Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 405393-2020

28/08/2020    S167

Magyarország-Budapest: Parkolóhellyel kapcsolatos szolgáltatások

2020/S 167-405393

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Közterület-Felügyelet
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_63467352
Postai cím: Bajcsy Zs. út 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Gergely
E-mail: molnar.gergely@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: +36 18727594
Fax: +36 13183460
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.blkf.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Okos parkolás, III.

Hivatkozási szám: EKR001452732019
II.1.2)Fő CPV-kód
98351100 Parkolóhellyel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Okos parkolás, III.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
98351100 Parkolóhellyel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Okos parkolás szolgáltatás nyújtása, amely magában foglalja a rendszer telepítését és üzemeltetését, amely rendszer valós időben gyűjti a Budapest Főváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata által meghatározott területeken a közterületi parkolóhelyek foglaltságáról az információt és ezt hozzáférhetővé teszi az Ajánlatkérő által meghatározott módon. Előírt feladatok a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottaknak megfelelően.:

O 1700 db egyedi szenzoros okos parkoló telepítése és üzemeltetése, valamint a parkolóhely foglaltsági adatok átadása a szenzorok telepítésétől számított 5 évig.

O További legfeljebb 500 db egyedi szenzoros okos parkoló megoldás bővítésének lehetősége, ahol az üzemeltetési feladatokat és az adatok átadását szintén a szenzorok telepítésétől számított 5 évig kell biztosítania - opcionálisan (a megrendelésére Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget).

O Parkolóhelyre be- és kilépést számláló szenzoros okos parkolás szolgáltatás nyújtása 1 db helyszínen 2 éves vagy 5 éves üzemeltetéssel opcionálisan

O Parkolóhelyre be- és kilépést számláló kamerás okos parkolás szolgáltatás nyújtása 1 db helyszínen 3 éves vagy 5 éves üzemeltetéssel opcionálisan

O Utcai kijelző telepítése és üzemeltetése, amely egy előre definiált parkolóhely csoport adatait jeleníti meg, 6 db helyszínen 5 éves üzemeltetéssel és továbbá legfeljebb 2 db helyszínen 2 vagy 5 éves üzemeltetéssel opcionálisan.

O Gépjármű számlálási megoldás telepítése és üzemeltetése 9 db helyszínen 5 éves üzemeltetéssel és további legfeljebb 3 db helyszínen 2 vagy 5 éves üzemeltetéssel opcionálisan.

Üzemeltetéséhez kapcsolódó extra szolgáltatások opcionális megrendelésének biztosítása.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 60
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 158-386225

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Okos parkolás, III.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
21/02/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Smart Lynx Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_38273267
Postai cím: Vértanúk útja 1.
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
E-mail: tabori.tamas@smartlynx.hu
Telefon: +36 703693369
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 331 410 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosítás időpontja: 2020.7.21.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/08/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
98351100 Parkolóhellyel kapcsolatos szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
98351100 Parkolóhellyel kapcsolatos szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata közigazgatási területe

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Okos parkolás szolgáltatás nyújtása, amely magában foglalja a rendszer telepítését és üzemeltetését, amely rendszer valós időben gyűjti a Budapest Főváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata által meghatározott területeken a közterületi parkolóhelyek foglaltságáról az információt és ezt hozzáférhetővé teszi az Ajánlatkérő által meghatározott módon. Előírt feladatok a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottaknak megfelelően.:

O 1700 db egyedi szenzoros okos parkoló telepítése és üzemeltetése, valamint a parkolóhely foglaltsági adatok átadása a szenzorok telepítésétől számított 5 évig.

O További legfeljebb 500 db egyedi szenzoros okos parkoló megoldás bővítésének lehetősége, ahol az üzemeltetési feladatokat és az adatok átadását szintén a szenzorok telepítésétől számított 5 évig kell biztosítania - opcionálisan (a megrendelésére Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget).

