Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 340134-2021

06/07/2021    S128

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2021/S 128-340134

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25416316241
Postai cím: Horvát utca 14–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Katalin
E-mail: beszerzes@kkbk.hu
Telefon: +36 205204272
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Debreceni Velodrom tervezési feladata

Hivatkozási szám: EKR000484752021
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A közbeszerzés eredményeként megkötött tervezési szerződés teljesítése keretében nyertes ajánlattevő feladatát képezi a debreceni velodrom (világversenyek megrendezésére, tehát a pálya homologizációjára, tervezetten 2 500 néző befogadására alkalmas, min 16 000 m2 alapterületű fedett pályakerékpáros sportlétesítmény (pl.: építész, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, stb.), melyhez csatlakozik egy min. 10 000 m2 alapterületű BMX pálya, s ennek kiszolgálására alkalmas infrastruktúrafejlesztés (pl.: közmű, út, kommunikáció stb.) és mintegy 8 hektárnyi környezetrendezés (pl.: tájépítészet, stb.), valamint a csatlakozó Velopark fejlesztés kapcsolatrendszere) fejlesztését célzó beruházás generáltervezői feladatainak teljes körű ellátása az alábbiak szerint.

— tervezési előkészítő feladatok elvégzése,

— koncepciótervek és a végleges tervezési program elkészítése,

— engedélyezési tervek elkészítése,

— további engedélyek kiadásához szükséges tervdokumentáció elkészítése,

— kiviteli tervek elkészítése,

— árazatlan tervezői költségvetés összeállítása.

(A tervezett épület geometriai méreteiből ill. funkciójából fakadóan a szükséges alátámasztásmentes áthidalás minimális mértéke 100 m. Az összes kezelt légmennyiség min: 350 000 m3/ó; beépített hűtési teljesítmény min: 1500 kW; beépített fűtési teljesítmény min: 2000 kW.)

A nyertes ajánlattevő részletes feladatmeghatározását a Műszaki leírás tartalmazza. Az 1298/2020 (VI.11) kormányhatározat 8. pontja alapján a tervezési feladatot a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott tervdokumentáció átdolgozásával szükséges végrehajtani.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 712 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71323100 Villamosenergia-rendszerekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1027 Budapest, Horvát u. 14-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Magyarország nem rendelkezik a nemzetközi sportszövetségi előírásoknak megfelelő fedett kerékpáros versenypályával. A nagy hagyományokkal bíró sportág fejlesztése érdekében a kormány 2020-ban egy kelet-magyarországi velodrom és velopark építéséről határozott.

Az új debreceni kerékpáros központot a hazai kerékpáros szövetség különbözői szakágai fogják közösen használni, kerékpáros események és rendezvények helyszíne lesz, hiánypótló új központja a hazai utánpótlás nevelésnek.

A debreceni pálya zöldmezős beruházásként épül meg, a projekt több éven keresztül több száz embernek ad munkát, családjuknak megélhetést.

A közbeszerzés eredményeként megkötött tervezési szerződés teljesítése keretében nyertes ajánlattevő feladatát képezi a debreceni velodrom (világversenyek megrendezésére, tehát a pálya homologizációjára, tervezetten 2 500 néző befogadására alkalmas, min 16 000 m2 alapterületű fedett pályakerékpáros sportlétesítmény (pl.: építész, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, stb.), melyhez csatlakozik egy min. 10 000 m2 alapterületű BMX pálya, s ennek kiszolgálására alkalmas infrastruktúrafejlesztés (pl.: közmű, út, kommunikáció stb.) és mintegy 8 hektárnyi környezetrendezés (pl.: tájépítészet, stb.), valamint a csatlakozó Velopark fejlesztés kapcsolatrendszere) fejlesztését célzó beruházás generáltervezői feladatainak teljes körű ellátása az alábbiak szerint.

— tervezési előkészítő feladatok elvégzése,

— koncepciótervek és a végleges tervezési program elkészítése,

— engedélyezési tervek elkészítése,

— további engedélyek kiadásához szükséges tervdokumentáció elkészítése,

— kiviteli tervek elkészítése,

— árazatlan tervezői költségvetés összeállítása.

(A tervezett épület geometriai méreteiből ill. funkciójából fakadóan a szükséges alátámasztásmentes áthidalás minimális mértéke 100 m. Az összes kezelt légmennyiség min: 350 000 m3/ó; beépített hűtési teljesítmény min: 1500 kW; beépített fűtési teljesítmény min: 2000 kW.)

A nyertes ajánlattevő részletes feladatmeghatározását a Műszaki leírás tartalmazza. Az 1298/2020 (VI.11) kormányhatározat 8. pontja alapján a tervezési feladatot a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott tervdokumentáció átdolgozásával szükséges végrehajtani.

Magyarország nem rendelkezik a nemzetközi sportszövetségi előírásoknak megfelelő fedett kerékpáros versenypályával. A nagy hagyományokkal bíró sportág fejlesztése érdekében a kormány 2020-ban egy kelet-magyarországi velodrom és velopark építéséről határozott.

Az új debreceni kerékpáros központot a hazai kerékpáros szövetség különbözői szakágai fogják közösen használni, kerékpáros események és rendezvények helyszíne lesz, hiánypótló új központja a hazai utánpótlás nevelésnek.

A debreceni pálya zöldmezős beruházásként épül meg, a projekt több éven keresztül több száz embernek ad munkát, családjuknak megélhetést.

A budapesti velodrom szerződött tervezői díjából kizárólag a teljesítés arányában történt kifizetés, nagyjából a szerződéses összeg egyharmada. Az ott elkészült tervfázisok alkalmasak arra, hogy kisebb átalakítással a debreceni velodromra is alkalmazhatóak legyenek.

