Építési beruházás - 5698-2022

07/01/2022    S5

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 005-005698

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M80 - Körmendi Mérnökségi telep építése

Hivatkozási szám: EKR000249162021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

M80 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár közötti 2x1 sávos szakaszhoz kapcsolódó Körmendi Mérnökségi telep építése (PST: A008.16.73).

Vállalkozó feladata az M80 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár közötti 2x1 sávos szakaszhoz kapcsolódó új Körmendi Mérnökségi telep létesítése 6,4 ha területen, a rendelkezésre álló kiviteli tervek és engedélyek alapján teljes körűen az alábbiak szerint:

Főbb magasépítési létesítmények építése teljes körűen a szükséges épületen belüli közmű kiépítésével és berendezésekkel együtt, az alábbi nettó hasznos alapterületen:

Iroda és szociális épület (2 szintes): 1686 m2

Műhely épület: 2727 m2

Garázs épület: 1738 m2,, amely tartalmaz 20 db, 4,5 m magas ipari szekcionált kapu beépítését.

Hidegraktár: 2248 m2

Sótároló: 1584 m2, amely tartalmaz 1584 m2 öntött aszfalt burkolat készítését, valamint rétegelt, ragasztott fatartók beépítését 22,5. m fesztávolság áthidalására, valamint 1344 m2 tixotropizáló műgyanta bevonat készítését oldalfalon.

Elemes tároló 646 m2

Szóróanyag raktár: 447 m2

Fedett kocsiszín 651 m2

Üzemanyag töltő: 165 m2, amely tartalmaz 2 db kútoszlop beépítését, valamint 2 db 25 m3 méretű, duplafalú föld alatti acéltartály beépítését.

Motor és kerékpár tároló 148 m2

Útépítési létesítmények:

Mérnökség belső (kerítésen belüli) útépítési létesítményeinek építése csapadékvíz elvezetéssel, hídmérleggel

Mérnökségi telephez tartozó bekötő út (160 m) és külső parkoló (77 db) létesítése szükséges csapadékvíz elvezetéssel

Feltáró közút létesítése 357,79 méter hosszon (havária út)

Meglévő benzinkút bekötő út felújítása 46,62 m hosszon

Mérnökségi telep megvalósításához szükséges közművek kiépítése:

Telepen kívüli és belüli vízvezeték hálózat kiépítése

Fúrt kút létesítése

Telepen kívüli és belüli szennyvíz csatorna hálózat építése, átemelő létesítésével

Külső és belső elektromos hálózat létesítése, térvilágítás

Automata öntözőhálózat kiépítése

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

PST: A008.16.73

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 946 165 771.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45213200 Raktárak és ipari épületek kivitelezése
45213252 Műhelyek kivitelezése
45233120 Közút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Körmend

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozó feladata az M80 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár közötti 2x1 sávos szakaszhoz kapcsolódó új Körmendi Mérnökségi telep létesítése 6,4 ha területen, a rendelkezésre álló kiviteli tervek és engedélyek alapján teljes körűen az alábbiak szerint:

Főbb magasépítési létesítmények építése teljes körűen a szükséges épületen belüli közmű kiépítésével és berendezésekkel együtt, az alábbi nettó hasznos alapterületen:

Iroda és szociális épület (2 szintes): 1686 m2

Műhely épület: 2727 m2

Garázs épület: 1738 m2, , amely tartalmaz 20 db, 4,5 m magas ipari szekcionált kapu beépítését.

Hidegraktár: 2248 m2

Sótároló: 1584 m2, amely tartalmaz 1584 m2 öntött aszfalt burkolat készítését, valamint rétegelt, ragasztott fatartók beépítését 22,5. m fesztávolság áthidalására, valamint 1344 m2 tixotropizáló műgyanta bevonat készítését oldalfalon.

Elemes tároló 646 m2

Szóróanyag raktár: 447 m2

Fedett kocsiszín 651 m2

Üzemanyag töltő: 165 m2, amely tartalmaz 2 db kútoszlop beépítését, valamint 2 db 25 m3 méretű, duplafalú föld alatti acéltartály beépítését.

Motor és kerékpár tároló 148 m2

Útépítési létesítmények:

Mérnökség belső (kerítésen belüli) útépítési létesítményeinek építése csapadékvíz elvezetéssel, hídmérleggel

Mérnökségi telephez tartozó bekötő út (160 m) és külső parkoló (77 db) létesítése szükséges csapadékvíz elvezetéssel

Feltáró közút létesítése 357,79 méter hosszon (havária út)

Meglévő benzinkút bekötő út felújítása 46,62 m hosszon

Mérnökségi telep megvalósításához szükséges közművek kiépítése:

telepen kívüli és belüli vízvezeték hálózat kiépítése

fúrt kút létesítése

telepen kívüli és belüli szennyvíz csatorna hálózat építése, átemelő létesítésével

külső és belső elektromos hálózat létesítése, térvilágítás

automata öntözőhálózat kiépítése

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

PST: A008.16.73

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, magasépítési munkák kivitelezése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti szakember 36 hó feletti, vízgazdálkodási építmények kivitelezése során szerzett építésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 12 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A felhívás III.1.3) M/2.4. szerinti szakember 36 hó feletti, kőműves szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-1.1.10-15-2017-00029

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 089-226991
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

M80 - Körmendi Mérnökségi telep építése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25811058218
Postai cím: Arany János Utca 25
Város: Nagysimonyi
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 9561
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@homlokzrt.hu
Telefon: +36 306268201
Fax: +36 94782251
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 946 165 771.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Szakértői tevékenység, helyszíni képviselő, Építőmesteri munkák részfeladatai; Épületgépészeti munkák részfeladatai;

Épületvillamossági munkák részfeladatai; MV-VZ jogosultságú felelős műszaki vezető; Kőműves mester szakember; Kőműves mesteri munkák részfeladatai, Mélyépítési munkák részfeladatai; Közműépítési feladatok, Tervezéshez kapcsolódó feladatok, Munkaterület őrzése, Aszfalt, épület, garázs és töltőállomás kivitelezési munkáinak részfeladatai, Műgyanta burkolat készítése, Sótároló épület építési munkáinak részfeladatai

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

I. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: TRB Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza Vécsey Utca 21.

Ajánlattevő adószáma: 14345201-2-18.

II. számú ajánlat

Ajánlattevő neve: Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő székhelye: 9561 Nagysimonyi, Arany János Utca 23.

Ajánlattevő adószáma: 25811058-2-18.

III. számú ajánlat

Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 1016 Budapest, Mészáros Utca 13.

Ajánlattevő adószáma: 14300327-2-44.

IV. számú ajánlat

Ajánlattevő neve: EB Hungary Invest Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1107 Budapest, Fogadó utca 4.

Ajánlattevő adószáma: 13240567-2-42.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/01/2022