A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 25560-2022

18/01/2022    S12

Magyarország-Budapest: Vízi létesítmények építése

2022/S 012-025560

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: 15796019241
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csonka Gergő
E-mail: csonka.gergo@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Vízügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mezőhegyesi Ménes Birtok tervezés és kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000275862021
II.1.2)Fő CPV-kód
45240000 Vízi létesítmények építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a „Apátfalva- Mezőhegyesi Öntözőrendszer fejlesztése I. ütem-főművi rendszer fejlesztése” című projekt FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása - kivitelezési- és megvalósulási tervek elkészítésével.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 21 899 987 550.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45240000 Vízi létesítmények építése
45000000 Építési munkák
45247111 Öntözőcsatorna építése
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Mezőhegyes

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Vállalkozó kötelezettségébe az alábbi főbb beruházási elemek tervezésére és megvalósítás:

Cservölgyi főművi vízellátó rendszer (ide tartozó csatornák Apátfalva-Mezőhegyes főcsatorna az Élővíz főcsatorna, a Déli-ág összekötő csatorna, a Rajtaerdei tápcsatorna és a Mezőhegyes-Peregi összekötő csatorna)

1.) Cservölgyi vízkivételi szivattyútelep: Az új vízigény Qm=7538 l/s. A meglévő mű bővítésével (+4,9 m3/s) nem lehet kielégíteni. A szivattyúk és a többi gépészeti berendezések nagy része elavult, ezért bontása és egy új vízkivételi mű építése szükséges.

2.) Apátfalva- Mezőhegyesi főcsatorna: A tervezett 7 538 l/s öntözővíz továbbvezetése a jelenlegi szelvénymérettel nem megoldható. (bontás, kotrás, depóniaépítés, fólia szigetelés, egyéb mederburkolat építése, műtárgyépítés/felújítás/bontás, szivattyútelep építés/bontás)

2.1. Új mederszelvény kialakítása szükséges (kotrás, depóniarendezés)

2.2. Műtárgyépítések

2.3. Szivattyútelep bővítés, építés:

2.3.1. Kardosi szivattyútelep jelenlegi kapacitása Q=2520 l/s, az új öntöző-vízigény alapján a szükséges kapacitás Q=7327 l/s. A meglévő szivattyútelep bontásra kerül és a felvízi oldalra egy új átemelő szivattyútelep kerül kialakításra.

2.3.2. 1. számú esésnövelő szivattyútelep beépítése Királyhegyesi mellékág betorkolása előtt.

2.3.3. Ugari szivattyútelep jelenlegi kapacitása Q=1920 l/s, az új öntöző-vízigény alapján a szükséges kapacitás Qm=6463 l/s. A meglévő szivattyútelep bontásra kerül és e fölé egy új átemelő szivattyútelep kerül kialakításra.

2.3.4. Kövegyi szivattyútelep jelenlegi kapacitása Q=1920 l/s, az új öntöző-vízigény alapján a szükséges kapacitás Qm=6140 l/s. A meglévő szivattyútelep bontásra kerül és e fölé egy új átemelő szivattyútelep kerül kialakításra.

2.3.5. 2. számú esésnövelő szivattyútelep tervezett kapacitása a csatornaszakasz mértékadó vízhozamával megegyező, azaz Qm=5667 l/s.

2.3.6. Új Pitvarosi szivattyútelep:Pitvarosi szivattyútelep jelenlegi kapacitása: 2286 l/s. A szivattyútelep a Pitvarosi tározó töltését, ürítését is ellátja, kapacitása jelenleg ennek megfelelő. A meglévő mellé egy új szivattyútelep kerül beépítésre 3042 l/s kapacitással. Kapacitás fejlesztés után 5328 l/s lesz a telep össz.kapacitása, azonban az új szivattyúk csak a csatorna vizét emelik át, a tározó töltésébe-ürítésébe nem vesznek részt.

2.3.7. Régi Pitvarosi szivattyútelep: A meglévő szivattyútelep alépítményei megmaradnak, csak a 3 db régi szivattyú lesz cserélve új hasonló kialakítású és teljesítményű szivattyúra 2286 l/s kapacitással, illetve a meglévő zsilipszerkezetek is felújításra kerülnek (zsírzás, festés, betonfelületek javítása) A szivattyútelep és a hozzá tartozó gravitációs zsiliprendszerrel lehet szivattyúsan tölteni a Pitvarosi tározót (3db szivattyúval), gravitációsan leüríteni a tározót egy szintig az Apátfalva-Mezőhegyes főcsatornába Mezőhegyes, ill. vissza a Maros felé.

2.3.8. Mezőhegyes-Északi szivattyútelep jelenlegi kapacitása Q=1490 l/s, az új öntöző-vízigény alapján a szükséges kapacitás Q=5039 l/s. A meglévő szivattyútelep bontásra kerül és e fölé egy új átemelő szivattyútelep kerül kialakításra

3.) Élővíz főcsatorna (bontás, kotrás, depóniaépítés, főlia szigetelés, egyéb mederburkolat építés, műtárgyépítés/bontás, szivattyútelep építés/bontás): Az öntözésfejlesztéssel érintett mederszakasz a 16+670 - 32+000 cskm. A max. öntözővíz-hozamok figyelembe vételével kerültek meghatározásra a tervezett beavatkozások. Az Élővíz-főcsatorna egyrészt a vízvisszatartásban és az öntözővíz szállításában vesz részt, másrészt az öntözésfejlesztés több létesítménye, műtárgya kapcsolódik a főcsatornához. A szükséges beavatkozások célja: a vizsgált szakaszon a max. öntözési vízhozamok biztonsággal való levezetése, visszatartása a mederben.