A debreceni velodrom tervezői közbeszerzésének nyertese az ajánlatában szereplő összegért átalakítja a terveket a debreceni helyszínre, emellett egy új létesítményt, egy 10 ezer nm-es BMX-pályát is megtervez.

A helyszínváltozás és a tervek átalakítása ellenére a budapesti velodromra még 2017-ben biztosított összes forrás nagysága nem nőtt azzal, hogy a nyertes ajánlattevő a debreceni helyszínre adaptálja a budapesti terveket és így összességében a díja minimálisan, néhány százalékkal változik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az AT rendelkezik legalább 1 fő olyan sporttechnológiai szakemberrel, aki részt vett Nemzetközi Sportszövetség által világversenyre akkreditált létesítmény megvalósításának előkészítésében (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.1 min. köv. szerinti szakember rendelkezik-e fedett, kerékpáros pálya elhelyezésére alkalmas létesítmény beruházáselőkészítése során szerzett tervezési tapasztalattal (max. 2 db beruházás) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.3 min. köv. szerinti szakember rendelkezik-e az alk-i köv. igazolásához bemutatott szakmai gyakorlatán felül további többlet tervezési tapasztalattal a következő együttesen teljesülő épületjellemzőket tekintve (összes kezelt légmennyiség min: 200.000 m3/ó; beépített hűtési teljesítmény min: 1000 kW; beépített fűtési teljesítmény min: 1200 kW) / (max. 3 db beruházás) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.2. min. köv. szerinti szakember rendelkezik-e legalább nettó 75 m alátámasztás nélküli acél tetőszerkezetű közhasználatú épület tervezésére vonatkozó tervezési tapasztalattal (max 3 db beruházás) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 45
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő az értékelési szempontok II.2.5. pontjában meghatározott „sporttechnológiai szakember” alatt olyan szakembert ért, aki megfelelő tapasztalattal rendelkezik sportlétesítmények adott sportági funkcionális, használati igényeinek tekintetében, és képes azt a beruházás minden résztvevője irányában megfelelő módon képviselni, kommunikálni (pl: megrendelő, tervező, sportszakmai szervezetek, stb).

Ajánlatkérő a fenti szakember megfelelőségét a következők szerint kéri igazolni. A sporttechnológiai szakember rendelkezik vagy valamely nemzetközi sportszövetség által kiállított igazolással arról, hogy részt vett világversenyre alkalmas létesítmény akkreditációjában vagy tervezésében vagy kivitelezésében vagy egy olyan gazdasági társaság által kiállított igazolással, aki rendelkezik a fenti igazolással.

Ajánlatkérő „kerékpáros pálya” alatt az UCI Track Races szabályzatban leírt pálya kritériumainak megfelelő minőséget érti

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az ajánlatkérő az ajánlati ár értékelési részszempont esetében a relatív értékelési módszerek közül a fordított arányosítás képlete alapján jár el. A minőségi értékelési szempontok esetén a pontozás.

Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban megadva.

A részekre történő ajánlattétel nem lehetséges tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező szolg-ok egy létesítmény generáltervezésére vonatkoznak, teljesítésükre komplex módon kerül sor, így értelemszerűen részek meghatározására nem kerül sor.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

A Velodrom tervezéséhez szorosan kapcsolt (egyazon ingatlanon található) Velopark fejlesztése jelenleg is folyik, határideje 2021. ősze. A jelen tervezésre kormánydöntéssel megállapított 2021. december 31-i véghatáridőt a Nemzetközi Szövetséggel (UCI) egyeztetett versenydátumokra is tekintettel kaptuk (2021. október 30.). Ekkorra el kell jutnunk minimálisan az engedélyezhető tervállapotig annak érdekében, hogy az az UCI felé megfelelő módon bemutatható legyen.

Ez rendkívül szoros határidőkkel történő tervezést feltételez, tehát a szerződés alapján 2 hónap alatt elkészül a koncepció, újabb 2 hónapra az engedélyezési tervek. Ezt követően - a jogerős építési engedély megszerzésétől függetlenül - azonnal megkezdődik a kiviteli tervezés. A tervezőnek újabb 5 hónapra rá a komplett tervdokumentációt le kell adnia, ennek érdekében félidőben előzetes terveket szolgáltat.

Mindezért elengedhetetlenül szükséges a tárgyi eljárással biztosított tervezői szerződés mielőbbi megkötése.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 093-243608
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Debreceni Velodrom tervezési feladata

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/06/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Gall és Társai Építésziroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 12709885242
Postai cím: Damjanich utca 23
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
E-mail: a.j.g.gall@gmail.com
Telefon: +36 209293855
Fax: +36 17892882
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 710 350 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 712 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Út- és közlekedési létesítmény, közmű-, valamint tájépítészeti tervezés, építészeti tervezés, generáltervezés

Tartószerkezeti tervezés

Gépészeti tervezés

Táj- és kertépítészeti tervezés

Kerékpár pályával kapcsolatos sporttechnológia szakértés/tervezés

Talajmechanikai szakértés, geotechnikai tervezés

Geodéziai felmérés

Akusztikai tervezés

Épületvillamossági szakértés/tervezés

Tűzvédelmi szakértés/tervezés

Sprinkler és oltórendszer tervezés

Akadálymentesítés tervezés

Konyhatechnológia tervezés

Lift, felvonógépészet tervezés

Környezetvédelmi szakértés

Általános sporttechnológia szakértés/tervezés

Orvostechnológiai szakértés/tervezés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § b) pont alapján a nyertes ajánlattevő adószáma: 12709885-2-42

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/07/2021