We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Works - 142978-2021

23/03/2021    S57

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 057-142978

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Anita
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 306274849
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

OSZK-archivális és szolgáltató raktár építése

Hivatkozási szám: EKR000431642020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Jelen kivitelezési feladat a piliscsabai Iosephinum a „Makovecz Imre Bástyája” nagyprojekten belül, az Országos Széchényi Könyvtár archivális raktárépületének teljes körű kivitelezése, valamint a kapcsolódó infrastruktúra (külső-belső közmű, út, tűzivíz-hálózat, optikai VAN-hálózat, felszíni vízlevezetés) teljes körű kivitelezési feladatok ellátása a vállalkozási szerződés keretében. Az épület egy 91 000 polcfolyóméter befogadó képességű könyvraktár, 11 343,03 m2 nettó alapterületen, melyben többek között egy speciális szerverterem funkció is helyet kap.

Az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktár építése, amely az alábbiakat foglalja magában:

Főépület:

a) nettó földszinti alapterület: 2848,21 m2

b) nettó 1. emeleti alapterület: 2834,64 m2

c) nettó 2. emeleti alapterület: 2868,15 m2

d) nettó 3. emeleti alapterület: 800,45 m2

Melléképületek:

a) B épület nettó földszinti alapterület: 97,59 m2

b) C épület nettó földszinti alapterület: 69,82 m2

Az építés magában foglalja az építészeti, gépészeti és villamos munkákat, valamint külső-belső közmű, út, tűzivíz-hálózat, optikai VAN-hálózat, felszíni vízlevezetés teljes körű kivitelezési feladatokat.

Építészeti főbb elemek:

a) egyedi zsaluzat készítése finombeton elemek gyártásához 104 m2

b) 40 mm vastag, előregyártott vasbeton panel gyártása és elhelyezése

c) polcrendszer 91000 irat fm ebből 87118 irat fm tömörraktár/ tömbraktár

d) Tükörkészítés tömörítés nélkül, síkfelületen 11205 m2

e) Fúrt cölöpözési munkák ф60 cm átmérővel 5920 fm

f) Armatúra elkészítése cölöphöz, betonacél szerelési munka: 128 tonna

Keményhéjalású íves felületű vörösréz lemez tetőfedés és homlokzati falburkolat készítendő összesen 4575 m2 felülettel, teljes rendszerben, hőszigeteléssel együtt.

Épületgépészet:

A gépészeti rendszereknek ki kell szolgálni az épületben tárolt anyagok, mint pl. mikrofilm, papírraktár, digitalizáló szerverterem hő és légellátását. A fűtési rendszert hőszivattyúval és távfűtéssel valósul meg. Az épületbe tervezett fűtési hálózat kétcsöves, szivattyús meleg vízfűtéses rendszer. A légállapot tartásához szükséges hűtési hőenergiát folyadékhűtőkkel kell biztosítani, glikol-víz keverékkel. A keletkező cseppvizeket külön cseppvíz hálózatra kell csatlakoztatni.

Főbb elemek:

a) 8 darab hőszivattyú telepítése

b) 15 darab beltéri kivitelű építőelemes légkezelő berendezés telepítése

Elektromos munkák főbb elemei:

a) 89 m2 alapterületű speciális szerverterem kiépítése

b) 2 db diesel aggregátor kialakítása

Optikai VAN-hálózat főbb elemei:

a) Optikai kábel behúzása alépítménybe 3000 m

b) LPE 3x32 típusú béléscső üres csőbe vagy meglevő kábel mellé 2550 m

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 17 499 882 480.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

2081 Piliscsaba, Fő út 2/a. 1602/4 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen kivitelezési feladat a piliscsabai Iosephinum a „Makovecz Imre Bástyája” nagyprojekten belül, az Országos Széchényi Könyvtár archivális raktárépületének teljes körű kivitelezése, valamint a kapcsolódó infrastruktúra (külső-belső közmű, út, tűzivíz-hálózat, optikai VAN-hálózat, felszíni vízlevezetés) teljes körű kivitelezési feladatok ellátása a vállalkozási szerződés keretében. Az épület egy 91 000 polcfolyóméter befogadó képességű könyvraktár, 11 343,03 m2 nettó alapterületen, melyben többek között egy speciális szerverterem funkció is helyet kap.

