Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 604828-2019

20/12/2019    S246

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 246-604828

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Autóipari Próbapálya Zala Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK24307
Postai cím: József nádor tér 2–4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pozderka Gábor
E-mail: iroda@pozderka.hu
Telefon: +361 7849913
Fax: +361 7840069
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.apz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.apz.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: A Magyar Állam tulajdonában álló gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: járműipari tesztpálya létrehozása és üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges közmű- és vízépítési, valamint egyes tesztpálya modulokhoz és egyéb építmények

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges közmű- és vízépítési, valamint egyes tesztpálya modulokhoz és egyéb építményekhez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 6 298 516 540.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45111230 Talajstabilizálási munka
45111240 Talajvíz-elvezetési munka
45111290 Közmű-előkészítési munka
45111291 Terepkialakítási munka
45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
45112210 Termőföld-felszedési munka
45112300 Feltöltési és talaj-visszanyerési munka
45112700 Tereprendezési munkák
45112400 Földkiemelési munka
45221200 Alagutak, aknák és aluljárók építése
45223000 Szerkezetek építése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45232330 Antenna felállítása
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233128 Körforgalom építése
45233200 Különféle útburkolatok
45233300 Autópályák, közutak, utcák és gyalogutak alapozása
45247270 Víztároló építése
45315300 Villamos hálózati szerelés
45315700 Kapcsolóállomás szerelése
45316000 Megvilágító- és jelzőrendszerek szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Zalaegerszeg, 0779/9. helyrajzi számon nyilvántartott terület.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges közmű- és vízépítési, valamint egyes tesztpálya modulokhoz és egyéb építményekhez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására.

A jelen beszerzés tárgyát az alábbi építési munkák elvégzése képezi:

I. Útépítési munkák:

1. Autópálya (RR-MWY)

1.1. földműépítés

1.2. útépítés

1.3. pálya víztelenítés és vízelvezetése

1.4. pályához tartozó forgalomtechnikai munkák

1.5. pályához tartozó változtatható jelzésképű táblák (VJT) elektromos betápláló vezetékek védőcsöveinek elhelyezése, valamint portálszerkezetek alépítményeinek-, alaptesteinek kivitelezése

2. Körfogalmak

2.1. Déli körforgalom (RR-RBS):

– bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek építése

– forgalomtechnikai munkák elvégzése

2.2. Északi körforgalom (RR-RBN):

– földműépítés

– útépítés

– forgalomtechnikai munkák elvégzése

3. Smart city (city for automonus vehicle – CAV2) 2. ütemének kivitelezése

3.1. földmű építés

3.2. útépítés

3.3. víztelenítés

3.4. forgalomtechnika

3.5. hírközlő vezetékek védőcsöveinek elhelyezése az útkereszteződések alatt

4. Egyéb RR utak:

4.1. Handling pálya bekötőút (HC-CON)

– földműépítés

– útépítés

– vízelvezetés, víztelenítés

– forgalomtechnika

4.2. Országos közút (RR-RRX)

– bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek építése

– vízelvezetés, víztelenítés

– forgalomtechnika

4.3. Autóút (RR-HWY)

– bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek építése

– vízelvezetés, víztelenítés

– forgalomtechnika

II. Egyéb munkák

1. Dinamikus platform (DP) szalagkorlát kivitelezése

2. Beláthatósági dombok építése

3. Kerítés építése

4. Tesztpálya déli víztározótó déli kivezetésének kiépítése

5. High speed oval (HSO) pálya alatti töltés építése (3db), áterszek elhelyezése (2 db)

6. 22 kV-os hálózat kiépítése

7. Egyéb vízépítési munkák, mederburkolások

8. Elektromos töltők elektromos ellátása

9. egyéb elektromos munkák

Ajánlatkérő tájékoztatja közös ajánlattevőket, hogy a konzultáció tárgyát képező szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: nettó 6 300 330 760 – forint (tartalékkeret nélkül).

