Supplies - 100811-2018

07/03/2018    S46    - - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Egyenruha

2018/S 046-100811

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Országgyűlés Hivatala
AK05934
Kossuth Lajos tér 1–3.
Budapest
1055
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Országgyűlés Hivatala, Közbeszerzési Iroda 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. VI. emelet 618.
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.parlament.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.parlament.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Törvényhozó szerv hivatala
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Államhatalmi szervek tevékenysége

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szolgálati alsó- és felsőruházat és szolgálati felszerelés beszerzése az Országgyűlési Őrség számára (688/2017.)

II.1.2)Fő CPV-kód
18110000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szolgálati alsó- és felsőruházat és szolgálati felszerelés beszerzése az Országgyűlési Őrség számára.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 384 950 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szolgálati alsó- és felsőruházat beszerzése az Országgyűlési Őrség számára

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18110000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Országgyűlés Irodaháza, Irodaházi raktár (1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész: szolgálati alsó- és felsőruházati termékek az Országgyűlési Őrség számára.

A közbeszerzés (1. rész) mennyisége:

Az Ajánlatkérő által megvásárolandó termékek minimális mennyisége:

Szolgálati zubbony 1500 db.

Szolgálati ing 1000 db.

Szolgálati póló 2500 db.

Szolgálati nadrág 1500 db.

Szolgálati többfunkciós nadrág 500 db.

Szolgálati többfunkciós kabát 500 db.

Szolgálati esővédő kabát 500 db.

Szolgálati sapka 500 db.

Szolgálati téli sapka 500 db.

Szolgálati csősál 500 db.

Szolgálati bakancs 500 pár.

Szolgálati bakancs talpbetét 1000 pár.

Szolgálati zokni – vékony 2000 pár.

Szolgálati zokni – vastag 2000 pár.

Szolgálati aláöltözet alsó – vékony 1000 db.

Szolgálati aláöltözet felső – vékony 1000 db.

Szolgálati aláöltözet alsó – vastag 1000 db.

Szolgálati aláöltözet felső – vastag 1000 db.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő vételi jogot (opció) köt ki a maga számára a közbeszerzés tárgyát képező (az 1. rész körébe tartozó) termékekre – a felmerülő szükségleteknek megfelelően – a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljes időtartamára.

A vételi jog gyakorlására rendelkezésre álló összeg áfa nélkül: 358 500 000 Ft és az Ajánlatkérő által megvásárolandó (az 1. rész körébe tartózó) termékek minimális mennyiségére vonatkozóan a nyertes ajánlattevő ajánlatában meghatározott – áfa nélkül számított – ajánlati ár különbözete.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szolgálati felszerelés beszerzése az Országgyűlési Őrség számára

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18400000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Országgyűlés Irodaháza, Irodaházi raktár (1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész: szolgálati felszerelés az Országgyűlési Őrség számára.

A közbeszerzés (2. rész) mennyisége:

Az Ajánlatkérő által megvásárolandó termékek minimális mennyisége:

Szolgálati derékszíj 1000 db.

Szolgálati belső öv 500 db.

Málhazsák 500 db.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az ajánlati felhívás tartalmazta, hogy az Ajánlatkérő vételi jogot (opció) köt ki a maga számára a közbeszerzés tárgyát képező (a 2. rész körébe tartozó) termékekre – a felmerülő szükségleteknek megfelelően – a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljes időtartamára.

A vételi jog gyakorlására rendelkezésre álló összeg áfa nélkül: 26 500 000 Ft és az Ajánlatkérő által megvásárolandó (a 2. rész körébe tartózó) termékek minimális mennyiségére vonatkozóan a nyertes ajánlattevő ajánlatában meghatározott – áfa nélkül számított – ajánlati ár különbözete.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 246-514368
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Szolgálati alsó- és felsőruházat beszerzése az Országgyűlési Őrség számára

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/02/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Milipol Zrt.
Moha utca 1.
Budapest
1121
Magyarország
Telefon: +36 14770080
E-mail: milipol@milipol.hu
Fax: +36 13345563
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 358 500 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 355 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Szolgálati felszerelés beszerzése az Országgyűlési Őrség számára

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/02/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Milipol Zrt.
Moha utca 1.
Budapest
1121
Magyarország
Telefon: +36 14770080
E-mail: milipol@milipol.hu
Fax: +36 13345563
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26 500 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 29 950 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

Az 1. rész esetében:

Milipol Zrt. (1121 Budapest, Moha utca 1.) adószám: 23553444-2-43.

A 2. rész esetében:

Milipol Zrt. (1121 Budapest, Moha utca 1.) adószám: 23553444-2-43.

Uniformtextil Kft. (1221 Budapest, Kapisztrán u. 6-8.) adószám: 25023613-2-43.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. § (3)-(8) bekezdéseiben foglaltak alapján megállapított határidőn belül, legkésőbb azonban a jogsértés megtörténtétől számított 90. napon nyújtható be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/03/2018