Szolgáltatások - 548820-2021

27/10/2021    S209

Magyarország-Kaposvár: Szálláshely-üzemeltetési szolgáltatások

2021/S 209-548820

Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/23/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15731591214
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mach Tamás
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Telefon: +36 82501581
Fax: +36 82501520
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.kaposvar.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szálloda koncesszió beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000428642021
II.1.2)Fő CPV-kód
98341100 Szálláshely-üzemeltetési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Jelen eljárás keretében nyertes ajánlattevő feladata a megépítendő 7400 Kaposvár, Csík Ferenc sétány hrsz.: 7091/3 területen 4 csillagos superior szálloda üzemeltetése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A koncesszió részekre oszlik: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 21 780 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
98341100 Szálláshely-üzemeltetési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

7400 Kaposvár, Csík Ferenc sétány hrsz.: 7091/3

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlatevő feladata a megépítendő Kaposvár, Csík Ferenc sétány hrsz.: 7091/3 területen 4 csillagos superior szálloda üzemeltetése.

Megépítendő szálloda főbb paraméterei:

4 csillagos superior szálloda wellness részleggel, fürdő kapcsolattal, HOTELSTARS 4 csillagos osztályzattal, amely alkalmas maximum 150 fő résztvevő számára szervezett találkozó, esemény, kongresszus, konferencia (MICE) megszervezésére.

Főbb mennyiségek:

Szobák száma: 120 szoba

Étterem befogadó képessége: 165 fő, a Skybar belterében 30 fő, a kültéren 50 fő

Konferencia (szekcionálható) terem befogadó képessége: 150 fő, szemináriumterem 40 fő

Wellness részleg területe: 272 m2

Szálloda tervezett hasznos alapterülete: 8 737 m2, továbbá a teraszok alapterülete: 498 m2

Szálloda szintek száma: 4. emelet

A koncesszió keretében ellátandó főbb feladatok:

Az Ajánlatkérő, amennyiben a rendelkezésére állnak a kivitelezéshez szükséges források a szállodát az elfogadott kiviteli terveknek megfelelően és az építési engedélyezési tervdokumentáció alapján lefolytatott építési engedélyezési eljárás során kiadott jogerős és végrehajtható építési engedélynek megfelelően felépíteti.

A szálloda a Hotel Stars Union (vagy más néven HSU) besorolás szerint minimum 4 csillagos, de maximum 4 csillag superior besorolású lesz.

Az Ajánlattevő köteles „szállodai kategória megelőlegezett használatáról" szóló megállapodást kötni a Magyar Szállodaszövetség Szolgáltató Kft.-vel, a szállodai kategóriát az Ajánlattevő önminősítéssel meghatározni, majd a szálloda nyitását követő legkésőbb 90 nap elteltével 4 csillag superior besorolást véglegesen megszerezni az Ajánlatkérő együttműködési kötelezettsége mellett és azt folyamatosan fenntartani.

Az Ajánlatkérő vállalja, hogy a szálloda kivitelezésének befejezését megelőző 4 hónappal az Ajánlattevő támogató közreműködésével meghatározott és jóváhagyott tartalommal - saját költségviseléssel - a kiviteli és belsőépítészeti tervek alapján un. ’mintaszoba’-t (standard szobatípus) alakít ki és mutat be. Az Ajánlattévő által jóváhagyott mintaszoba a Szálloda besorolás szerint ’4 csillag superior’ minősítésnek megfelelő minőségben kerül kivitelezésre, felszerelésre, s a Szálloda szobái a jóváhagyott mintaszobával azonos tartalommal és minőségben kerülnek kivitelezésre.

A Szerződéses időszak teljes tartama alatt az Ajánlattevő köteles viselni az ingatlannal kapcsolatos közüzemi díjakat. Az Ajánlattevő kötelezettséget vállal, hogy felelősséggel gondoskodik a Szálloda és az ott lévő ingó vagyontárgyak, gépek, berendezések megőrzéséről. Az őrzés, valamint annak módjának kiválasztása tekintetében az Ajánlattevő saját felelősségére és kockázatára jár el. Köteles továbbá általános és szolgáltatási felelősségbiztosítást kötni. A megfelelő működtetéshez szükséges jogszabályi és szakmai követelmények biztosítása az Ajánlattevő feladata, amely magában foglalja az ingatlannal kapcsolatos megfelelőségi előírásokat az üzemeltetés időszaka alatt.

Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumokban található.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésnek alapja az alább ismertetett kritériumok:
  • Részszempont: 1. Egy évre fizetendő koncessziós díj (nettó Ft/év) Súlyszám: 70
  • Részszempont: 2. Az M.3.1. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 48 hónap) Súlyszám: 15
  • Részszempont: 3. Hűség kártya rendszer alkalmazása (igen/nem) Súlyszám: 15
II.2.7)A koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 180
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Odaítélési eljárás koncessziós hirdetmény előzetes közzétételével
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 100-265372

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Szálloda koncesszió beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
06/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A koncesszió jogosultjának neve és címe
Hivatalos név: HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 12155169244
Postai cím: Hattyú Utca 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
E-mail: lazar.roland@talentisconsultigzrt.hu
Telefon: +36 305490026
A koncesszió jogosultja kkv: igen
V.2.4)Információ a konceszió értékéről és a fő finanszírozási feltételekről (áfa nélkül)
A koncesszió/rész végleges összértéke: 21 780 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti információ:

az eljárásban ajánlattevők megjelölése:

HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1015 Budapest, Hattyú Utca 14.), 12155169244

nyertes ajánlattevő megjelölése:

HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1015 Budapest, Hattyú Utca 14.), 12155169244

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/10/2021