Works - 602262-2021

26/11/2021    S230

Hungary-Budapest: Construction work for water projects

2021/S 230-602262

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Országos Vízügyi Főigazgatóság
National registration number: 15796019241
Postal address: Márvány Utca 1/d
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1012
Country: Hungary
Contact person: Boros András Zoltán
E-mail: kozbeszerzes@ovf.hu
Telephone: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internet address(es):
Main address: http://www.ovf.hu
Address of the buyer profile: http://www.ovf.hu
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Other activity: Vízügy

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Jánossomorja - Öntözési célú vízpótlás

Reference number: EKR000298632021
II.1.2)Main CPV code
45240000 Construction work for water projects
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Jánossomorja város és térségének felszíni vízpótlása, öntözésfejlesztése projekt kapcsán tervezési és kivitelezési munkák megvalósítása FIDIC sárga könyv szerint

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 793 971 797.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45247112 Drainage canal construction work
45252124 Dredging and pumping works
71245000 Approval plans, working drawings and specifications
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Main site or place of performance:

AK székhelye valamint a teljesítéssel érintett, a karakterkorlátra tekintettel a II.2.4) pontban felsorolt helyszínek.

II.2.4)Description of the procurement:

Vállalkozási szerződés keretében a „Jánossomorja város és térségének felszíni vízpótlása, öntözésfejlesztése” FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása tervezési és kivitelezési feladatok ellátása.

A projekt célja a következő létesítmények megvalósítása:

A Mosoni-Dunából, Mosonmagyaróvárnál kiágazó Lébény-Hanyi öntöző főcsatorna szabad vízkészletből, Jánossomorja város és térségének jelenleg nem öntözhető mezőgazdasági területek öntözésfejlesztési lehetőségének és a város rekreációs,- turisztikai vízigényeinek megteremtése, valamint a szomszédos osztrák határ menti területek vízpótlási lehetőségének biztosítása.

Tevékenység - Mérték-egység - Becsült mennyiség

Földmedrű csatorna

meglévő földmedrű rézsűs csatorna rekonstrukciója kétoldali depóniarendezéssel (amely tartalmazott kotrási feladatot) fm 9 831

vízzáró depóniaképzés, meglévő csatorna mentén fm 1000

új földmedrű rézsűs csatorna kialakítása kétoldali depóniaképzéssel, tömörítéssel fm 11 885

Műtárgyak építése/átépítése/felújítása db 33

torkolati zsilipes vízkivételi műtárgy db 4

kombinált bújtatós, alsó-felső átbukású zsilipes vízkivételi műtárgy db 1

alsó-felső átbukású, illetve síktáblás zsilipes vízszintszabályozó műtárgy db 4

egynyílású földút alatti áteresz db 19

86. sz. közút alatti vb. híd keretelemes áteresz db 1

Csorna-Hegyeshalom közötti vasútvonal alatti vb. híd keretelemes áteresz db 1

belvízbevezető csappantyús áteresz db 3

Monitoring

távjelzős vízszintmérőhely kialakítása db 3

aszálymonitoring állomás létesítése db 1

Összesen 33 db műtárgy építés/átépítése/felújítása:

- Bújtató műtárgy építése (1 db): 300 mm-es átvezető csővezeték kiépítése, uszadékfogó rács, bukózsilip építése.

- Bögéző műtárgyak kialakítása: 3 db

- Keresztező műtárgyak (átereszek) kialakítása: 21 db

- Vízkivételi műtárgyak kialakítása: 4 db

- Belvízbevezető műtárgyak kialakítása (3 db): Lébény-Hanyi öntöző főcsatornába való bevezetésére a 20+075 cskm-ben lévő P-Somorja-Ny-i és a 21+271 cskm-ben lévő P-Somorja-K-i csatornák torkolatához egy-egy Ø80 átmérőjű csappantyús csőáteresz, a Jánossomorja 0950 hrsz-ú út árok torkolatához pedig egy Ø40 átmérőjű csappantyús csőáteresz beépítése.

- Vízátadás az osztrák oldalra: A vízátadás az Osztrák-Magyar határszelvényben történne a Tarcsai határcsatorna Új Lébény-Hanyi öntöző főcsatorna csatlakozásához. (1 db)

Összesen 3 db műtárgy bontása: Lébény-Hanyi öntöző főcsatorna meglévő mederszakaszának és műtárgyainak rekonstrukciója, átalakítása: , 7T, 11 T és a 15T jelű alvízszint szabályozó műtárgyak és alépítményeinek elbontása.