A beszerzés tárgya az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletesebben meghatározásra kerül.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelménynek megfelelő szakember többlet szakmai tapasztalatának mérté / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti alkalmassági követelménynek megfelelő szakember többlet szakmai tapasztalatának mérté / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívás III.1.3) M.2.3. pontja szerinti alkalmassági követelménynek megfelelő szakember többlet szakmai tapasztalatának mérté / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 151-312025
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges közmű- és vízépítési, valamint egyes tesztpálya modulokhoz és egyéb építmények

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/11/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszaké cske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt.
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalaka ros
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 298 516 540.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

A karakterkorlát miatt VI.1.3) és VI.4.3) pontokban kerül kifejtésre.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A tárgyi konzultációt megelőző közbeszerzési eljárás: „Keretmegállapodás a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésére” TED 2017/S 151-312025

A közös ajánlattevők neve, címe, adószáma:

Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.; adószáma: 11426628-4-03, nem kkv) és Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.; adószáma: 13748429-2-20, középvállalkozás) közös ajánlatevők

Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem alkalmazott környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk:

Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.):

– tervezési feladatok egyes részfeladatai

– szakfelügyeletek egyes részfeladatai

– geodéziai pontokhoz kapcsolódó egyes részfeladatok

– fémmentesítési munkák egyes részfeladatai

– régészethez kapcsolódó munkák egyes részfeladatai

– lőszermentesítés egyes részfeladatai

– természeti területek védelmének egyes részfeladatai

– védőcsövek elhelyezésének egyes részfeladatai

– optikai hálózat építésének egyes részfeladatai

– elektromos hálózat építésének egyes részfeladatai

– közvilágítás építésének egyes részfeladatai

– víz-; szennyvíz; öntöző- csapadékcsatorna építésének egyes részfeladatai

– hírközlési alépítmény építése

– irtási munkák egyes részfeladatai

– földmunkák egyes részfeladatai

– bontási munkák egyes részfeladatai

– útépítési munkák egyes részfeladatai

– ideiglenes-, végleges forgalomtechnikai munkák egyes részfeladatai

– vízépítési létesítmények bontási, építési munkák egyes részfeladatai

– tisztító műtárgyak építésének egyes részfeladatai

– átereszek építési munkák egyes részfeladatai

– árok, folyóka építés egyes részfeladatai

– kútlétesítés egyes részfeladatai

– vízelvezetési szegélyekhez kapcsolatos munkák egyes részfeladatai

– szivárgók, kereszt-, és hosszcsatornák építési munkáihoz kapcsolódó egyes részfeladatok

– burkolt elválasztó sáv építés egyes részfeladatai

– kereszt-, hossz csatornák egyes részfeladatai

– speciális aknák építés egyes részfeladatai

– burkolt és földmedrű árok építés részfeladatai

– tározó építés egyes részfeladatai

– híd- és műtárgyépítés egyes részfeladatai

– síkalapozás egyes részfeladatai

– mélyalapozás egyes részfeladatai

– pillérek, oszlopok, hídfők, szárnyfalak, gerendák egyes részfeladatai

– monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek egyes részfeladatai

– acélszerkezetek gyártása, szerelése, beépítése korrózióvédelme egyes részfeladatai

– szigetelési munkák egyes részfeladatai

– dilatációs szerkezetek egyes részfeladatai

– rézsűburkolatok egyes részfeladatai

– betonfelület védelmi rendszerének egyes részfeladatai

– felületképzés egyes részfeladatai

– támfalépítés egyes részfeladatai

– városi kötöttpályás vonal kialakításának egyes részfeladatai

– környezetvédelmi feladatok egyes részfeladatai

– kerítésépítés egyes részfeladatai

– pályanedvesítő rendszer építés egyes részfeladatai

– energiaellátás, irányítástechnikai munkák egyes részfeladatai

– növénytelepítés egyes részfeladatai

– kertépítészet egyes részfeladatai

– anyagok beszállítása

– minőségbiztosítás egyes részfeladatai

– tömörségvizsgálat

– geodézia munkák egyes részfeladatai

– mobil illemhelyek bérlése

– információs anyagok beszerzése

– pénzügyi szolgáltatás igénybe vétele

– megvalósulási dokumentációk elkészítése

– műtárgyak építészeti, gépészeti munkái

– lakatosmunkák egyes részfeladatai

– daruzási feladatok egyes részfeladatai

– irányított fúrás, csősajtolás egyes részfeladatai

– kőburkolat építés egyes részfeladatai

Folyt. VI.4.3) pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési D öntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk:

Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.):

– tervezési feladatok egyes részfeladatai

– szakfelügyeletek egyes részfeladatai

– geodéziai pontokhoz kapcsolódó egyes részfeladatok

– fémmentesítési munkák egyes részfeladatai

– régészethez kapcsolódó munkák egyes részfeladatai

– lőszermentesítés egyes részfeladatai

– védőcsövek elhelyezésének egyes részfeladatai

– optikai hálózat építésének egyes részfeladatai

– elektromos hálózat építésének egyes részfeladatai

– közvilágítás építésének egyes részfeladatai

– víz-; szennyvíz; öntöző- csapadékcsatorna építésének egyes részfeladatai

– hírközlési alépítmény építése

– irtási munkák egyes részfeladatai

– földmunkák egyes részfeladatai

– bontási munkák egyes részfeladatai

– útépítési munkák egyes részfeladatai

– ideiglenes-, végleges forgalomtechnikai munkák egyes részfeladatai

– vízépítési létesítmények bontási, építési munkák egyes részfeladatai

– tisztító műtárgyak építésének egyes részfeladatai

– átereszek építési munkák egyes részfeladatai

– árok, folyóka építés egyes részfeladatai

– kútlétesítés egyes részfeladatai

– vízelvezetési szegélyekhez kapcsolatos munkák egyes részfeladatai

– szivárgók, kereszt-, és hosszcsatornák építési munkáihoz kapcsolódó egyes részfeladatok

– burkolt elválasztó sáv építés egyes részfeladatai

– kereszt-, hossz csatornák egyes részfeladatai

– speciális aknák építés egyes részfeladatai

– burkolt és földmedrű árok építés részfeladatai

– tározó építés egyes részfeladatai

– híd és műtárgyépítés egyes részfeladatai

– síkalapozás egyes részfeladatai

– mélyalapozás egyes részfeladatai

– pillérek, oszlopok, hídfők, szárnyfalak, gerendák egyes részfeladatai

– monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek egyes részfeladatai

– acélszerkezetek gyártása, szerelése, beépítése korrózióvédelme egyes részfeladatai

– szigetelési munkák egyes részfeladatai

– dilatációs szerkezetek egyes részfeladatai

– rézsűburkolatok egyes részfeladatai

– betonfelület védelmi rendszerének egyes részfeladatai

– felületképzés egyes részfeladatai

– támfalépítés egyes részfeladatai

– városi kötöttpályás vonal kialakításának egyes részfeladatai

– környezetvédelmi feladatok egyes részfeladatai

– kerítésépítés egyes részfeladatai

– pályanedvesítő rendszer építés egyes részfeladatai

– energiaellátás, irányítástechnikai munkák egyes részfeladatai

– növénytelepítés egyes részfeladatai

– kertépítészet egyes részfeladatai

– anyagok beszállítása

– minőségbiztosítás egyes részfeladatai

– tömörségvizsgálat

– geodézia munkák egyes részfeladatai

– mobil illemhelyek bérlése

– információs anyagok beszerzése

– pénzügyi szolgáltatás igénybe vétele

– megvalósulási dokumentációk elkészítése

– műtárgyak építészeti, gépészeti munkái

– lakatosmunkák egyes részfeladatai

– daruzási feladatok egyes részfeladatai

– irányított fúrás, csősajtolás egyes részfeladatai

– kőburkolat építés egyes részfeladatai

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/12/2019