A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 25530-2022

18/01/2022    S12

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 012-025530

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Anita
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 306274849
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Testnevelési Egyetem Kampuszfejlesztése II.ütem(2)

Hivatkozási szám: EKR000003162021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek II. ütem - Alkotás utcai tömb

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 69 796 943 214.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1126 Budapest, Alkotás utca 42-46.illetve 48 által alkotott tömb. Helyrajzi számok: Budapest, belterület: 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675, 7676, 7804, 7805/1

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beszerzés tárgya és mennyisége:

A Testnevelési Egyetem új kampuszának Alkotás úti beépítése az alábbi projektelemekből áll:

Atlétika csarnok - Uszoda - Sporthotel

Tornacsarnok

Labdajáték csarnokok - Lőtér - Vívóterem

Kollégium - Diákhotel

Történeti kert

Feladat részletezése:

Atlétika csarnok:

Atlétika csarnoka 400 férőhelyes lelátóval, VIP helyiséggel, szeminárium helyiséggel és az atlétika sportág kiszolgáló területeivel (öltözők, vizesblokkok) rendelkezik. A csarnok 50,2 m fesztávú térlefedést kap. Amely alatt sportpálya és lelátó kerül elhelyezésre.

Uszoda:

Az Uszoda 50 m-es versenymedencével, 25 m-es tanmedencével, 200 fős lelátóval, szemináriumi helyiséggel, és az úszás oktatás magas szintű kiértékelő helyiségével és annak szükséges gyengeáramú rendszereivel rendelkezik. Az uszoda kiegészül wellness funkcióval, és kondicionáló teremmel.

Sporthotel:

Az 53 szobás Sporthotel az épületegyüttes Alkotás utcai frontján kapott helyet, bejárati lobby területe az Alkotás utcai frontról nyílik, és egy reggeliző helyiség is és melegítőkonyha is csatlakozik hozzá.

Sportterasz:

Az Uszoda és az Atlétika csarnok teteje sporttetőként van kialakítva, futókörrel, és különböző rekreációs sportolást szolgáló burkolt sportfelületekkel kialakítva

„T” jelű épület (Tornacsarnok épülete): Itt található a tornacsarnok, a ritmikus gimnasztika edzőterme, és a küzdősportok terei.

A Kollégium - Diákhotel épület együttese 400 férőhelyes, 224 szobát foglal magában. Szobái közül akadálymentes férőhellyel és egy illetve kétágyas szobákkal is rendelkezik.

Nettó (hasznos) alapterületek funkcionális egységenként megbontva:

Sportlétesítmények összesen 30 334m2

Mélygarázs összesen: 5 989 m2

Szállás jellegű létesítmények összesen 13 728 m2

Teljes beruházás összesen: 50 051 m2

Tartószerkezetek:

Síkalapozás bedolgozott beton: 14 742 m3

Mélyalapozás: készül 60 cm átmérőjű CFA technológiájú fúrt cölöp 7 093 fm

Helyszíni (monolit) építésű vasbeton szerkezetek 23 962 m3

Előregyártott vasbeton szerkezetek 7 899 m3

Acél tartó szerkezet gyártása és elhelyezése 3 352 tonna

Sportlétesítmények :

Nézők száma: Atlétika csarnok lelátója 400 fő, Uszoda lelátója 200 fő

Sportpályák

AUS: 4 784 m2 műanyag felületű sportpálya

T Épület:2376 m2 sportparketta

LVL épület: 624 m2 sportparketta és 2991 m2 sportpadló

Uszoda:

50 m-es versenymedence víztérfogat 2750 m3

25 m-es medence víztérfogat 179 m3

Masszázsmedence 37,2 m3

Szállodai egység befogadóképessége:

Kollégium és diákhotel. Összesen 400 fő

Sporthotel: Összesen 106 fő

Parkolóház egység befogadóképessége:

198 db személygépkocsi és 5 db motorkerékpár

A kivitelezés tartalmaz akadálymentes parkolóhely kiépítést is.

Külső munkák:

Történelmi park építése 18 194 m2 amely tartalmaz 1775 m2 füvesítést, 1012 m2 térkőburkolatot, közműépítést növénytelepítést.

Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A teljesítés helye:

Budapest (HRSZ: 7805/1, 7804, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675, 7676 )

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0-max. 60 hó) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0-max. 60 hó) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0-max. 60 hó) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 5.1. Építésszervezési terv: Építéstechnológia terv alszempontja / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 5.2. Építésszervezési terv :Munkaerőterv alszempontja / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A távhőellátáshoz szükséges hálózatfejlesztés megvalósítása opcióként kerül előírásra, amelyet ajánlatkérő a szerződés hatálybalépésétől számított 365. napig jogosult megrendelni. Az opciót Ajánlatkérő előirányzatként kezeli.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

A 2-4.) értékelési szemponttal kapcsolatban AK tájékoztatja AT-ket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, AK az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 021-048858
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Fővállalkozói kivitelezési szerződés TE Kampusz II. ütem

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56813281
Postai cím: Millennium Köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 305601912
Fax: +36 92504195
Internetcím: http://www.zaev.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 69 796 943 214.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési munkák részfeladatai, Bontási munkák részfeladatai, Felvonulás és organizációs munkák részfeladatai, Költségtérítés munkák részfeladatai, Dúcolás és földpartmegtámasztás részfeladatai, Zsaluzás, állványozás részfeladatai,stb.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő neve: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: Magyarország 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.

Adószáma: 10738885-2-20

További ajánlattevők:

1. WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: Magyarország 2051, Biatorbágy, Vendel Park Huber Utca 1

Adószáma: 11469830-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/01/2022