Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 583598-2022

24/10/2022    S205

Magyarország-Kaposvár: Építési munkák

2022/S 205-583598

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15731591214
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mach Tamás
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Telefon: +36 82501581
Fax: +36 82501520
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kaposvar.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

DESEDA Kemping átfogó rekonstrukciója

Hivatkozási szám: EKR000288552022
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A kivitelezési feladat a Deseda Kemping területén a kemping átfogó rekonstrukciójára irányuló, alacsony energiafelhasználást és kedvező üzemeltetési feltételeket célzó épületek létesítése, infrastruktúra és épített környezet kialakítása 4 csillagos kemping részére, illetve a kemping előtti szintén önkormányzati tulajdonú, 0443/8 hrsz-ú területen parkoló kialakítása, a kemping bejárata előtti terület rendezésével, a mellékelt építési engedélyezési tervdokumentációban foglaltak szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

7400 Kaposvár, Deseda kemping (Hrsz.: 0443/2) és 0443/8 hrsz. - parkoló terület.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A kivitelezési feladat a Deseda Kemping területén a kemping átfogó rekonstrukciójára irányuló, alacsony energiafelhasználást és kedvező üzemeltetési feltételeket célzó épületek létesítése, infrastruktúra és épített környezet kialakítása 4 csillagos kemping részére, illetve a kemping előtti szintén önkormányzati tulajdonú, 0443/8 hrsz-ú területen parkoló kialakítása, a kemping bejárata előtti terület rendezésével, a mellékelt építési engedélyezési tervdokumentációban foglaltak szerint.

A jelenlegi mintegy 38 000 m2-es területen a meglévő épületek mindegyikének bontása szükséges, teljes új infrastruktúra és új épületegyüttesek létesítendők.

Recepció épület: nettó: 204,1 m2

kétszintes, a nettó 150,18 m2 földszinten

három munkaállomásos recepció 29,12 m2

back office helyiség 10,2 m2

szociális blokk, teakonyha,

Kerékpártároló, kölcsönző, szerviz 27,56 m2

1 db 2 fős, hálófülkés szolgálati lakás

A nettó 53,92 m2 emeleten

1 db 2 fős hálófülkés szolgálati lakás, szervíztér 19,47 m2 kerül elhelyezésre

Lapostetős, egyenes rétegrend szigeteléssel. A külső fal monolit vb fal, belső falak téglafalak, a födémszerkezet monolit vb födém.

Étterem: nettó:455,1 m2

Kétszintes, a nettó 278,17 m2-es földszinten:

85 fős étterem 131,05 m2

akadálymentes wc-mosdó, pelenkázó

vegyesbolt 28,25 m2

fedett terasz és fedett előtér 62,22 m2 + 45,84 m2

kerül kialakításra.

Az alagsorban

100 adagos főzőkonyha, konyhatechnológia terv szerinti konyhai berendezésekkel

raktárak, szociális blokkok, étteremhez tartozó vendég wc-k,

fedett terasz 43,98 m2

kerülnek kialakításra.

Lapostetős, egyenes rétegrend szigeteléssel. A földszinti fal 30-as téglafal 10 cm-es homlokzati hőszigeteléssel, kiszellőztetett, táblás homlokzatburkolattal, az alagsori fal monolit vb fal, a födémszerkezet monolit vb födém.

Vizesblokk: bruttó: 538,05 m2

női wc 36,9 m2

női fürdő 32,96 m2

férfi wc 34,78 m2

férfi fürdő 32,91 m2

gyermek vizesblokk 27,22 m2

akadálymentes fürdő 4,95 m2

bérelhető fürdő 2 x 3,58 m2

kültéri főzésre alkalmas fedett tér 3 db tűzhellyel 84,41 m2

kutyafürdető 5,15 m2

elektromos helyiség, gépészet, mosó helyiség, halpucoló, hulladékudvar

kerül elhelyezésre

Magastetős épület, a külső fal 30-as téglafal 10 cm-es homlokzati hőszigeteléssel.

Színpad + nézőtér: 230,5 m2

Strand: 284,66 m2

vízi élménytér 2 x 22,02 m2

élménymedence 57,75 m2

jakuzzi 12,57 m2

napozótér 158,94 m2

Mobilház 51 db 32 m2 + 12,50 m2 fedett terasz nagyságú

Könnyűszerkezet, ÉMI által minősített, jóváhagyott technológiával készített, a szükséges közművekkel ellátva.