3.1. Vízszállító/vízvisszatartó kapacitás növelését szolgáló műszaki beavatkozások: kotrás, mederszelvény bővítés, parti sáv tereprendezése/depóniamagasítás, burkolat építés. A tervezett magassági biztonság 30-50 cm. A tervezett tereprendezés/depóniamagasítás a mederkotrásból, mederszelvény-bővítésből kikerülő földanyagból biztosítható.

3.2. Végegyházi szivattyútelep építése: A Végegyházi esésnövelő szivattyútelep jelenlegi kapacitása: 330 l/s. Új szivattyútelep kerül kiépítésre a régi elbontásával.

3.3. Battonyai szivattyútelep átépítése: Battonyai szivattyútelep a Királyhegyesi-Száraz-ér főcsatornából emeli be az Élővíz főcsatorna végszelvényébe a főleg Romániából érkező öntözővizet. Jelenlegi kapacitása: 1070 l/s. Új szivattyútelep kerül kiépítésre 1200 l/s teljesítménnyel, a régi elbontásra kerül.

4.) Dáli-ág összekötő csatorna (kotrás, fólia szigetelés, műtárgyépítés, szivattyútelep építés/bontás): A Déli-ág összekötő csatornát az Élő víz csatorna 30+7400 cskm-ből történő vízkivétel táplálja, az átépítésre kerülő Pereg I. szivattyútelep által. A csatornán 8+335 szelvényig beavatkozásra kerül sor. A beavatkozások 7 különálló egységre oszthatóak.

4.1. A csatorna elején az Élővíz kitorkolásánál a meglévő Pereg 1.számú szivattyútelep elbontásra kerül és helyette egy új szivattyútelep kerül építésre.

4.2. Pereg 2. számú szivattyútelep építése: Meglévő Pereg 2. bontása és új építése. Az új szivattyútelep a Déli-ág összekötő csatorna 2+625 cskm szelvényébe kerül.

5.) Mezőhegyes-Peregi átkötő csatorna fejlesztése

5.1. Huszimajori szivattyútelep építése

5.2. majori szivattyútelep bontása

5.3. majori szivattyútelep utáni csatornaszakasz bővítése

6.) Rajtaerdei tápcsatorna: A csatorna 1+335 szelvényében lévő földáttöltést meg kell szüntetni, az ott lévő földet ki kell szedni, és a meder állapotát a nyilvántartási terv szerint kell kialakítani. A 3+100 cskm-ben egy,a tározó töltését és leürítését szolgáló műtárgyat tervezünk beépíteni 4 oldali zárású zsilippel, és átemelő szivattyúval kiegészítve

6.1. Rajtaerdei szivattyútelep építése: új szivattyútelep, melynek funkciója a Rajtaerdei tározó töltése a csatorna üzemi vízszintjét meghaladó tározási vízszint érdekében

7.) Mezőhegyesi határcsatorna: természetvédelmi okokból beavatkozás, pld. kotrás, szigetelés nem támogatott.

7.1. Végegyházi szivattyútelep: 2 db szivattyú cseréje

8.) Víztározók (2 db): Az öntözőrendszeren összesen két víztározó épült ki; az egyik a Pitvarosi tározó, mely az Apátfalva-Mezőhegyesi öntöző-főcsatornán, a másik a Rajtaerdei tározó a Rajtaerdei tápcsatornán létesül 1 db szivattyúteleppel.

9.) Monitoring rendszer létesítése (49 db)

10.) Vízhozam-vízszint mérőhelyek kialakítása

11.) Szervízút létesítése: 11 240 fm

12.) Mellékágak torkolati tiltójának és vízellátócsatornák szakaszoló műtárgyainak felújítása: 11 db

Főbb mennyiségek összesítése:

6 db öntözőcsatornán végzett építési, rekonstrukciós munkák

- Meglévő burkolat bontása 355 m

- Mederburkolat építése 4 357 fm

- Csatornakotrás 34 399 fm, mely a meglévő burkolatok iszaptalanítását is tartalmazza

- Depóniaépítés 21 260 fm

- Fólia szigetelés (HDPE fóliával alá geotextília terítéssel) 17 374 fm

Folytatás a II.2.14.) pontban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Az M/2.1) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, legkedvezőbb:36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Az M/2.2) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, legkedvezőbb:36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 060-148418
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Mezőhegyesi Ménes Birtok tervezés és kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/01/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 27420322207
Postai cím: Fő Utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21 899 987 550.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

- csatorna kotrási munkák, vízépítési műtárgy építésével kapcsolatos munkák

- szivattyútelep építésével kapcsolatos munkák, öntözőcsatorna burkolásával kapcsolatos munkák, öntözőcsatorna rekonstrukciójával kapcsolatos munkák

- tervezés

- helyszíni minőségirányítás vezetése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján végezte az ajánlatok értékelését az alábbi ajánlattevő ajánlatának bírálatára az eljárás során nem került sor. Ezen ajánlattevő adatai és a megajánlott értékelési szempontok:

1. SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8800 Nagykanizsa, Király utca 4., adószám: 13748429-2-20) ajánlattevő

Értékelésre kerülő ajánlati elemek:

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 22 301 860 724

2. Az M/2.1) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, legkedvezőbb:36 hónap): 36

3. Az M/2.2) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, legkedvezőbb:36 hónap): 4

2. KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. (4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21., adószám: 11505561-2-16) ajánlattevő

Értékelésre kerülő ajánlati elemek:

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF): 23 200 583 324

2. Az M/2.1) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, legkedvezőbb:36 hónap): 38

3. Az M/2.2) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, legkedvezőbb:36 hónap): 40

Nyertes ajánlattevő: - Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság , adószáma: 27420322-2-07

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/01/2022