O Parkolóhelyre be- és kilépést számláló szenzoros okos parkolás szolgáltatás nyújtása 1 db helyszínen 2 éves vagy 5 éves üzemeltetéssel opcionálisan

O Parkolóhelyre be- és kilépést számláló kamerás okos parkolás szolgáltatás nyújtása 1 db helyszínen 3 éves vagy 5 éves üzemeltetéssel opcionálisan

O Utcai kijelző telepítése és üzemeltetése, amely egy előre definiált parkolóhely csoport adatait jeleníti meg, 6 db helyszínen 5 éves üzemeltetéssel és továbbá legfeljebb 2 db helyszínen 2 vagy 5 éves üzemeltetéssel opcionálisan.

O Gépjármű számlálási megoldás telepítése és üzemeltetése 9 db helyszínen 5 éves üzemeltetéssel és további legfeljebb 3 db helyszínen 2 vagy 5 éves üzemeltetéssel opcionálisan.

Üzemeltetéséhez kapcsolódó extra szolgáltatások opcionális megrendelésének biztosítása.

A VII.2.1) pont folytatása:

A platform funkciók biztosítására szükség van ahhoz, hogy az okos parkolási rendszer a Szerződés tárgyát képező parkolási szenzorok vonatkozásában is valóban egységes egészként, úgy működhessen, hogy az a hasonló beruházásoktól elvárható színvonalú szolgáltatásokat nyújtsa úgy Megrendelő, mint a parkolást igénybe vevők részére. Fontos igény továbbá, hogy a Szerződés keretében üzemeltetett rendszer - a nyújtott szolgáltatásokat tekintve is - legyen homogén a Megrendelő székhelye szerinti kerületben a Korábbi közbeszerzés eredményeként jelenleg is üzemeltetett okos parkolási rendszerrel, megoldható legyen azok egymás közti kommunikációja.

A jelen pont szerinti szerződés-módosítással nem változik meg a Szerződés típusa, a szerződés időbeli hatálya, a beszerzés fajtája. A Közbeszerzési eljárás szerinti szolgáltatásokat nem helyettesítik mással a Felek.

Fentiek alapján a jelen pont szerinti szerződés-módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 358 410 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Smart Lynx Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_38273267
Postai cím: Vértanúk útja 1.
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
E-mail: tabori.tamas@smartlynx.hu
Telefon: +36 703693369
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1./ Felek rögzítik, hogy a módosított szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 2. sz. mellékletét képezi a Felek által aláírt „Pénzügyi ütemezés – Számlázási folyamat” elnevezésű dokumentum (a továbbiakban: Melléklet), amelyben Felek a Közbeszerzési eljárás dokumentumai, Szolgáltató, mint nyertes ajánlattevő ajánlata, valamint a Szerződés 3. fejezetében foglaltakra figyelemmel határozták meg a Szerződés teljesítésének pénzügyi ütemezését és számlázási folyamatát.

Felek megállapították, hogy adminisztrációs hiba eredményeként a Melléklet a fent körülírt dokumentumok tartalmával összhangban nem álló elemeket (pl.: a közbeszerzési kiírásnak és az ajánlatnak részét nem képező tevékenységek, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaktól eltérő meghatározások és szóhasználat) is tartalmaz, ami nem felel meg annak, amelyre vonatkozóan Felek szerződéskötési kötelezettsége és kötöttsége a Közbeszerzési eljárás során beállt. Továbbá a Melléklet nem teszi lehetővé, hogy Szolgáltató az ajánlatában szereplő szolgáltatásokat teljeskörűen kiszámlázza.

Felek a jelen pont szerinti szerződés-módosítással a szerződéskötési kötelezettségüknek megfelelő jogi kereteket kívánják megteremteni a pontosított szövegű Melléklettel, amely a szerződés-módosítás mellékletét képezi. Jelen módosítás, mint nem lényeges szerződés-módosítás esetében Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják a Szerződést, figyelemmel az alábbiakra

Tekintettel arra, hogy a Mellékletnek a jelen pont szerinti módosítással érintett része a Közbeszerzési eljárás dokumentumain, Szolgáltató, mint nyertes ajánlattevő ajánlatán, valamint a Szerződés rendelkezésein, elsősorban annak – helyes tartalommal megkötött – 3. fejezetén alapul, ezért jelen pont szerinti szerződés-módosítás olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.

