Árubeszerzések - 10089-2023

06/01/2023    S5

Magyarország-Pécs: Alacsony padlójú buszok

2023/S 005-010089

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 23071067202
Postai cím: Nyugati Ipari Út 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7634
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sas Viviána
E-mail: sas.viviana@tukebusz.hu
Telefon: +36 306007537
Fax: +36 72512037
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tukebusz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tukebusz.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Elektromos buszok és töltőállomás beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000073062022
II.1.2)Fő CPV-kód
34121400 Alacsony padlójú buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Elektromos buszok és töltőállomás beszerzése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
31158000 Töltőberendezések
34121100 Tömegközlekedési buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

7632 Pécs, Tüskésréti út 13. és Pécs közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Alap mennyiség: 8 db új, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező városi szóló autóbuszok beszerzése és üzembe helyezése, valamint az autóbuszokkal kompatibilis - szabadtéren is telepíthető - 8 jármű egyidejű töltésére alkalmas 8 darab töltőállomás leszállítása és üzembe helyezése.

Általános követelmények

Az autóbuszok főbb jellemzői:

- Feleljenek meg a belföldi, menetrend szerinti városi közösségi közlekedés követelményeinek, valamint a tevékenységre vonatkozó általános és speciális jogszabályoknak (5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet M3-as kategóriája szerint),

# Kizárólag elektromos hajtással rendelkeznek,

- Alacsonypadlós kivitelű, minden utas ajtónál lépcső nélküli kialakítású, városi közforgalmú személyszállító autóbusz konstrukciójú legyen,

- Mozgáskorlátozottak fel- és leszállásra, illetve a kerekesszékkel utazók biztonságos elhelyezésére alkalmas legyen,

- Legalább 1 db mozgáskorlátozottak számára kialakított hellyel rendelkezzen,

- Utastéri és vezetőtéri légkondicionáló berendezéssel felszerelt legyen.

Az autóbuszoknak a szállítás időpontjában meg kell felelnie a Magyarországon érvényes gépjármű előírásoknak (különösen a 6/1990 KöHÉM rendeletnek és a 661/2009/EK 107 irányelveknek.)

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi az autóbuszokkal kompatibilis telepíthető töltőállomás leszállítása és üzembe helyezése, melynek helyszíne az ajánlatkérő által a teljesítési időszak alatt kerül meghatározásra.

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi az autóbuszok forgalomba helyezése az ajánlatkérő nevére az előírt engedélyek beszerzése, a kezelő személyzet betanítása és a szerződés szerinti szolgáltatások nyújtása.

A részletes műszaki követelményeket, illetve az egyéb szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Az új szóló autóbusz műszaki követelményei, főbb jellemzői:

- Az autóbuszoknak ugyanazon gyártótól származónak, és ugyanazon típusúnak kell lenni

- Karosszéria: egyszintes, 2 tengelyes, háromajtós kivitel,

- Hosszúság: maximum 13000 mm,

- Magasság: maximum 3 500 mm,

- Szélesség: 2 500 mm - 2 550 mm között,

- Alacsony padlós kivitel: minden ajtónál legfeljebb 340mm menetkész üzemi szintbeállítás esetén, ami térdeplés funkcióval legalább 260mm-re csökkenthető

- Szabad ajtónyílás szélesség minimum: 1 200 mm,

- A belső tér magassága az utastérben, állóhelyi padlófelületnél érje el minimum a 2 100 mm-t,

- Férőhely: Ülőhelyek száma minimum 25 fő,

- Szállítható személyek száma érje el a 72 fő értéket ( 8 fő/m2 álló utasok esetében), és minimum 80 fő a jármű megengedett össztömege és saját tömegének különbségéből származtatva

- Minimális hatótávolság: minimum 250 km egy feltöltéssel SORT 2 szerint mérve.

- Kapaszkodó képesség (emelkedési szögben kifejezve) legalább: 15%.

Felhívjuk az Ajánlattevő figyelmét, hogy az Ajánlatkérő az üzemeltetés során figyelemmel kíséri a műszaki előírásokban szereplő élettartam (év, teljesített km) elvárásokat és amennyiben a használat során a jármű azoknak nem felel meg, úgy azt az Ajánlatkérő az Ajánlattevőn számon kéri, és az Ajánlattevőnek az okozott kárért időarányosan, illetve km arányosan helyt kell állnia.