- A 9+680 cskm szelvényben lévő billenőtáblás zsilip alépítménnyel és a jelenlegi vb. híddal együtt történő megszüntetése, helyette egy békaszájszelvényű 434x272x5,5 acél hullámlemez áteresz beépítése.

- ~27 000 m3 anyag kitermelésére lesz szükség a meglévő meder kotrása során.

- Meglévő depónia magasítása összesen 1000 fm hosszban.

- Új csatornameder kialakítása: új földmedrű rézsűs csatorna kialakítása kétoldali depóniaképzéssel, tömörítéssel. ~182 000 m3 anyag (humusszal együtt) kitermelésére lesz szükség, ebből a mederből kotrással kitermelt ~14 600 m3 homokos kavics-kavics anyag elszállításra és deponálásra kerül az ÉDUVIZIG működési területén belül.

- Monitoring rendszer: Öntöző főcsatorna 1+600 cskm, 13+164 cskm és a 21+752 cskm szelvényekbe tervezett vízszintszabályzós műtárgyakhoz távmért vízállásmérő állomások telepítése (energiaellátás napelemmel). Kamerák telepítése a biztonságos működéshez. Vízmércék mellé koracélból készült korlátok elhelyezése.

- Aszálymonitoring állomás: Jánossomorja város külterületére a Déli oldalra.

A nyertes ajánlattevő feladata az engedélyezési, kivitelezési- és megvalósulási tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal.

A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.

Folyt.: Felhívás VI.4) pontjában

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: 1. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata / Weighting: 30
Quality criterion - Name: 1.1. Az M.2.1) alk.i köv.ben bemutatott szakember FIDIC szerződéses feltételek szerint megvalósított projekt kivitelezésben szerzett alk.i köv.-en felüli többlet szakmai tapasztalata-min0, max36 hónap / Weighting: 15
Quality criterion - Name: 1.2. Az M.2.2) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min 0, max 36 hónap) / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RRF - Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz

II.2.14)Additional information

Ajánlatkérő a megkötésre kerülő szerződés anyagi fedezetét a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) igénybevételével kívánja biztosítani, azonban Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét is, hogy a szerződés hazai vagy más Európai Uniós forrásból kerül finanszírozásra.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 060-148431
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

1

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: 27420322207
Postal address: Fő Utca 65.
Town: Felcsút
NUTS code: HU211 Fejér
Postal code: 8086
Country: Hungary
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telephone: +36 22594016
Fax: +36 23532157
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 793 971 797.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

irtás, földmunka

tervezési munkák (szükséges engedélyeztetéssel) tervezői művezetés

régészeti munkák (szakfelügyelet és esetleges leletmentés)

tűzszerészeti vizsgálatok, lőszermentesítés

szükséges szakfelügyeletek

geodéziai munkák

növényzet irtási munkák

bontási munkák

hulladék szállítás, kezelés

előkészítő-, egyéb és befejező munkák

növénytelepítés

anyagok, eszközök beszállítása

csatorna kotrás és burkolat építési munkák

műtárgy építési munkák, áteresz építési munkák

elektromos és irányítástechnikai munkák

minőségügyi szakmérnöki feladatok ellátása

Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Solvex Kft. (9700 Szombathely Tolnay S. u. 1.) M/2.2. - tervezési feladatok ellátása

Nyír-Wetland Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Tamburautca 1.) - műtárgy építési munkák

Öreg Péter (5630 Békés, Karacs Teréz u. 3/A I/2.) - minőségügyi szakmérnöki feladatok ellátása

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek:

Nyír-Wetland Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Tamburautca 1.) - III.1.3) M.1.

Solvex Kft. (9700 Szombathely Tolnay S. u. 1.) - III.1.3) M/2.2.

Öreg Péter (5630 Békés, Karacs Teréz u. 3/A I/2.) - III.1.3) M/2.3.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

- Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cím: Magyarország 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz., adószáma: 12671003-2-07) - Nyertes ajánlattevő

- Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Magyarország 1113 Budapest Bocskai Út 73., adószáma: 13961149-2-44)

- SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Magyarország 8800 Nagykanizsa Király Utca 4., adószáma: 13748429-2-20)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/11/2021