Jelen pont szerinti szerződés-módosítás eredményeként a szerződés szerinti ellenérték és a szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg, a teljesítési határidő, illetőleg teljesítési időszak vagy a Szerződés időbeli hatálya nem módosul, a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

2./ Megrendelő, mint ajánlatkérő a Kbt. alapján „Okos parkolás, II.” tárgyában közbeszerzési eljárást folytatott le (a továbbiakban: Korábbi közbeszerzés), amelynek eredményeként Felek között szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Korábbi szerződés) jött létre 2019. május 13-án.

A Korábbi szerződésnek – a Korábbi közbeszerzés kiírásának megfelelően – része a parkoló szenzorok ún. alapcsomag keretében meghatározott, továbbá az opcionálisan megrendelhető mennyisége után a platform funkciók biztosítása Szolgáltató részéről, amely a szenzor adatok applikációban és dashboard szoftverben való megjelenítését és ezzel az okos parkolási rendszer teljes körű és egységes üzemeltetését teszi lehetővé.

Felek megállapították, hogy a Szolgáltató Szerződés szerinti feladatainak nem része a Közbeszerzési eljárás tárgyát képező parkoló szenzorok ún. alapcsomag keretében meghatározott, továbbá az opcionálisan megrendelhető mennyisége után a platform funkciók biztosítása.

Hivatkozott körülményekre figyelemmel Felek a Szerződés „3. DÍJAZÁS ÉS VÁLLALÁSOK” pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítják:

„A Szolgáltatás díja az alábbi elemekből tevődik össze, figyelemmel Szolgáltatónak a közbeszerzési eljárásban benyújtott, ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatában, valamint jelen Szerződés 1. számú módosításában foglaltakra:”.

Hivatkozott körülményekre figyelemmel Felek a Szerződés „3. DÍJAZÁS ÉS VÁLLALÁSOK” pontjának „Az opcionálisan megrendelhető szolgáltatások nettó díja, figyelemmel Szolgáltatónak a közbeszerzési eljárásban benyújtott, ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatában foglaltakra:” szövegrésze utáni táblázatot követő részét az alábbi rendelkezéssel egészítik ki:

„Szolgáltató a jelen Szerződésben meghatározott feladatainak ellátásához kapcsolódóan biztosítja a platform funkciókat, amelynek műszaki tartalmát az 1. sz. Melléklet (Okos Parkolás Szolgáltatás) tartalmazza.

A platform funkciók biztosításának díja: 450 000 HUF+áfa/hó. Törthónap esetén a díj arányosan kerül megfizetésre.”

Hivatkozott körülményekre figyelemmel Felek a Szerződés 1. sz. Mellékletének (Okos Parkolás Szolgáltatás) Műszaki leírását a kiegészítették a következő ponttal:

„11.) Szolgáltató által biztosítandó platform funkciók műszaki tartalma: (...)".

Hivatkozott körülményekre figyelemmel Felek a Szerződés 2. sz. Mellékletének (Pénzügyi ütemezés (Számlázási folyamat) táblázatát az alábbi sorral egészítik ki:

— Platform funkciók biztosítása a telepített szenzorok vonatkozásában,

— Díja: 450 000 HUF + ÁFA /hó. A benyújtás legkorábbi időpontja: a platform funkció biztosításának első hónapját követő hónapban. Törthónap esetén a díj arányosan kerül megfizetésre.

Jelen pont szerinti módosításban foglaltak esetében Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján módosítják a Szerződést, figyelemmel az alábbiakra.

Megrendelő, mint ajánlatkérő a Közbeszerzési eljárást uniós eljárásrendben folytatta le, amelynek értékhatára az eljárás 2019-ben történt megindulásakor (hirdetmény száma: 2019/S 231-566553) 68 655 860 HUF volt. A platform funkciók biztosításának díja 450 000 HUF + áfa/hó. A telepített szenzorok 60 hónapos Szerződés szerinti üzemeltetési időszakára ez nettó 27 000 000 HUF, amely nem éri el az irányadó uniós értékhatárt, ezzel a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt követelmény teljesül.A platform funkciók biztosításának ellenértéke nem éri el a szerződéses érték 10 %-át, ennélfogva a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában előírt feltétel is teljesül.

Folytatás a VII.1.4) pontban.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

Jelen pont technikai okból került megjelölésre.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 331 410 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 358 410 000.00 HUF