Az ajánlat tárgyát képező járműre vonatkozó az üzemeltetés helyén és az üzembe helyezésekor hatályos jogszabályi előírásokat, az érvényes műszaki szabványokat, a vonatkozó európai közösségi irányelveket, rendeleteket, és egyéb előírásokat az autóbusz gyártójának és szolgáltatójának, valamint ajánlattevőnek be kell tartania.

Ezek különösen:

6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről.

5/1990 (IV.12) KÖHÉM rendelet, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

661/2009/EK 107 irányelvek

77/2009 (XII.15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet, a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól.

2012. évi XLI törvény, a személyszállítási szolgáltatásokról.

48/2011. (III.30.) Kormányrendelet a környezetkímélő és energia hatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról.

Az Ajánlatkérés új autóbuszra szól, első forgalomba helyezéssel. Az autóbuszt érvényes magyarországi műszaki vizsgával, forgalmi rendszámmal kell átadni. A forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatának tartalmaznia kell az „útkímélő tengely” bejegyzést, valamint olyan bejegyzést, amely alapján az azt üzemeltető jogán az autóbusz alkalmas közforgalmú személyszállítás végzésére.

Valamennyi - a vonatkozó előírásokban rögzített - szerkezeti elem rendelkezzen „e”/"E" jóváhagyási jellel.

Egyenértékűség: 321/2015 (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr) 46§(3)-(6)bek. szerint.

Töltőberendezés:

Töltési teljesítmény: Minimálisan 100 kW csúcsteljesítmény az adott töltőfejen (több csatlakozó párhuzamos működése esetén is külön-külön csatlakozónként egy időben 100 kW csúcsteljesítmény leadásra legyen képes),

vagy

minimálisan 150 kW csúcsteljesítmény az adott töltőfejen (több csatlakozó párhuzamos működése esetén külön-külön csatlakozónként egy időben legalább 75 kW csúcsteljesítmény leadásra legyen képes, kétfejes töltő esetén egy töltőfej használatakor 150 kW csúcsteljesítmény leadása elvárás)

Kimeneti DC feszültségtartomány: 800V

Töltési szabvány: IEC 61851-23; Mode 4

Az árubeszerzés részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 8
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 084-228051

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: SZNY/46-1/2022
Elnevezés:

Elektromos buszok és töltőállomás beszerzése

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
20/04/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Omnibus Hungária Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosító szám: 12938713241
Postai cím: Kárpát Utca 21
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: dora.uray@omnibushu.com
Telefon: +36 14637437
Internetcím: http://www.omnibushungaria.com
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: INTER TRACTION ELECTRICS Kft
Nemzeti azonosító szám: 13166818241
Postai cím: Istvántelki Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
E-mail: bauer.ferenc@intertanker.hu
Telefon: +36 14221650
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1 519 974 800.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosításának dátuma: 2022. december 15.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/01/2023

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
34121400 Alacsony padlójú buszok
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
31158000 Töltőberendezések
34121100 Tömegközlekedési buszok
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

7632 Pécs, Tüskésréti út 13. és Pécs közigazgatási területe

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Alap mennyiség: 8 db új, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező városi szóló autóbuszok beszerzése és üzembe helyezése, valamint az autóbuszokkal kompatibilis - szabadtéren is telepíthető - 8 jármű egyidejű töltésére alkalmas 8 darab töltőállomás leszállítása és üzembe helyezése.

Általános követelmények

Az autóbuszok főbb jellemzői:

- Feleljenek meg a belföldi, menetrend szerinti városi közösségi közlekedés követelményeinek, valamint a tevékenységre vonatkozó általános és speciális jogszabályoknak (5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet M3-as kategóriája szerint),

# Kizárólag elektromos hajtással rendelkeznek,

- Alacsonypadlós kivitelű, minden utas ajtónál lépcső nélküli kialakítású, városi közforgalmú személyszállító autóbusz konstrukciójú legyen,

- Mozgáskorlátozottak fel- és leszállásra, illetve a kerekesszékkel utazók biztonságos elhelyezésére alkalmas legyen,

- Legalább 1 db mozgáskorlátozottak számára kialakított hellyel rendelkezzen,

- Utastéri és vezetőtéri légkondicionáló berendezéssel felszerelt legyen.

