A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 413171-2020

04/09/2020    S172

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 172-413171

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Testnevelési Egyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13625214
Postai cím: Alkotás út 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bárdos Gabriella
E-mail: bardos.gabriella@tf.hu
Telefon: +36 303582680
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tf.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Felsőoktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Testnevelési Egyetem Kivitelezés II. A ütem

Hivatkozási szám: EKR001106802018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés kivitelezési munkáira – II.A ütem, Csörsz tömb

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 18 048 960 126.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45212221 Sportpályák építményeinek kivitelezése
45212225 Sportcsarnok építése
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
45300000 Épületszerelési munka
45313100 Felvonó szerelése
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45350000 Gépészeti szerelések
45400000 Épületbefejezési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1123 Budapest, XII. kerület Csörsz utca 2–6. szám alatt lévő ingatlan (4818/4. hrsz.) területével alkotott tömb, valamint a telek körüli közterületek (Hegyalja út, Alkotás utca, Győri út, Csörsz utca)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozó feladata az alábbi létesítmények kivitelezési munkáinak az elvégzése:

Alap feladat:

— 12 300 m2 nettó alapterületű multifunkcionális sportcsarnok és mélygarázs épület építése, melyből a sportcsarnok nettó alapterülete 5 757 m2 és 1 700 fő befogadó képességű. Az épület építése magában foglal előregyártott és monolit vasbeton szerkezetépítési, 230 tonna acél tartószerkezeti, építészeti, épületgépészeti, erős- és gyengeáramú munkákat, 1 500 férőhelyes mobil lelátó építését, sporttechnológiai szerelési munkákkal beépített sportszerek beépítését, közműépítés, környezetrendezési munkákat,

— A sportcsarnokban 2 200 m2-en készül sportpálya felület beépített sportfelszerelésekkel, valamint elhelyezésre kerül cca. 1 100 m2-es edzőterem a funkciókhoz szükséges kiszolgáló egységekkel, öltözőkkel, vizesblokkokkal, beépített sportszerekkel,

— A mélygarázs befogadó kapacitása min. 200 fh gépkocsi beálló,

— A sportcsarnok és mélygarázs épület 2 350 m2 acél szerkezetű tetőfelülettel készül, amely egyenes rétegrendű műanyag lemez vízszigetelést tartalmaz,

— Porta épület építése, portaszolgálati, trafó, hulladéktároló funkciók elhelyezésével,

— 400 m-es futókörű 8 sávos szabadtéri atlétikai pálya atlétikai sportok számára beépített sportszerekkel, 350 fh fedett lelátó épülettel és sportvilágítással,

— 200 fh lelátó építése az opcióban megvalósuló műfüves futball pályához,

— Cca. 1 100 m2 szabadtéri teniszpálya építése beépített sportszerekkel,

— Fedett kerékpár tároló és motor parkoló, teremgarázs kialakítása,

— Teljes telken belüli közmű hálózat, út és térburkolat, kert, kerítés, kolonád kiépítése,

— Napelemes rendszer megvalósítása,

— Összes meglévő létesítmény részleges, vagy teljes bontási munkái,

— A létesítmény megvalósításához szükséges telken kívüli közmű építési és útépítési munkák elvégzése, az útcsatlakozások és a Csörsz utcai és Győri út parkolók kialakításával.

Opciós feladat:

— 68*108 m-es élőfüves futballpálya rétegrendjének építése, beépített sportszerekkel,

— 66*105 m-es műfüves futballpálya rétegrendjének építése beépített sportszerekkel,

— Sportvilágítás létesítése a műfüves futballpályához.

A kivitelezési munkák tartalmaznak szerkezetépítési, építészeti, épületgépészeti, erős- és gyengeáramú munkát, közműépítést, környezetrendezési munkákat és sporttechnológiai szerelési munkákat is.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Szakemberek többlet szakmai tapasztalata: / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 1.1. M.2.a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0, max. 60 hónap): / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2. M.2.b) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0, max. 60 hónap): / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3. M.2.c) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0, max. 60 hónap): / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

— 68*108 m-es élőfüves futballpálya rétegrendjének építése, beépített sportszerekkel,

— 66*105 m-es műfüves futballpálya rétegrendjének építése, beépített sportszerekkel,

— Sportvilágítás létesítése a műfüves futballpályához.

Az opciós tételek a szerződéskötéstől számított 365 napon belül rendelhetőek meg.

A tételek külön szükséges a szerződésben meghatározottak alapján.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 128-311741
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Testnevelési Egyetem Kivitelezés II. A ütem

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/08/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56813281
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 302488171
Fax: +36 92504195
Internetcím: http://www.zaev.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18 048 960 126.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Ismert alvállalkozó:

Zala-Elektro Kft. 8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1. Adószám: 11993025-2-20.

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe

Venni: Tervezési munkák, bontási munkák, felvonulás és organizációs munkák, dúcolás és földpartmegtámasztás, zsaluzás, álványozás,

Irtás, föld- és sziklamunka, szivárgóépítés, alagcsövezés, síkalapozás, mélyalapozás, helyszíni beton és vb munkák, előregyártott

Szerkezetek beépítési munkái, falazás és egyéb kőműves munkák, fém- és egyéb könnyű épületszerkezet szerelése, vakolás és

Rabicolás, szárazépítési munkák, aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok, bádogozás, fa- és műanyag szerkezet elhelyezése, fém

Nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése, üvegezés, felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem), szigetelés,

Árnyékolók beépítése, közműcsatorna-építése, közlekedésépítési munkák, parkolástechnika építése, erősáramú munkák, gyengeáramú

Munkák, épületautomatikai munkák, tűzjelző kiépítési munkák, megújuló energiahasznosító berendezések, épületgépészeti munkák,

Felvonó építési munkák, rögzítések, tömítések beépítése, takarítási munkák, kert- és parképítési munkák, szabadtéri, szabadidő- és

Sportlétesítmények építési munkái, sporttechnológiai építési munkák, belsőépítészeti munkák, információs rendszerek építési munkái,

Akadálymentesítési munkák, konyhatechnológiai munkák részfeladatai.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

— WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (MAGYARORSZÁG 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber utca 1., adószáma: 11469830244)

— ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAGYARORSZÁG 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1., adószáma: 10738885220) – Nyertes ajánlattevő

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/09/2020