Építési beruházás - 273884-2017

15/07/2017    S134

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2017/S 134-273884

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosító szám: AK16368
Postai cím: Andrássy út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kiss Dóra
E-mail: kozbeszerzes@opera.hu
Telefon: +36 18147169
Fax: +36 18147492
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.opera.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.opera.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási (kivitelezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma megvalósításához szükséges generál kivitelezői munkák.

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásáról szóló Kormhat.-okban (1829/2014. (XII.23.) Korm. hat.; 1555/2015. (VIII.7.) Korm. hat.) foglaltakkal összhangban a Budapest, X. kerület, belterület 38920. helyrajzi számú, természetben a Budapest, Kőbányai út 30. szám alatt található ingatlanon lévő 23. sz. Villamosmozdony-javító csarnokban (un. Eiffel-csarnokban) és ahhoz kötődő további épültekben az Operaház egyes funkcióinak elhelyezésére szolgáló vegyes használatú új műhelyház és próbacentrum projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósításához szükséges generál kivitelezési, beleértve a bontási, acélszerkezet- és tetőfelújítási munkáinak elvégzését.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 11 941 598 926.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45223210 Acélszerkezetek építése
45111100 Bontási munka
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45262100 Állványozás
45442120 Szerkezetek festése és védőbevonattal való ellátása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 30.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 30. szám alatti, ingatlanon megvalósítandó Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma projekt kivitelezése a dokumentációban részletezettek szerint.

Beépített alapterület: 29 155,69 m2

Teljes mennyiség:

— A (23-as) jelű Eiffel-csarnok: 25 104,25 m2 (műemlék épület) tetőszerkezet átépítés, teljes szerkezetépítés,

— ezen belül: üzemi terület (16 735,25 m2) teljes körű megvalósítása – használatba vételre kész állapot,

— C (26-os) jelű épület (Jelmeztár): 1 291,81 m2 szigetelési munkái,

— D (27-es) jelű épület (Üzemeltetés): 1 338,92 m2 átépítésének teljes körű megvalósítása,

— Külső közművek megépítése.

OPCIÓ:

— Épület bontás: 10 350 m2,

— A (23-as) jelű Eiffel-csarnok raktár terület: 5 141,94 m2 aljzatbeton készítési munkák,

— A (23-as) jelű Eiffel-csarnok: 8 368,00 m2 befejező szakipari munkák,

— C (26-os) jelű épület (Jelmeztár): 1 291,81 m2 tetőszerkezet, szerkezet építés, homlokzat felújítás

— Útépítési munkák: 4200,00 m2.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Organizációs Fázistervek és Leírás / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Műszaki Ütemterv / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Mintavételi és Megfelelőség-igazolási Terv / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

AK felhívást jelentetett meg a TED-en 15.4.2016-én 2016/S 074-128282 számon a bontási, acélszerkezetiés tetőfelújítási munkákra vonatkozóan, mely eljárás a Kbt.75.§(2)bek.b) pontja alapján eredménytelen lett.AK 13.8.2016-án felhívást jelentetett meg a TED-en 2016/S 156-281983 szám alatt a jelen eljárás Generálkivitelezői beruházására vonatkozóan, mely eljárás a Kbt.75§(2)bek. b) pontja alapján eredménytelen lett. Az1555/2015. (VIII. 7.) Korm.hat. és az 1452/2016.(VIII.22.)Korm.hat alapján a felújított Operaház megnyitásánakhatárideje 24.5 2018. Az Opera felújítás megkezdésének feltétele az Eiffel csarnok elkészítése. A jelen eljárástárgyaiban már kétszer eredménytelen eljárásra az Operaház felújítására vonatkozó Korm. hat.ban foglalthatáridő miatt szükséges és elengedhetetlen, továbbá kivételesen indokolt és egyben sürgős a gyorsított eljárásalkalmazása, mert egyéb eljárás alkalmazásával az Operaház felújítására vonatkozó Korm. hat.ban előírthatáridő nem tartható. Kbt.85.§(2)bek.e)pont.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 240-436959
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1.
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
07/07/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építő Kft.
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark „D” épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG AG
Postai cím: Ortenburgerstrasse 27.
Város: Spittal/Drau
NUTS-kód: AT212 Oberkärnten
Postai irányítószám: 9800
Ország: Ausztria
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Böhm Stadtbaumeister & Gebaudetechnik GmbH
Postai cím: Donau-City-Strasse 9.
Város: Wien
NUTS-kód: AT130 Wien
Postai irányítószám: 1230
Ország: Ausztria
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8 155 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 11 941 598 926.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevők adószáma:

STRABAG Építő Kft.; 12961555-4-43.

STRABAG AG; ATU 14487107.

Böhm Stadtbaumeister & Gebaudetechnik GmbH; ATU 14500805.

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

STRABAG Építő Kft.

1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark „D” épület).

12961555-4-43.

STRABAG AG.

A-9800 Spittal/Drau, Ortenburgerstrasse 27.

ATU 14487107.

Böhm Stadtbaumeister & Gebaudetechnik GmbH.

A-1230 Wien, Donau-City-Strasse 9.

ATU 14500805.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/07/2017