Az autóbuszoknak a szállítás időpontjában meg kell felelnie a Magyarországon érvényes gépjármű előírásoknak (különösen a 6/1990 KöHÉM rendeletnek és a 661/2009/EK 107 irányelveknek.)

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi az autóbuszokkal kompatibilis telepíthető töltőállomás leszállítása és üzembe helyezése, melynek helyszíne az ajánlatkérő által a teljesítési időszak alatt kerül meghatározásra.

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi az autóbuszok forgalomba helyezése az ajánlatkérő nevére az előírt engedélyek beszerzése, a kezelő személyzet betanítása és a szerződés szerinti szolgáltatások nyújtása.

A részletes műszaki követelményeket, illetve az egyéb szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Az új szóló autóbusz műszaki követelményei, főbb jellemzői:

- Az autóbuszoknak ugyanazon gyártótól származónak, és ugyanazon típusúnak kell lenni

- Karosszéria: egyszintes, 2 tengelyes, háromajtós kivitel,

- Hosszúság: maximum 13000 mm,

- Magasság: maximum 3 500 mm,

- Szélesség: 2 500 mm - 2 550 mm között,

- Alacsony padlós kivitel: minden ajtónál legfeljebb 340mm menetkész üzemi szintbeállítás esetén, ami térdeplés funkcióval legalább 260mm-re csökkenthető

- Szabad ajtónyílás szélesség minimum: 1 200 mm,

- A belső tér magassága az utastérben, állóhelyi padlófelületnél érje el minimum a 2 100 mm-t,

- Férőhely: Ülőhelyek száma minimum 25 fő,

- Szállítható személyek száma érje el a 72 fő értéket ( 8 fő/m2 álló utasok esetében), és minimum 80 fő a jármű megengedett össztömege és saját tömegének különbségéből származtatva

- Minimális hatótávolság: minimum 250 km egy feltöltéssel SORT 2 szerint mérve.

- Kapaszkodó képesség (emelkedési szögben kifejezve) legalább: 15%.

Felhívjuk az Ajánlattevő figyelmét, hogy az Ajánlatkérő az üzemeltetés során figyelemmel kíséri a műszaki előírásokban szereplő élettartam (év, teljesített km) elvárásokat és amennyiben a használat során a jármű azoknak nem felel meg, úgy azt az Ajánlatkérő az Ajánlattevőn számon kéri, és az Ajánlattevőnek az okozott kárért időarányosan, illetve km arányosan helyt kell állnia.

Az ajánlat tárgyát képező járműre vonatkozó az üzemeltetés helyén és az üzembe helyezésekor hatályos jogszabályi előírásokat, az érvényes műszaki szabványokat, a vonatkozó európai közösségi irányelveket, rendeleteket, és egyéb előírásokat az autóbusz gyártójának és szolgáltatójának, valamint ajánlattevőnek be kell tartania.

Ezek különösen:

6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről.

5/1990 (IV.12) KÖHÉM rendelet, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

661/2009/EK 107 irányelvek

77/2009 (XII.15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet, a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól.

2012. évi XLI törvény, a személyszállítási szolgáltatásokról.

48/2011. (III.30.) Kormányrendelet a környezetkímélő és energia hatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról.

Az Ajánlatkérés új autóbuszra szól, első forgalomba helyezéssel. Az autóbuszt érvényes magyarországi műszaki vizsgával, forgalmi rendszámmal kell átadni. A forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatának tartalmaznia kell az „útkímélő tengely” bejegyzést, valamint olyan bejegyzést, amely alapján az azt üzemeltető jogán az autóbusz alkalmas közforgalmú személyszállítás végzésére.

Valamennyi - a vonatkozó előírásokban rögzített - szerkezeti elem rendelkezzen „e”/"E" jóváhagyási jellel.

Egyenértékűség: 321/2015 (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr) 46§(3)-(6)bek. szerint.

