.
Budapest
1052
Magyarország
NUTS-kód: HU11
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 979 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37.); UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7–13.); TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft. (1133 Budapest, Váci út 76. VI. torony, 3. emelet); Közlekedés Főváros Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi utca 5.), mint közös ajánlattevők (A nyertes ajánlattevő nem esik a kis- és középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá).

2. ÁÜTÖ Menver Általános Üzletviteli Tanácsadó Kft. (1222 Budapest, Görög utca 14.), mint ajánlattevő (Mikrovállalkozás).

A II.2.7) pontban megadott mennyiség napokban értendő.

A módosítás időpontja: 10.10.2018

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/02/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71320000
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71241000
71242000
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Engedélyezési és kiviteli tervek, részletes megvalósíthatósági tanulmány, valamint tenderdokumentáció készítése, engedélyek megszerzése az Astoria - Újpalota villamosvonalra, valamint kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében.

Mennyisége: Új villamospálya és áramellátási hálózat tervezése, a Körvasút keresztezéséhez alagút tervezése, az esélyegyenlőségi feltételeknek megfelelő megállóhelyek, valamint a Népszínház utcai és a 24-es villamosvonallal forgalmi kapcsolat kiépítése, kapcsolódó trolibuszhálózati, közmű, közúti és forgalomtechnikai fejlesztés, közterület-rendezés.

— Vágányépítés: 13 000 vm,

— Új kitérő építése: 31 db,

— Villamos peron építése: 31 db,

— Felsővezeték-építés: 13 500 m,

— Áramátalakító állomások átalakítása/létesítése: 6 db,

— Út-, kerékpárút-építés/rekonstrukció: 95 000 m2,

— Közúti jelző létesítés, átalakítás: 54 csomópont,

— Aluljáró, híd létesítése: 2 db,

— Aluljárórendszer felújítás: 2 db,

— Troli munkavezeték-építés: 4 490 m,

— Troli elágazás építés: 3 db.

A feladat részeként:

— Előzménytervek felülvizsgálata,

— Engedélyezési terv elkészítése,

— Településrendezési eszközök módosítása, jóváhagyatása,

— Engedélyek megszerzése,

— Kiviteli terv elkészítése,

— Tenderdokumentáció elkészítése,

— Részletes megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés készítése,

— Kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása.

Az elvégzendő feladatok részletes kifejtése a Dokumentációban szerepel.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 560
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 979 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Főmterv Mérnöki Tervező Zrt.
Lövőház u. 37.
Budapest
1024
Magyarország
NUTS-kód: HU11
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
UTIBER Közúti Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság
Csóka u. 7–13.
Budapest
1115
Magyarország
NUTS-kód: HU11
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
TRENECON Tanácsadó és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Budapest
Váci út 76.
1133
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Bécs u 5.
Budapest
1052
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Szerződés ütemezése az alábbiak szerint változik.

3.1.5. Engedélyek megszerzése, valamint kiviteli terv és tenderdokumentáció szállítása a kiegészítő csomagra - Utolsó hatósági engedély kiadását követő 50. nap.

Megrendelő a vállalkozó teljesítéséhez szükséges észrevételeket, valamint hozzájárulásokat a megkeresés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül köteles megtenni.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Vállalkozó 14.6.2018 napján kelt akadályközlésében jelezte, hogy az egyes feladatok esetében a vállalkozási szerződés 3. sz. módosításában meghatározott teljesítési határidő vállalkozón kívül álló okokból nem lehetséges. Az engedélyezés részeként, Megrendelő által elfogadott engedélyezési terveket vállalkozó benyújtotta tulajdonosi, üzemeltetői, kezeli jóváhagyásra. A visszaérkezett hozzájárulások, észrevételek azonban nem fedik le az engedélyeztetni kívánt teljes tervezési területet, valamint egyes üzemeltető, ill. kezelő szervezetek nem adták ki véleményüket, hozzájárulásukat az engedélyezési tervekkel kapcsolatban, így az engedélyezési eljárás megindítására nincs lehetőség, mindez a végleges kiviteli tervek és tenderdokumentáció elkészítését akadályozza. Fentiek miatt a teljesítés határidejének felülvizsgálata vált szükségessé.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 979 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 979 000 000.00 HUF