2 db portaszolgálat, sorompóval ill. kártyás beléptetőrendszerrel

Összesen: 4 371,3 m2

Sátorhelyek:

A kemping területén szabad- mezős Sátorhelyek, parcellázott Sátorhelyek és lakókocsi állások kerülnek kialakításra a szállóvendégek számára. Közösségi tér, bográcsozóhely.

8,50 x 12,0 m 77 db

5x8 m 23 db

Közösségi célú épületek nettó alapterülete összesen: 3 900 m2.

Sportlétesítmények: öntött gumiburkolatú sportpálya felújítása 561,27 m2.

Parkolók: 2 db buszparkoló, 11 db személygépkocsi parkoló, 1 db akadálymentes parkoló, 2 db gyorstöltő, elektromos parkoló

A terület további részeit környezetalakítással rendezni kell (udvarrendezés, növénytelepítés, kerítésépítés).

Fakivágás a mellékelt fafelmérési terv szerint, fakivágási engedélyek megszerzésével 63 db.

Útépítés, zárt vízelvezető rendszerrel: (közművek, közútkezelők, régészet szakfelügyelete mellett)

Aszfaltburkolat bontása 565 m2

Kiemelt szegély bontása 32 fm

Földkiemelés pályaszerkezet helyén 387 m3

Úttükör készítés 1 135 m2

Kiemelt szegély építése 245 fm

Süllyesztett szegély építése 67 fm

Kerti szegély építése 108 fm

AC 11 kötő aszfaltréteg készítése 42,8 m3

AC11 kopó aszfaltréteg készítése 34,2 m3

6 cm beton térkő burkolat 133 m2

8 cm beton térkőburkolat 146 m2

Kihelyezendő KRESZ tábla 11 db

Kihelyezendő KRESZ kiegészítő tábla 1 db

Kihelyezendő új KRESZ tábla tartó oszlop 8 db

Útburkolati jelek felfestése 6 m2

Tereprendezés, gyepesítés 200 m2

Elektromos

Kivitelező feladata a , gépészeti, technológiai elosztó, épületfelügyeleti tervezés, ÁV mérőhely tervezés, fotovoltaikus naperőmű tervezése, hálózati csatlakozási terv elkészítése, RWA rendszerterve és kivitelezése.

Épületgépészet, közművek:

A területen található közművek régiek, elavultak, bontásuk szükséges, gáz közmű nincs.Az épületek hűtéséhez-fűtéséhez az energiát hőszivattyú biztosítja. Alternatív energiaforrásként fotovoltaikus naperőmű létesítendő.

További részletek a tervekben, műszaki leírásokban megfogalmazott műszaki tartalom szerint. Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdését alkalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M/2/1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M/2/2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M/2/3 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5.) ponthoz: Az M/2/1-3. alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-36 hó) értékelési szempontra tett vállalás alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakembernek az előírt alkalmassági követelményen felüli szakmai többlet tapasztalatát igazoló, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata, amelyet az önéletrajz minta tartalmaz. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a szakember szerepel a kamarai névjegyzékben, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot külön igazolni nem kell és ebben az esetben a végzettség/képzettség igazolásához szükséges okiratot (pl. diploma) sem kell csatolni. A kamarai jogosultság meglétét, ajánlatkérő ellenőrzi.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 065-167612
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

DESEDA Kemping átfogó rekonstrukciója

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;

Az eljárás eredménytelen, mert a szerződéskötéshez szükséges fedezet összege nem áll rendelkezésre.

Ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)(12961555443)

Székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

Ajánlattevő neve: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő)(10738885220)

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg Millennium Köz 1.

Ajánlattevő neve: INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft. (vezető ajánlattevő)(11221375214)

Székhelye: 7400 Kaposvár Kontrássy Utca 1.

Ajánlattevő neve: Pillér Invest Építőipari Kft (vezető ajánlattevő)(13592730214)

Székhelye: 7400 Kaposvár Kócsag Utca 25.

Ajánlattevő neve: GÁÉV-2008 Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő) (14325478214)

Székhelye: 7463 Magyaratád Pázmány Péter Tér 4.

Ajánlattevő neve: EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető

ajánlattevő) (13646925210)

Székhelye: 3300 Eger Árpád Út 64.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/10/2022