Töltőberendezés:

Töltési teljesítmény: Minimálisan 100 kW csúcsteljesítmény az adott töltőfejen (több csatlakozó párhuzamos működése esetén is külön-külön csatlakozónként egy időben 100 kW csúcsteljesítmény leadásra legyen képes),

vagy

minimálisan 150 kW csúcsteljesítmény az adott töltőfejen (több csatlakozó párhuzamos működése esetén külön-külön csatlakozónként egy időben legalább 75 kW csúcsteljesítmény leadásra legyen képes, kétfejes töltő esetén egy töltőfej használatakor 150 kW csúcsteljesítmény leadása elvárás)

Kimeneti DC feszültségtartomány: 800V

Töltési szabvány: IEC 61851-23; Mode 4

Az árubeszerzés részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 8
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 519 974 800.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: INTER TRACTION ELECTRICS Kft
Nemzeti azonosító szám: 13166818241
Postai cím: Istvántelki Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1045
Ország: Magyarország
E-mail: bauer.ferenc@intertanker.hu
Telefon: +36 14221650
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Omnibus Hungária Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosító szám: 12938713241
Postai cím: Kárpát Utca 21
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: dora.uray@omnibushu.com
Telefon: +36 14637437
Internetcím: http://www.omnibushungaria.com
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. Szerződő felek 2022. április 20-án aláírt SZNY/46-1/2022 számú adásvételi szerződés 1.5. pontjában rögzítették, hogy „Szerződés tárgyát képezi továbbá a Járművek magyarországi forgalomba helyezése a kapcsolódó költségekkel együtt (műszaki vizsga, eredetiségvizsgálat, új forgalmi engedély, új törzskönyv, érvényesítő matrica, rendszámtábla). Az átírási illeték költségét vevő viseli.”

2. Az adásvételi szerződés 1.4. pontjában a Felek rögzítették, hogy „Jelen szerződés mindkét fél aláírását követő napon lép hatályba, és határozott időtartamra, 240 napra jön létre.”

3. A szerződés időtartama alatt Magyarország Kormánya a 369/2022. (IX.29.) Korm. rendelet értelmében 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig tartó kormányzati igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet ideje alatt a kormányzati igazgatási szerv a feladatait nem látja el, és az ügyfélfogadás nem működik.

4. Eladó írásbeli jelzése értelmében az autóbuszokat gyártó németországi EvoBus GmbH gyárnál váratlan, előre be nem jelentett beszállítói késedelem miatt a járművek teljes körű befejezése és minőségbiztosítás által történő készre jelentése, valamint a szállítmányozó Daimler Truck AG nemzetközi szállítmányozónál felmerülő logisztikai nehézségek miatt szállítási késedelem merült fel.

5. A hivatkozott igazgatási szünet és az előző pontban részletezett körülmények okán a szerződésben rögzített Eladót terhelő szállítási/szerződési időtartamra vonatkozó kötelezettségek a szerződéskötés időpontjában előre nem látható okokból, a vállalt teljesítési határidőn belül nem teljesíthetőek, így a Felek a hivatkozott szerződés szerződési időtartamra vonatkozó 1.4. pontját, a szerződés 8.1. pontja és a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják:

„1.4. Jelen szerződés mindkét fél aláírását követő napon lép hatályba és határozott 2023. január 31-ig tartó időtartamra jön létre. Abban az esetben, ha a felek nem egy időben írják alá a szerződést, úgy a későbbi aláírást követő napon lép hatályba a szerződés. Eladó előteljesítésre jogosult.”

6. A Felek a hivatkozott szerződés 7.1. pontjának 4. bekezdését az alábbiak szerint pontosítják:

„Vételár teljesítése a Kbt. 135. § (1) bek., (5)-(6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, a teljesítést követő 30 napon belül átutalással történik.”

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A szerződés időtartama alatt Magyarország Kormánya a 369/2022. (IX.29.) Korm. rendelet értelmében 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig tartó kormányzati igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet ideje alatt a kormányzati igazgatási szerv a feladatait nem látja el, és az ügyfélfogadás nem működik.

Eladó írásbeli jelzése értelmében az autóbuszokat gyártó németországi EvoBus GmbH gyárnál váratlan, előre be nem jelentett beszállítói késedelem miatt a járművek teljes körű befejezése és minőségbiztosítás által történő készre jelentése, valamint a szállítmányozó Daimler Truck AG nemzetközi szállítmányozónál felmerülő logisztikai nehézségek miatt szállítási késedelem merült fel.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 519 974 800.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 519 974 800.00 HUF