A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 376104-2019

09/08/2019    S153

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 153-376104

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91344380
Postai cím: Mogyoródi utca 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Novák-Soós Zsuzsanna
E-mail: zsuzsanna.novaksoos@katved.gov.hu
Telefon: +36 14694427
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.katasztrofavedelem.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: katasztrófavédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tűzoltósági épület építése Pécsen

Hivatkozási szám: EKR000390202019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. rész: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság építése és meglévő épület átalakítása 2 ütemben a KEHOP-1.6.0-15-2016-00013 azonosítószámú projekt keretében” a Pécs, Engel János u. 1. sz. (35317/1 hrsz.) alatti ingatlanon meglévő épület részbeni bontásával/átalakításával és új laktanyaépület építésével.

2. rész: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság építése a KEHOP-1.6.0-15-2016-00013 azonosítószámú projekt keretében a Pécs, Tüzér u. 30. (HRSZ:3685/39) szám alatti ingatlanon

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tűzoltósági épület építése Pécsen - I.

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45216121 Tűzoltóállomás építése
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécs, Engel János József u. 1. (35317/1 hrsz.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzati Tűzoltósága, valamint a Baranya megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Pécs, Engel János József u. 1. (35317/1 hrsz.) alatti laktanyaépületben működik.

A közbeszerzés tárgya szerinti beruházás egymás utáni 2 ütemben valósul meg a fenti ingatlanon.

— az 1. ütemben az új laktanyaépület felépítésére kerül sor, (hasznos alapterület: 6322,10 m2)

— a 2. ütemben a szerkezetileg már meglévő épületrész átalakítása valósul meg. 4871 m2 alapterületű épületrész teljesen, az alagsor (1896,81 m2) pedig szerkezetig kerül elbontásra. Az újonnan kialakuló épület hasznos alapterülete 6322,10 m2 lesz.

A kivitelezés tartalmazza a szükséges elektromos, gépészeti, gyengeáramos (tűzjelző, hangosítás, strukturált hálózat, vagyonvédelmi és beléptető rendszer, CCTV, épületautomatikai), kertészeti, útépítési és forgalomtechnikai munkákat. A feladat része a tűzoltótechnológia beszerzése, beszerelése és üzembe helyezése is.

Az 1. ütemben megépülő új laktanyaépületben került elhelyezésre 10 db (2db hosszú és 8 db rövid) új szerállás. Az új épület udvarszint + földszint+ 2 emelet szintbeépítésű. Ebben az épületben került elhelyezésre a Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség irodái (udvarszint), a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (I-II. em.), valamint a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság helyiségei (földszint+I. emelet).

A 2. ütemben átalakításra/részben lebontásra kerülő régi laktanyaépület udvarszintjén 9 db szerállás kerül kialakításra, a hozzátartozó raktárhelyiségekkel, a legénység számára kialakított konditeremmel és öltözőkkel, vizesblokkokkal, szertárral, valamint a közmunkások számára kiépített öltözőkkel, vizesblokkokkal, teakonyha-pihenővel. Szintén ebben az épületszárnyban került elhelyezésre az aggregátor helyiség és elektromos főkapcsoló, valamint mindkettő épületszárny fűtési és használati melegvíz energiáját biztosító távhő központ, valamint 2 db műhely helyiség.

Felvonulási kérdések: A nyertes ajánlattevőnek mind a tervezett anyagmozgatás, mind a kivitelezési munkálatokhoz szükséges technológiai területek lehatárolásánál, mind pedig felvonulási irodakonténerek telepítésnél, figyelembe kell vennie, hogy a régi laktanyaépületnek, benne a szerállásoknak az 1. ütem szerinti kivitelezés ideje alatt is - párhuzamosan az 1. ütem szerinti munkálatokkal - üzemszerűen működnie kell.

Az ellátandó feladatok részletes ismertetését a Műszaki Dokumentáció és a szerződés tervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.2. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.3. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.6.0-15-2016-00013

II.2.14)További információk

— Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 75.§(2)e) pontját alkalmazza,

— A Kbt. 27.§(3) alapján a 14/2016(V.25.) MvM r. 6.§(7) alapján a FAKSZ: dr. Magyar Balázs 00356

— A minőségi értékelési részszempontok esetében a legkedvezőbb megajánlás 36 hónap, így AK erre és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad,

— AK a 424/2017(XII.19) Kr. szerint jár el.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tűzoltósági épület építése Pécsen - II.

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45216121 Tűzoltóállomás építése
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécs, Tüzér u. 30. (HRSZ:3685/39)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervezett új létesítményben a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság kerül elhelyezésre. Az ingatlan összközműves.

A szervezetek elhelyezendő létszáma: a tervezett új épületben ca. 86 fő alkalmazott részére kell a jogszabályban előírt munkakörülményeket biztosítani. Ebből 8 órás munkarendben: 21 fő, 24/48 órás munkarendben: 65 fő dolgozik.

Továbbá az alábbi gépjárműveket kell elhelyezni: 4 db személygépkocsi, 4 db szerállás (2 db 3450x2552x7650) méretű gépjárműfecskendő, 1 db 2590x1967x5910 mm műszaki mentő és 1 db 3600x2500x10500 mm méretű magasból mentő szerkocsi.

Alapterületek: földszint: 662,77 m2, 1. em.: 390,74 m2, 2. em.: 578,30 m2. Az új épület hasznos alapterülete 1642 m2.

Az ellátandó feladatok részletes ismertetését a Műszaki Dokumentáció és a szerződés tervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.2. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.3. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.6.0-15-2016-00013

II.2.14)További információk

— Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 75.§(2)e) pontját alkalmazza,

— A Kbt. 27.§(3) alapján a 14/2016(V.25.) MvM r. 6.§(7) alapján a FAKSZ: dr. Magyar Balázs 00356

— A minőségi értékelési részszempontok esetében a legkedvezőbb megajánlás 36 hónap, így AK erre és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad,

— AK a 424/2017(XII.19) Kr. szerint jár el.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 065-150343
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 1
Elnevezés:

Tűzoltósági épület építése Pécsen - I.

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 2
Elnevezés:

Tűzoltósági épület építése Pécsen - II.

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eredeti ajánlati felhívás 2.4.2019 napján jelent meg asz Európai Unió Hivatalos lapjában (TED) 2019/S 065-150343 számon, míg 3.4.2019 napján a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-5758/2019 számon. Az eredeti ajánlattételi határidő 7.5.2019 napjának 13:00 órájában lett meghatározva. Ajánlatkérő az eredeti ajánlattételi határidőt többször módosította, legutóbb 25.7.2019 napján. Ajánlatkérő a módosításról írásban tájékoztatta az érdeklődő gazdasági szereplőket, továbbá a módosításra vonatkozó hirdetményt is feladta. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt 9.8.2019 napjának 13:00 órájára módosította. A módosító hirdetmény 2.8.2019-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos lapjában (TED) 2019/S 148-363477 számon, míg 2.8.2019 napján a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-14344/2019 számon. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő (9.8.2019 napjának 13:00 órája) lejárta előtt a Kbt. 53. § (1) bekezdés alapján a tárgyi közbeszerzéstől visszalép, az ajánlati felhívást visszavonja.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/08/2019