Az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktár építése, amely az alábbiakat foglalja magában:

Főépület:

a) nettó földszinti alapterület: 2848,21 m2

b) nettó 1. emeleti alapterület: 2834,64 m2

c) nettó 2. emeleti alapterület: 2868,15 m2

d) nettó 3. emeleti alapterület: 800,45 m2

Melléképületek:

a) B épület nettó földszinti alapterület: 97,59 m2

b) C épület nettó földszinti alapterület: 69,82 m2

Az építés magában foglalja az építészeti, gépészeti és villamos munkákat, valamint külső-belső közmű, út, tűzivíz-hálózat, optikai VAN-hálózat, felszíni vízlevezetés teljes körű kivitelezési feladatokat.

Építészeti főbb elemek:

a) egyedi zsaluzat készítése finombeton elemek gyártásához 104 m2

b) 40 mm vastag, előregyártott vasbeton panel gyártása és elhelyezése

c) polcrendszer 91000 irat fm ebből 87118 irat fm tömörraktár/ tömbraktár

d) Tükörkészítés tömörítés nélkül, síkfelületen 11205 m2

e) Fúrt cölöpözési munkák ф60 cm átmérővel 5920 fm

f) Armatúra elkészítése cölöphöz, betonacél szerelési munka: 128 tonna

Keményhéjalású íves felületű vörösréz lemez tetőfedés és homlokzati falburkolat készítendő összesen 4575 m2 felülettel, teljes rendszerben, hőszigeteléssel együtt.

Épületgépészet:

A gépészeti rendszereknek ki kell szolgálni az épületben tárolt anyagok, mint pl. mikrofilm, papírraktár, digitalizáló szerverterem hő és légellátását. A fűtési rendszert hőszivattyúval és távfűtéssel valósul meg. Az épületbe tervezett fűtési hálózat kétcsöves, szivattyús meleg vízfűtéses rendszer. A légállapot tartásához szükséges hűtési hőenergiát folyadékhűtőkkel kell biztosítani, glikol-víz keverékkel. A keletkező cseppvizeket külön cseppvíz hálózatra kell csatlakoztatni.

Főbb elemek:

a) 8 darab hőszivattyú telepítése

b) 15 darab beltéri kivitelű építőelemes légkezelő berendezés telepítése

Elektromos munkák főbb elemei:

a) 89 m2 alapterületű speciális szerverterem kiépítése

b) 2 db diesel aggregátor kialakítása

Optikai VAN-hálózat főbb elemei:

a) Optikai kábel behúzása alépítménybe 3000 m

b) LPE 3x32 típusú béléscső üres csőbe vagy meglevő kábel mellé 2550 m

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV-i többlet szakmai tapasztalata (hónap min. 0-max. 60) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Karakterkorlátozás miatt a 3. értékelési szempont a felhívás VI.4)3 pontjában került rögzítésre. / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4.1. Építésszervezési terv Építéstechnológia terv alszempontja / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4.2. Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 118-285468
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

OSZK-archivális és szolgáltató raktár építése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/01/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98612893
Postai cím: Fő utca 217.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_67485615
Postai cím: Vendel Park Huber utca 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Fax: +36 96511434
Internetcím: http://www.whb.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17 499 882 480.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Építészeti munkák belső térben

Építészeti munkák külső térben

Belsőépítészeti munkák aulában

Akadálymentesítés

Tartószerkezeti munkák

Mélyépítés / Cölöpalapozás

Épületgépészeti munkák

Elektromos munkák - erősáram

Épületfelügyelet / Automatika munkái

Egyéb elektromos munkák - EMC védelmi rendszer

Gyengeáram - IT munkái

Tűzjelző, inergen gázzal oltó, N2 ORS rendszer telepítése

Biztonságtechnika és technikai őrzés-védelem

Raktártechnológia beépített berendezések munkái

Felvonók létesítésének feladatai

Külső informatika - hírközlés feladatai

Víziközművek munkái

Közmű - Fűtés-hűtés távvezeték munkái

Elektromos közmű munkái

Környezetrendezés feladatai

Útépítés feladatai

C.A.R. felelősségbiztosítás megkötése

Felvonulási létesítmények

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők (neve, címe, adószáma):

1. FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. (8086 Felcsút, Fő utca 217.; 25308673-2-07) - West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber utca 1.; 11469830-2-44)

2. EB Hungary Invest Kft. (1107 Budapest, Fogadó utca 4.; 13240567-2-42)

3. LATEREX Építő Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő utca 1–12.; 25098367-2-43)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/03/2021